TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A

“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. (Mt 3, 1-12)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 12 Ô Chữ Giáng Sinh Năm C

Thứ hai - 07/06/2021 11:37 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   449
VHTK 12 Ô Chữ Giáng Sinh Năm C
VUI HỌC THÁNH KINH
12 Ô Chữ Giáng Sinh Năm C


Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh : Mt 1,1- 25
Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh : Luca  2,1-14
Thánh Lễ Rạng Đông : Luca  2,15-20
Thánh Lễ Ban Ngày : Gioan 1,1-18
Lễ thánh Gia Thánh : Lc 2,41-52
Lễ Hiển Linh : Mt 2,1-12
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa : Lc 3,15-16.21-22
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Ô Chữ Giáng Sinh 1 Năm C

Những gợi ý 
 

01. Ra khỏi thành Giêrusalem, cái gì đã dẫn các nhà chiêm tinh đến nơi Hài Nhi ở ? (Mt 2,9)

02. Lúc khởi đầu đã có ai ? (Ga 1,1)

03. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin ? (Ga 1,7)

04. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ ? (Lc 2,16) 
05. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì ? (Mt 1,16)
 
06. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì ? (Mt 1,21)
 
07. Thiên thần nói bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi điều gì của họ ? (Mt 1,21)
 
08. Hài nhi được đặt nằm ở đâu ? (Lc 2,7) 
 
09. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai ? (Ga 1,1)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp 
Ô Chữ Giáng Sinh 1 Năm C

 
01. Ngôi sao (Mt 2,9) 
02. Ngôi Lời (Ga 1,1)
03. Ánh sáng (Ga 1,7)
04. Hài Nhi (Lc 2,16) 
05. Đấng Kitô (Mt 1,16)
06. Giêsu (Mt 1,21)
07. Tội lỗi (Mt 1,21)
08. Máng cỏ (Lc 2,7)
09. Thiên Chúa (Ga 1,1)

Hàng dọc : Giáng Sinh
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
+++++++++++++++++++++++
 
 
Ô Chữ Giáng Sinh 2 Năm C

Những gợi ý 

 
01. Các nhà chiêm tinh đã dâng thứ này cho Hài Nhi Giêsu. (Mt 2,11) 
 
02. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin ? (Ga 1,7)

03. Ai là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người ? (Ga 1,9)
 
04. Ông Giuse, chồng bà Maria, là người thế nào và không muốn tố giác bà ?(Mt 1,19) 
 
05. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và điều gì, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ? (Ga 1,17)
 
06. Hài nhi được đặt nằm ở đâu ? (Lc 2,7)
 
07. Lúc khởi đầu đã có ai ? (Ga 1,1)

08. Những người chăn chiên bảo nhau đi sang đâu, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết ? (Lc 2,15)
 
09. Con bà Maria tên là gì ? (Mt 1,16)
 
10. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai ? (Ga 1,1)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh 2 Năm C

 
01. Mộc dược (Mt 2,11)
02. Ánh sáng (Ga 1,7)
03. Ngôi Lời (Ga 1,9)
04. Công chính (Mt 1,19) 
05. Sự thật (Ga 1,17)
06. Máng cỏ (Lc 2,7)
07. Ngôi Lời (Ga 1,1)
08. Bêlem (Lc 2,15)
09. Giêsu (Mt 1,16)
10. Thiên Chúa (Ga 1,1)


Hàng dọc : Cao Cung Lên
 
Nguyễn Thái Hùng 
 
+++++++++++++++++++++++
 
Ô Chữ Giáng Sinh 3 Năm C

Những gợi ý 

 
01. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và điều gì, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ? (Ga 1,17)
 
02. "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta" được dịch bởi từ gì ? (Mt 1,23)
 
03. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ ? (Lc 2,16) 
 
04. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai ? (Ga 1,1)

05. Các nhà chiêm tinh đã dâng thứ này cho Hài Nhi Giêsu ? (Mt 2,11) 
 
06. Đấng cứu độ sinh ra thời ai làm tổng trấn xứ Xyria? (Lc 2,2) 
 
07. Hài nhi được đặt nằm ở đâu ? (Lc 2,7) 
 
08. Lúc khởi đầu đã có ai ? (Ga 1,1)

09. Những người chăn chiên bảo nhau đi sang đâu, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết ? (Lc 2,15)
 
10. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì ? (Mt 1,21)
 
11. Các nhà chiêm tinh đến thành nào để hỏi “Đức vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu ? (Mt 2,3) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh 3 Năm C

 
01. Sự thật (Ga 1,17)
02. Emmanuen (Mt 1,23)
03. Hài Nhi (Lc 2,16) 
04. Thiên Chúa (Ga 1,1)
05. Nhũ hương (Mt 2,11)
06. Quiriniô (Lc 2,2)
07. Máng cỏ (Lc 2,7)
08. Ngôi Lời (Ga 1,1)
09. Bêlem (Lc 2,15)
10. Giêsu (Mt 1,21)
11. Giêrusalem (Mt 2,3)
 
Hàng dọc : Hài Nhi Giêsu
 
 Nguyễn Thái Hùng
 
++++++++++++
 
Ô Chữ Giáng Sinh 4 Năm C

Những gợi ý 
 
01. Hằng năm, ai cùng với ông Giuse và bà Maria trẩy hội đền Giêrusalem ? (Lc 2,41) (Lc 2,41)
 
02. Ông Giuse, chồng bà Maria, là người thế nào và không muốn tố giác bà ? (Mt 1,19) 
 
03. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ? (Ga 1,17)
 
04. "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta"  được dịch bởi từ gì ? (Mt 1,23)
 
05. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ ? (Lc 2,16)

06. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin ? (Ga 1,7)

07. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì ? (Mt 1,21)

 
08. Bêlem thuộc miền đất nào ? (Mt 2,6)
 
09. Lúc khởi đầu đã có ai ? (Ga 1,1)

10. Đấng cứu độ sinh ra thời ai làm tổng trấn xứ Xyria ? (Lc 2,2) 
 
11. Hài nhi được đặt nằm ở đâu ? (Lc 2,7) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp 
Ô Chữ Giáng Sinh 4 Năm C

 
Những gợi ý 
 
01. Đức Giêsu (Lc 2,41)
02. Công chính (Mt 1,19) 
03. Ân sủng (Ga 1,17)
04. Emmanuen (Mt 1,23)
05. Hài Nhi (Lc 2,16)

06. Ánh sáng (Ga 1,7)
07. Giêsu (Mt 1,21)

08. Giuđa (Mt 2,6)
09. Ngôi Lời (Ga 1,1)
10. Quiriniô (Lc 2,2)
11. Máng cỏ (Lc 2,7)
 
Hàng dọc : Chúa Hài Đồng
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 

 
+++++++++++++++++++++++
 
Ô Chữ Giáng Sinh 5 Năm C
 

Những gợi ý 
 
01. Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu dưới hình gì ? (Lc 3,22) 
 
02. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ? (Ga 1,17)
 
03. Ra khỏi thành Giêrusalem, cái gì đã dẫn các nhà chiêm tinh11.8+ đến nơi Hài Nhi ở ? (Mt 2,9)

04. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin ? (Ga 1,7)
 
05. Đấng cứu độ sinh ra thời ai làm tổng trấn xứ Xyria ? (Lc 2,2) 
 
06. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và điều gì, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ? (Ga 1,17)
 
07. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ ? (Lc 2,16) 
 
08. "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta"  được dịch bởi từ gì ? (Mt 1,23)
 
09. Hài nhi được đặt nằm ở đâu ? (Lc 2,7))
 
10. Các nhà chiêm tinh đã dâng thứ này cho Hài Nhi Giêsu ? (Mt 2,11) 
 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh 5 Năm C

 
01. Chim bồ câu (Lc 3,22)
02. Ân sủng (Ga 1,17)
03. Ngôi sao (Mt 2,9) 
04. Ánh sáng (Ga 1,7)
05. Quiriniô (Lc 2,2)
06. Sự thật (Ga 1,17)
07. Hài Nhi (Lc 2,16) 
08. Emmanuen (Mt 1,23)
09. Máng cỏ (Lc 2,7)
10. Nhũ hương (Mt 2,11)
 
Hàng dọc : Mùa Ân Thánh
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
 
+++++++++++++++++++++++
 
Ô Chữ Giáng Sinh 6 Năm C
 

 
Những gợi ý 
 
01. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai ? (Ga 1,1)

02. Các nhà chiêm tinh đã dâng thứ này cho Hài Nhi Giêsu ? (Mt 2,11) 
 
03. Lúc khởi đầu đã có ai ? (Ga 1,1)

04. Đấng cứu độ sinh ra thời ai làm tổng trấn xứ Xyria ? (Lc 2,2) 
 
05. Những người chăn chiên bảo nhau đi sang đâu, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết ? (Lc 2,15)

06. Ai là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người ? (Ga 1,9)
 
07. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành ? (Ga 1,3)
 
08. Hài nhi được đặt nằm ở đâu ? (Lc 2,7)
 
09. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ ? (Lc 2,16) 
 
10. "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta"  được dịch bởi từ gì ? (Mt 1,23)
 
11. Cha ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria tên là gì ? (Mt 1,16)

12. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và điều gì, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ? (Ga 1,17)
 
13. Ông nội của ông Giuse tên là gì ? (Mt 1,5)
 
14. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì ? (Mt 1,21)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh 6 Năm C

 
01. Thiên Chúa (Ga 1,1)
02. Vàng (Mt 2,11)
03. Ngôi Lời (Ga 1,1)
04. Quiriniô (Lc 2,2)
05. Bêlem (Lc 2,15)
06. Ngôi Lời (Ga 1,9)
07. Ngôi Lời (Ga 1,3)
08. Máng cỏ (Lc 2,7)
09. Hài Nhi (Lc 2,16) 
10. Emmanuen (Mt 1,23)
11. Giacóp (Mt 1,16)
12. Sự thật (Ga 1,17)
13. Mátthan (Mt 1,5)
14. Giêsu (Mt 1,21)
 
Hàng dọc : Ngôi Lời Nhập Thể
 
 Nguyễn Thái Hùng 


 
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ô Chữ Giáng Sinh 7 Năm C
 
Những gợi ý 

 
01. Ai ngự xuống trên Đức Giêsu dưới hình chim bồ câu ? (Lc 3,22) (Lc 3,22)
 
02. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ ? (Lc 2,16) 
 
03. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin ? (Ga 1,7)

04.  Đấng cứu độ sinh ra thời ai làm tổng trấn xứ Xyria ? (Lc 2,2) 
 
05. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai ? (Ga 1,1)

06. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì ? (Mt 1,16)
 
07. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ? (Ga 1,17)
 
08.  Hài nhi được đặt nằm ở đâu ? (Lc 2,7) 
 
09. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì ? (Mt 1,21)
 
10. Những người chăn chiên bảo nhau đi sang đâu, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết ? (Lc 2,15)
 
11. Ra khỏi thành Giêrusalem, cái gì đã dẫn các nhà chiêm tinh đến nơi Hài Nhi ở ? (Mt 2,9)

12. "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta" được dịch bởi từ gì ? (Mt 1,23)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh 7 Năm C

 
01. Thánh Thần (Lc 3,22)
02. Hài Nhi (Lc 2,16) 
03. Ánh sáng (Ga 1,7)
04. Quiriniô (Lc 2,2)
05. Thiên Chúa (Ga 1,1)
06. Đấng Kitô (Mt 1,16)
07. Ân sủng (Ga 1,17)
08.  Máng cỏ (Lc 2,7)
09. Giêsu (Mt 1,21)
10. Bêlem (Lc 2,15)
11. Ngôi sao (Mt 2,9) 
12. Emmanuen (Mt 1,23)
 
Hàng dọc :Thánh Tử Giêsu
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
+++++++++++++++++++++++
 
Ô Chữ Giáng Sinh 8 Năm C
 
Những gợi ý 

 
01. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì ? (Mt 1,21)
 
02. Hài nhi được đặt nằm ở đâu ? (Lc 2,7) 
 
03. Đấng cứu độ sinh ra thời ai làm tổng trấn xứ Xyria ? (Lc 2,2) 
 
04. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai ? (Ga 1,1)

05. Những người chăn chiên bảo nhau đi sang đâu, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết ? (Lc 2,15)
 
06. Lúc khởi đầu đã có ai ? (Ga 1,1)

07. Các nhà chiêm tinh đã dâng thứ này cho Hài Nhi Giêsu ? (Mt 2,11) 
 
Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh 8 Năm C

 
01. Giêsu (Mt 1,21)
02. Máng cỏ (Lc 2,7)
03. Quiriniô (Lc 2,2)
04. Thiên Chúa (Ga 1,1)
05. Bêlem (Lc 2,15)
06. Ngôi Lời (Ga 1,1)
07. Mộc dược (Mt 2,11)
 
Chủ đề : Ngôi Lời
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
+++++++++++++++++++++++
 
Ô Chữ Giáng Sinh 9 Năm C
 
Những gợi ý 

 
01. "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta" được dịch bởi từ gì ? (Mt 1,23)
 
02. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì ? (Mt 1,21)
 
03. Đấng cứu độ sinh ra thời ai làm tổng trấn xứ Xyria ? (Lc 2,2) 
 
04. Hài nhi được đặt nằm ở đâu ? (Lc 2,7) (Lc 2,7)
 
05. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ ? (Lc 2,16) 
 
06. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai ? (Ga 1,1)

07. Lúc khởi đầu đã có ai ? (Ga 1,1)

08. Hằng năm, ai cùng với ông Giuse và bà Maria trẩy hội đền Giêrusalem ? (Lc 2,41) 
 
09. Bêlem thuộc miền đất nào ? (Mt 2,6)
 
Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp 
Ô Chữ Giáng Sinh 9 Năm C


 
01. Emmanuen (Mt 1,23)
02. Giêsu (Mt 1,21)
03. Quiriniô (Lc 2,2)
04. Máng cỏ (Lc 2,7)
05. Hài Nhi (Lc 2,16) 
06. Thiên Chúa (Ga 1,1)
07. Ngôi Lời (Ga 1,1)
08. Đức Giêsu (Lc 2,41)
09. Giuđa (Mt 2,6)
 
Chủ đề : Chúa Ra Đời
 
Nguyễn Thái Hùng

 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
Ô Chữ Giáng Sinh 10 Năm C
 
Những gợi ý
 
 
01. Các nhà chiêm tinh đến thành nào để hỏi “Đức vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu ? (Mt 2,3) 
 
02. Các nhà chiêm tinh đã dâng thứ này cho Hài Nhi Giêsu ? (Mt 2,11)03. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin ? (Ga 1,7)
 
04. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ? (Ga 1,17)
 
05. "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta" được dịch bởi từ gì ? (Mt 1,23)
 
06.  Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ ? (Lc 2,16) 
 
07. Những người chăn chiên bảo nhau đi sang đâu, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết ? (Lc 2,15)
 
08. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là ai ? (Ga 1,1)

Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh 10 Năm C

 
01. Giêrusalem (Mt 2,3)
02. Mộc dược(Mt 2,11)
03. Ánh sáng (Ga 1,7)
04. Ân sủng (Ga 1,17)
05. Emmanuen (Mt 1,23)
06. Hài Nhi (Lc 2,16) 
07. Bêlem (Lc 2,15)
08. Thiên Chúa (Ga 1,1)


Chủ đề : Emmanuen
 
Nguyễn Thái Hùng 
+++++++++++++++++++++++
 
Ô Chữ Giáng Sinh 11 Năm C
 
Những gợi ý 

 
01. Tại đền thờ, Đức Giêsu ngồi giữa những ai vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi ? (Lc 2,46) 
 
02. "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta" được dịch bởi từ gì ? (Mt 1,23)
 
03.  Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ ? (Lc 2,16) 

04. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin ? (Ga 1,7)

05. Ai là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người ? (Ga 1,9)
 
06. Lúc khởi đầu đã có ai ? (Ga 1,1)

07. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì ? (Mt 1,21)
 
08. Ra khỏi thành Giêrusalem, cái gì đã dẫn các nhà chiêm tinh đến nơi Hài Nhi ở ? (Mt 2,9)

09. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ? (Ga 1,17)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh 11 Năm C

 
01. Thầy dạy (Lc 2,46)
02. Emmanuen (Mt 1,23)
03. Hài Nhi (Lc 2,16) 
04. Ánh sáng (Ga 1,7)
05. Ngôi Lời (Ga 1,9)
06. Ngôi Lời (Ga 1,1)
07. Giêsu (Mt 1,21)
08. Ngôi sao (Mt 2,9) 
09. Ân sủng (Ga 1,17)
 
Hàng dọc : Danh Giêsu
 
Nguyễn Thái Hùng 
 
+++++++++++++++++++++++
 
Ô Chữ Giáng Sinh 12 Năm C
 
Những gợi ý
 
 
01. Hằng năm, ai cùng với ông Giuse và bà Maria trẩy hội đền Giêrusalem ? (Lc 2,41)
 
02.  Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ ? (Lc 2,16) 
 
03. Các nhà chiêm tinh đến thành nào để hỏi “Đức vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu ? (Mt 2,3) 
 
04. "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta" được dịch bởi từ gì ? (Mt 1,23)
 
05. Hài nhi được đặt nằm ở đâu ? (Lc 2,7) 
 
06. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và điều gì, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ? (Ga 1,17) 

07. Đấng cứu độ sinh ra thời ai làm tổng trấn xứ Xyrian? (Lc 2,2) 
 
08. Người được nhà vua triệu tập để hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu là ai ? (Mt 2,4) 
 
09.  khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai ? (Ga 1,1)

10. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì ? (Mt 1,21)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
 Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh 12 Năm C

 
01. Đức Giêsu (Lc 2,41)
02.  Hài Nhi (Lc 2,16) 
03. Giêrusalem (Mt 2,3)
04. Emmanuen (Mt 1,23)
05. Máng cỏ (Lc 2,7)
06. Sự thật (Ga 1,17)
07. Quiriniô (Lc 2,2)
08. Thượng tế (Mt 2,4)
09. Thiên Chúa (Ga 1,1)
10. Giêsu (Mt 1,21)
 
 Hàng dọc : Chúa Cứu Thế
 
Nguyễn Thái Hùng 
 
 
 Tags: pvc mvgs

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây