TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A

“Ta là sự sống lại và là sự sống”. (Ga 11, 1-45)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK THÁNH SCHOLASTICA, Trinh nữ Ngày 10 tháng 2

Thứ bảy - 05/02/2022 19:08 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   650
“Vậy anh em hãy canh thức,vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.
VHTK THÁNH SCHOLASTICA, Trinh nữ Ngày 10 tháng 2

VUI HỌC THÁNH KINH

THÁNH SCHOLASTICA,
Trinh nữ
Ngày 10  tháng 2
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,1-13
Tin Mừng
 
1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi! "7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! "9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! "12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! "13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.
 
 

1 "Then  the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom.
 
2  Five of them were foolish and five were wise.
 
3 The foolish ones, when taking their lamps, brought no oil with them,4 but the wise brought flasks of oil with their lamps.
 
5 Since the bridegroom was long delayed, they all became drowsy and fell asleep.
 
6 At midnight, there was a cry, 'Behold, the bridegroom! Come out to meet him!'7 Then all those virgins got up and trimmed their lamps.
 
8 The foolish ones said to the wise, 'Give us some of your oil, for our lamps are going out.'9 But the wise ones replied, 'No, for there may not be enough for us and you. Go instead to the merchants and buy some for yourselves.'10 While they went off to buy it, the bridegroom came and those who were ready went into the wedding feast with him. Then the door was locked.
 
11 Afterwards the other virgins came and said, 'Lord, Lord, open the door for us!'12 But he said in reply, 'Amen, I say to you, I do not know you.'13 Therefore, stay awake,  for you know neither the day nor the hour.

I. HÌNH TÔ MÀU  
 
 
 
* Chủ đề
… … … … … … … … … … … … …
 
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 25,10b
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Có bao nhiêu cô trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể? (Mt 25,1)
a. 10.
b. 7.
c. 5.
d. 3.
 
 
a2. Những cô trinh nữ cầm đèn đi đón ai? (Mt 25,1)
a. Chú rể.
b. Đức Vua.
c. Cô dâu.
d. Quản tiệc.
 
 
a3. Chú rể đến lúc nào? (Mt 25,6)
a. Nửa đêm.
b. Giờ thứ 9.
c. Giờ thứ 11.
d. Canh tư.
 
 
a4. Những cô dại cầm đèn mà quên mang theo gì? (Mt 25,8)
a. Dầu.
b. Đèn.
c. Lửa.
d. Lồng để che.

a5. Đây là lời chú rể trả lời những cô dại (Mt 25,12)
a. Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai?
b. Tôi bảo thật các cô, cửa đã đóng rồi.
c. Tôi bảo thật các cô, cửa đã đóng rồi, các cô hãy về đi.
d. Tôi bảo thật các cô, các cô hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng.
 
 
B. Thánh Scholastica
 
 
b1. Thánh Scholastica là em gái của thánh nào?
a. Thánh Bênêđictô.
b. Thánh Ignatiô.
c. Thánh Augustinô.
d. Thánh Phanxicô.
 
 
b2.  Mỗi năm hai anh em chỉ gặp nhau có một lần, và cả hai dành thời giờ để thảo luận về các vấn đề tinh thần. Song Scholastica không được phép vào tu viện, nên 2 anh em gặp nhau ở đâu?
a. Trong một nông trại.
b. Bên bờ suối.
c. Trong nguyện đường.
d. Trên núi cao.
 
 
b3. Ai đã dạy dỗ Thánh Scholastica đường trọn lành của tu sĩ trong thống hối và yêu thương?
a. Thánh Bênêđictô.
b. Thánh Ignatiô.
c. Thánh Augustinô.
d. Thánh Phanxicô.
 
b4. Khi thánh nữ Scholastica chết năm 543, thánh Biển Đức thấy linh hồn em mình bay về thiên đàng  dưới hình gì?
a. Ánh sao.
b. Chim bồ câu.
c. Mặt trời.
d. Mặt trăng.
 
 
b5. Chúng ta biết được chút ít về đời sống của thánh nữ là do cuốn Dialogue, tập hai, của thánh nào?
a. Thánh Polycarp.
b. Thánh Grêgôriô Cả.
c. Thánh Augustinô.
d. Thánh Tôma Aquinô.
 
 
III.  Ô CHỮ  
 
Những gợi ý
 
01. “Anh em hãy … … … , vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”. (Mt 25,13)
 

02. Đức Giêsu ví điều gì giống như chuyện Mười trinh nữ cầm đền ra đón chú rể? (Mt 25,1)
 

03. Có bao nhiêu trinh nữ đi đón chú rể? (Mt 25,1)
 

04. Những người này đi đón chú rể, họ là những ai? (Mt 25,1)
 

05. Mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón ai? (Mt 25,1)

06.  Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể?
 

07. Các cô khôn theo chú rể vào dự việc gì? (Mt 25,10)
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Vậy anh em hãy canh thức,
vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,13
 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
TRINH NỮ SCHOLASTICA
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,1-13
Ngay 16 tháng 10
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Thánh nữ Scholastica
 
* Tin Mừng thánh Mátthêu 25,10b
 
“Những cô đã sẵn sàng
được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới”.
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. a. 10 (Mt 25,1)
a2. a. Chú rể (Mt 25,1)
a3. a. Nửa đêm (Mt 25,6)
a4. a. Dầu (Mt 25,8)
a5. a. Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai? (Mt 25,12)
 
 
B. Thánh Scholastica
b1. a. Thánh Bênêđictô.
b2. a. Trong một nông trại.
b3. a. Thánh Bênêđictô.
b4. b. Chim bồ câu.
b5. b. Thánh Grêgôriô Cả.
 
 
III. Ô CHỮ 
01. Canh thức (Mt 25,13)
02. Nước Trời (Mt 25,1)
03. Mười (Mt 25,1)
04. Trinh nữ (Mt 25,1)
05. Chú rể (Mt 25,1)
06.  Đèn (Mt 25,1)
07. Tiệc cưới (Mt 25,10)
 
Hàng dọc : Trinh nữ
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 

Thánh Scholastica, Trinh Nữ (480-543)
Ngày 10-02
 
Thánh Scholastica là em gái thánh Bênêđictô, tổ phụ của những người sống đời khổ tu bên Tây phương. Ngài còn được nối kết với thánh nhân như người em sinh đôi, nhưng không chắc chắn lắm. Chúng ta biết được chút ít về đời sống của thánh nữ là do cuốn Dialogue, tập hai, của thánh Grêgôriô cả, cuốn sách ghi lại đời sống thánh Bênêđictô và các phép lạ của ngài. Như anh của ngài, thánh nữ Scholastica đã sinh ra tại quận Sabina miền Nursia và cha mẹ ngài được giả thuyết cho là những người dòng dõi quí phái tại miền quê.
 
 
Vào một lúc nào đó, có lẽ khi còn rất trẻ, Scholastica đã tu kín và trong những năm cuối cùng đời ngài, chúng ta thấy ngài sống gần Montê Cassinô, để có thể gặp được anh mình mỗi năm một lần.
 
 
Khi thánh Bênêđictô thiết lập tu viện tại Montê Cassinô, Scholastica cùng với các trinh nữ quây quần bên ngài đã đến ở bên núi, lập thành tu viện Palumbariola, ngài đặt mình dưới sự hướng dẫn của anh, vì ngài biết rằng: không có ai có thể hướng dẫn các linh hồn về trời cách chắc chắn hơn.
 
Nhưng ngài không hề làm rộn anh mình và chỉ gặp anh mỗi năm một lần vào trước mùa chay, trong một trang trại của tu viện ở miền núi. Một nguyện đường đã được dựng nên tại đây để ghi nhớ những giây phút khôn tả, mà thánh Bênêđictô thông cho em mình ánh sáng thần linh ngài thụ lãnh được và dạy dỗ em mình đường trọn lành của tu sĩ trong thống hối và yêu thương.
 
 
Nhưng lần ấy họ đã trải qua một ngày để khen ngợi Chúa và cầu xin hạnh phúc trên trời, bên ngoài khí trời tươi mát vì đã vào xuân, bầu trời trong sáng lạ thường, thánh Scholastica say sưa cảm nếm hương vị của câu chuyện đàm thoại trong khi màn đêm buông dần xuống... lúc đó thánh Scholastica nói với thánh Bênêđictô: - Anh ơi trời khuya rồi, làm sao anh về được. Thôi mình tiếp tục nói chuyện tới sáng về niềm vui cuộc sống trên trời đi.
 
 
Thánh Bênêdictô trả lời: - Em nói chi, anh không thể nhận lời em được. Anh không thể qua đêm ở ngoài nhà dòng được đâu.
 
Thánh Scholastica dấu mặt vào đôi lòng bàn tay và nức nở khóc. Ngài nói với Chúa ước muốn êm ái của lòng mình. Và Thiên Chúa là đấng đã chúc phúc cho cả một cuộc sống hiến dâng, lại sắp gọi thánh nữ về với mình, nên như người cha chiều con vậy, đã muốn ban cho ngài niềm an ủi dịu dàng cuối cùng. Một trận cuồng phong nổi lên. Mưa đổ xuống như thác lũ với sấm sét dữ dằn. Chẳng ai còn có thể nghĩ tới việc ra đi nữa.
 
 
Thánh Bênêđictô bối rối, ngài nói: - Này em, em làm gì vậy?
 
 
Thánh Scholastica êm ái trả lời: - Em đã xin anh, nhưng anh chẳng muốn nghe em. Em đã cầu xin Chúa và ngài đã nhận lời. Bây giờ nếu có thể được, anh hãy về nhà dòng đi.
 
 
Lúc ấy, thánh Bênêđictô cảm tạ lòng thương xót Chúa, ngài tiếp tục nói chuyện về hạnh phúc đang chờ đón những người Chúa chọn. Lời ngài dâng cao như những chùm ánh sáng.
 
 
Đến sáng cơn giông ngừng. Anh em mỗi người một ngả và không còn gặp nhau trên trần gian này lần nào nữa.
 
 
Ba ngày sau, khi thánh Bênêđictô đang đứng bên cửa sổ đã thấy linh hồn em mình bay lên như ánh chim câu, phủ đầy ánh sáng thiên đàng. Say mê với thị kiến này, ngài cất cao giọng hát bài thánh ca. Đó chính là lúc thánh Scholastica êm ái tắt hơi trong tu viện mình. Thánh Bênêdictô sai các tu sĩ đi tìm xác em để chôn trong ngôi mộ dọn sẵn cho mình.
 
 
Một tháng sau nhà ẩn tu vĩ đại cũng từ giã cõi thế để hợp với thánh Scholastica trong hạnh phúc của các thánh nhân mà họ đã tha thiết khơi dậy.
 
 Tags: vhtk tháng 02

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây