TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A

“Ta là sự sống lại và là sự sống”. (Ga 11, 1-45)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

Chủ nhật - 19/06/2022 09:11 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   609
VHTK LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

 

 
VUI HỌC THÁNH KINH
TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
Is 61, 9-11
Tin Mừng thánh Luca 2,41-51
Thứ bảy sau lễ thánh Tâm Chúa Giêsu
Tháng 6
 
 
 
TIN MỪNG
 
Đức Giê-su ngồi giữa các bậc thầy Do-thái
 
41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua.42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ.43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết.44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc.45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.
 
46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.47 Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu.48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con! "49 Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? "50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.
 
 
51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.
 
41 Each year his parents went to Jerusalem for the feast of Passover,42 and when he was twelve years old, they went up according to festival custom.
 
43 After they had completed its days, as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem, but his parents did not know it.
 
44 Thinking that he was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him among their relatives and acquaintances,45 but not finding him, they returned to Jerusalem to look for him.
 
46 After three days they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions,47 and all who heard him were astounded at his understanding and his answers.
 
48 When his parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety."
 
49 And he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" 50 But they did not understand what he said to them.
 
51 He went down with them and came to Nazareth, and was obedient to them; and his mother kept all these things in her heart.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
 
 
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 2,51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Gia đình Đức Giêsu đi hành hương ở đâu? (Lc 2,41)
a. Sikhem.
b. Bêlem.
c. Giêrusalem.
d. Núi Xinai.
 
a2. Đức Giêsu và cha mẹ ngài lên Giêrusalem để mừng lễ gì? (Lc 2,41)
a. Lễ Ngũ tuần.
b. Lễ Vượt qua.
c. Lễ Đền tội.
d. Lễ Lều.
 
a3. Sau khi ở lại đền thờ và được cha mẹ tìm kiếm, Đức Giêsu đã nói gì? (Lc 2,49)
a. Sao cha me lại tìm con?
b. Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?
c. Đây là mẹ con.
d. Chỉ a và b đúng.
 
a4. Khi nghe lời Đức Giêsu, cha mẹ người có thái độ gì? (Lc 2,50)
a. Vui mừng.
b. Bối rối.
c. Không hiểu.
d. Lo lắng.
 
a5. Tại Nadarét, Đức Giêsu sống thế nào? (Lc 2,51)
a. Khó nghèo.
b. Hằng vâng phục cha mẹ.
c. Bình an.
d. Chỉ a và c đúng.
 
B.
 
b1. Đây là những câu Thánh Kinh trực tiếp nói về Trái Tim Mẹ là nền tảng chính yếu lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ :
a.  Khi các mục đồng thăm Chúa Hài nhi trong hang đá..."Còn Bà Maria thì hằng ghi nhớ những kỉ niệm ấy và suy nghĩ trong lòng" (Lc 2:19).
b.  Khi Đức Mẹ dâng Chúa Con trong đền thánh Giêrusalem, ông Simêon nói: "Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà" (Lc 2:35).
c. Sau khi tìm được Chúa Giêsu trong đền thờ, Chúa nó i: Sao cha mẹ lại tìm con... "Mẹ Ngài hằng ghi nhớ những điều ấy trong lòng" (Lc 2:51).
d. Cả a, b và c đúng.
 
b2. Một trong những điều liên quan đến việc Tôn sùng Trái tim Đức Mẹ là việc đeo ảnh Đức Mẹ, gọi là Ảnh lạ. Và Đức Mẹ đã hứa : "Tất cả những ai đeo Ảnh lạ đã làm phép sẽ được nhiều ơn lành, nhất là nếu họ đeo ở cổ xuống ngực". Đây là điều Đức Mẹ đã truyền cho ai?
a. Chị Catarina Labouré.
b. Chị Lucia.
c. Chi Faustuna.
d. Chị Bernadette.
 
b3. Năm 1917, đức Mẹ hiện ra tại đâu ban hành mệnh lệnh "Tôn sùng Trái tim Đức Mẹ"?
a. Tại Fatima.
b. Tại Lộ Đức.
c. Tại Mễ Du.
d. Tại  La Salette.
 
b4. Vào ngày mồng 8 tháng 12 năm 1942, Đức Giáo Hoàng nào đã long trọng dâng thế giới cho Trái tim Vô nhiễm Mẹ?
a. Đức Giáo Hoàng Piô VI.
b. Đức Giáo Hoàng Piô X.
c. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
d. Đức Giáo Hoàng Lê ô XIII.
 
b5. Đức Giáo Hoàng nào đã chính thức thành lập lễ "Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ" vào ngày 22 tháng 8?
a. Đức Giáo Hoàng Piô VI.
b. Đức Giáo Hoàng Piô X.
c. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
d. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
 
 
III. Ô CHỮ 
 
 
 
 
Những gợi ý
 
01. Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ gì? (Lc 2,41) 
 
02. Người Do thái mừng lễ Vượt Qua tại đâu? (Lc 2,41) 
 
03. Sau bao nhiêu ngày 2 ông bà mới tìm thấy con?  (Lc 2,46)
 
04. Khi ở lại đền thờ, Đức Giêsu được bao nhiêu tuổi? (Lc 2, 42) 
 
05. Sau khi lễ xong, Đức Giêsu ở lại đâu? (Lc 2,46) 
 
06. Hằng năm, ai cùng với ông Giuse và bà Maria trẩy hội đền Giêrusalem? (Lc 2,41) 
 
07. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về điều gì của Đức Giêsu? (Lc 2,47)
 
08.  Hằng năm, Đức Giêsu cùng ai trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua?(Lc 2,41)
 
09. Cha mẹ Đức Giêsu sống ở đâu? (Lc 2,51) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Riêng mẹ Người
thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.”
Tin Mừng thánh Luca 2,51b
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
Thứ bảy sau lễ thánh Tâm Chúa Giêsu
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Trái Tim Mẹ
 
* Tin Mừng thánh Luca 2,51 
 
“Mẹ Người thì hằng ghi nhớ
tất cả những điều ấy trong lòng”.
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. c. Giêrusalem (Lc 2,41)
a2. b. Lễ Vượt qua (Lc 2,41)
a3. d. Chỉ a và b đúng (Lc 2,49)
a4. c. Không hiểu (Lc 2,50)
a5. b. Hằng vâng phục cha mẹ (Lc 2,51)
 
B.
b1. d. Cả a, b và c đúng.
b2. a. Chị Catarina Labouré.
b3. a. Tại Fatima.
b4. c. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
b5. c. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Vượt qua (Lc 2,41)
02. Giêrusalem (Lc 2,41)
03. Ba (Lc 2,46)
04. Mười hai (Lc 2, 42)
05. Đền thờ (Lc 2,46)
06. Đức Giêsu (Lc 2,41)
07. Trí thông minh (Lc 2,47)
08.  Cha mẹ (Lc 2,41)
09. Nadarét  (Lc 2,51)
 
Hàng dọc : Trái Tim Mẹ
 
NGUYỄN THÁI HÙNG 
 Tags: vhtk Mẹ Maria

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây