TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo Lý Viên, Sống Năm Đức Tin

Chủ nhật - 02/05/2021 09:22 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1298
Năm Đức Tin đang đi vào hồi kết thúc, điều này cũng giúp chúng ta hồi tâm xem đã làm được những gì theo như lời mời gọi của Hội Thánh khi bước vào Năm Đức Tin.
Giáo Lý Viên, Sống Năm Đức Tin

 

 
GIÁO LÝ VIÊN
 SỐNG NĂM ĐỨC TIN
 
 
 
Nhân “Ngày Giáo lý viên” với chủ đề “Giáo lý viên, chứng nhân đức tin” sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng Chín 2013 tại Roma.
 
Quý Anh Chị Giáo Lý Viên thân mến,
thế là Năm Đức Tin đang đi vào hồi kết thúc, điều này cũng giúp chúng ta hồi tâm xem đã làm được những gì theo như lời mời gọi của Hội Thánh khi bước vào Năm Đức Tin.
 
Nhớ lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI khi ngài mở Năm Đức Tin : để Kỷ Niệm Kim Khánh Ngày Khai mạc Thánh Công Đồng Vatican II và Mừng 20 năm ngày Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo được công bố cho mọi người.
 
Theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha cũng như của Đức Giám Mục Vinh Sơn thân yêu của chúng ta, Năm Đức Tin này không chỉ mừng Kỷ niệm mà thôi, nhưng phải được cụ thể bằng những chương trình học hỏi, đào sâu …  để tái khẳng định đức tin của mình trong cuộc sống đầy thách đố của ngày hôm nay.
 
* Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nói vào ngàyThứ Tư 12-12-2012 – “Trong Năm Đức Tin này, tôi mời Anh Chị Em cầm lấy Kinh Thánh trong tay để đọc và suy ngẫm. Anh chị em cũng hãy chú ý hơn đến các bài đọc ngày Chúa nhật, để nuôi dưỡng đức tin của Anh Chị Em và để trung thành với Giao Ước mà Thiên Chúa ký kết với mỗi người thụ tẩy!”
 
Thánh Kinh là một bộ sách gồm 73 cuốn, Cựu Ước gồm 46 và Tân Ước gồm 27 cuốn. Một bộ sách tương đối là dài nhưng so với một đời người thì có lẽ cũng không quá dài để đọc!
 
CỰU ƯỚC  gồm :
 
I. Ngũ Kinh
 
01. Sáng Thế
02. Xuất Hành
03. Lê Vi
04. Dân Số
05. Đệ Nhị Luật
 
II. Sách Lịch Sử
 
01. Giôsuê
02. Thủ Lãnh
03. Rút
04. 1 Samuen
05. 2 Samuen
06. 1 Các Vua
07. 2 Các Vua
08. 1 Sử biên niên
09. 2 Sử biên niên
10. Étra
11. Nơkhemia
12. Tôbia
13. Giuđitha
14. Étte
15. 1 Máccabê
16. 2 Máccabê
 
III. Khôn Ngoan
 
01. Gióp
02. Thánh Vịnh
03. Châm Ngôn
04. Giảng Viên
05. Diễm Ca
06. Khôn Ngoan
07. Huấn Ca
 
IV. Các Ngôn Sứ
 
01. Isaia
02. Giêrêmia
03. Ai Ca
04. Barúc
05. Êdêkien
06. Đanien
07. Hôsê
08. Giôen
09. Amốt
10. Ôvađia
11. Giôna
12. Mikha
13. Nakhum
14. Khaba cúc
15. Xôphônia
16. Khácgai
17. Dacaria
18. Malakhi
 
TÂN ƯỚC gồm :
 
I. 4 TIN MƯNG
 
01.   Tin Mừng thánh Mátthêu
02.   Tin Mừng thánh Máccô
03.   Tin Mừng thánh Luca
04.   Tin Mừng thánh Gioan
 
II. CÔNG VỤ
 
01.   Công vụ Tông đồ
 
III. 21 THƯ
 
01.   Thư gởi tín hữu Rôma
02.   Thư 1 gởi tín hữu Côrintô
03.   Thư 2 gởi tín hữu Côrintô
04.   Thư gởi tín hữu Galát
05.   Thư gởi tín hữu Êphêxô
06.   Thư gởi tín hữu Philípphê
07.   Thư gởi tín hữu Côlôxê
08.   Thư 1 gởi tín hữu Thêxalônica
09.   Thư 2 gởi tín hữu Thêxalônica
10.   Thư 1 gởi ông Timôthê
11.   Thư 2 gởi ông Timôthê
12.   Thư gởi ông Titô
13.   Thư gởi ông Philêmôn
19.   Thư gởi tín hữu Do Thái
15.    Thư của thánh Giacôbê
16.    Thư 1 của thánh Phêrô
17.    Thư 2 của thánh Phêrô
18.    Thư 1 của thánh Gioan
19.    Thư 2 của thánh Gioan
20.    Thư 3 của thánh Gioan
21.    Thư của thánh Giuđa
 
IV. KHẢI HUYỀN
 
01.    Sách Khải Huyền
 
      Tất cả kitô hữu ở lứa tuổi 50-60, đã được nghe khoảng 15 lần toàn bộ Thánh Kinh Tân Cựu Ước, nếu họ chỉ đi dâng thánh lễ ngày Chúa Nhật theo luật buộc. (Từ 7 tuổi, Hội Thánh gọi tuổi này là tuổi khôn, nên bắt buộc các em phải đi dâng thánh lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc; và cứ 3 năm, phụng vụ Năm A-B-C cho chúng ta nghe toàn bộ Thánh Kinh Tân Cựu Ước theo chủ đề của Năm Phụng vụ).
 
Thánh Kinh Tân Cựu Ước chắc hẳn chúng ta ai cũng có, chí ít là cuốn Tân Ước. Trong suốt cuộc đời của mình, chúng ta đã đọc toàn bộ từ đầu đến cuối chưa? Từ chương 1 của Sách Sáng Thế đến chương 22 của Sách Khải Huyền? Hay chí ít là từ chương 1 của Tin Mừng thánh Mátthêu đến chương 22 của Sách Khải Huyền?
 
* Mừng Kỷ niệm 50 năm khai mạc Thánh Công Đồng Vatican II, nghĩa là Thánh Công Đồng Vatican II đã được khai mạc và bế mạc trong khoảng thời gian chúng ta được sinh ra trong trần gian này, và giờ đây, chúng ta đang bước qua tuổi về chiều.
 
Thánh Công Đồng Vatican II có tổng cộng 16 văn kiện. Gồm :
 
4 Hiến chế
 
 - Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh (Sacrosanctum Concilium)
- Hiến chế tín lý về Giáo Hội (Lumen Gentium)
- Hiến chế tín lý về Mạc Khải của Thiên Chúa (Dei Verbum)
- Hiến chế mục vụ về Giáo Hội trong thế giới ngày nay (Gaudium et Spes)
 
9 Sắc lệnh
 
- Sắc Lệnh về các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội (Inter Mirifica)
- Sắc Lệnh về các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương (Orientalium Ecclesiarum)
- Sắc Lệnh về Hiệp Nhất (Unitatis Redintegratio)
- Sắc Lệnh về Nhiệm Vụ Mục Vụ của các Giám Mục trong Giáo Hội (Christus Dominus)
- Sắc Lệnh về Canh Tân Thích Nghi Ðời Sống Dòng Tu (Perfectae Caritatis)
- Sắc Lệnh về Ðào Tạo Linh Mục (Optatam Totius)
- Sắc Lệnh về Tông Ðồ Giáo Dân  (Apostolicam Actuositatem):
- Sắc Lệnh về Hoạt Ðộng Truyền Giáo của Giáo Hội (Ad Gentes)
- Sắc Lệnh về Chức Vụ và Ðời Sống các Linh Mục (Presbyterorum Ordinis)
 
3 Tuyên ngôn:
 
- Tuyên ngôn về giáo dục Kitô giáo (Gravissimum Educationis)
- Tuyên ngôn về liên lạc của Giáo Hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo (Nostra Aetate)
- Tuyên ngôn về tự do tôn giáo (Dignitatis Humanae)
 
Trong cuộc đời của chúng ta, từ thưở học trò cho đến hôm nay, chúng ta đã đọc rất nhiều sách. Có lẻ không ai thống kê được là bao nhiêu. Nhưng chúng ta có nghĩ tới hay đọc một văn kiện nào của Thánh Công Đồng Vatican II chưa? Chí ít là những văn kiện chúng ta thích hay có liên quan đến cuộc sống cũng như trách nhiệm của chúng ta?
 
* Mừng kỷ niệm 20 năm Ban hành Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, kỷ niệm không chỉ là gợi nhớ, nhưng còn là trách nhiệm của người tín hữu sống theo ơn gọi của mình. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo là để giúp chúng ta sống trọn cuộc đời lữ thứ trên con đường hành trình về Nước Trời.
 
Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, quyển lớn gồm 2865 số. Có là quá dài không!
 
Một cuốn Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo được rút ngắn lại chỉ còn 598 số được phát hành năm 2005.
 
Và mới đây nhất, năm 2011, một cuốn sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo dành cho các người trẻ, có thể nói đây là cuốn giáo lý hiện đại nhất, được giới thiệu. Đó là YouCat (Youth Catechism) gồm 527 số, viết theo cung cách của người trẻ nhưng vẫn trung thành với Giáo huấn truyền thống của Giáo Hội
 
Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo được gởi đến cho mọi người, mời gọi mọi người tìm hiểu và sống theo sự chỉ dạy của Hội Thánh. Sách giáo lý này cũng được biên soạn lại cho phù hợp với từng lứa tuổi và từng dân tộc. Ví dụ như trước đây chúng ta có cuốn sách Giáo Lý Hỏi Thưa Tân Định … Song đã một lần nào, trong Năm Đức Tin này, chúng ta nghĩ đến, đọc và tìm hiểu những cuốn Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo chưa?
 
* Khi bế mạc Năm Đức Tin lần thứ nhất (1968) Đức Thánh Cha Phaolô VI đã đọc một bản tuyên xưng đức tin, gọi là Kinh Tin Kính của Dân Thiên Chúa, tái khẳng định lại niềm tin của Hội Thánh, của mỗi kitô hữu trong một thế giới đầy cám dỗ và thách đố.
 
Chúng ta còn có :
 
Kinh Tin Kính của các Tông Đồ
 
Kinh Tin Kính của Công Đồng Nicêa – Constantinôpôli ( thường được đọc trong thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng … ); và để hiểu rõ đức tin của mình, chúng ta có để tâm tìm hiểu các Kinh Tin Kính, là những tín điều mà mọi kitô hữu phải tuyên xưng, để khẳng định niềm tin của mình trong một thế giới đang dần tục hóa và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của con người ngày hôm nay?
 
Kính thưa
Quý Anh Chị Giáo lý viên thân mến,
với nhiệm vụ đặc thù của chúng ta, những Giáo Lý Viên, những người có trách nhiệm giúp đỡ anh chị em của mình tìm hiểu và sống đức tin của họ, chúng ta cũng có trách nhiệm tìm hiểu và học hỏi những văn kiện liên quan đến giáo lý viên như :Tông Huấn Catechesi Tradendae Dạy Giáo Lý trong Thời Đại Chúng Ta của Đức chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Hướng Dẫn Tổng Quát Về Việc Dạy Giáo Lý năm 1997, của Bộ Giáo Sĩ chưa?
 
Năm Đức Tin đang dần qua. Rồi mỗi người chúng ta cũng lại bắt đầu với những năm tháng ngày giờ của những chủ đề khác. Nhưng để Năm Đức Tin này không qua đi một cách uổng phí, chúng ta sẽ làm gì? Những quyết tâm của mỗi người đã có được thực hiện tới đâu? Đã, đang và sẽ thực hiện như thế nào? Năm Đức Tin qua đi còn lại điều gì trong chúng ta?
 
Kính chúc Quý Anh Chị Giáo lý viên, nhất là Quý Anh Chị Giáo lý viên Hôn Nhân & Dự Tòng một Năm Đức Tin tràn đầy ân lộc của Thiên Chúa.
 
 
 
Nguyễn Thái Hùng
 
Bmt 8.2013
 
 
 
 Tags: glv

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây