TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY

Thứ sáu - 24/02/2023 19:12 |   657
“Mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là không làm cho chính ta vậy.” (Mt 25, 45)

27/02/2023
THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY

t2 t1 MC

Mt 25, 31-46


BẮT ĐẦU TỪ ĐIỀU NHỎ BÉ CHO NGƯỜI NHỎ BÉ
Mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là không làm cho chính ta vậy.(Mt 25, 45)

Suy niệm: Ba việc đạo đức chính yếu trong Mùa Chay là ăn chay, cầu nguyện và giúp đỡ người nghèo khó. Người nghèo khó được Chúa Giê-su quan tâm, yêu thương cách đặc biệt, đến độ Ngài tự đồng hóa mình với chính họ: làm phúc cho họ là làm phúc cho Ngài, lơ là không làm điều lành cho họ là tránh né làm điều lành cho Ngài. Điều phúc, việc lành ta làm không phải là điều gì cao xa, tầm cỡ vĩ mô, nhưng là những gì rất cụ thể, nhỏ bé trong đời thường: cho ăn, uống, tặng quần áo, cho chỗ trọ, thăm viếng, thăm nuôi với người đói, khát, mình trần, đau yếu, tù tội. Ngài muốn dạy ta những nghĩa cử yêu thương nhỏ bé với những con người bé nhỏ trong xã hội, những người không có gì để đền đáp lại. Đó là giá trị của hành vi “thi ân bất cầu báo” mà Mùa Chay đề cao.

Mời Bạn: Có thể bạn đã nhiều lần thấy người khác hay chính mình thực hiện các nghĩa cử bác ái này, đặc biệt trong cơn đại dịch vừa qua. Hẳn bạn cũng đã đau lòng khi biết nhiều kẻ lợi dụng trẻ em, người nghèo khổ, kẻ không còn gì để mất… để làm giàu bất chính trên xương máu của họ, những anh chị em “bé nhỏ” của Chúa. Thay vì ngồi nguyền rủa bóng tối, bạn hãy  thắp lên ngọn lửa yêu thương cụ thể cho họ.

Sống Lời Chúa: Tôi ghi nhớ và hành động theo Lời Chúa hôm nay để luôn được xếp là chiên ở bên phải Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ghi khắc Lời Chúa dạy hôm nay. Xin đổi lòng những người quá ham lợi lộc vật chất mà đánh mất lòng nhân ái, nghĩa đồng bào trong xã hội chúng con.


BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY

Ca nhập lễ

Như mắt những người tôi tớ nam nhìn vào tay chủ mình, thì mắt chúng tôi cũng nhìn vào Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, cho tới khi Người thương xót chúng tôi. Xin thương xót chúng tôi, lạy Chúa, xin thương xót chúng tôi.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa là Ðấng Cứu Ðộ, xin giúp chúng con cải quá tự tân mà trở về với Chúa. Ước gì chúng con thấm nhuần lời Chúa dạy, để Mùa Chay thánh này đem lại nhiều ơn ích cho chúng con. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Lv 19, 1-2. 11-18

“Hãy xét đoán công minh đối với kẻ khác”.

Trích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Ðấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Các ngươi đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng phỉnh gạt kẻ khác, đừng lấy danh Ta mà thề dối, và đừng xúc phạm danh Thiên Chúa các ngươi. Ta là Chúa.

Các ngươi đừng nhục mạ kẻ khác và đừng hà hiếp họ. Ðừng giam tiền công lại cho đến ngày mai. Ðừng nguyền rủa người điếc, đừng đặt trước kẻ mù vật gì có thể làm cho nó vấp ngã; nhưng các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Ta là Chúa.

Ðừng làm điều bất công, cũng đừng xét đoán bất công. Ðừng thiên tư kẻ nghèo, cũng đừng nể mặt người quyền thế. Hãy cứ công minh mà xét đoán kẻ khác. Ðừng lăng mạ, cũng đừng gièm pha kẻ khác. Ðừng mưu sát ai. Ta là Chúa.

Ðừng giữ lòng thù ghét anh em, nhưng hãy răn bảo họ công khai, để khỏi mang tội vì họ. Ðừng tìm báo oán, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương. Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình. Ta là Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 18, 8. 9. 10. 15

Ðáp: Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống

Xướng: Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.

Xướng: Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.

Xướng: Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy.

Xướng: Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự lòng con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Ðá tảng, là Ðấng Cứu Chuộc con.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Tv 50, 12a và 14a

Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ.

PHÚC ÂM: Mt 25, 31-46

“Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta”. Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?” Vua đáp lại: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

“Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!” Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?” Khi ấy Người đáp lại: “Quả thật, Ta bảo cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta”. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật chúng con đang thành kính dâng lên. Ước chi của lễ này, nhờ ơn Chúa Thánh Thần tác động, thánh hóa cả cuộc đời chúng con và đem lại cho chúng con hồng ân tha thứ. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng mùa chay

Ca hiệp lễ

Chúa phán: “Ta bảo thật các ngươi, sự gì các ngươi đã làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất của Ta, là các ngươi đã làm cho chính Ta. Hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy đến lãnh nhận Nước Trời đã chuẩn bị sẵn cho các ngươi từ khi taọ dựng vũ trụ.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con được nghiệm thấy ơn Chúa luôn nâng đỡ xác hồn, để một ngày kia, khi xác hồn cùng được cứu độ, chúng con hưởng trọn phần vinh phúc Chúa đã hứa ban. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

YÊU ĐỂ ĐƯỢC SỐNG! (Mt 25, 31 – 46)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Đạo Công Giáo mà Đức Giêsu sáng lập là một thứ đạo yêu thương. Đạo yêu thương này được khởi đi từ tình yêu của Thiên Chúa đối với công trình tạo dựng và suốt dọc dài lịch sử cứu độ trong thời Cựu Ước nơi dân Israel.

Sang thời Tân Ước, Đức Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa cho loài người. Khi Đức Giêsu đến, Ngài đã rao giảng, đã chết để minh chứng tình thương, và đã sống lại để gieo niềm hy vọng. Như vậy, có thể nói rằng: Đạo Công Giáo là “Đạo Yêu Thương”. Ai không yêu thương thì không thuộc về đạo này. Nhưng yêu thương phải đi đến hành động thực tế, chứ không thể yêu trên đầu môi chóp lưỡi!

Hôm nay, bài Tin Mừng đưa chúng ta về viễn cảnh của ngày cánh chung qua giáo huấn của Đức Giêsu.

Hình ảnh mà Đức Giêsu đưa ra chính là một hình ảnh về ngày phán xét, nơi đó, vị thẩm phán công bằng, tối cao ngự đến để xét xử.

Điều kỳ lạ, đó là vị thẩm phấn này không xét xử dựa trên chức nghiệp để thưởng công, mà là ngang qua hành vi về sự cảm thông, lòng nhân ái đối với những người bần cùng của xã hội. Lạ kỳ hơn nữa là kết thúc, vị thẩm phán ấy đồng hóa chính mình với những người được giúp đỡ khi tuyên bố: “Mỗi lần các ngươi làm cho những người bé mọn ấy là làm cho chính ta”.

Nhìn ra thế giới hôm nay, chúng ta thấy không ít nếu không muốn nói là nhan nhản những hành vi như: bon chen, lừa lọc, mưu mô quỉ quyệt, chiến tranh, hận thù, khủng bố. . .

Tất cả những điều đó đi ngược lại quy luật của tình yêu, và tất nhiên, không thể đi vào trong mối tương quan với vị thẩm phán trong bài Tin Mừng hôm nay.

Xin Chúa ban cho mỗi người ý thức được hạnh phúc đích thực của chúng ta ở nơi Chúa, và chỉ có nơi Ngài mới trường tồn vạn kiếp. Vì thế, ngay trong giây phút này, xin cho chúng ta biết sống yêu thương nhau để sau này được hưởng niềm vui, hạnh phúc bên Thiên Chúa tình yêu. Amen.
 

CỎ SẼ MỌC LẠI THÔI

tbd 260223a

(Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Chay) - Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa –Ban Mê Thuột

Bài đọc thứ nhất: Lời Chúa trong sách Lêvi khuyên dạy dân Chúa rất nhiều “cái đừng”: “Đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng thề gian; đừng nhục mạ, hà hiếp kẻ khác, đừng làm điều bất công, đừng mưu sát; đừng thù ghét, báo oán...” Và kết ở câu “Hãy yêu bạn hữu như chính mình” (x.Lv 19,1-2;11-18).

Kinh nghiệm nông gia: Đến mùa thì trước hết phải dọn đất. Dọn đất thì phải làm sạch cỏ. Trong đời sống đức tin thì đây như những “cái đừng” mà sách Lêvi trình bày ở trên. Không nông gia nào làm cỏ chỉ để đt sạch cỏ nhưng để trồng thứ cây hữu ích gì trên đó. Và câu kết: “Hãy yêu bạn hữu như chính mình” có thể xem là thứ cây hữu ích sẽ được trồng trên thuở đất ấy.

Làm cỏ mà chỉ để sạch đất thì một thời gian sau đó cỏ sẽ mọc lại. Nếu chỉ biết giữ “những cái đừng” thì chưa đủ. Vì với thời gian và với sự mỏng manh yếu đuối của phận người thì đâu cũng lại hoàn đấy. Cây hữu ích mọc lên tươi tốt thì sẽ hạn chế cỏ dại mọc lại cách nào đó. Việc lành, việc tốt là điểm tới của sự ăn năn thống hối, chừa cải tội lỗi.

Bài Tin Mừng tường thuật lời Chúa Giêsu minh định rõ những việc lành, việc tốt cần phải thực thi không giới hạn trong phạm vi “bạn hữu” nhưng phải đến với những kẻ bé mọn. Đó là những người yếu đuối, bất hạnh, cô thân, kém phận... Và đây chính là tiêu chí mọi người phải trả lẽ trước Đấng Toàn Năng trong ngày giã từ dương thế này (x.Mt 25, 31-46).

Luyện tập nhân đức là một cách thế diệt trừ nết xấu hữu hiệu. Không ai làm cỏ chỉ để đất sạch cỏ. Không trồng thứ cây hữu ích thì cũng sẽ hoài công vì rồi cỏ sẽ mọc lại thôi.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây