TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XV Thường Niên –Năm B

“Người bắt đầu sai các ông đi”. (Mc 6, 7-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Ðaminh Nguyên, Giáo dân, ngày 16.6

Thứ năm - 16/06/2022 20:49 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1007
“Không phải chính anh em nói,mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.”
VHTK Thánh Ðaminh Nguyên, Giáo dân, ngày 16.6

 

VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Ðaminh Nguyên, Giáo dân
Ngày 16 tháng 6
 
Tin mừng Mátthêu 10,17-22
Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại
 
17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
 
21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
 
17 But beware of people, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues,18 and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans.
19 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say.
20 For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.
21 Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death.
22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
* Chủ đề của hình này là gì ?
………………………………………………….
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 10,20
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Người ta sẽ nộp anh em cho ai, và sẽ bị đánh đập trong các hội đường của họ ? (Mt 10,17)
a. Thượng tế
b. Các hội đường
c. Vua chúa
d. Quân La mã
 
a2. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì ? (Mt 10,21)
a. Khinh bỉ
b. Thù ghét
c. Chế nhạo
d. Loại trừ
 
a3. Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ làm gì anh em trong các hội đường của họ ? (Mt 10,17)  
a.  Bỏ tù
b.  Giết chết
c.  Đánh đập
d.  Xét xử
 
a4. Vì điều gì, anh em sẽ bị mọi người thù ghét ? (Mt 10,22)
a.  Chúa Kitô
b.  Danh Thầy
c.  Giáo Hội
d.  Thiên Chúa
 
a5.  Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt ai vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết ? (Mt 10,18)
a.  Vua chúa quan quyền
b.  Cộng đoàn
c.  Dân Ítraen
d.  Thượng Hội đồng Do thái
 
B. Giáo dân Ða-Minh Nguyên
 
b1. Giáo dân Ða-Minh Nguyên, Sinh tại Ngọc Cục, Nam Ðịnh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?
a. Vua Tự Đức (1847-1883)
b. Vua Thiệu Trị (1841-1847)
c. Vua Minh Mạng (1820-1841)
d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)
 
b2. Giáo dân Ða-Minh Nguyên chịu tử đạo thế nào ?
a. Bị xử giảo                                   
b. Bị xử trảm
c. Bị thiêu sống                              
d. Xử lăng trì
 
b3. Giáo dân Ða-Minh Nguyên chịu tử đạo tại Hưng Yên vào năm nào ?
a. Năm 1835                                   
b. Năm 1839
c. Năm 1858                                   
d. Năm 1862
 
b4. Giáo dân Ða-Minh Nguyên được Đức Giáo Hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1951) ?
a. Đức Giáo hoàng Piô X
b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII
c. Đức Giáo hoàng Piô XII
d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII
 
b5. Thánh Ða-Minh Nguyên được mừng kính vào ngày nào ?
a. Ngày 16 tháng 6               
b. Ngày 21 tháng 12
c. Ngày 05  tháng 11   
d. Ngày 11 tháng 3
 
III. Ô CHỮ 
 
 
 
 
 
Những gợi ý
 
01. Vì điều gì, anh em sẽ bị mọi người thù ghét ? (Mt 10,22)
 
02. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là ai của Cha anh em nói trong anh em ? (Mt 10,19-20)
 
03. Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì ? (Mt 10,22)
 
04. Nhưng kẻ nào làm gì đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát ? (Mt 10,22)
 
05. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, ai sẽ cho anh em biết phải nói gì ? (Mt 10,19)
 
06. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì ? (Mt 10,21)
 
07. Đức Giêsu cảnh báo anh em hãy coi chừng ai? (Mt 10,27)
 
08. Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ làm gì anh em trong các hội đường của họ ? (Mt 10,17)  
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Không phải chính anh em nói,
mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,20
 
 
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Ðaminh Nguyên, Giáo dân
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
 Thánh Ðaminh Nguyên
 
* Tin mừng thánh Mátthêu 10,20
 
“Không phải chính anh em nói,
mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. b. Các hội đường (Mt 10,17)
a2. b. Thù ghét (Mt 10,21)
a3. c. Đánh đập (Mt 10,17)  
a4. b. Danh Thầy (Mt 10,22)
a5. a. Vua chúa quan quyền (Mt 10,18)
 
B. Giáo dân Ða-Minh Nguyên
 
b1. a. Vua Tự Đức (1847-1883)
b2. b. Bị xử trảm
b3. d. Năm 1862
b4. c. Đức Giáo hoàng Piô XII
b5. a. Ngày 16 tháng 6
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Danh Thầy (Mt 10,22)
02. Thần Khí (Mt 10,20)
03. Cứu thoát (Mt 10,22)
04.
 Bền chí (Mt 10,22)
05. Thiên Chúa (Mt 10,19)
06. Thù ghét (Mt 10,21)
07. Người đời (Mt 10,27)
08. Đánh đập (Mt 10,17)  
 
Hàng dọc : Thánh Giá
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
cttdvn 6

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây