TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Thứ hai - 09/10/2023 14:17 |   460
“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: hãy sợ Đấng ấy.” (Lc 12,1-7)

20/10/2023
THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

t6 t28 TN

Lc 12,1-7


Ngày 20 tháng 10: Lạy Mẹ Mân Côi! Sự hiện diện đầy can đảm của Mẹ dưới chân Thập Giá cũng gợi lên cho chúng con biết bao khổ đau của phận người. Bóng thập giá bao phủ khắp nơi, khổ đau không miễn trừ bất cứ một người nào. Trong cuộc sống hằng ngày, xin cho chúng con biết cùng với Mẹ, đứng dưới chân Thập Giá, để chúng con cảm nhận được bao nỗi khổ đau của những người xung quanh, và để chúng con cảm nhận được một sự sống mới mà Đức Kitô đã mang lại cho loài người chúng con. Xin cho chúng con luôn can đảm đón nhận và vượt qua mọi trở ngại, để tiến lên trên hành trình đức tin với nhiều thử thách, cam go. Amen.

ĐỪNG CHẾT HAI LẦN!
“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: hãy sợ Đấng ấy.”
(Lc 12,1-7)

Suy niệm: Thế giới ngày nay đang có khuynh hướng huỷ bỏ án tử hình. Tại Việt Nam, những vụ án liên quan đến ma tuý thường được xử với mức án cao nhất này, nhưng dường như những vụ vi phạm không suy giảm. Con buôn ma tuý ngày càng nhiều và thêm manh động. Phải chăng con người ngày nay không còn sợ chết? Hay nói cách khác phải chăng họ không còn tôn trọng sự sống? Cả hai đều đúng. Họ đã đổi mạng sống mình để thoả mãn những đam mê, tiền tài và lạc thú. Nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa trước cái chết. Cái chết lần thứ nhất đưa họ ra khỏi trần gian, tiếp đến cái chết thứ hai huỷ diệt luôn sự sống và hạnh phúc đời đời dành cho họ.

Mời Bạn: Còn bạn, bạn biết cái chết thứ hai ấy chứ? Có người đã chết thay cho bạn rồi. Đó là Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa Làm Người vì yêu thương bạn. Bạn hãy kính sợ Đấng ấy.

Chia sẻ: Trân trọng cuộc sống hôm nay, chính là chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh hằng. Làm giàu của cải thiêng liêng trong cuộc sống hôm nay, bạn sẽ hưởng dùng cho cuộc sống mai sau. Ngược lại, Bạn sẽ mất tất cả…

Sống Lời Chúa: Mến Chúa yêu người, chắc chắn Bạn chỉ phải chết một lần để bước vào hạnh phúc vĩnh cửu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết sống, để con không còn lo sợ chết. Xin cho con can đảm chọn lựa nền văn minh tình thương, tích cực sống và xây dựng thế giới theo Tin Mừng, để không còn ai bị kết án phải chết hai lần.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, nào ai chịu nổi được ư? Vì lạy Thiên Chúa Is-ra-el, Chúa thường rộng lượng thứ tha.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy, Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 4, 1-8

“Abraham đã tin vào Thiên Chúa và điều đó kể cho ông như sự công chính”.

Trích thư Thánh Phaolô Tồng đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chúng ta phải nói gì về chuyện Abraham, tổ phụ theo huyết nhục của chúng ta đã gặp thấy? Nếu như Abraham nhờ việc làm mà được nên công chính, thì ông có lý mà tự hào, nhưng không phải tự hào trước mặt Thiên Chúa. Vì Thánh Kinh nói gì? Abraham đã tin vào Thiên Chúa, và điều đó được kể cho ông như sự công chính.

Ðối với người thợ làm việc, tiền công không kể được là ân huệ, nhưng là một món nợ. Còn đối với người không làm việc, nhưng tin vào Ðấng làm cho người ác nên công chính, thì đức tin của kẻ ấy được kể như là sự công chính, theo ơn Thiên Chúa phân định.

Cũng như Ðavít tuyên bố là phúc đức con người được Thiên Chúa kể là công chính, không cần có việc làm, mà rằng: “Phúc cho những ai được tha thứ sự gian ác, và được che lấp các tội lỗi. Phúc cho người Chúa không chấp nhất sự tội”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 31, 1-2. 5. 11

Ðáp: Chúa là chỗ dung thân; Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ

Xướng: Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian.

Xướng: Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, tôi đã không che giấu. Tôi nói: “Con thú thực cùng Chúa điều gian ác của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con”.

Xướng: Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay hãy hớn hở reo mừng!

Bài Ðọc I: (Năm II) Ep 1, 11-14

“Chúng tôi trước kia đã trông cậy vào Ðức Kitô, và anh em được ghi dấu Thánh Thần”.

Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, trong Ðức Kitô, chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, và anh em (là con cái Israel) cũng được tiền định theo ý định của Ngài là Ðấng tác thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài, chúng tôi là những kẻ trước kia đã trông cậy vào Ðức Kitô. Trong Người, cả anh em nữa, sau khi anh em đã nghe lời chân thật là Tin Mừng cứu rỗi anh em, anh em đã tin và được ghi dấu Thánh Thần, như đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc, được ca ngợi vinh quang Ngài.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 32, 1-2. 4-5. 12-13

Ðáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình! (c. 12b).

Xướng: Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa! Ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa. 

Xướng: Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực; địa cầu đầy ân sủng của Chúa. 

Xướng: Phúc thay quốc gia mà Chúa là chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Từ trời cao Chúa nhìn xuống, Người xem thấy hết thảy con cái người ta.

Alleluia: Dt 4, 12

Alleluia, alleluia! – Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, phân rẽ tư tưởng và ý muốn của tâm hồn. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 12, 1-7

“Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: “Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà.

“Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Ðấng ấy.

“Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiến, để làm cho thánh lễ chúng con đang sốt sắng cử hành mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Bọn giàu sang đã sa cơ nghèo đói; nhưng người tìm Chúa chẳng thiếu chi thiện hảo.

Hoặc đọc:

Khi Chúa tỏ mình ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả. Chúa đã lấy Mình và Máu Ðức Kitô làm của ăn nuôi dưỡng chúng con; chúng con nài xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Người, Người hằng sống và hiển trị muôn đời…

Suy niệm

SỐNG VÌ MỤC ĐÍCH NƯỚC TRỜI (Lc 12, 1-7)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Cả tuần nay, Tin Mừng trình thuật việc Đức Giêsu liên tiếp chống đối lối sống đạo đức dỏm của nhóm Pharisêu và Tiến Sĩ Luật. Hôm nay, lại một lần nữa, Đức Giêsu không chấp nhận lối sống giả hình của họ; đồng thời, Ngài cũng cảnh tỉnh các môn đệ của mình khỏi vướng vào lối sống giả nhân giả nghĩa như các người Pharisêu và Tiến Sĩ Luật đang làm.

Nhân dịp này, Đức Giêsu cũng mời gọi các môn đệ can đảm sống chứng tá cho Tin Mừng, dù có phải chết. Sự sống trên trần gian này là cuộc sống tạm bợ, mai hậu mới là vĩnh viễn. Vì thế, không nên khờ dại mà đánh đổi sự an nhàn đời này mà đau khổ mãi mãi đời sau. Luôn sống trong sự phó thác và tin tưởng vào Chúa Quan Phòng.

Ngày nay, không thiếu cảnh tín hữu Kitô nơi này, nơi kia bị bách hại. Nhiều tín hữu bị buộc phải cải đạo, nếu không sẽ phải chết. Tuy nhiên, đức tin mạnh mẽ vào Chúa Quan Phòng, nên nhiều anh chị em đã anh dũng hy sinh để bảo vệ đức tin cũng như thể hiện lòng yêu mến của mình vào Thiên Chúa cách tuyệt đối.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy can đảm sống thật, hành động thật và tin tưởng phó thác nơi Chúa. Đừng sợ những khó khăn thử thách trong đời sống đạo. Đón nhận con đường khổ giá như là điều kiện cần cho phần rỗi của mình.

Luôn nhớ rằng: khi chúng ta tin và sống đạo, hẳn chúng ta không thể thoát khỏi sự hiểu lầm, chống đối và đôi khi cả cái chết nữa. Tuy nhiên, chúng ta sẽ khám phá ra ý nghĩa của đau khổ và ngang qua đó, chúng ta sẽ thấy cùng đích của cuộc đời nằm ở nơi Thiên Chúa chứ không phải những thứ mau qua, chóng hết ở đời này.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được yêu mến Chúa, can đảm sống đời chứng nhân trong cuộc sống hằng ngày của chúng con. Sẵn sàng làm chứng cho lẽ phải và sự công bằng. Amen.

ÂN SỦNG VỪA MỞ ĐƯỜNG VỪA ĐỒNG HÀNH
(Thứ Sáu Tuần 28 – Năm lẻ) - Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 28 Thường Niên cho thấy: Ân sủng của Chúa vừa mở đường vừa đồng hành, để giúp chúng ta sốt sắng tuân giữ những điều Chúa truyền dạy.

Trong bài đọc một của ngày lễ hôm nay, thánh Phaolô nói với các tín hữu Rôma rằng: Ông Ápraham đã tin Thiên Chúa, và vì thế được kể là người công chính. Người nào không dựa vào việc làm, nhưng, tin vào Thiên Chúa, thì lòng tin làm cho người ấy được Thiên Chúa kể là công chính. Tất cả đều do bởi ân sủng của Thiên Chúa, phần cộng tác của chúng ta là: đặt tin tưởng nơi Người.

Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 31, vịnh gia đã kêu gọi: Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng. Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo. Chính Chúa là nơi con ẩn náu, khắp bốn bề trổi vang những khúc ca mừng con được giải thoát. Chúa mới là người giải thoát chúng ta, phần cộng tác của chúng ta là: tìm ẩn náu nơi Người.

Câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ chọn cho thánh lễ hôm nay là: Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Chúng ta được cứu độ là nhờ tình yêu nhưng không của Chúa, phần cộng tác của chúng ta là: trông cậy nơi Người.

Với sức loài người, chúng ta không thể tuân giữ những gì Chúa truyền dạy, và chắc chắn chúng ta sẽ bị thế gian bách hại khi sống theo những mệnh lệnh của Chúa, nhưng đừng lo, có ân sủng của Chúa vừa mở đường vừa đồng hành với chúng ta, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nói: Tóc trên đầu chúng ta được đếm cả rồi, năm con chim sẻ chỉ đáng giá hai hào, nhưng, không còn nào mà Chúa không để mắt tới…

Chúng ta đừng sợ, đừng thỏa hiệp, đừng giả hình: Hai phần bột nhào: một “có men” và một “không có men”, thoạt nhìn thì y chang nhau, không phân biệt được, nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta sẽ biết phần bột nào có men, và phần bột nào không có men; cây kim trong bọc, có ngày, rồi cũng bị lòi ra; những gì được nói trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà…

Ân sủng vừa mở đường, vừa đồng hành với chúng ta, chứ không làm thay chúng ta. Để có thể bay lượn trong bầu trời mênh mông rộng khắp, con sâu bướm phải tự mình chui ra. Chúng ta thấy nó chật vật, nên xé kén ra giùm nó. Làm như thế, vô tình chúng ta đã chặt đứt đôi cánh của nó, và thậm chí, cướp đi mạng sống của nó…

Chúng ta muốn trở nên xinh đẹp tung bay trong bầu trời của ân sủng, phần Chúa, Chúa đã ban cho chúng ta những ơn cần thiết, còn phần mình, chúng ta phải tự mình chui ra khỏi kén, không ai có thể làm thay cho chúng ta được. Hành trình này đòi hỏi nhiều cố gắng, nhưng, luôn có Chúa bên cạnh, bao bọc chúng ta bằng các ân sủng của Người.


TỰ TIN NHẤT ĐỊNH
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Đừng sợ, “Các con còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ!”

Ngoại trừ một vài loài như chim gõ kiến, quạ Corvids và chim giẻ cùi, hầu hết các loài chim không bao giờ tích trữ thức ăn. Ngay cả kền kền, chúng không tha thịt rữa về cho chim non mà ựa ra từ diều để nuôi con. John Underhill nhận xét, “Chúng ta thường tích trữ những gì Chúa ban cho hôm nay vì không tin cậy Ngài sẽ chu cấp những gì chúng ta cần vào ngày mai!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Nhận xét của John Underhill thật sâu sắc! Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay tiết lộ, không ai và không có gì thoát khỏi sự chú ý của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa quan tâm đến từng con chim sẻ thì Ngài còn quan tâm đến chúng ta biết bao! Điều đó sẽ mang lại cho bạn và tôi một cảm giác bình yên và ‘tự tin nhất định!’.

Tất nhiên, một lý do khiến điều này vẫn khó tin là nhiều lúc, chúng ta cảm thấy như Thiên Chúa khá xa cách và thờ ơ với cuộc sống của tôi. Điều quan trọng cần nhớ là bất cứ khi nào bạn có cảm giác này thì đó chỉ là cảm giác chứ không phải thực tế! Thực tế là Chúa luôn chú ý đến từng chi tiết trong cuộc sống chúng ta hơn những gì chúng ta có thể nhận ra. Ngài quan tâm đến chúng ta nhiều hơn là chúng ta quan tâm đến chính mình! Không chỉ chú ý đến từng chi tiết, Ngài quan tâm ‘sâu sắc đến từng chi tiết!’.

Vậy tại sao đôi khi bạn có cảm giác như Chúa ở xa? Có thể có nhiều lý do, nhưng chắc chắn rằng, luôn có lý do! Có lẽ bạn đã không lắng nghe Ngài hoặc không cầu nguyện đủ; hoặc có lẽ Ngài đã chọn im lặng như một cách để kéo bạn đến gần Ngài hơn. Sự im lặng của Ngài có thể là một dấu hiệu rất rõ ràng về sự hiện diện và ý muốn của Ngài.

Chúa Giêsu thậm chí còn nói đến việc tóc trên đầu chúng ta đã được đếm. Nghĩa là ‘mọi phần’ trong cuộc sống của bạn và tôi đều hiện diện trọn vẹn trước Ngài. Hãy để những sự thật này mang đến cho chúng ta niềm an ủi và hy vọng cũng như sự ‘tự tin nhất định’ khi biết rằng, Thiên Chúa luôn chăm bẵm này cũng là Thiên Chúa của tình yêu và lòng thương xót hoàn hảo, Đấng sẽ cung cấp tất cả những gì bạn và tôi cần.

Thư Rôma hôm nay nói đến niềm tin của Abraham vào Chúa, Đấng ông tựa nương. Nhờ đó, ông được kể là công chính. Thánh Vịnh đáp ca có chung một tâm tình, “Chúa là nơi con ẩn náu, khắp bốn bề trổi vang những khúc ca mừng con được giải thoát!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Các con còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ!”. Thật vậy sao? Vì có những lúc bạn và tôi bi quan với những thất vọng và va chạm có thể khiến chúng ta cảm thấy tồi tệ về bản thân và rồi, bắt đầu đặt câu hỏi về giá trị của mình. Chúa Giêsu quả quyết, bạn và tôi quý giá vô ngần trước Thiên Chúa. Những lúc ấy, hãy lùi lại và nhớ đến phẩm giá của mình! Hãy nhủ lòng, một con chim sẻ mà Chúa không quên, phương chi mỗi người chúng ta. Hãy nhớ đến những người yêu quý đối với chúng ta, chúng ta đâu ‘cần cố gắng’ để nhớ họ. Chúa nhớ đến mỗi chúng ta, chúng ta là ‘con ngươi’ mắt Ngài. Và điều này, dĩ nhiên, sẽ tạo nên một sự ‘tự tin nhất định’ nơi con trai con gái của Chúa!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con thua cả loài kền kền, khi chỉ lo tích trữ và tha về những gì ‘thối rữa!’. Chúa biết con hơn con biết con, chú tâm ‘sâu sắc đến từng chi tiết’ đời con!”, Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây