TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XV Thường Niên –Năm B

“Người bắt đầu sai các ông đi”. (Mc 6, 7-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VUI HỌC THÁNH KINH Tháng 7

Thứ ba - 28/06/2022 00:07 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1225
"Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ."
VUI HỌC THÁNH KINH Tháng 7
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNG 7

 
Cuối tháng bảy,
Giáo Hội  mừng kính thánh Giacôbê tông đồ.
Vui Học Thánh Kinh
Xin gởi đến quý Anh Chị chủ đề
về thánh Giacôbê và các tông đồ.

 
I. HÌNH TÔ MÀU
tải xuống (1)
 
*Chủ đề của hình ảnh này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu Tin mừng thánh Mátthêu 5,10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II.TRẮC NGHIỆM THÁNG 7
THÁNH GIACÔBÊ01. Cha của thánh Giacôbê, vị tông đồ tử đạo đầu tiên tên là gì ?  (Mc 1,16-20)
a. Ông Anphê.
b. Ông Giôna.
c. Ông Dêbêđê.
d. Ông Simon.02. Em của thánh Giacôbê tên là gì? (Mc 1,16-20)
a. Ông Anrê.
b. Ông Si mon.
c. Ông Gioan.
d. Ông Dacaria.03.  Những người đã được chứng kiến cuộc nói chuyện của Đức Giêsu với hai ông Elia và Môsê. (Mt 17,1ss)
a.  Ông Giacôbê – Gioan – Phêrô.
b.  Ông Phêrô – Anrê – Simon.
c.  Ông Phêrô – Giacôbê – Anrê.04.  Ba lần trong sứ vụ, Đức Giêsu đã hạn chế số môn đệ được ở cùng Người cho một sự kiện quan trọng. Khi Người hấp hối trong vườn cây dầu. Đó là những môn đệ nào? (Mt 26,36ss)
a.  Ông Phêrô – Giacôbê – Batôlômêô.
b.  Ông Giacôbê – Gioan – Phêrô.
c.  Ông Anrê – Gioan – Batôlômêô.05.  Các môn đệ có mặt trong khi Chúa Giêsu chữa lành cho con gái ông Giaia là những ai? (Lc 8,40-56)
a. Ông Phêrô - Gioan - Anrê.
b. Ông Phêrô - Giacôbê - Anrê.
c. Ông Gioan - Phêrô - Giacôbê.06.  Hai người con của ông Dêbêđê, được mệnh danh là Bôanêghê, nghĩa là con của sấm sét. Hai người con ấy là  gì? (Mc 3,17)
a. Tông đồ Giacôbê & Gioan.
b. Tông đồ Phêrô & Anrê.
c. Tông đồ Phaolô & Gioan.        
d. Tông đồ Gioan & Philipphê.07.  Vua Hêrôdê Ácrippa I cấm đạo gay gắt đã bắt tù các Thánh tông đồ và đã cho trảm quyết một vị tông đồ của Chúa. Vị được phúc tử đạo đầu tiên ấy là tên là gì ? (Cv 12,1-2)
a. Tông đồ Giacôbê.      
b. Tông đồ Gioan.
c. Tông đồ Phêrô.       
d. Tông đồ Anrê.


08.  Một lần, mẹ của hai ông xin cho con mình vị thế danh dự trong vương quốc của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi liệu họ có thể cùng uống chén đắng Ngài sắp phải uống. Chúa Giêsu bảo ngay rằng dù họ có uống chén đó, không phải Ngài định đoạt cho họ danh vị mà là Chúa Cha.  Hai vị này là ai? (Mt 20,20-23ss)
a. Tông đồ   Giacôbê & Gioan.
b. Tông đồ  Simon & Phaolô.
c. Tông đồ  Anrê & Phêrô.       
d. Tông đồ Tôma & Matthêu.09.  Một lần Chúa Giêsu trên đường lên Giêrusalem cùng với các tông đồ, họ đi qua một thành xứ Samari, những người Samari từ chối đón tiếp họ. Thấy vậy, hai ông xin Đức Giêsu cho họ khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt thành phố dân Samari như đã thiêu huỷ Xôđôm và Gômôra để trừng phạt. Hai vị này là ai? (Lc 9,51-56)
a. Tông đồ Gioan & Phêrô. 
b. Tông đồ Giacôbê & Gioan.
c. Tông đồ Anrê & Phêrô.      
d. Tông đồ Philipphê & Phêrô.10. Thánh Giacôbê bị giết bằng cách gì ? (Cv 12,1-2)
a. Chém đầu.
b. Ném đá.
c. Bỏ vạc dầu sôi.
d. Đóng đinh thập giá.III. Ô CHỮ THÁNG 7
THÁNH GIACÔBÊ

 OC GIACOBE 2
 
NHỮNG GỢI Ý 
01. Tại vườn này Đức Giêsu đã đưa ông Phêrô và hai người con ông Dêbêđê đi theo khi Người cầu nguyện. (Mt 26,36)

02. Em của thánh Giacôbê tên là gì? (Mc 1,16-20)

03. Bôanêghê nghĩa là con của ai ? (Mc 3,17)

04. Ai đã đưa các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan vào vườn Cây Dầu để cầu nguyện? (Mt 26,36)

05. Vua đã ra lệnh giết chết thánh Giacôbê là ai ? (Tdcv 12,1-3)

06. Người đã cùng với ông Giacôbê xin lửa từ trời xuống thiêu hủy làng Samari khi họ không tiếp đón Đức Giêsu tên là gì?  (Lc 9,51-56)

07. Cùng với thánh Phêrô và thánh Gioan, thánh Giacôbê đã chứng kiên việc Đức Giêsu cứu chữa con của ai sống lại? (Lc 5,35-42)

08. Tại biển hồ này Đức Giêsu đã kêu gọi thánh Giacôbê theo Người. (Mc 1,16-20)

09. Khi đến gặp Đức Giêsu, bà mẹ của các con ông Dêbêđê đã làm gì và kêu xin Người một điều ? (Mt 20,20-23)

10. Vị tông đồ tử đạo đầu tiên tên là gì?(Tdcv 12,1-3)

11. Khi Đức Giêsu kêu gọi, 2 ông Giacôbê và ông Gioan đang làm gì ? (Mt 18-21)


12. Cha của thánh Giacôbê tên là gì ? (Mc 1,16-20)

13. Đây là cách thánh Giacôbê bị giết chết? (Tdcv 12,1-3)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
IV. THỬ TÀI
A. THỬ TÀI NHỚ

1. Tông đồ được chọn làm đầu Nhóm Mười Hai là ai? (Mt 10,1-11)
2. Tông đồ đã đứng dưới chân thập giá tên là gi? (x. Ga 19,25-26)
3. Tông đồ tử đạo đầu tiên tên là gì? (Cv 12,1-2)
4. Tông đồ được chọn thay ông Giuđa tên là gì? (Cv 1,13..)
5. Tông đồ đã phản bội thầy bằng nụ hôn là ai? (lc 22,47)
6.Tông đồ đã đòi được đưa bàn tay vào cạnh sườn Đức Giêsu tên là gì? (Ga 20,24..)
7. Tông đồ được chọn trên đường đi Đamát là ai? (Tđcv 9,1-19)
 
B.  ALPHABET
Bạn hãy sắp xếp những tông đồ dưới đây theo trật tự Alphabet.
Phêrô
Anrê
Giacôbê
Gioan
Philipphê
Batôlômêô
Tôma
Matthêu
Giacôbê
Giuđa Tađêô
Simon
Giuđa Ítcariốt
Phaolô
Matthia

 
V. CÂN NÃO
A.  Ô CHỮ TÂN ƯỚC 1
Bạn hãy tìm trong những ô chữ này có bao nhiêu nhân vật và địa danh
được nói tới trong Tân Ước, sao cho chữ này tiếp cận chữ kia, ngang-dọc-xéo-ngược-xuôi, mà không cách quãng. Vd ô chữ 01 : EVA, ÊLIA, SÊM, SẾT…
Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh Lời Chúa Cho Mọi Người 2005
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ..
 
OC TANUOC 1
 
(TRONG Ô CHỮ TÂN ƯỚC 1 CÓ ÍT NHẤT 8 TỪ)
 
B. ĐỐ BẠN  
 
ĐOBAN
 
Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các nhân vật dưới đây và rút ra 4 mẫu tự để tạo 1 nhân vật mới.
LUCA có 1 mẫu tự (2Tm 4,11)
EPAPRA có 2 mẫu tự (Cl 1,7}
DENA có 2 mẫu tự (Tt 3,13)
LINO không có mẫu tự nào. (2Tm 4,21) 


Nhân vật trong ô này là ai ?
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 LỜI GIẢI ĐÁP
THÁNG 7- VUI HỌC THÁNH KINH
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
TỬ ĐẠO

* Tin mừng thánh Mátthêu 5,10 :
"Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ."

II.TRẮC NGHIỆM THÁNG 7
THÁNH GIACÔBÊ

01. Ông Dêbêđê (Mc 1,16-20)
02. Thánh Gioan (Mc 1,16-20)
03. Thánh Phêrô-Giacôbê-Gioan (Mt 17,1ss)
04. Thánh Phêrô-Giacôbê-Gioan (Mt 26,36ss)
05. Thánh Phêrô-Giacôbê-Gioan (Lc 8,40-56)
06. Thánh Giacôbê & Gioan (Mc 3,17)
07. Thánh Giacôbê (Cv 12,1-2)
08. Thánh Giacôbê & Gioan (Mt 20,20-23ss)
09. Thánh Giacôbê & Gioan (Lc 9,51-56)
10. Chém đầu (Cv 12,1-2)III. Ô CHỮ THÁNG 7
THÁNH GIACÔBÊ 2


01. Ghếtsêmani (Mt 26,36)
02. Thánh Gioan (Mc 1,16-20)
03. Thiên lôi. (Mc 3,17)
04. Đức Giêsu (Mt 26,36)
05. Vua Hêrôđê (Hêrôđê Ácrippa I, 43)(Tdcv 12,1-3)
06. Ông Gioan  (Lc 9,51-56)
07. Ông Giaia (Lc 5,35-42)
08. Galilê (Mc 1,16-20)
09. Bái lạy (Mt 20,20-23)
10. Thánh Giacôbê (Tdcv 12,1-3)
11. Vá lưới (Mt 18-21)
12. Ông Dêbêđê (Mc 1,16-20)
13. Chém đầu (Tdcv 12,1-3)


Hàng dọc : Tông đồ Giacôbê

IV. THỬ TÀI
A. THỬ TÀI NHỚ

1. Tông đồ Phêrô Mt 10.1-11)
2. Tông đồ Gioan (x. Ga 19,25-26)
3. Tông đồ Giacôbê (Cv 12,1-2)
4. Tông đồ Matthia (Cv 1,13..)
5. Tông đồ Giuđa Ítcariốt (lc 22,47)
6. Tông đồ Tôma (Ga 20,24..)
7. Tông đồ Phaolô (Tđcv 9,1-19)B. ALPHABET
Anrê
Batôlômêô
Giacôbê con ông Anphê
Giacôbê con ông Dêbêđê
Gioan
Giuđa Ítcariốt
Giuđa Tađêô
Matthêu
Matthia
Phaolô
Phêrô
Philipphê
Simon
TômaV. CÂN NÃO
A.  Ô CHỮ TÂN ƯỚC 1

Ô CHỮ TÂN ƯỚC 1
(TRONG Ô CHỮ TÂN ƯỚC 1 CÓ ÍT NHẤT 8 TỪ)

E (Lc 3,28 )
ASÊ (Lc 3,36)
ÊLI (Lc 3,23)
EVÀ (2 Cr 11,3)
ÊVÊ (Lc 3,35)
SÊM (Lc 3,36)
SÉT (Rm 9,21)
ÊLIA(Mc 6,15)


B. ĐỐ BẠN  

Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có  P,  U,  D và  E. Vậy nhân vật cần tìm là : PUDE (2 Tm 4,21)

NGUYỄN THÁI HÙNG
THÁNH GIACÔBÊ
 
Đọc lại ơn gọi của các thánh tông đồ, nhân loại không khỏi ngạc nhiên vì tính cách huyền nhiệm và diệu kỳ của Thiên Chúa trên từng con người, trên từng cá nhân. Tin Mừng của thánh Matthêu viết:” Đang đi dọc theo biển hồ Galilê, Chúa Giêsu thấy ông Giacôbê, con ông Dê-bê-đê, và ngươi em là ông Gio-an, cả hai đang vá lưới”( Mt 4, 18.21 ).


ƠN GỌI CỦA THÁNH GIACÔBÊ


Chúa muốn gọi ai là tùy ý Chúa, không ai có quyền buộc Chúa phải làm thế này, phải làm thế khác. Ơn gọi là một ơn huệ nhưng không của Chúa. Thánh Giacôbê là anh của thánh Gioan, con của ông Dêbêđê. Thánh nhân là bạn đồng nghiệp với thánh Phêrô và thánh Anrê, tất cả đều làm nghề chài lưới và là những tay chài thiện nghệ. Các Ngài đã làm nghề cổ truyền này từ đời cha ông và nay  họ vẫn tiếp tục sống bằng nghề đánh cá ở biển hồ Giênêsarét. Thánh Matthêu đã tường thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên như sau:” Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông:” Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người”( Mt 4, 18-22 ). Tin Mừng nói: Chúa gọi và lập tức họ bỏ tất cả mà theo Chúa Giêsu. Đó là một sự lạ lùng vì chỉ một tiếng gọi, các môn đệ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Thánh Giacôbê dù rằng có bị mang tiếng vì bà mẹ của hai người con ông Dêbêđê đã suy  nghĩ theo ý trần gian xin cho một ông ngồi bên tả, một ông ngồi bên hữu Chúa trong vương quốc của Ngài, nhưng với sự tác động của Chúa Thánh Thần và với sự thay đổi của ơn Chúa, thánh Giacôbê và thánh Gioan đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng để làm chứng cho Chúa.


THÁNH GIACÔBÊ TRỞ THÀNH NGƯỜI THÂN THIẾT CỦA CHÚA

Được Chúa yêu thương, cải hóa, biến đổi, thánh Giacôbê đã trở nên người thân cận của

Chúa, cùng với thánh Phêrô và thánh Gioan. Thánh nhân đã được chứng kiến con ông Zairô Chúa làm cho sống lại, việc chúa biến hình trên núi Tabôrê, và cơn hấp hối của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Tất cả những điều đó nói lên con người đặc biệt và vô cùng thân tín của Ngài đối với Chúa Giêsu. Chính vì được yêu mến tin tưởng, thánh Giacôbê đã được phước trở thành người tử đạo tông đồ đầu tiên đã đổ máu ra để minh chứng choChúa Giêsu phục sinh dưới thời vua Hêrôđê Agrippa I năm 43 hoặc 44 trước lễ phục sinh. Chúa đã trao  chén đắng cho Ngài và Ngài đã chấp nhận uống chén đắng Thầy trao. Chúa đã thưởng công và trao mũ triều thiên cho Ngài. Thánh nhân đã được tôn kính đặc biệt trên thế giới từ thế kỷ IX và lòng tôn kính thánh nhân toả lan khắp thế giới.


Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho thánh Giacôbê vinh dự là tông đồ đầu tiên đã chết để làm chứng cho Tin Mừng. Xin cho Hội Thánh tìm được sức mạnh nhờ gương tử đạo của thánh nhân, và nhờ Người cầu thay nguyện giúp, Hội Thánh được luôn nâng đỡ phù trì( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Giacô-bê  tông đồ ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây