TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XV Thường Niên –Năm B

“Người bắt đầu sai các ông đi”. (Mc 6, 7-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Mùa Vọng & Giáng Sinh Ô Chữ 1-10

Thứ hai - 03/05/2021 02:27 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1360
08. Vị Giáo Hoàng đã ấn định lễ Noel vào ngày 25 tháng 12 và lễ Hiển Linh vào ngày 06 tháng 1.
Mùa Vọng & Giáng Sinh Ô Chữ 1-10

VUI HỌC THÁNH KINH 

Ô CHỮ GIÁNG SINH

 

 
 

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ GIÁNG SINH 1

 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ GIÁNG SINH 01


NHỮNG GỢI Ý
01. Ông già Noel (Tiếng Anh).

02. Những người được sứ thần báo : “Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô, Đức Chúa”.

03. Ngôn sứ đã tiên báo : “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen”.

04. Hài Nhi mới sinh tên là … … …

05. Tổng trấn thời Chúa Giêsu sinh ra.

06. Đất nước Hài Nhi Giêsu đi lánh nạn.

07. “Hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời”. Đây là lời ngôn sứ… … …
 

08. Vị Giáo Hoàng đã ấn định lễ Noel vào ngày 25 tháng 12 và lễ Hiển Linh vào ngày 06 tháng 1.

09. Mẹ của Hài Nhi Giêsu .
 

10. Tác giả ca khúc Cao Cung Lên.
 

11. Người kế vị vua cha Hêrôđê Cả.
 

12. Lời việt ca khúc Silent night.
 

13. Tác giả ca khúc Hang Bêlem.
 

14. Người phổ nhạc ca khúc Still Nacht! Heilige Nacht! (Silent night).
 

15. Khi sinh con ra, Mẹ Maria đã đặt con trong vật này.
 

16. Theo truyền thống, thánh nhân đã tái hiên lại máng cỏ của Chúa Giêsu.
 

17. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.
 

18. Người kitô hữu mừng ngày Chúa Giêsu sinh ra.
 

19. Hoàng đế La mã thời Chúa Giêsu sinh ra.
 

20. Cuộc kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ của Hoàng đế Augúttô.
 

21. Hai ông bà trở về quê quán của mình là làng Bêlem, thành của vua… … …
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ  GIÁNG SINH 02

  
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế
cho loài người Chúa thương."
Luca 2,14
 NHỮNG GỢI Ý
( x.Mt 1,1-2,3  -  Lc 1,1- 2,51  - Ga 1,1-18)

02. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và … … … đi nghĩ lại trong lòng”.
 

03. Bà Êlisabét mang tiếng là hiếm hoi,đồng nghĩa với hiếm hoi là… … …
 

04. “Từ nguồn … … … của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác”.
 

05. “Vinh danh… … … trên trời  Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.
 

06. Các nhà chiêm tinh đã dâng cho Hài Nhi  … … … , nhũ hương và mộc dược.
 

07. Tên mà sứ thần bảo đặt cho con trẻ.
 

08. Đức Maria ở miền nào khi sứ thần truyền tin cho Mẹ ?
 

09. Tổng trấn xứ Xyri, thời C.Giêsu sinh ra.
 

10. Thái độ của Đức Maria khi nghe sứ thần   chào.
 

11. Mẹ của Chúa Giêsu.
 

12. Đây là phương hướng từ đó các nhà chiêm tinh đã đến để thờ lạy Hài Nhi.
 

13. “Người sẽ ngự xuống trên Bà”.
 

14. Sứ thần hiện ra với Dacaria đứng bên phải… … …

15. Con của Xađốc, người sinh ra Êlihút theo gia phả của Chúa Giêsu.
 

16. Bao nhiêu ngày sau khi sinh, Chúa Giêsu được làm lễ cắt bì ?
 

17. Đức Giêsu cũng được gọi là… … …
 

18. Nơi Chúa Giêsu sinh ra.
 

19. Ý muốn của các nhà chiêm tinh đến với Vua Dothái mới sinh.
 

20. Các nhà chiêm tinh đã dâng tiến Hài Nhi : vàng, mộc dược và … … …
 

21. Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra
 

22. Vị tiền hô của Đấng Cứu Thế.
 

23. Nơi bà Rakhen khóc thương con mình.
   
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

  
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ  GIÁNG SINH 03


NHỮNG GỢI Ý
( x.Mt 1,1-2,3  -  Lc 1,1- 2,51)

01. Tổng trấn xứ Xyri, thời C.Giêsu sinh ra.
 

02. Cha nuôi của Chúa Giêsu.
 

03. Vị tiền hô của Đấng Cứu Thế.
 

04. Tên mà ông Giuse đặt cho Hài Nhi.
 

05. Nơi Chúa Giêsu sinh ra.
 

06. Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra.
 

07. Mẹ Chúa Giêsu.
 

08. Các nhà chiêm tinh đã dâng cho Chúa Giêsu … … … nhũ hương và mộc dược.
 

09. “Người sẽ ngự xuống trên Bà”.
 

10. Mẹ của thánh Gioan Tẩy giả, vị tiền hô của Chúa.
 

11. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria.
 

12. Hoàng đế La mã thời C. Giêsu sinh ra.
 

13. Sứ thần đã báo cho những ai đầu tiên đến để thờ lạy Hài Nhi?
 

14. Đây là những người từ phương Đông đến bái lạy Hài Nhi?


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

VUI HỌC THÁNH KINH Ô CHỮ GIÁNG SINH 04 - 11

 
 


VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ  GIÁNG SINH 04


 
 
 
 
Trời xanh
tuyên bố Người là Đấng chính trực,
hết mọi dân được thấy vinh quang Người.
Thánh vịnh 97,6
NHỮNG GỢI Ý
( x.Mt 1,1-2,3  -  Lc 1,1- 2,51  - Ga 1,1-18)
01. Đức Chúa  sẽ ban cho Người ngai vàng Đavít, Người sẽ trị vì nhà … … … đến muôn đời”.
 
02. Tên mà ông Giuse đặt cho Hài Nhi.
 
03. Đồ đựng vàng, nhũ hương và mộc dược của các nhà chiêm tinh.
 
04. Tới Bêlem, các nhà chiêm tinh nhìn thấy thân mẫu là bà Maria và … … … .
 
05. Theo thánh Gioan: “… … … đã trở thành xác phàm”.
 
06. Cha nuôi của Chúa Giêsu.
 
07. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria.
 
08. “Vinh danh … … …  trên trời    Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.
 
09. Khi Hài Nhi sinh ra, các thiên binh hợp với ai cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa?
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ  GIÁNG SINH 05
 
“Đối với Thiên Chúa,
không có gì là không thể làm được”.
Lc 1,37

NHỮNG GỢI Ý
( x. Mt 1,1-2,3  -  Lc 1,1- 2,51 )
01. Đây là nơi bà Rakhen đã khóc thương con mình.
 
02. Tại Rama, tiếng người mẹ đã khóc thương con mình vì chúng không còn nữa. 
03. Mẹ của Chúa Giêsu.
 
04. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria.
 
05. Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra.
 
06. Tên mà sứ thần bảo đặt cho con trẻ.
 
07. Nơi Chúa Giêsu sinh ra.
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
GIÁNG SINH 06
Mùa Giáng sinh sắp đến, xin gởi đến các bạn 1 bài Vui học Thánh kinh nho nhỏ.
Bạn hãy đọc kỹ gia phả của Đức Giêsu để trả lời những câu hỏi sau :
Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Ápraham:
Ông Ápraham sinh Ixaác; Ixaác sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em ông này; Giuđa ăn ở với Tama sinh Perét và Derác; Perét sinh Khétron; Khétron sinh Aram; Aram sinh Amminađáp; Amminađáp sinh Nácson; Nácson sinh Xanmôn; Xanmôn lấy Rakháp sinh Bôát; Bôát lấy Rút sinh Ôvết; Ôvết sinh Giesê; ông Giesê sinh Đavít.
Vua Đavít lấy vợ ông Urigia sinh Salômôn Salômôn sinh Rơkhápam; Rơkhápam sinh Avigia; Avigia sinh Axa; Axa sinh Giơsaphát; Giơsaphát sinh Giôram; Giôram sinh Útdigia; Útdigia sinh Giotham; Giotham sinh Akhát; Akhát sinh Khítkigia; Khítkigia sinh Mơnase; Mơnase sinh Amôn; Amôn sinh Giôsigia; Giôsigia sinh Giơkhongia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Babylon.
Sau thời lưu đày ở Babylon, Giơkhongia sinh Santiên; Santiên sinh Dơrúpbaven; Dơrúpbaven sinh Avihút; Avihút sinh Engiakim; Engiakim sinh Ado; Ado sinh Xađốc; Xađốc sinh Akhin; Akhin sinh Êlihút; Êlihút sinh Elada; Elada sinh Mátthan; Mátthan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô.
Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Ápraham đến vua Đavít, là mười bốn đời; từ vua Đavít đến thời lưu đày ở Babylon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô, cũng là mười bốn đời.
Tin mừng Mátthêu 1,1-17
1. Gia phả của Chúa Giêsu theo thánh Mátthêu có tất cả bao nhiêu nhân vật ?
2. Trong bảng gia phả này có bao nhiêu nhân vật khởi đầu bằng mẫu tự A ?
3. Trong bảng gia phả này có bao nhiêu nhân vật khởi đầu bằng mẫu tự G ?
4. Trong bảng gia phả này có bao nhiêu nhân vật gồm 5 mẫu tự ?
5. Trong bảng gia phả này có bao nhiêu nhân vật kết thúc bằng mẫu tự A ?
6. Trong bảng gia phả này có bao nhiêu phụ nữ ?
 
VUI HỌC THÁNH KINH
GIÁNG SINH 07
Mùa Giáng sinh sắp đến, xin gởi đến các bạn 1 bài Vui học Thánh kinh nho nhỏ.
 
Bạn hãy đọc kỹ gia phả của Đức Giêsu
để tìm xem trong ô chữ này
có bao nhiêu nhân vật ?

Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Ápraham:
Ông Ápraham sinh Ixaác; Ixaác sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em ông này; Giuđa ăn ở với Tama sinh Perét và Derác; Perét sinh Khétron; Khétron sinh Aram; Aram sinh Amminađáp; Amminađáp sinh Nácson; Nácson sinh Xanmôn; Xanmôn lấy Rakháp sinh Bôát; Bôát lấy Rút sinh Ôvết; Ôvết sinh Giesê; ông Giesê sinh Đavít.
Vua Đavít lấy vợ ông Urigia sinh Salômôn Salômôn sinh Rơkhápam; Rơkhápam sinh Avigia; Avigia sinh Axa; Axa sinh Giơsaphát; Giơsaphát sinh Giôram; Giôram sinh Útdigia; Útdigia sinh Giotham; Giotham sinh Akhát; Akhát sinh Khítkigia; Khítkigia sinh Mơnase; Mơnase sinh Amôn; Amôn sinh Giôsigia; Giôsigia sinh Giơkhongia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Babylon.
Sau thời lưu đày ở Babylon, Giơkhongia sinh Santiên; Santiên sinh Dơrúpbaven; Dơrúpbaven sinh Avihút; Avihút sinh Engiakim; Engiakim sinh Ado; Ado sinh Xađốc; Xađốc sinh Akhin; Akhin sinh Êlihút; Êlihút sinh Elada; Elada sinh Mátthan; Mátthan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô.
Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Ápraham đến vua Đavít, là mười bốn đời; từ vua Đavít đến thời lưu đày ở Babylon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô, cũng là mười bốn đời.
Tin mừng Mátthêu 1,1-17
 
VUI HỌC THÁNH KINH
GIÁNG SINH 8
HÃY CÙNG ĐỌC GIÊSU  
  
 
CHÚA GIÊSU
Đấng Cứu Chuộc nhân loại.
Có tất cả bao nhiêu cách đọc được từ GIÊSU từ những chữ cái đứng cạnh nhau trong hình vẽ trên ?
"Ai yêu mến Thầy,
thì sẽ giử lời Thầy."
Tin mừng thánh Gioan 14,22
 
VUI HỌC THÁNH KINH
GIÁNG SINH 9
HÃY CÙNG ĐỌC ANNA  
 
 
 
Bà ANNA,
người  nữ đã gặp được Hài Nhi Giêsu trong Đền Thờ sau bao năm tháng đợi trông
(Lc 2,36-38).
Có tất cả bao nhiêu cách để đọc được từ ANNA theo đúng thứ tự sắp xếp của các chữ cái trong từ đó ở hình trên ?
Bất kỳ 1 chữ A nào cũng có thể là chữ cái đầu tiên và chữ cái cuối cùng của cùng 1 từ ANNA, nhưng 2 chữ cái NN ở giữa  bắt buộc phải ở những vị trí khác nhau.
 
VUI HỌC THÁNH KINH
GIÁNG SINH 10
CHIA 1 THÀNH 4 * 
 
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 5 chữ cái. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?
 

Gợi ý :
Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những chữ  G, M, G & G
 
VUI HỌC THÁNH KINH
GIÁNG SINH 11

CHA - CON
ÁPRAHAM    . . . . . . . . . . . ?
XANMỔN     . . . . . . . . . . .  ?   
MÁTTHAN       . . . . . . . . . . . ?
     . . . . . . . . . . .    ?   PERÉT
      . . . . . . . . . . .  ?   ÔVẾT
  . . . . . . . . . . . ?   SALOMON
   . . . . . . . . . . . ?   GIUĐA

MẸ - CON
     . . . . . . . . . . . ?    PERÉT
    . . . . . . . . . . . ?  BÔÁT
        . . . . . . . . . . .   ?  ÔVẾT
     . . . . . . . . . . .  ?   GIÊSU
LÊA     . . . . . . . . . . .   ?
BATSEVA     . . . . . . . . . . . ?
RÊBÊCA -  . . . . . . . . . . .  ? 

Tin mừng Mátthêu 1,1-17
 
 
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH (3)
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ GIÁNG SINH

LỜI GIẢI ĐÁP
Ô CHỮ GIÁNG SINH 01

01. SANTA CLAUS
02. CHĂN CHIÊN Lc 2,1-20
03. Ngôn sứ ISAIA 7,14 (Mt 1,18-24)
04. GIÊSU Lc 2,1-28
05. Tổng trấn QUIRINIÔ Lc 2,1-20
06. Nước AI CẬP Mt 2,13-18
07. Ngôn sứ MIKHA 5,1 (Mt 2,1-12)
08. Đgh GIULIO I ( + 352)
09. Bà MARIA Lc 2,1-27
10. Nhạc sĩ HOÀI ĐỨC.
11.Vua ÁCKHÊLAO Mt 2,19-23
12. Nhạc sĩ HÙNG LÂN.
13. Nhạc sĩ HẢI LINH
14. Nhạc sĩ FRANZ GRUBER.
15. MÁNG CỎ Lc 2,1-20
16. Thánh PHANXICO Assisi.
17. EMMANUEN Mt 1,18-25
18. Lễ GIÁNG SINH.
19. Hoàng đế AUGÚTTÔ Lc 2,1-20
20. ĐẦU TIÊN Lc 2,1-20
21. Vua ĐAVÍT Lc 2,1-20

Hàng dọc: THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA


LỜI GIẢI ĐÁP
Ô CHỮ GIÁNG SINH 02


 
 
02. SUY Ga 1,1...
03. SON SẺ Lc 1,5...
04. SUNG MÃN Ga1,16
05. THIÊN CHÚA Lc 2,22
06. VÀNG Mt 2,1-12
07. GIÊSU Lc 2,1-28
08. GALILÊ
09. QUIRINIÔ Lc 2,1-20
10.  BỐI RỐI Lc1,33
11. Bà MARIA Lc 2,1-27
12.  ĐÔNG Mt 2,1-12
13. THÁNH THẦN Lc 1,26-38
14. HƯƠNG ÁN Lc 1,5
15. AKHIM Mt 1,13
16. TÁM Lc 2,21
17. KITÔ Mt 1,1-17
18. BÊLEM Mt 2,1
19. BÁI LẠY Mt 2,1-12
20. NHŨ HƯƠNG Mt 2,1-12
21. HÊRÔĐÊ Mt 2,1-12
22. GIOAN Lc 1,5...
23. RAMA Mt 2,13...

Hàng dọc : MỪNG NGÀY SINH NHẬT


LỜI GIẢI ĐÁP
Ô CHỮ GIÁNG SINH 03

01. Tổng trấn QUIRINIÔ Lc 2,1-20
02. Ông  GIUSE Mt 1,18-24
03. Thánh GIOAN Lc 1,5...
04. GIÊSU  Lc 2,1-28
05. BÊLEM Mt 2,1
06. Vua  HÊRÔĐÊ Mt 2,1-12
07. Mẹ MARIA Lc 2,1-27
08. VÀNG Mt 2,1-12
09. THÁNH THẦN Lc 1,26-38
10. Bà ÊLISABÉT Lc 1,5...
11. Sứ thần GAPRIEN Lc 1,26
12.  Hoàng đế AUGUTTÔ Lc 2,1
13. CHĂN CHIÊN Lc 2,1
14. CHIÊM TINH Mt 2,1-12

Hàng dọc : NGÔI LỜI NHẬP THỂ


LỜI GIẢI ĐÁP
Ô CHỮ GIÁNG SINH 04

01. GIACÓP Lc 1,26…
02. GIÊSU Lc 2,1-28
03. BẢO TRÁP Mt 2,1-12
04. HÀI NHI Mt 2,1-12
05. NGÔI LỜI Ga 1,1...
06. Ông  GIUSE Mt 1,18-24
07. Sứ thần GAPRIEN Lc 1,26
08. THIÊN CHÚA Lc 2,1-20
09. SỨ THẦN (Lc 2,13)

Hàng dọc : GIÁNG SINH


LỜI GIẢI ĐÁP
Ô CHỮ GIÁNG SINH 05
 

01. RAMA Mt 2,13 ...
02. Bà RAKHEN Mt 2,13 ...
03. Me MARIA Lc 2,1-27
04. Sứ thần GAPRIEN Lc 1,26
05. Vua HÊRÔĐÊ Mt 2,1-12
06. GIÊSU Lc 2,1-28
07. BÊLEM Mt 2,1LỜI GIẢI ĐÁP
GIÁNG SINH 06

1.   Có 47 nhân vật.
2. Có 10 nhân vật : Ado; Akhát; Akhin; Amminađáp; Amôn; Ápraham; Aram; Avigia; Avihút; Axa.
3. Có 11 nhân vật : Giacóp; Giacóp; Giesê; Giêsu; Giơkhongia; Giôram; Giơsaphát;  Giuđa;  Giuse; Giôsigia; Giotham.
4.  Có 13 nhân vật : Akhát; Akhin; Derác; Đavít; Elada; Giesê; Giêsu; Giuđa;  Giuse; Ixaác; Maria, Perét, Xađốc.
5.  Có 8 nhân vật : Avigia; Axa; Batseva; Elada; Giuđa; Maria, Tama; Útdigia.
6. Có 5 phụ nữ : Batseva, Maria, Rakháp, Rút, Tama.
 
LỜI GIẢI ĐÁP
Ô CHỮ GIÁNG SINH 07

( có 47)
Ado; Akhát; Akhin; Amminađáp; Amôn; Ápraham; Aram; Avigia; Avihút; Axa; Batseva : vợ ông Urigia; Bôát; Derác; Dơrúpbaven; Đavít; Elada; Êlihút; Engiakim; Giacóp; Giacóp; Giesê; Giêsu; Giơkhongia; Giôram; Giơsaphát;  Giuđa;  Giuse;
Giôsigia; Giotham; Ixaác; Khétron; Khítkigia; Maria,   Mátthan;  Mơnase;  Nácson; Ôvết; Perét, Rakháp; Rơkhápam; Rút; Salômôn; Santiên; Tama; Xađốc;  Xanmôn; Útdigia.
x. Mt 1,1-17VUI HỌC THÁNH KINH
GIÁNG SINH 8
HÃY CÙNG ĐỌC GIÊSU  Đáp án :
Mỗi chữ G trong hình đã cho đều liền kề với 4 chữ I, mà mỗi chữ I  lại liền kề với 3 chữ E, trong đó :
     * 1 chữ E liền kề với 7 cụm SU;
     * 2 chữ E còn lại liền kề với 4 cụm SU. Vậy số cách để đọc được từ GIESU trong hình trên là : 4 x ( 7 + 8 ) = 60 cách.VUI HỌC THÁNH KINH
GIÁNG SINH 9
HÃY CÙNG ĐỌC ANNA  

Đáp án :
Tính số cách được dựa theo vị trí của những chữ A có trong hình vẽ :
     *    Ở trung tâm của hình vẽ : chữ A ở trung tâm của hình vẽ nằm liền kề với 4 chữ N  ( tính theo cả hàng dọc và hàng ngang ). Thông qua mỗi chữ N  đều hình thành nên 15 chữ ANNA, vì thế có tất cả 50 từ ANNA  từ chữ A ở trung tâm của hình vẽ. Ngoài ra còn có 4 chữ N khác trên các đường chéo của hình đã cho cũng nằm liền kề với chữ A ở trung tâm hình. Thông qua mỗi chữ N này đều hình thành nên 12 từ ANNA nữa. Từ đó ta có thêm 48 từ ANNA nữa.
     *    Ở các góc của hình vẽ : từ mỗi chữ A ở 1 góc của hình vẽ đều có thể hình thành được 9 từ ANNA, cộng lại ta có thêm được 36 từ ANNA nữa.
     *    Trên các cạnh của hình vẽ : từ mỗi chữ A trong 8 chữ trên các cạnh của hình vẽ đều có thể hình thành được 30 từ ANNA, từ đó ta có thêm 240 từ ANNA nữa.
Vậy trong hình đã cho có tổng cộng là :
60 + 48 + 36 + 240 = 384 cách đọc từ ANNA.VUI HỌC THÁNH KINH
GIÁNG SINH 10
CHIA 1 THÀNH 4 *


 
* GIÊSU
* MARIA
* GIUSE
* GIOANVUI HỌC THÁNH KINH
GIÁNG SINH 11

CHA - CON
ÁPRAHAM    . . . . . . . . . . .   IXAAC
GIUĐA      . . . . . . . . . . .      PERÉT
XANMỔN     . . . . . . . . . . .     BÔÁT
BÔÁT     . . . . . . . . . . .    ÔVẾT
MÁTTHAN       . . . . . . . . . . .  GIACÓP
ĐAVÍT    . . . . . . . . . . .  SALOMON
GIACÓP   . . . . . . . . . . .   GIUĐAMẸ - CON
TAMA     . . . . . . . . . . .    PERÉT
RAKHÁP    . . . . . . . . . . .  BÔÁT
RÚT       . . . . . . . . . . .  ÔVẾT
MARIA     . . . . . . . . . . .     GIÊSU
LÊA     . . . . . . . . . . .     GIUĐA
BATSEVA     . . . . . . . . . . .  SALOMON
RÊBÊCA -  . . . . . . . . . . .     GIACÓP

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."
Tin mừng thánh Luca 2,14
 Tags: vhgl

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây