TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa nhật III Phục Sinh -Năm B

“Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho”. (Lc 24, 35-48)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 19 Ô CHỮ GIÁNG SINH A

Thứ năm - 22/12/2022 19:44 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   538
VHTK 19 Ô CHỮ GIÁNG SINH A

VUI HỌC THÁNH KINH
19 Ô CHỮ GIÁNG SINH A

VHTK
Ô Chữ Giáng Sinh A 01


Những gợi ý

01. Các nhà chiêm tinh từ đâu đến thành Giêrusalem hỏi : “Đức Vua Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?” (Mt 2,2) 


02. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)


03. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên là gì? (Mt 1,16)

04. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)

05. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)

06. Con của Giacóp, chồng của bà Maria, mẹ của Đức Giêsu, tên là gì? (Mt 1,16)

07. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)

08. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? (Mt 1,16)

09. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VHTK
Ô Chữ Giáng Sinh A 02


Những gợi ý

01. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7)

02. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên là gì? (Mt 1,16)

03. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ Xyri? (Lc 2,2)

04. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)05. Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Lc 2,4-7)

06. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ ai mà có? (Ga 1,17)

07. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)

08. Đức Giêsu đến xin ông Gioan làm gì cho mình? (Mt 3,13)

09. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VHTK
Ô Chữ Giáng Sinh A 03

Những gợi ý

01. Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Lc 2,4-7)

02. Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống trên Người như hình chim gì? (Mt 3,19)

03. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)

04. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)


05.  Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20)

06. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

07. Con của Giacóp, chồng của bà Maria, mẹ của Đức Giêsu, tên là gì? (Mt 1,16)

08. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ Xyri? (Lc 2,2)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


VHTK
Ô Chữ Giáng Sinh A 04

Những gợi ý

01. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)

02. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)

03. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)


04. Thánh Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đâu? (Mt 2,13)

05. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có? (Ga 1,17)

06. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

07. Đức Giêsu sinh ra tại miền nào? (Mt 2,1) 


08. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? (Mt 1,16)

09. Ông Giuse, chồng bà Maria, là người thế nào và không muốn tố giác bà? (Mt 1,19)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VHTK
Ô Chữ Giáng Sinh A 05


Những gợi ý


01. Ai đã báo tin cho những người chăn chiên: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa? (Lc 2,11)

02. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ? (Lc 2,16)

03. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên là gì? (Mt 1,16)

04.  “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)

05. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11)

06. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)

07. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và điều gì, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có? (Ga 1,17)

08. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? (Mt 1,16)

09. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)

10. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

11. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7)

12. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có? (Ga 1,17)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VHTK
Ô Chữ Giáng Sinh A 06


Những gợi ý

01. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên là gì? (Mt 1,16)

02. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7)

03. Ai đã đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đất Ai cập? (Mt 2,14)


 04. Thời niên thiếu, Đức Giêsu cư ngụ nơi đâu? (Mt 2,23) 

05. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11)

06. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)

07. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

08. Ông Giuse, con cháu vua nào? (Mt 1,20)

09. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)

10. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)

11. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VHTK
Ô Chữ Giáng Sinh A 07

Những gợi ý

01. Ai đã báo tin cho những người chăn chiên: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa? (Lc 2,11)
 
02. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên là gì? (Mt 1,16)

03. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ? (Lc 2,16)

04. Khi thi hành chiếu chỉ kiểm tra dân số, mọi người phải về đâu mà kê khai tên tuổi? (Lc 2,3)

05. Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20)

06. Thời niên thiếu, Đức Giêsu cư ngụ nơi đâu? (Mt 2,23)

07. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)


08. Người đã làm phép rửa cho Đức Giêsu là ai? (Mt 3,13-15)

09. Ông Giuse, con cháu vua nào? (Mt 1,20)

10. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)

11. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? (Mt 1,16)

12. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

13. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)

14. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ Xyri? (Lc 2,2)


15. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VHTK
Ô Chữ Giáng Sinh A 08

Những gợi ý
 
01. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)

02. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11)

03. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ Xyri? (Lc 2,2)

04. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? (Mt 1,16)

05. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1)06. Ông Giuse, chồng bà Maria, là người thế nào và không muốn tố giác bà? (Mt 1,19)

07. Con của Giacóp, chồng của bà Maria, mẹ của Đức Giêsu, tên là gì? (Mt 1,16)

08. Ông Giuse, con cháu vua nào? (Mt 1,20)

09. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)

10. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên là gì? (Mt 1,16)


11. Vì vua tìm cách giết Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 2,13)

12. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)

13. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VHTK
Ô Chữ Giáng Sinh A 09

Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu sinh ra tại miền nào? (Mt 2,1) 

02. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

03. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)

04. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)


05. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và điều gì, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có? (Ga 1,17)

06. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)

07. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ Xyri? (Lc 2,2)

08. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ? Lc 2,16)

09. Ông Giuse, con cháu vua nào? (Mt 1,20)

10. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)

11. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên là gì? (Mt 1,16)


 12. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có? (Ga 1,17)

13. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1)


14. Ông Giuse, chồng bà Maria, là người thế nào và không muốn tố giác bà? (Mt 1,19)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


VHTK
Ô Chữ Giáng Sinh A 10

Những gợi ý
 
01. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)

02. Ông Giuse, chồng bà Maria, là người thế nào và không muốn tố giác bà? (Mt 1,19)

03. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)

04. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)

05. Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Lc 2,4-7)

06. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11)

07. Con của Giacóp, chồng của bà Maria, mẹ của Đức Giêsu, tên là gì? (Mt 1,16)

08. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? (Mt 1,16)

09. Bà Maria có thai do quyền năng của ai? (Mt 1,18)

10. Thánh Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đâu? (Mt 2,13)

11. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, và con cháu tổ phụ nào? (Mt 1,1)

12. Ai đã báo tin cho những người chăn chiên: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa? (Lc 2,11)

13. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7)

14. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VHTK
Ô Chữ Giáng Sinh A 11

Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.

Những gợi ý

01. Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống trên Người như hình chim gì? (Mt 3,19)

02. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)

03. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)04. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)


05. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)

06. Thánh Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đâu? (Mt 2,13)

07. Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Lc 2,4-7)

08. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có? (Ga 1,17)

09. Thời niên thiếu, Đức Giêsu cư ngụ nơi đâu? (Mt 2,23)

10. Gia đình thánh gia trở về miền Galilê thời vua nào kế vị vua Hêrôđê Cả? (Mt 2,22)

Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


VHTK
Ô Chữ Giáng Sinh A 12


Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.


Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? (Mt 1,16)

02. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)

03. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

04. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)


05. Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Lc 2,4-7)

06. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên là gì? (Mt 1,16)

07. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ Xyri? (Lc 2,2)

Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VHTK
Ô Chữ Giáng Sinh A 13

Những gợi ý

01. Những người được sứ thần loan báo: “Hôm nay, 1 Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa” họ làm nghề gì? (Lc 2,11)

02. Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con của ai? (Ga 1,1)


03. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)

04. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)

05. Gia đình thánh gia trở về miền Galilê thời vua nào kế vị vua Hêrôđê Cả? (Mt 2,22)


06. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7)

07. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

08. Vì vua tìm cách giết Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 2,13)

09. Con vua Đavít tên là gì?


10. Khi thi hành chiếu chỉ kiểm tra dân số, mọi người phải về đâu mà kê khai tên tuổi? (Lc 2,3) 

11. Ông Giuse, chồng bà Maria, là người thế nào và không muốn tố giác bà? (Mt 1,19)

Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VHTK
Ô Chữ Giáng Sinh A 14

Những gợi ý

01. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” , tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)

02. Đức Giêsu sinh ra tại miền nào? (Mt 2,1) 

03. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, và con cháu tổ phụ nào? (Mt 1,1)

04. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1) 

05. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ Xyri? (Lc 2,2)


06. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên là gì? (Mt 1,16)


07. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1)

08. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? (Mt 1,16)

09. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có? (Ga 1,17)

10. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)

11. Chồng bà Rakháp tên là gì? (Mt 1,5)

12. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11) (8 ký tự)

Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VHTK
Ô Chữ Giáng Sinh A 15

Ô chữ này gồm 9 gợi ý dưới đây.
Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.
Bạn hãy tìm xem những gợi ý này nằm ở đâu trong ô chữ này.

Những gợi ý

01. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7)


02. Thánh Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đâu? (Mt 2,13)

03. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

04. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11) (8 ký tự)

05. Thời niên thiếu, Đức Giêsu cư ngụ nơi đâu? (Mt 2,23)

06. Ông nội vua Salomon tên là gì? (Mt 1,6)

07. Đavít lấy vợ của ai? (Mt 1,6)

08. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)

09. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có? (Ga 1,17)

Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VHTK
Ô Chữ Giáng Sinh A 16

Ô chữ này gồm 10 gợi ý dưới đây.
Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.
Bạn hãy tìm xem những gợi ý này nằm ở đâu trong ô chữ này.

Những gợi ý

01. Người đã làm phép rửa cho Đức Giêsu là ai? (Mt 3,13-15) 

02. Cha ông Giuđa tên là gì? (Mt 1,2)

03. Đavít lấy vợ của ai? (Mt 1,6)

04. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? (Mt 1,16)

05. Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống trên Đức Giêsu như hình con gì? (Mt 3,19)

06. Ông Giuse, con cháu vua nào? (Mt 1,20)

07. Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Lc 2,4-7)

08. Con của Giacóp, chồng của bà Maria, mẹ của Đức Giêsu, tên là gì? (Mt 1,16)

09. Ai đã báo tin cho những người chăn chiên: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa? (Lc 2,11)

10. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1)


Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


VHTK
Ô Chữ Giáng Sinh A 17
1 chia 4

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau.
Mỗi phần là 1 nhân vật gồm 5 ký tự.
Bạn hãy tìm xem đó là những nhân vật nào?
Những gợi ý
01. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

02. Ông Giuse, con cháu vua nào? (Mt 1,20)

03. Đức Giêsu sinh ra tại miền nào? (Mt 2,1) 

04. Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Lc 2,4-7)
VHTK
Ô Chữ Giáng Sinh A 18

Hàng dọc:

01. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)

02. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ? (Lc 2,16)

03. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? (Mt 1,16) (Đọc từ dưới lên)

04. Đức Giêsu sinh ra tại miền nào? (Mt 2,1) 

Hàng ngang:

05. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)

06. Vì vua tìm cách giết Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 2,13)

 07. Thiên thần nói bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi điều gì của họ? (Mt 1,21) (Đọc từ phải qua trái)

08. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)

09. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11) (Có 8 ký tự)

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


VHTK
Ô Chữ Giáng Sinh A 19

Những gợi ý

Hàng dọc:

01. Thiên thần nói bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi điều gì của họ? (Mt 1,21) (Đọc từ dưới lên)

02. Khi thi hành chiếu chỉ kiểm tra dân số, mọi người phải về đâu mà kê khai tên tuổi? (Lc 2,3)
03. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên là gì? (Mt 1,16) (Đọc từ dưới lên)


04. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ? Lc 2,16) (Đọc từ dưới lên)

05. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16) (Đọc từ dưới lên)

Hàng ngang:
06. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)

07. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

08. Thánh Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đâu? (Mt 2,13) (Đọc từ phải qua trái)

09.  Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20)

10. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ Xyri? (Lc 2,2)

11. Ông Giuse, chồng bà Maria, là người thế nào và không muốn tố giác bà? (Mt 1,19)

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.  
Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gb. Nguyễn Thái Hùng


VUI HỌC THÁNH KINH

Ô Chữ Giáng Sinh A 01

01. Phương Đông (Mt 2,2)
02. Giêsu (Mt 1,21)

03. Giacóp (Mt 1,16)
04. Emmanuen (Mt 1,23)
05. Âugúttô (Lc 2,1)
06. Giuse (Mt 1,16)
07. Maria (Mt 1,16)
08. Đấng Kitô (Mt 1,16)
09. Nhũ hương (Mt 2,11)
Hàng dọc :  Giáng Sinh

Ô Chữ Giáng Sinh A 02

01. Ánh sáng (Ga 1,7)
02. Giacóp (Mt 1,16)
03. Quiriniô (Lc 2,2)
04. Âugúttô (Lc 2,1)
05. Bêlem (Lc 2,4-7)

06. Đức Giêsu Kitô (Ga 1,17)
07. Ngôi Lời (Ga 1,3)
08. Phép rửa (Mt 3,13)
09. Emmanuen (Mt 1,23)
Hàng dọc :  Hang Bêlem

Ô Chữ Giáng Sinh A 03

01. Bêlem (Lc 2,4-7)
02. Chim Bồ câu (Mt 3,19)
03. Emmanuen (Mt 1,23)
04. Maria (Mt 1,16)
05. Thiên Chúa (Lc 2,20)
06. Giêsu (Mt 1,21)
07. Giuse (Mt 1,16)
08. Quiriniô (Lc 2,2)
Hàng dọc :  Emmanuen

Ô Chữ Giáng Sinh A 04

01. Emmanuen (Mt 1,23)
02. Âugúttô (Lc 2,1)
03. Maria (Mt 1,16)

04. Ai cập (Mt 2,13)
05. Ân sủng (Ga 1,17)
06. Giêsu (Mt 1,21)
07. Giuđê (Mt 2,1)
08. Đấng Kitô (Mt 1,16)

09. Công chính (Mt 1,19)
Hàng dọc :  Mùa Ân Sủng

Ô Chữ Giáng Sinh A 05

01. Sứ thần (Lc 2,11)
02. Hài Nhi (Lc 2,16)
03. Giacóp (Mt 1,16)
04. Emmanuen (Mt 1,23)

05. Nhũ hương (Mt 2,11)
06. Âugúttô (Lc 2,1)
07. Sự thật (Ga 1,17)

08. Đấng Kitô (Mt 1,16)
09. Maria (Mt 1,16)
10. Giêsu (Mt 1,21)
11. Ánh sáng (Ga 1,7)
12. Ân sủng (Ga 1,17)
Hàng dọc :  Thánh Tử Giêsu

Ô Chữ Giáng Sinh A 06

01. Giacóp (Mt 1,16)
02. Ánh sáng (Ga 1,7)
03. Giuse (Mt 2,14)
04. Nadarét (Mt 2,23)
05. Nhũ hương (Mt 2,11)

06. Maria (Mt 1,16)
07. Giêsu (Mt 1,21)
08. Đavít (Mt 1,20)
09. Ngôi Lời (Ga 1,3)
10. Emmanuen (Mt 1,23)
11. Âugúttô (Lc 2,1)
Hàng dọc : Chúa Hài Đồng

Ô Chữ Giáng Sinh A 07

01. Sứ thần (Lc 2,11)
02. Giacóp (Mt 1,16)
03. Hài Nhi (Lc 2,16)
04. Nguyên quán (Lc 2,3)
05. Thiên Chúa (Lc 2,20)
06. Nadarét (Mt 2,23)
07. Âugúttô (Lc 2,1)
08. Gioan (Mt 3,13-15)

09. Đavít (Mt 1,20)
10. Emmanuen (Mt 1,23)
11. Đấng Kitô (Mt 1,16)
12. Giêsu (Mt 1,21)
13. Maria (Mt 1,16)
14. Quiriniô (Lc 2,2)
15. Nhũ hương (Mt 2,11)


Hàng dọc : Hoan Ca Giáng Sinh

Ô Chữ Giáng Sinh A 08

01. Emmanuen (Mt 1,23)
02. Mộc dược (Mt 2,11)
03. Quiriniô (Lc 2,2)
04. Đấng Kitô (Mt 1,16)

05. Thiên Chúa (Ga 1,1)
06. Công chính (Mt 1,19)

07. Giuse (Mt 1,16)
08. Đavít (Mt 1,20)
09. Maria (Mt 1,16)
10. Giacóp (Mt 1,16)
11. Hêrôđê (Mt 2,13)

12. Ngôi Lời (Ga 1,3)
13. Giêsu (Mt 1,21)
Hàng dọc : Mừng Chúa Ra Đời

Ô Chữ Giáng Sinh A 09

01. Giuđê (Mt 2,1)
02. Giêsu (Mt 1,21)
03. Emmanuen (Mt 1,23)
04. Âugúttô (Lc 2,1)
05. Sự thật (Ga 1,17)

06. Maria (Mt 1,16)
07. Quiriniô (Lc 2,2)
08. Hài Nhi (Lc 2,16)

09. Đavít (Mt 1,20)
10. Ngôi Lời (Ga 1,3)
11. Giacóp (Mt 1,16)
12. Ân sủng (Ga 1,17)

13. Thiên Chúa (Ga 1,1)
14. Công chính (Mt 1,19)


Hàng dọc : Đêm Thánh Vô Cùng  

Ô Chữ Giáng Sinh A 10

01. Emmanuen (Mt 1,23)
02. Công chính (Mt 1,19)
03. Ngôi Lời (Ga 1,3)
04. Maria (Mt 1,16)
05. Bêlem (Lc 2,4-7)
06. Mộc dược (Mt 2,11)
07. Giuse (Mt 1,16)
08. Đấng Kitô (Mt 1,16)
09. Chúa Thánh Thần (Mt 1,18)
10. Ai cập (Mt 2,13)
11. Ápraham (Mt 1,1)
12. Sứ thần (Lc 2,11)
13. Ánh sáng (Ga 1,7)
14. Giêsu (Mt 1,21)
Hàng dọc : Ngôi Lời Nhập Thể

Ô Chữ Giáng Sinh A 11

01. Chim Bồ câu (Mt 3,19)
02. Emmanuen (Mt 1,23)
03. Âugúttô (Lc 2,1)
04. Giêsu (Mt 1,21)
05. Maria (Mt 1,16)
06. Ai cập (Mt 2,13)
07. Bêlem (Lc 2,4-7)
08. Ân sủng (Ga 1,17)
09. Nadarét (Mt 2,23)
10. Áckhêlao (Mt 2,22)

Hàng dọc : Cao Cung Lên

Ô Chữ Giáng Sinh A 12

01. Đấng Kitô (Mt 1,16)
02. Ngôi Lời (Ga 1,3)
03. Giêsu (Mt 1,21)
04. Maria (Mt 1,16)
05. Bêlem (Lc 2,4-7)
06. Giacóp (Mt 1,16)
07. Quiriniô (Lc 2,2)
Hàng dọc :  Ngôi Lời

Ô Chữ Giáng Sinh A 13

01. Chăn chiên (Lc 2,11)
02. Thiên Chúa (Ga 1,1)
03. Âugúttô (Lc 2,1)
04. Emmanuen (Mt 1,23)

05. Áckhêlao (Mt 2,22)
06. Ánh sáng (Ga 1,7)

07. Giêsu (Mt 1,21)
08. Hêrôđê (Mt 2,13)
09. Salômôn (Mt 1,6)
10. Nguyên quán (Lc 2,3)

11. Công chính (Mt 1,19)
Chủ đề: Chúa Hài Đồng

Ô Chữ Giáng Sinh A 14

01. Emmanuen (Mt 1,23)
02. Giuđê (Mt 2,1)
03. Ápraham (Mt 1,1)
04. Âugúttô (Lc 2,1)
05. Quiriniô (Lc 2,2)
06. Giacóp (Mt 1,16)

07. Thiên Chúa (Ga 1,1)

08. Đấng Kitô (Mt 1,16)
09. Ân sủng (Ga 1,17)
10. Ngôi Lời (Ga 1,3)
11. Xanmôn (Mt 1,5)
12. Nhũ hương (Mt 2,11) (8 ký tự)
Chủ đề: Mùa Giáng Sinh

Ô Chữ Giáng Sinh A 15

01. Ánh sáng (Ga 1,7)
02. Ai cập (Mt 2,13)
03. Giêsu (Mt 1,21)
04. Nhũ hương (Mt 2,11) (8 ký tự)
05. Nadarét (Mt 2,23)
06. Giêsê (Mt 1,6)

07. Urigia (Mt 1,6)
08. Maria (Mt 1,16)
09. Ân sủng (Ga 1,17)
Chủ đề: Mùa Ân Sủng

Ô Chữ Giáng Sinh A 16

01. Gioan (Mt 3,13-15)
02. Giacóp (Mt 1,2)
03. Urigia (Mt 1,6)
04. Đấng Kitô (Mt 1,16)
05. Chim Bồ câu (Mt 3,19)
06. Đavít (Mt 1,20)
07. Bêlem (Lc 2,4-7)
08. Giuse (Mt 1,16)
09. Sứ thần (Lc 2,11)
10. Thiên Chúa (Ga 1,1)
Chủ đề: Cao Cung Lên


Ô Chữ Giáng Sinh A 17
1 chia 4

01. Giêsu (Mt 1,21)
02. Đavít (Mt 1,20)
03. Giuđê (Mt 2,1)


04. Bêlem (Lc 2,4-7)
VHTK
Ô Chữ Giáng Sinh A 18

Hàng dọc:
01. Emmanuen (Mt 1,23)
02. Hài Nhi (Lc 2,16)
03. Đấng Kitô (Mt 1,16) (Đọc từ dưới lên)
04. Giuđê (Mt 2,1)

Hàng ngang:
05. Maria (Mt 1,16)
06. Hêrôđê (Mt 2,13)
07. Tội lỗi (Mt 1,21) (Đọc từ phải qua trái)
08. Ngôi Lời (Ga 1,3)
09. Nhũ hương (Mt 2,11) (Có 8 ký tự)
Chủ đề: Ngôi  Lời

Ô Chữ Giáng Sinh A 19

Hàng dọc:
01. Tội lỗi (Mt 1,21) (Đọc từ dưới lên)
02. Nguyên quán (Lc 2,3)
03. Giacóp (Mt 1,16) (Đọc từ dưới lên)
04. Hài Nhi (Lc 2,16) (Đọc từ dưới lên)


05. Maria (Mt 1,16) (Đọc từ dưới lên)

Hàng ngang:
06. Ngôi Lời (Ga 1,3)
07. Giêsu (Mt 1,21)
08. Ai cập (Mt 2,13) (Đọc từ phải qua trái)
09. Thiên Chúa (Lc 2,20)
10. Quiriniô (Lc 2,2)
11.
Công chính (Mt 1,19)

Chủ đề:  Chúa Giáng Sinh


 
 Tags: VHTK GSA

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây