TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm B

“Người phân phát cho họ ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”. (Ga 6, 1-15)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo Lý Viên, Bước Theo Thầy Giêsu * Ô Chữ 1-3

Chủ nhật - 02/05/2021 09:12 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1776
"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo.”
Giáo Lý Viên, Bước Theo Thầy Giêsu * Ô Chữ 1-3

 

GIÁO LÝ VIÊN, BƯỚC THEO THẦY GIÊSU Ô CHỮ

 
 
GIÁO LÝ VIÊN,
BƯỚC THEO  THẦY GIÊSU
Ô CHỮ
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
 
 
  
 
Ô CHỮ GIÁO LÝ VIÊN 1
 
 
 
 
"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo.”
Tin mừng thánh Mátthêu 16,24
 
Những gợi ý
từ tài liệu Linh Đạo Giáo Lý Viên
                                                 
01. Giáo lý viên đã nghe biết về tiếng gọi và lệnh truyền của Chúa Kitô nên phải khắc ghi trong lòng để suy niệm. Dẫu có bị cấm cách, ngăn cản hay bách hại, Giáo lý viên không bao giờ hổ thẹn vì điều gì của Chúa ? (x. Rm 1,16). (Bài 7)  
 
02. Giáo lý viên noi gương ngôn sứ nào thưa với Thiên Chúa: “Này con đây, xin hãy sai con” ? (Bài 1)  
 
03. Để giúp Giáo lý viên dễ sống linh đạo Giáo lý viên đúng hơn, Hội Thánh đã tóm tắt trong 4 phong cách : * Một là Cởi mở với Lời Chúa
* Hai là Đời sống thống nhất và chân thực.
* Ba là Nhiệt tâm truyền giáo.
* Bốn là Tinh thần của ai ? (Bài 4)  
 
04. Giáo lý viên luôn ý thức mình là giáo dân, phải hiểu đúng ơn gọi người giáo dân để sống cho đúng bổn phận trong Hội Thánh và thế giới hôm nay, đồng thời Giáo lý viên còn được Thiên Chúa mời gọi để dạy giáo lý, đó là một sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã trao cho Hội Thánh, và ai trao lại cho Giáo lý viên ? (Bài 1)
 
05. Trong hoạt động truyền giáo, vai trò của Giáo lý viên là chức năng, là nhiệm vụ và tác dụng phải lo, là quyền lợi và trách nhiệm loan báo cho mọi người biết Tin mừng của Chúa Kitô bằng mọi phương thế thích hợp như là cả đời sống bản thân, lời nói và điều gì nữa ? (Bài 2)  
 
06. Căn tính Giáo lý viên khác với giáo dân ở chỗ: Giáo lý viên có nhiệm vụ gì ? (Bài 1)  
 
07. Cố gắng sống thống nhất và chân thực sẽ mang lại cho Giáo lý viên điều gì ? (Bài 6)   
 
08. Dạy giáo lý không phải là dạy một môn học về văn hoá, cũng không phải dạy ý kiến của Giáo lý viên, mà là dạy dạy những điều mà Hội Thánh tin và dạy điều gì nữa? (Bài 6)  
 
09. Giáo lý viên sống giữa cảnh sống đời thường trong gia đình và ngoài xã hội. Phận vụ riêng của họ là tìm kiếm Nước Thiên Chúa bằng cách quản trị các việc trần thế và sắp đặt chúng theo ý của ai ? (Bài 1)  
 
10. Mỗi lối sống theo ơn gọi của Thiên Chúa đều có những tính cách căn bản riêng, đó gọi là gì? (Bài 1)  
 
11. Giáo lý viên cần khám phá và nhận ra ý nghĩa sâu sắc của ơn gọi mình để phân định và vun trồng ơn gọi đó theo gương của ai ? (Bài 1)
 
12. Mỗi người lãnh nhận bí tích gì trong Hội Thánh đều được Chúa Thánh Thần kêu gọi để được sống theo bậc sống phù hợp với mình góp phần làm cho Nước Thiên Chúa sớm hoàn thành ?(Bài 1)  
 
13. Giáo lý viên là Kitô hữu và còn là Kitô hữu có ơn gọi làm Giáo lý viên không thể làm ngơ trước tiếng gọi khẩn cấp gì ? (Bài 7)  
 
14.  Ơn gọi Giáo lý viên là ơn gọi chung với giáo dân bắt nguồn từ bí tích Rửa tội và Thêm sức, nhưng có điểm riêng đó là gì được ai kêu gọi cách đặc biệt, nghĩa là ban cho một đặc sủng (ơn đặc biệt) được Hội Thánh công nhận và đặc sủng này được biểu hiện công khai rõ ràng qua sự uỷ nhiệm của Đức Giám Mục ? (Bài 1
 
15. Gặp gỡ Chúa để nghe Chúa nói và để nói với Chúa, để có cùng ý nghĩ và ước muốn như Chúa, gọi là gì ? (Bài 6)
 
16. Kitô hữu đã được Phúc âm hoá rồi thì có bổn phận gì cho người khác ? (Bài 4)  
 
17. Đời sống chân thực là phong cách thứ hai của linh đạo Giáo lý viên, nó được biểu hiện qua những hành động Cầu nguyện, cảm nghiệm về Thiên Chúa và sẵn sàng buông theo ai ? (Bài 6)
 
18.  Sổ tay hướng dẫn về Giáo lý viên có dạy: Giáo lý viên là “giáo dân” được Hội Thánh uỷ thác cách đặc biệt, theo nhu cầu địa phương, để giúp những người chưa biết Đức Kitô và cả tín hữu nữa đẻ họ có thể nhận biết, yêu mến và bước theo ai ? (Bài 2)  
 
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ nỳ là gì?
 
 
Ô CHỮ GIÁO LÝ VIÊN 2
 
 
 
 
 
Những gợi ý từ Thánh Kinh
 
01.  Đức Giêsu nói với các môn đệ : Ai muốn theo Thầy, phải làm gì, vác thập giá mình mà theo ? (Mt 16,24)
 
02. Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng : "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Đức Giêsu trả lời : Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng ai không có chỗ tựa đầu? (Lc 9,57-58)
 
03. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được ... ... ... là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. (Ga 15,7-8)
 
04. Đức Giêsu rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của ... ... ..., người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi." (Mc 3,34-35)
 
05. Đức Giêsu nói với các môn đệ : "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, ... ... ... mình mà theo". (Mt 16,24)
 
06. Đức Giêsu nói các môn đệ là gì cho trần gian ? (Mt 5,14)
 
07. Một người khác nữa lại nói : Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo : Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với sự gì ? (Lc 9, 61-62)
 
08. Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm điều gì của tôi được ? (Lc 14,26)
 
09. Đức Giêsu nói với một người khác : Anh hãy theo tôi !  Người ấy thưa : Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo : Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo điều gì ? (Lc 9, 59-60)
 
10. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong ... ... ... của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. (Ga 15,10)
 
11. Ai ngồi dưới chân Đức Giêsu mà nghe người dạy và Người bảo : " Đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." ?  (Lc 10,38-42)
 
12. Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì ai, thì sẽ tìm được mạng sống ấy? (Mt 16,25)
 
13. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta : "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho ... ... ... , anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." (Mc 10,21)
 
14. Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người làm gì cho nó sinh nhiều hoa trái hơn ? (Ga 15,1-2)
 
15. Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi : "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? " Đức Giêsu đáp : Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình ai? (Mc 10,17-18)
 
16. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất điều gì, thì nào có lợi gì ? (Mt 16,26)
 
17. Đức Giêsu đáp : "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì ... ... ... , mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. (Mc 10,29-30)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Ô CHỮ GIÁO LÝ VIÊN 3
 
 
 
Những gợi ý từ Thánh Kinh
 
01. Đức Chúa trao sứ mệnh cho ai giải thoát Dân Người ra khỏi đất Ai Cập ? (Xh 3,1...)
 
02. Đây là một người môn đệ đầu tiên Đức Giêsu gọi.  (Mc 1,16)
03. "Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà ... ... ... ... ... . "(Mt 4,21-22)
 
04. "Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã ... ... ...."  (Ga 16,33)
 
05.  Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông Anphê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "... ... ... ...! "  (Mc 2.14)
 
06. Đức Giêsu gọi ông Simôn là gì? (Lc 6,14)
 
07. Lời ĐỨC CHÚA thể hiện trong cuộc đời của ngôn sứ nào khi ĐỨC CHÚA phán với ông : "Hãy đi cưới một người đàn bà làm điếm để sinh những đứa con đàng điếm, vì cả xứ đều bỏ ĐỨC CHÚA mà đi làm điếm." ? (Hs 1,2)
 
08. "Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối." Đức Giêsu nói về ai ? (Ga 1,47)
 
09. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là gì? (Lc 6,12-13)
 
10. Thần Xêraphim tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói:
"Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi,
ngươi đã được tha lỗi và xá tội."
 Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán:
"Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta? "
Tôi thưa: "Dạ, con đây, xin sai con đi." Vị ngôn sứ này tên là gì? (Is 6,6-8)
 
11. "Đừng sợ, Ta ở với con để che chở con". Lời Đức Chúa nói với ngôn sứ nào? (Gr 1,8)
 
12. "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì ... ... ... , mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau." (Mc 10,29-30)
 
13. Khi gặp Đức Giêsu, Ông Nathanaen nói : "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là ... ... ... ! " (Ga 1,49)
 
14. Khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông.4 Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: "... ... ... ... ..., tại sao ngươi bắt bớ Ta? (Tdcv 9,3-4)
 
15. Thánh Phao lô viết : "Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng ... ... ... . " (1Cr 9,16)
 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
 
Lời giải đáp
Ô CHỮ GIÁO LÝ VIÊN 1
 
01. Tin mừng (Bài 7)
02. Isaia (Bài 1)
03. Đức Maria (Bài 4)
04. Hội Thánh (Bài 1)
05. Việc làm (Bài 2)
06. Dạy giáo lý (Bài 1)
07. Niềm vui (Bài 6)
08. Lời Chúa (Bài 6)
09. Thiên Chúa (Bài 1)
10. Căn tính (Bài 1)
11. Chúa Giêsu (Bài 1)
12. Rửa tội (Bài 1)
13. Loan báo Tin mừng (Bài 7)
14. Chúa Thánh Thần (Bài 1)
15. Cầu nguyện (Bài 6)
16. Phúc âm hoá (Bài 4)
17. Chúa Thánh Thần (Bài 6)
18.  Đức Kitô (Bài 2)
 
Hàng dọc: Giáo Lý Viên Gương Mẫu
 
 
Lời giải đáp
Ô CHỮ GLV 2
 
01. Từ bỏ chính mình (Mt 16,24)
02. Con Người (Lc 9,57-58)
03. Tôn vinh (Ga 15,7-8)
04. Thiên Chúa (Mc 3,34-35)
05. Vác thập giá (Mt 16,24)
06. Ánh sáng (Mt 5,14)
07. Nước Thiên Chúa (Lc 9,61-62)
08. Môn đệ (Lc 14,26)
09. Triều Đại Thiên Chúa (Lc 9,59-60)
10. Tình thương (Ga 15,10)
11. Maria (Lc 10,38-42)
12. Thầy (Mt 16,25)
13. Người nghèo (Mc 10,21)
14. Cắt tỉa (Ga 15,1-2)
15. Thiên Chúa (Mc 10,17-18)
16. Mạng sống (Mt 16,26)
17. Tin Mừng (Mc 10,29-30)
 
Hàng dọc : Bước Theo Thầy Giêsu
 
 
Lời giải đáp
Ô CHỮ GLV 3
 
01. Môsê (Xh 3,1...)
02. Simôn (Mc 1,16)
03. Theo Người (Mt 4,21-22)
04. Thắng thế gian (Ga 16,33)
05.  Anh hãy theo tôi (Mc 2.14)
06. Phêrô (Lc 6,14)
07. Hôsê (Hs 1,2)
08. Nathanaen (Ga 1,47)
09. Tông Đồ (Lc 6,12-13)
10. Isaia (Is 6,6-8)
11. Giêrêmia (Gr 1,8)
12. Tin Mừng (Mc 10,29-30)
13. Vua Ítraen (Ga 1,49)
14. Saun, Saun (Tdcv 9,3-4)
15. Tin Mừng! (1Cr 9,16)
 
Hàng dọc : Sống Trọn Niềm Vui
 
 
 
" Nếu anh em yêu mến Thầy,
anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy."
Tin Mừng thánh Gioan 14,15
 
 
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây