TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm A

"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này". (Mt 5, 17-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Phêrô Hoàng Khanh, Lm, ngày12.07

Thứ hai - 14/06/2021 03:52 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   494
“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
VHTK Thánh Phêrô Hoàng Khanh, Lm, ngày12.07

 

VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Phêrô Hoàng Khanh, Linh mục
Ngày 12 tháng 07
Tin mừng
Tin mừng Gioan 17,11b-19
 
11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.
 
11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.
12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.
13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.
14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.
15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.
16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.
17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.
18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.
19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề của hình này là gì ?
………………………………………………….
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 12,19
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người ? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ
b. Hướng dẫn
c. Gìn giữ
d. Chúc phúc
 
a2. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng ? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ
b. Canh giữ
c. Cầu nguyện
d. Ban nhiều dấu lạ
 
a3. Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Người đã truyền lại cho các môn đệ lời của ai ? (Ga 17,14)
a. Cha
b. Giáo Hội
c. Các Ngôn sứ
d. Ông Môsê
 
a4. Ai đã ghét các môn đệ ? (Ga 17,14)
a. Thế gian
b. Vua chúa
c. Ma quỷ
d. Cả a, b và c đúng
 
a5. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17, 15)
a. Gìn giữ
b. Đe dọa ma quỷ
c. Xua trừ ác thần
d. Cầu nguyện
 
B.. Linh mục Phêrô Hoàng Khanh
 
b1. Linh mục Phêrô Hoàng Khanh, Sinh năm 1780 tại Hòa Duệ, Nghệ An, chịu tử đạo dưới triều vua nào?
a. Vua Tự Đức (1847-1883)
b. Vua Thiệu Trị (1841-1847)
c. Vua Minh Mạng (1820-1841)
d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)
 
b2. Linh mục Phêrô Hoàng Khanh chịu tử đạo thế nào ?
a. Bị xử giảo                                   
b. Bị xử trảm
c. Bị thiêu sống                              
d. Bị xử lăng trì
 
b3. Linh mục Phêrô Hoàng Khanh chịu tử đạo tại Hà Tĩnh vào năm nào ?
a. Năm 1773                                   
b. Năm 1842
c. Năm 1857                                   
d. Năm 1862
 
b3. Linh mục Phêrô Hoàng Khanh được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1909) ?
a. Đức Giáo hoàng Piô X
b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII
c. Đức Giáo hoàng Piô XII
d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII
 
b5. Thánh Phêrô Hoàng Khanh được mừng kính vào ngày nào ?
a. Ngày 12 tháng 07             
b. Ngày 06 tháng 04
c. Ngày 17 tháng 09             
d. Ngày 26 tháng 05
 
III. Ô CHỮ
Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai ? (Ga 17,15)  
 
02. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)  
 
03. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã có thái độ nào với họ ? (Ga 17,14)
 
04. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)  
 
05. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người ? (Ga 17,13)  
 
06. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần? (Ga 17,15)
  
07. Đức Giêsu : Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)  
 
08. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)  
 
09. Đức Giêsu đã canh giữ và khoog một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con thế nào ? (Ga 17,12)  
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,
 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
Tin Mừng thánh Gioan 17,19
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Phêrô Hoàng Khanh, Linh mục
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Thánh Phêrô Hoàng Khanh
* Tin mừng thánh Gioan 12,19
“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,
 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)
a2. b. Canh giữ (Ga 17,12)
a3. a. Cha (Ga 17,14)
a4. a. Thế gian (Ga 17,14)
a5. a. Gìn giữ (Ga 17, 15)
 
B. Linh mục Phêrô Hoàng Khanh
 
b1. b. Vua Thiệu Trị (1841-1847)
b2. b. Bị xử trảm
b3. b. Năm 1842
b4. a. Đức Giáo hoàng Piô X
b5. a. Ngày 12 tháng 07
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Ác thần (Ga 17,15)
02. Thánh hiến (Ga 17,17)
03. Ghét (Ga 17,14)
04. Kinh Thánh (Ga 17,12)
05. Niềm vui (Ga 17,13)
06. Gìn giữ (Ga 17,15)
07. Truyền lại (Ga 17,14)
08. Thế gian (Ga 17,15)
09. Hư hỏng (Ga 17,12)
 
Hàng dọc : Chết Vì Yêu  
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
cttdvn 7
 
 
 Tags: cttdvn 7

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây