TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm B

“Người phân phát cho họ ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”. (Ga 6, 1-15)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

vhtk 95 PHỤNG VỤ NĂM C MÙA PHỤC SINH

Chủ nhật - 26/11/2023 08:48 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   331
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những câu Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm & Ô Chữ Tin Mừng Phục Sinh năm C.Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh Lời Chúa Cho Mọi Người của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Chúc các bạn có những giây phút  vui và bổ ích.
VHTK 95
VHTK 95
vhtk 95 PHNG V NĂM MÙA PHC SINH
57 Câu Hỏi Thưa-Trắc Nghiệm & Ô Chữ


Tải về file PDF vhtk 95 Phụng Vụ Năm C Mùa Phục Sinh tại đây

Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh,  
chúng ta cùng vui học 
qua những câu Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm
& Ô Chữ Tin Mừng Phục Sinh năm C.
Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh Lời Chúa Cho Mọi Người 
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút  vui và bổ ích.

Mục lục

Câu Hỏi
57 Câu Hỏi Thưa                                                07
57 Câu Trắc Nghiệm                                           17

17 Ô Chữ Phục Sinh năm C
Ô chữ 01: Tin mừng Phục Sinh                               32
Ô chữ 02: Chúa Sống Lại                                     34
Ô chữ 03: Mừng Vui Lên                                      36
Ô chữ 04: Chứng Nhân                                        38
Ô chữ 05: Hoan Ca Phục Sinh                              40
Ô chữ 06: Ánh Lửa Phục Sinh                                42
Ô chữ 07: Chúa Giêsu Kitô                                    44
Ô chữ 08: Phục Sinh                                               46
Ô chữ 09: Loan Tin mừng                                      48
Ô chữ 10: Chiên Vượt Qua                                    50
Ô chữ 11: Alleluia                                                  52
Ô chữ 12: Lễ Vượt Qua                                          44
Ô chữ 13: Chúa Sống Lại                                      56
Ô chữ 14: Chúa Phục Sinh                                    58
Ô chữ 15: Chúa Sống Lại                                       60
Ô chữ 16: Chúa Giêsu Kitô                                    62
Ô chữ 17: 1 chia 4                                                  64

Phần Giải Đáp                                                       66VUI HỌC THÁNH KINH
57 Câu Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm
Tin Mừng Mùa Phục Sinh C

Chúa Nhật PS : Gioan 20,1-9
Chúa Nhật 2 PS : Gioan 20,19-31
Chúa Nhật 3 PS : Gioan 21,1-19
Chúa Nhật 4 PS : Gioan 10, 27-30
Chúa Nhật 5 PS : Gioan 13,31-33a.34-35
Chúa Nhật 6 PS : Gioan 14,23-29
Chúa Nhật 7 PS : Gioan 17,20-26
Lễ Thăng Thiên : Luca 24,46-53
Lễ CTT Hiện Xuống : Gioan 14,15-16. 23b-26


57 Câu Hỏi Thưa
Mùa Phục Sinh Năm C
 
01. Hỏi : Người ra mộ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần là ai? (Ga 20,1)
- Thưa :  Bà Maria Mácdala.

02. Hỏi : Ai là người đã phát hiện ra: tảng đá đã lăn khỏi mồ? (Ga 20,1)
- Thưa :  Bà Maria Mácdala.

03. Hỏi : Lời bà Maria Mácdala nói với ông Phêrô thế nào? (Ga 20,2)
- Thưa :  Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu.

04. Hỏi : Ai là người đã bước vào mộ Chúa Giêsu đầu tiên? (Ga 20,6)
- Thưa :  Ông Phêrô.

05. Hỏi : Ông Phêrô và Gioan khi tới ngôi mộ chôn Đức Giêsu đã nhìn thấy gì? (Ga 20,6-7)
- Thưa :  Ngôi mộ trống, những băng vải và khăn che đầu Đức Giêsu.

06. Hỏi : Khi đứng giữa các ông, Đức Giêsu đã nói gì? (Ga 20,19)
- Thưa :  Bình an cho anh em.

07. Hỏi : Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy điều gì? (Ga 20,22)
- Thưa :  Thánh Thần.

08. Hỏi : Vị tông đồ nào đã vắng mặt trong lần hiện ra trước? (Ga 20,24)
- Thưa :  Ông Tôma.

09. Hỏi : Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay vào đâu? (Ga 20,27)
- Thưa :  Cạnh sườn Người.

10. Hỏi : Khi gặp được Đức Giêsu, ông Tôma đã thưa Người điều gì?(Ga 20,28)
- Thưa :  Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.

11. Hỏi : Ông Tôma, vị tông đồ đã vắng mặt trong lần hiện ra thứ nhất của Đức Giêsu với các tông đồ, còn được gọi là gì? (Ga 20,24)
- Thưa :  Điđymô.

12. Hỏi : Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là ai và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người? (Ga 20,31) 
- Thưa :  Đấng Kitô, Con Thiên Chúa.

13.  Hỏi : Sau khi ông Tôma tuyên xưng, Đức Giêsu bảo gì? (Ga 20,29}
- Thưa :  “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”.

14. Hỏi : Tại đâu Đức Giêsu gặp các môn đệ và trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho Phêrô? (Ga 21,1)
- Thưa :  Tại Biển Hồ Tibêria.

15. Hỏi : Lưới đầy cá, các môn đệ đếm được bao nhiêu con? (Ga 21,11)
- Thưa :  153 con.

16. Hỏi : Khi lên bờ, quây quần bên Đức Giêsu, ngài đã trao gì cho các ông ăn? (Ga 21,13)
- Thưa :  Cá và bánh.


17. Hỏi : Đức Giêsu hỏi ông Phêrô : “Này anh simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các người này không?” mấy lần (Ga 21,15-19)
- Thưa :  3 lần.

18. Hỏi : Sau khi hỏi Phêrô: “Anh có mến thầy hơn các người này không?”, Đức Giêsu đã làm gì? (Ga 21,15-19)
- Thưa :  Nói với Phêrô : “Hãy chăm sóc cho chiên của Thầy”.
 
19. Hỏi : Đức Giêsu bảo ai : “Hãy theo Thầy.? (Ga 21,19)
- Thưa :  Ông Phêrô.

20. Hỏi : Ông Nathanaen người quê miền nào? (Ga 21,2) 
- Thưa :  Miền Galilê.

21. Hỏi : Tại Biển Hồ Tibêria, đây là lần thứ mấy Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 21,14).
- Thưa :  Lần thứ ba.

22. Hỏi : Thân phụ của ông Simon Phêrô là ai? (Ga 21,15) 
- Thưa : Ông Gioan. 

23. Hỏi : Đối với đoàn chiên của Đức Giêsu, thì chúng thế nào? (Ga 10,27)
- Thưa :  Nghe tiếng Đức Giêsu, đi theo Đức Giêsu và Đức Giêsu biết chúng.

24. Hỏi : Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì cho chúng? (Ga 10,28)
- Thưa :  Sự sống đời đời.

25. Hỏi : Đức Giêsu nói ngài với ai là một? (Ga 10,30)
- Thưa :  Chúa Cha.

26. Hỏi : Khi Đức Giêsu ban cho đoàn chiên sự sống đời đời thì chúng không bao giờ bị gì? (Ga 10,28)
- Thưa :  Bị diệt vong.

27. Hỏi : Cha tôi, Đấng ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay ai? (Ga 10,29)
- Thưa :  Khỏi tay Chúa Cha.

28. Hỏi : Ai đã rời khỏi phòng tiệc ly?(Ga 13,31)
- Thưa :  Ông Giuđa.

29. Hỏi : Đức Giêsu nói : “Giờ đây ai được tôn vinh?” (Ga 13,31)
- Thưa :  Con Người.

30. Hỏi : Trong lời nguyện này, Đức Giêsu ban cho các môn đệ điều gì? (Ga 13,34)
- Thưa :  Điều răn mới.

31. Hỏi : Điều răn mới là gì? (Ga 13,34)
- Thưa : Là anh em hãy yêu thương nhau.

32. Hỏi : Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm nào? (Ga 13,35)
- Thưa :  Anh em có lòng yêu thương nhau.

33. Hỏi : Đức Giêsu nói giờ đây Con Người được điều gì? (Ga 13,31) 
- Thưa :  Tôn vinh.

34. Hỏi : Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23)
- Thưa :  Giữ lời Thầy.

35. Hỏi : Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 14,23)
- Thưa :  Yêu mến người ấy.

36. Hỏi : Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)
- Thưa :  Thánh Thần.

37. Hỏi : Đấng Bảo Trợ được ai sai đến? (Ga 14,26)
- Thưa :  Được Chúa Cha sai đến.

38. Hỏi : Thánh Thần sẽ làm gì cho anh em? (Ga 14,26)
- Thưa :  Dạy anh em mọi điều và làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

39. Hỏi : Đức Giêsu bảo các môn đệ đừng có thái độ gì? (Ga 14,27)
- Thưa :  Đừng xao xuyến và sợ hãi. 

40. Hỏi : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì thế nào ?(Ga 14,23-24)
- Thưa :  Không giữ lời Thầy.

41. Hỏi : Đức Giêsu cầu nguyện không những cho các môn đệ mà còn cho những người nhờ lời họ mà tin vào con, để mọi người làm gì? (Ga 17,20-21)
- Thưa :  Nên một.

42. Hỏi : Đức Giêsu cầu nguyện cho tất cả nên một, để ai tin rằng Cha đã sai Con? (Ga 17,21)
- Thưa :  Để thế gian tin rằng Cha đã sai Con.


43. Hỏi : Đức Giêsu cầu nguyện :  Con muốn rằng Con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để họ làm gì? (Ga 17,24)
- Thưa :  Chiêm ngưỡng vinh quang của Con.

44. Hỏi : Đức Giêsu gọi Chúa Cha là gì? (Ga 17,25)
- Thưa :  Là Đấng Công Chính.

45. Hỏi : Chúa Cha đã làm gì cho Đức Giêsu trước khi thế gian được tạo thành? (Ga 17,24)
- Thưa : Yêu thương.

46. Hỏi : Lạy Cha là Đấng Công Chính, ai đã không biết Cha, nhưng Con, Con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai Con? (Ga 17,25)
- Thưa :  Thế gian đã không biết Cha.

47. Hỏi : Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? (Lc 24,47)
- Thưa :  Ơn tha tội.

48. Hỏi : Lời Kinh Thánh chép gì về Đấng Kitô? (Lc 24,46)
- Thưa :  Người phải chịu khổ hình và ngày thứ 3 Người từ cõi chết sống lại.

49. Hỏi : Đức Giêsu khuyên các môn đệ hãy ở lại trong thành cho đến khi nào? (Lc 24,49)
- Thưa :  Đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.

50. Hỏi : Đang khi được đem lên trời, Đức Giêsu làm gì cho các môn đệ? (Lc 24,51)
- Thưa :  Giơ tay chúc lành cho các môn đệ.

51. Hỏi : Nơi Đức Giêsu đã rời khỏi các môn đệ và được đón lên trời là tại đâu? (Lc 24,50)
- Thưa :  Tại Bêtania.
 
52. Hỏi : Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình? (Lc 24,46) 
- Thưa :  Đấng Kitô.

53. Hỏi : Phải nhân danh Người (Đấng Kitô) mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội? (Lc 24,47)
- Thưa :  Sám hối.

54. Hỏi : Sau khi Đức Giêsu được đem lên trời, các môn đệ trở lại đâu? (Lc 24,52) 
- Thưa : Trở lại Giêrusalem.

55. Hỏi : Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn đệ? (Ga 14, 16)
- Thưa :  Một Đấng Bảo Trợ.

56. Hỏi : Nếu anh em yêu mến Thầy anh em sẽ giữ các điều gì? (Ga 14,15)
- Thưa :  Điều răn của Thầy.

57. Hỏi : Đấng Bảo Trợ sẽ làm cho anh em nhớ lại những gì Thầy đã nói với anh em? (Ga 14,26)   
- Thưa :  Mọi điều.

                                                                                                                      Nguyễn Thái Hùng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây