TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Mùa Chay -Năm B

“Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. (Ga 2, 13-25)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, Giáo dân, ngày 19.12

Thứ bảy - 11/12/2021 07:28 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   746
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
VHTK Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, Giáo dân, ngày 19.12

 

VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, giáo dân
Ngày 19 tháng 12
 
Tin mừng Mátthêu 10,17-22 
Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại  
 
17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
 
21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
 

17 But beware of people, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues,18 and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans.
19 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say.
20 For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.
21 Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death.
22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.
  
I. HÌNH TÔ MÀU
AugustinoNguyenVanMoi
* Chủ đề của hình này là gì ?
………………………………………………….
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mát thêu 10,22
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………. 
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Người ta sẽ nộp anh em cho ai, và sẽ bị đánh đập trong các hội đường của họ ?(Mt 10,17)
a. Thượng tế
b. Các hội đường
c. Vua chúa
d. Quân La mã
 
a2. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và ai được biết ? (Mt 10,18)
a.  Vua chúa quan quyền
b.  Dân ngoại
c.  Các thượng tế
d.  Dân Ítraen
 
a3. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, ai sẽ cho anh em biết phải nói gì ?(Mt 10,19)
a.  Thầy
b.  Thiên Chúa
c.  Thần Khí
d.  Giáo Hội
 
a4. Vì điều gì, anh em sẽ bị mọi người thù ghét ? (Mt 10,22)
a.  Chúa Kitô
b.  Danh Thầy
c.  Giáo Hội
d.  Thiên Chúa
 
a5.  Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt ai vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết ? (Mt 10,18)
a.  Vua chúa quan quyền
b.  Cộng đoàn
c.  Dân Ítraen
d.  Thượng Hội đồng Do thái
 
B. Giáo dân Augustinô Nguyễn Văn Mới
 
b1. Giáo dân Augustinô Nguyễn Văn Mới, Sinh năm 1806 tại Phù Trang, Nam Ðịnh, dòng ba Ða Minh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?
a. Vua Tự Đức (1847-1883)
b. Vua Thiệu Trị (1841-1847)
c. Vua Minh Mạng (1820-1841)
d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)
 
b2. Giáo dân Augustinô Nguyễn Văn Mới chịu tử đạo thế nào ?
a. Bị xử giảo                          
b. Bị xử trảm
c. Chết rũ tù                          
d. Xử lăng trì
 
b3. Giáo dân Augustinô Nguyễn Văn Mới chịu tử đạo tại Cổ Mê vào năm nào ?
a. Năm 1835                         
b. Năm 1839
c. Năm 1851                         
d. Năm 1862
 
b4. Giáo dân Augustinô Nguyễn Văn Mới được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước(1900) ?
a. Đức Giáo hoàng Piô X
b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII
c. Đức Giáo hoàng Piô XII
d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII
 
b5. Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới được mừng kính vào ngày nào ?
a. Ngày 12 tháng 06                       
b. Ngày 19 tháng 12
c. Ngày 06  tháng 04            
d. Ngày 28 tháng 11
  
III. Ô CHỮ

oc yeuchuamatth10 
 Những gợi ý

01. Vì điều gì, anh em sẽ bị mọi người thù ghét ? (Mt 10,22)
 
02. Nhưng kẻ nào làm gì đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát ? (Mt 10,22)
 
03. Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì ? (Mt 10,22)
 
04. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, ai sẽ cho anh em biết phải nói gì ? (Mt 10,19)
 
05. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là ai của Cha anh em nói trong anh em ? (Mt 10,19-20)
 
06. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì ? (Mt 10,21)
 
07. Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ làm gì anh em trong các hội đường của họ ? (Mt 10,17)  
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.
Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,22
 
 
 Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, giáo dân
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới
 
* Tin mừng thánh Mát thêu 10,22
 
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.
Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. b. Các hội đường (Mt 10,17)
a2. b. Dân ngoại (Mt 10,18)
a3. b. Thiên Chúa  (Mt 10,19)
a4. b. Danh Thầy (Mt 10,22)
a5. a. Vua chúa quan quyền (Mt 10,18)
 
B. Giáo dân Augustinô Nguyễn Văn Mới
 
b1. c. Vua Minh Mạng (1820-1841)
b2. a. Bị xử giảo
b3. b. Năm 1839
b4. b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII
b5. b. Ngày 19 tháng 12
 
III. Ô CHỮ
 
01. Danh Thầy (Mt 10,22)
02. Bền chí (Mt 10,22)
03. Cứu thoát (Mt 10,22)
04. Thiên Chúa (Mt 10,19)
05. Thần Khí (Mt 10,20)
06. Thù ghét (Mt 10,21)
07. Đánh đập (Mt 10,17)  
 
Hàng dọc : Yêu Chúa
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
cttdvn 12

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây