TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng –Năm B

“Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”. (Mc 1, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM
VHTK Thánh Luca Vũ Bá Loan, Lm, ngày 05.06

VHTK Thánh Luca Vũ Bá Loan, Lm, ngày 05.06

 20:43 31/05/2022

“Con xin thánh hiến chính mình con,để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”
VHTK Thánh Ðaminh Huyên, giáo dân, ngày 05.6

VHTK Thánh Ðaminh Huyên, giáo dân, ngày 05.6

 20:41 31/05/2022

“ Không phải chính anh em nói,mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.”
VHTK Thánh Phaolô Ðổng, giáo dân, ngày 03.6

VHTK Thánh Phaolô Ðổng, giáo dân, ngày 03.6

 20:39 31/05/2022

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
VHTK Thánh ÐaMinh Ninh, Giáo dân. 02.6

VHTK Thánh ÐaMinh Ninh, Giáo dân. 02.6

 20:32 28/05/2022

“Ai muốn theo tôi,phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
VHTK Thánh Giuse Túc, giáo dân, ngày 01.6

VHTK Thánh Giuse Túc, giáo dân, ngày 01.6

 20:31 28/05/2022

“Ai muốn theo tôi,phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
VHTK Thánh Vincentê Ðỗ Yến, Lm, ngày 30.06

VHTK Thánh Vincentê Ðỗ Yến, Lm, ngày 30.06

 23:15 27/06/2022

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
VHTK Thánh Tôma Toán, Thầy giảng, ngày 27.6

VHTK Thánh Tôma Toán, Thầy giảng, ngày 27.6

 23:06 26/06/2022

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đấtmà không chết đi,  thì nó vẫn trơ trọi một mình;còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
VHTK Thánh Ðaminh Henares Minh, Gm, ngày 25.06

VHTK Thánh Ðaminh Henares Minh, Gm, ngày 25.06

 23:04 24/06/2022

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
VHTK Thánh Phanxicô Ðỗ Văn Chiểu, thầy giảng, ngày 25.6

VHTK Thánh Phanxicô Ðỗ Văn Chiểu, thầy giảng, ngày 25.6

 23:01 24/06/2022

“ Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần”.
VHTK Thánh Phêrô Ða, giáo dân, ngày17.6

VHTK Thánh Phêrô Ða, giáo dân, ngày17.6

 20:59 16/06/2022

 “Ai muốn theo tôi,phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
VHTK VHTK Thánh Anrê Tường, giáo dân, ngày16.6

VHTK VHTK Thánh Anrê Tường, giáo dân, ngày16.6

 20:56 16/06/2022

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đấtmà không chết đi,  thì nó vẫn trơ trọi một mình;còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
VHTK Thánh Vincentê Tương, Giáo dân, ngày 16.6

VHTK Thánh Vincentê Tương, Giáo dân, ngày 16.6

 20:54 16/06/2022

"Ai muốn theo tôi,phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
VHTK Thánh Ðaminh Nhi, giáo dân, ngày 16.6

VHTK Thánh Ðaminh Nhi, giáo dân, ngày 16.6

 20:52 16/06/2022

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
VHTK Thánh Ðaminh Nguyên, Giáo dân, ngày 16.6

VHTK Thánh Ðaminh Nguyên, Giáo dân, ngày 16.6

 20:49 16/06/2022

“Không phải chính anh em nói,mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.”
VHTK Thánh Nicôla Bùi Ðức Thể, giáo dân, 12.6

VHTK Thánh Nicôla Bùi Ðức Thể, giáo dân, 12.6

 22:47 09/06/2022

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
VHTK Thánh Augustinô Phan Viết Huy, giáo dân, ngày 12.6

VHTK Thánh Augustinô Phan Viết Huy, giáo dân, ngày 12.6

 22:45 09/06/2022

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
VHTK Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần, giáo dân, ngày 06.6

VHTK Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần, giáo dân, ngày 06.6

 20:43 02/06/2022

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
VHTK Thánh Vincentê Dương, giáo dân, ngày 06.6

VHTK Thánh Vincentê Dương, giáo dân, ngày 06.6

 20:41 02/06/2022

"Ai muốn theo tôi,phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
VHTK Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, giáo dân, ngày 06.6

VHTK Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, giáo dân, ngày 06.6

 20:39 02/06/2022

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
VHTK Thánh Ðaminh Toại, giáo dân, ngày 05.6

VHTK Thánh Ðaminh Toại, giáo dân, ngày 05.6

 22:37 31/05/2022

“Ai muốn theo tôi,phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây