TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Phêrô & Thánh Phaolô Ngày 29 tháng 6

Thứ hai - 27/06/2022 08:41 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1307
"Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?"
VHTK Thánh Phêrô & Thánh Phaolô Ngày 29 tháng 6
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ

Ngày 29 tháng 6
Tin Mừng thánh Gioan 21,15-19 (Lễ vọng)
Tin Mừng thánh Mátthêu  16,13-19 (Lễ ngày)


I. THÁNH PHÊ RÔ
Tin Mừng thánh Gioan 21,15-19 (Lễ vọng)


Tin Mừng
15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy."16 Người lại hỏi: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy."17 Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không? " Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn."19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy."


15 When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs."
16 He then said to him a second time, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Tend my sheep."
17 He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was distressed that he had said to him a third time, "Do you love me?" and he said to him, "Lord, you know everything; you know that I love you." (Jesus) said to him, "Feed my sheep.
18  Amen, amen, I say to you, when you were younger, you used to dress yourself and go where you wanted; but when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go."
19 He said this signifying by what kind of death he would glorify God. And when he had said this, he said to him, "Follow me."
 
I. HÌNH TÔ MÀU
PHERO
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 21,17b
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………II. TRẮC NGHIỆM

a1. Ông Simon Phêrô là con của ai? (Ga 21,16)
a. Ông Giacôbê.
b. Ông Dacaria.
c. Ông Gioan.
d. Ông Dêbêđê.


a2. Sau khi tiên báo về cái chết của ông Simon, Đức Giêsu đã nói gì với ông? (Ga 21,19)
a. Đừng sợ.
b. Hãy theo Thầy.
c. Hãy tin tưởng Thiên Chúa vì người luôn ở với anh.
d. Hãy từ bỏ mọi sự mà đi theo Thầy.


a3. Sau khi ăn xong, Đức Giêsu đã hỏi ông Simon Phêrô điều gì? (Ga 21,15)
a. Này anh Simon, anh có biết Thầy là ai không?
b. Này anh Simon, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?
c. Này anh Simon, anh hãy tin tưởng vào Thầy.
d. Này anh Simon, đừng sợ, anh hãy theo Thầy.


a4. Tại biển hồ Tibêria, Đức Giêsu đã hỏi ai : “Anh có yêu mến Thầy hơn những anh em này không?” (Ga 21,15-19)
a. Ông Gioan.
b. Ông Phêrô.
c. Ông Tôma.
d. Ông Giacôbê.


a5. Đây là những lời Đức Giêsu đã nói với ông Simon Phê rô tại biển hồ Tibêria (Ga 21,15-19)
a. Hãy theo Thầy.
b. Anh có mến Thầy hơn các anh em khác không.
c. Hãy chăn dắt chiên của Thầy.
d. Cả a, b và c đúng.

  
B. Thánh Phêrô 

b1. Ông Phêrô quê ở đâu?
a. Bếtxaiđa.
b. Bêtania.
c. Bêlem.
d. Nadarét.


b2. Ông Phêrô làm nghề gì?
a. Đánh cá.
b. Thu thuế.
c. Làm vườn nho.
d. Chăn chiên.


b3. Ông Phêrô tử đạo tại đâu?
a. Thành Đa mát.
b. Thành Rôma.
c. Thành Giêrusalem.
d. Thành Êphêxô.


b4. Thánh Phêrô bị chết cách nào?
a. Treo cổ.
b. Chết đầu.
c. Đóng đinh vào thập giá và chôn ngược đầu xuống đất.
d. Chết trong tù.


b5. Đức Giêsu chọn ông Phêrô làm gì?
a. Đứng đầu nhóm Mười Hai.
b. Xây dựng giáo hội của Thầy (Chúa Giêsu).
c. Chăn dắt chiên của Thầy (Chúa Giêsu).
d. Cả a, b và c đúng.

 
III. Ô CHỮ 
 
OC PHERO & PHAOLO
 
Những gợi ý
01. Sau khi ăn xong, Đức Giêsu đã hỏi ai : “Anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” (Ga 21,15)

02. Tại biển hồ Tibêria, Đức Giêsu bảo ông Phêrô hãy chăm sóc điều gì của Người? (Ga 21,15)

03. Ai đã hỏi ông Simon Phêrô : anh có mến Thầy hơn những anh em khác không? (Ga 21,15)

04. Tại biển hồ nào, Đức Giêsu đã trao quyền cho ông Phêrô chăm sóc chiên con của mình? (Ga 21,15)

05. Đây là những lời Đức Giêsu đã nói với ông Simon Phê rô tại biển hồ Tibêria (Ga 21,15-19)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


 
"Này anh Simon, 
anh có mến Thầy hơn các anh em này không?"
Tin Mừng thánh Gioan 21,15
 
 
 
II.  THÁNH PHAOLÔ
Tin Mừng
Tin Mừng thánh Mátthêu  16,13-19 (Lễ ngày)

 
13 Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.


13  When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?"
14 They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets."
15 He said to them, "But who do you say that I am?"
16 Simon Peter said in reply, "You are the Messiah, the Son of the living God."
17 Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood  has not revealed this to you, but my heavenly Father.
18 And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it.
19 I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."
20  Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Messiah.
 
I. HÌNH TÔ MÀU

edf4d61f93c6a6560686b86a8f7f3a15

* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………

* Bạn hãy viết câu Tông đồ công vụ 22,14-15
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………


II. TRẮC NGHIỆM
A.

01. Đây là những nhân vật người ta nói về Con Người là ai? (Mt 16,13-14)
a. Ông Giêrêmia.
b. Ông Êlia.
c. Ông Gioan tẩy giả.
d. Cả a, b và c đúng.


02. Ai đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,16)
a. Ông Gioan.
b. Ông Philipphê.
c. Ông Tôma.
d. Ông Simon Phêrô.


03. Ai dã mạc khải cho ông Simon Phêrô biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,17)
a. Ông Môsê.
b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.
c. Tổ phụ Ápraham.
d. Ngôn sứ Êlia.


04. Đức Giêsu sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy trên Tảng Đá và quyền lực của ai sẽ không thắng nổi? (Mt 16,18)
a. Chính trị.
b. Tử thần.
c. Vua chúa.
d. Xã hội.


05. Đức Giêsu trao cho ai chìa khóa Nước Trời? (Mt 16,19)
a. Ông Giacôbê.
b. Ông Phêrô.
c. Ông Gioan.
d. Ông Tôma.


B. Thánh Phaolô 

b1. Thánh Phaolô sinh ở đâu? (Cvtđ 22,3)
a. Tácxô.
b. Giêrusalem.
c. Rôma.
d. Êphêsô.


b2. Thầy dạy của Thánh Phaolô tên là gì? (Cvtđ 22,3)
a. Ông Hêli.
b. Ông Phêrô.
c. Ông Môsê.
d. Ông Gamalien.


b3. Trên đường đến thành nào, thánh Phaolô đã gặp được Đức Giêsu trong ánh sáng chói lòa? (Cvtđ 22, 6)
a. Thành Giêrikhô.
b. Thành Giêrusalem.
c. Thành Caphácnaum.
d. Thành Đamát.


b4. Ai đã làm phép rửa cho ông Phaolô? (Cvtđ 22,12-16)
a. Ông Khanania.
b. Ông Gioan Tẩy giả.
c. Ông Phêrô.
d. Ông Khannan.


b5. Đây là lời mà Chúa đã nói với thánh Phaolô trong 1 thị kiến:  (Cvtđ 22,21)
a. Hãy đi, vì Thầy sẽ sai anh đến với các dân ngoại ở phương xa.
b. Anh đừng sợ, đã có thầy.
c. Anh hãy đi, thầy sẽ ở cùng anh.
d. Anh hãy yên tâm, vua chúa trần gian sẽ không làm gì được anh.

 
III. Ô CHỮ 


  
Những gợi ý

01. Tại Xêdarê Philipphê ai thưa : “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”? (Mt 16,16)

02. Đức Giêsu sẽ xây dựng Hội Thánh của Người và quyền lực nào sẽ không thắng nổi? (Mt 16,18)

03. Phêrô nghĩa là gì? (Mt 16,18)

04. Trên Tảng đá Phêrô, Đức Giêsu sẽ xây dựng điều gì của người? (Mt 16,18)

05. Một trong những ngôn sứ mà người ta nghĩ về Con Người. (Mt 16,14)

06. Đức Giêsu trao cho ông Phêrô chìa khóa ở đâu? (Mt 16,19)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


 
"Thưa Ngài, Ngài là ai? "Ta là Giêsu Nadarét mà ngươi đang bắt bớ.”
Tông đồ công vụ 22,8-9
 
 
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ
Ngày 29 tháng 6
I. THÁNH PHÊRÔ
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Thánh Phêrô

* Tin Mừng thánh Gioan 21,17b
"Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy."

II. TRẮC NGHIỆM
a1. c. Ông Gioan (Ga 21,16)
a2. b. Hãy theo Thầy (Ga 21,19)
a3. b. Này anh Simon, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? (Ga 21,15)
a4. b. Ông Phêrô (Ga 21,15-19)
a5. d. Cả a, b và c đúng (Ga 21,15-19).

B.
b1. a. Bếtxaiđa.
b2. a. Đánh cá.
b3. b. Thành Rôma.
b4. c. đóng đinh vào thập giá và chôn ngược đầu xuống đất.
b5. d. Cả a, b và c đúng.


III. Ô CHỮ 
01. Simon Phêrô (Ga 21,15)
02. Chiên con (Ga 21,15)
03. Đức Giêsu (Ga 21,15)
04. Tibêria (Ga 21,15)
05. Hãy theo Thầy (Ga 21,15-19)


Hàng dọc : Phêrô


II.  THÁNH PHAOLÔ
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại

* Tông đồ công vụ 22,14-15
"Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của Người, được thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng Đấng ấy phán ra.Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho Đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe.”

II. TRẮC NGHIỆM
01. d. Cả a, b và c đúng (Mt 16,13-14)
02. d. Ông Simon Phêrô (Mt 16,16)
03. b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời (Mt 16,17)
04. b. Tử thần (Mt 16,18)
05. b. Ông Phêrô (Mt 16,19)


B.
b1. a. Tácxô (Cvtđ 22,3)
b2. d. Ông Gamalien (Cvtđ 22,3)
b3. d. Thành Đamát (Cvtđ 22, 6)
b4. a. Ông Khanania  (Cvtđ 22,12-16)
b5. a. Hãy đi, vì Thầy sẽ sai anh đến với các dân ngoại ở phương xa (Cvtđ 22, 21)


III. Ô CHỮ 
01. Simon Phêrô (Mt 16,16)
02. Tử thần  (Mt 16,18)
03. Tảng Đá (Mt 16,18)
04. Hội Thánh (Mt 16,18)
05. Êlia (Mt 16,14)
06. Nước Trời (Mt 16,19)


Hàng dọc : Phaolô

NGUYỄN THÁI HÙNG

 
 Tags: vhtk tháng 6

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây