TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Mùa Chay -Năm B

“Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. (Ga 2, 13-25)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Thầy giảng, ngày 18.12

Thứ tư - 08/12/2021 19:56 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   931
“Vì danh Thầy,anh em sẽ bị mọi người thù ghét”.
VHTK Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Thầy giảng, ngày 18.12

 

VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, thầy giảng
Ngày 18 tháng 12
 
Tin mừng Mátthêu 10,17-22
 
17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
 
21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
 

17 But beware of people, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues,18 and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans.
19 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say.
20 For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.
21 Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death.
22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
* Chủ đề của hình này là gì ?
………………………………………………….
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 10,22
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đức Giêsu cảnh báo anh em hãy coi chừng ai ? (Mt 10,27)
a. Người đời
b. Thế gian
c. Kẻ thù
d. Phái Pharisêu
 
a2. Người ta sẽ nộp anh em cho ai, và sẽ bị đánh đập trong các hội đường của họ ? (Mt 10,17)
a. Thượng tế
b. Các hội đường
c. Vua chúa
d. Quân La mã
 
a3. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì ? (Mt 10,21)
a. Khinh bỉ
b. Thù ghét
c. Chế nhạo
d. Loại trừ
 
a4. Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì ? (Mt 10,22)
a. Thiên Chúa chúc phúc
b. Hưởng Nước Trời
c. Cứu thoát
d. Gọi là con Thiên Chúa
 
a5. Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ làm gì anh em trong các hội đường của họ ? (Mt 10,17)  
a.  Bỏ tù
b.  Giết chết
c.  Đánh đập
d.  Xét xử
 
B. Thầy giảng Phaolô Nguyễn Văn Mỹ
 
b1. Thầy giảng Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Sinh năm 1798 tại Kẻ Non, Hà Nam, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?
a. Vua Tự Đức (1847-1883)
b. Chúa Trịnh Sâm (1767-1782)
c. Vua Minh Mạng (1820-1841)
d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)
 
b2. Thầy giảng Phaolô Nguyễn Văn Mỹ chịu tử đạo thế nào ?
a. Bị xử giảo                                   
b. Bị xử trảm
c. Bị thiêu sống                              
d. Bị xử lăng trì
 
b3. Thầy giảng Phaolô Nguyễn Văn Mỹ chịu tử đạo tại Sơn Tây vào năm nào ?
a. Năm 1773                                   
b. Năm 1838
c. Năm 1858                                   
d. Năm 1861
 
b4. Thầy giảng Phaolô Nguyễn Văn Mỹ được Đức Giáo Hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?
a. Đức Giáo hoàng Piô X
b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII
c. Đức Giáo hoàng Piô XII
d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII
 
b5. Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ được mừng kính vào ngày nào ?
a. Ngày 12 tháng 6               
b. Ngày 06 tháng 10
c. Ngày 17 tháng 9               
d. Ngày 18 tháng 12
 
III. Ô CHỮ 
 
 
Những gợi ý

01. Vì điều gì, anh em sẽ bị mọi người thù ghét ? (Mt 10,22)

02. Nhưng kẻ nào làm gì đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát ? (Mt 10,22)
 
03. Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì ? (Mt 10,22)
 
04. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, ai sẽ cho anh em biết phải nói gì ? (Mt 10,19)
 
05. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là ai của Cha anh em nói trong anh em ? (Mt 10,19-20)
 
06. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì ? (Mt 10,21)
 
07. Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ làm gì anh em trong các hội đường của họ ? (Mt 10,17)  
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
 “Vì danh Thầy,
anh em sẽ bị mọi người thù ghét”.
 Tin Mừng thánh Mátthêu 10,22
 
++++++++++++++++++++++
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, thầy giảng
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ
 
* Tin mừng thánh Mátthêu 10,22
“Vì danh Thầy,
anh em sẽ bị mọi người thù ghét”.
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. Người đời (Mt 10,27)
a2. b. Các hội đường (Mt 10,17)
a3. b. Thù ghét (Mt 10,21)
a4. c. Cứu thoát (Mt 10,22)
a5. c. Đánh đập (Mt 10,17)  
 
B. Thầy giảng Phaolô Nguyễn Văn Mỹ
 
b1. c. Vua Minh Mạng (1820-1841)
b2. a. Bị xử giảo
b3. b. Năm 1838
b4. b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII
b5. d. Ngày 18 tháng 12
 
III. Ô CHỮ 

              01. Danh Thầy (Mt 10,22)
           
02. Bền chí (Mt 10,22)
03. Cứu thoát  (Mt 10,22)
04. Thiên Chúa (Mt 10,19)
05. Thần Khí (Mt 10,20)
06. Thù ghét (Mt 10,21)
07. Đánh đập (Mt 10,17)  
 
Hàng dọc : Yêu Chúa
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
cttdvn 12
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây