TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bài hát cộng đồng: Lễ Các Đẳng (02.11)

Thứ ba - 17/10/2023 06:04 | Tác giả bài viết: UB Thánh nhạc |   636
Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ cầu cho các linh hồn (02.11).

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG
LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN (02.11)

 

WHĐ (16.10.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ cầu cho các linh hồn (02.11).

 

 Tải file về tại đây!

ỦY BAN THÁNH NHẠC

BÀI HÁT GỢI Ý
LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN (0
2.11)
(
02
.11.2023)

 

 

 

TỰA BÀI

TÁC GIẢ

NGUỒN / IMPRIMATUR

NHẬP LỄ

HÃY MỞ CHO TÔI

Cát Minh

Gp Nha Trang 20/02/1997

CỬA CÔNG CHÍNH

Kim Long

TCVN1 trang 112

NIỀM HY VỌNG HẰNG SỐNG

Ân Đức 

TGP Sài Gòn 04/08/2017

XIN NHỚ ĐẾN CHÚNG TÔI

Dấu Chân

TGP Sài Gòn 16/06/2020

ĐI VỀ NHÀ CHÚA

Trầm Hương

GP Nha Trang 25/01/2001

 

TIẾN LỄ

CON XIN DÂNG 2

Mi Trầm 

GP Nha Trang 06/02/2012

DÂNG BÁNH RƯỢU

Nguyễn Duy Vi

TCVN1 trang 210

CA DÂNG LỄ

Vũ Đình Ân

TGP Sài Gòn 11/02/2018

DÂNG THÂN PHẬN

Thái Nguyên

GP Cần Thơ 01/02/2007

NÀY LÀ

Phạm Liên Hùng

TCVN1 trang 240

HIỆP LỄ

BẾN THIÊN ĐÀNG

Hải Triều -Hải Linh

TCVN2 trang 26

SỰ SỐNG THAY ĐỔI CHỨ KHÔNG MẤT ĐI

Phanxicô

TCVN2 trang 598

CON MONG CHỜ CHÚA

Giang Tâm

TGP Sài Gòn 06/12/2016

XIN PHÓ THÁC

Anh Tuấn

TGP Sài Gòn 01.01.2007

CON HƯỚNG VỀ CHÚA

Nguyên Kha

TGP Sài Gòn 11/02/2018

KẾT LỄ

XIN MẸ THƯƠNG

Hương Đan

TGP Sài Gòn 11/02/2018

TỪ CHỐN TỐI TĂM

Kim Long

TCVN1 trang 952

TRUNG KIÊN CHỜ MẸ

Nguyễn Duy

TCVN2 trang 602

TỪ NƠI NGỤC HÌNH

Duy Thiên

TCVN1 trang 956

HÃY TIẾP NHẬN CON

Hùng Lân

TCVN2 trang 98

 

NHẬP LỄ:

1. Hãy Mở Cho Tôi

ĐK. (Hãy mở cho tôi cánh cửa Thiên đàng) Cánh cửa Thiên đàng (Tôi sẽ vào, tôi sẽ vào) Tôi sẽ vào (Tôi sẽ vào) mà tạ ơn Chúa (tạ ơn Người).

TK. Quê hương chúng tôi trên trời quê hương chúng tôi trên trời nơi ấy chúng tôi sẽ gặp Đấng Cứu chuộc là Đức Giê-su Ki-tô

Coda (để kết). Tạ ơn Người, tạ ơn Người.

2. Cửa Công Chính

ĐK. Cửa công chính hãy mở cho tôi vào. Cho tôi vào tạ ơn Chúa nơi cung điện ngợp quang vinh. Chính đây là, chính đây là cửa Thiên Chúa. Hỡi người công chính hãy mau tiến vào. 

1. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa nhân từ, vì tình Người yêu thương ta bền vững muôn đời.

2. Hãy chúc tụng Chúa, nào khắp nhân trần, vì tình Người yêu thương ta bền vững muôn đời.

3. Trong lúc sầu thương, hằng vững tin Người. Và bền lòng tôi kêu xin, Người sẽ nghe lời.

4. Tin vững vào Chúa lợi ích vô cùng. Vì trần hoàn này không ai quyền phép như Người.

5. Ca khúc tạ ơn thành kính dâng Người. Trần hoàn đồng ca vang lên hòa với cung đàn.

6. Tôi vẫn bền tâm ở giữa quân thù, cậy nhờ quyền uy Đức Chúa, chẳng khiếp sợ gì.

3. Niềm Hy Vọng Hằng Sống

ĐK. Tôi tin rằng: Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống, và ngày tận thế tôi sẽ từ bụi đất sống lại, và trong thân thể này tôi sẽ được chiêm ngưỡng Đấng Cứu Chuộc tôi.

1. Đức Kitô nguồn hy vọng vinh quang. Nguồn sống vui muôn đời ấp ủ lòng tôi tha thiết chờ mong. Ngài là sức mạnh của tôi, Ngài là khúc diệu ca mới. Đấng tôi tôn thờ một niềm cảm mến vô biên.

2. Đức Kitô sự sống và phục sinh. Ngài chết cho nhân trần mở đường vinh quang lên tới trời cao. Ngài là hoan lạc của tôi, Ngài là gia nghiệp mãi mãi. Đón đưa tôi vào một Trời Đất mới bao la.

3. Đức Kitô nguồn cứu độ duy nhất. Là lễ chiên tinh tuyền giá chuộc nhân thế muôn kiếp lầm than. Ngài là khúc nhạc bài ca, của niềm hoan lạc chan chứa. Đấng muôn muôn đời là nguồn hạnh phúc khôn vơi.

4. Xin Nhớ Đến Chúng Tôi

1. Xin nhớ đến chúng tôi, hỡi người đang ở dương thế. Xin nhớ đến chúng tôi, đây những linh hồn ngày đêm than khóc. Xin nhớ đến chúng tôi, bằng muôn việc lành nhỏ bé hy sinh. Xin nhớ đến chúng tôi, bằng những lời kinh tha thiết tâm tình.

2. Xin nhớ đến chúng tôi, những người đã lìa cõi thế. Xin nhớ đến chúng tôi, đây những ông bà mẹ cha thân quyến. Xin nhớ đến chúng tôi, là anh chị và bạn hữu thân thương. Xin nhớ đến chúng tôi, là những người thân nay đã ly trần.

3. Xin nhớ đến chúng tôi những linh hồn khát vọng ơn Chúa. Xin nhớ đến chúng tôi, mong ước thiên đàng mùa xuân không úa. Xin nhớ đến chúng tôi, ở nơi luyện hình ngục tối điêu linh. Xin nhớ đến chúng tôi, nguyện Chúa dủ thương tha hết tội tình.

ĐK. Nơi vực sâu ngàn nỗi thương đau, và đêm tối khóc lóc van xin, đây những linh hồn ngày đêm kếu thấu: Cúi xin Chúa xót thương. Khấn xin Chúa, là Cha toàn năng, xin thương tha tội lỗi vong ân, những linh hồn cậy trông Chúa luôn vững tin nơi Chúa từ nhân.

5. Đi Về Nhà Chúa

1. Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. 

2. Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về Thánh đô. Đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đợi chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa tâm tư con đã bao đợi chờ. 

3. Đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. Đi về nhà Chúa, dâng lên Cha trái tim mọn hèn. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa dâng lên Cha trái tim mọn hèn. 

4. Đi về nhà Chúa con xin tri ân Ngài Chúa ơi. Với triều thần thánh con ca danh Chúa ôi tuyệt vời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa con xin tri ân Ngài Chúa ơi. Đi về nhà Chúa với triều thần thánh con ca danh Chúa ôi tuyệt vời. 

 

TIẾN LỄ:

1. Con Xin Dâng 2

1. Con xin dâng lên Ngài những linh hồn lìa đời mong tìm về quê hương mới. Đây linh hồn mẹ cha, đây linh hồn bạn bè dâng lên Ngài xin thương lắng nghe.

2. Với tấm bánh chén rượu kết tinh từ cuộc đời con thành tâm dâng hy lễ. Đây muôn vàn lời kinh, đây lao nhọc đời mình dâng lên Ngài xin thương dủ tình.

ĐK. Cùng với bánh miến rượu nho con xin dâng ngàn hy sinh cầu Chúa xoá tội tình. Nguyện Chúa chớ chấp tội xưa xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới Quê Trời.

2. Dâng Bánh Rượu

1. Cùng dâng trên bàn thờ Chúa bánh miến với rượu nho, tinh hoa của ngàn đồng lúa, của lòng yêu Chúa. Nguyện xin Cha lành trông đến, thánh hóa cho lễ dâng, nhận về trên tòa cao sáng như làn hương trầm.

2. Cùng dâng lên bàn thờ Chúa bánh miến với rượu nho, thay cho muôn vàn tội lỗi của đoàn tôi tớ. Dù con mọn hèn bao xiết, bất xứng với lễ dâng, nhưng xin Cha lành trông đến tấm lòng chân thành.

3. Cùng dâng trên bàn thờ Chúa bánh miến với rượu nho, dâng cho ý người xin lễ, cho toàn dân Chúa. Nguyện như một giọt nước lã biến hút trong rượu nho, con được dự phần cùng Chúa trong của lễ thờ.

4. Cùng dâng trên bàn thờ Chúa bánh miến với rượu nho, trong tay linh mục dâng lễ, trong cùng một ý. Nguyện xin Cha lành trông đến tiếng khấn nguyện thành tin, ban cho muôn vàn ơn phúc sau về thiên đình.

 ĐK: Rượu lành bánh thơm dâng về trước bàn thờ Chúa để làm của nuôi, để thành Máu Thịt Con Người.

3. Ca Dâng Lễ

1. Đoàn con xin dâng lên Chúa của lễ hy sinh, cầu cho linh hồn mà chúng con đang nguyện nơi đây.

2. Lời con than van lên Chúa, cầu khấn cho muôn hồn siêu lưu đày, được đến nơi Thiên Đường vinh quang.

3. Nguyện xin thương xem tôi tớ từ chốn âm u ngày đêm van nài, cầu Chúa thương đưa về thiên cung.

ĐK. Xin Chúa dẫn đưa về nơi phúc trường sinh, quê hương Chúa chọn cho Áp-bra-ham và con cháu ông muôn đời.

4. Dâng Thân Phận

1. Thân con cát bụi mọn hèn, tan bay như từng cơn gió. Thân con như sương sớm nhỏ sa, sáng nở tối tàn như loài cỏ hoa.

2. Qua bao tháng ngày miệt mài, lo toan trên đường dương thế. Hoang mang trong kiếp sống trần gian, đang trên lối về bến bờ bình an.

ĐK. Nhưng có Chúa là nguồn ơn cứu thoát, cho con an vui hy vọng trong kiếp người. Xin dâng lên tấm lòng đầy yêu mến, hợp với của lễ dâng tiến trên bàn thờ. 

5. Này Là

1. Này là rượu nho và đây là từng tấm bánh thơm, xin dâng lên trước tòa Chúa.

ĐK. Xin khoan dung nhận lễ con dâng, ban ơn thiêng phù giúp muôn dân, Chúa ôi.

2. Trọn cuộc đời con cùng với niềm hạnh phúc sớm hôm, xin dâng lên trước tòa Chúa.

3. Bạn bè của con cùng mỗi người thuộc lối xóm con, xin dâng lên trước tòa Chúa.

4. Người thù nghịch con và bao người tình nghĩa với con, xin dâng lên trước tòa Chúa.

5. Đồng bào của con và mỗi người thuộc mỗi sắc dân, xin dâng lên trước tòa Chúa.

 

HIỆP LỄ:

1. Bến Thiên Đàng

ĐK. Chúa ôi, tình Chúa bao la. Cho con no thoả hương hoa thiên đàng. 

1. Hồn con khát khao kề bên Chúa yêu. Như nai tơ mơ dòng suối lúc nắng cháy khô rừng hoang. Ôi con mơ bến thiên đàng.

2. Hồn con khát khao kề bên Chúa yêu. Như chim non trong rừng vắng lúc gió rét đông vừa sang. Ôi con mơ bến thiên đàng.

3. Hồn con khát khao kề bên Chúa yêu. Như dương gian đêm chùng xuống bóng tối hắt hiu buồn vương. Ôi con mơ bến thiên đàng.

4. Hồn con khát khao kề bên Chúa yêu. Tâm tư con mơ về Bến lúc sóng gió đưa thuyền xa. Ôi con mơ bến thiên đàng. 

2. Sự Sống Thay Đổi Chứ Không Mất Đi

1. Sự sống chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười. Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui.

2. Cuộc sống này kìa hoa nở và hoa úa phai. Nắng lên đồi thì đêm tắt thở, mây tím giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi. Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa, chẳng có chia lìa chẳng có hợp tan.

3. Cuộc sống này ngày chưa trọn mà đêm đã lên. Lá thay mùa thời gian biến đổi, như vó câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã đến cội nguồn. Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian.

4. Sự sống này vào nấm mộ mà không mất đi. Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai theo đường sự sống trọn tình. Mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, được sống muôn đời cuộc sống hiển vinh.

5. Cuộc sống này nhiều thay đổi cùng bao gió sương. Chỉ một điều hằng không biến đổi, là trái tim vàng của Chúa yêu thương. Ngày giã từ xuôi tay nằm trong cát bụi tàn. Xôn xao bên trời lời ru êm ái, Thiên Chúa nhân từ chào đón người con.

 ĐK.  Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin vào ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.

3. Con Mong Chờ Chúa

1. Như đêm chờ sáng, như hoa chờ nắng, như đất chờ mưa. Mong Chúa hồn con đợi trông ngày đêm chiêm ngưỡng Ngài thôi. Cuộc đời đã qua giờ đây thấy rõ cuộc sống phù hoa. Xin Chúa từ nhân thanh tẩy hồn con hoàn toàn sạch trong.

2. Lênh đênh cuộc sống lo toan trần thế vô nghĩa giờ đây. Thân kiếp bụi tro phiêu lãng ngày nay chẳng có gì hơn. Đời này thoảng qua mở ra cuộc sống vĩnh cửu ngày mai. Chỉ có những ai tìm Chúa mà thôi mới thật khôn ngoan.

3. Con mong chờ Chúa, con hy vọng Chúa Đấng Cứu Độ con. Con sống từng giây trong nỗi cậy trông nơi Chúa tình thương. Hồn con trông mong ngày nao hạnh phúc nơi cõi trường sinh.  Chẳng có khổ đau chỉ có niềm vui đời đời mà thôi.

ĐK. Lạy Chúa nhân lành hay thương xót từ bi nhân ái. Hồn con khát khao về quê dấu yêu bao chờ mong. Trong khao khát mến yêu con ngước trông lên Ngài. Đợi ngày về Thiên Quốc vinh phúc ngàn thu. 

4. Xin Phó Thác

1. Cuộc sống ở trần gian, đổi thay luôn mãi. Đâu là nơi êm ái cho người say giấc ngủ yên. Tựa như thoáng mây trôi, nhân trần luôn mãi đổi dời. Lòng con mãi băn khoăn, chốn ba bào con biết trông ai.

2. Nguồn sức sống của tôi ở nơi Thiên Chúa. Nơi mùa xuân không úa, suối nguồn hạnh phúc chẳng vơi. Đời sao mãi lênh đênh, con đường sao mãi gập ghềnh. Vào những phút đau thương sức thiêng nào nâng đỡ cho tôi. 

3. Nguồn ánh sáng của tôi ở nơi Thiên Chúa. Nơi Tình thương viên mãn, chan hoà trên khắp trần gian. Nào ai dẫn đưa tôi qua ngàn nguy khó chập chùng. Và trong bóng đêm thâu ai soi đường cho bước chân tôi. 

4. Nguồn cứu thoát đời tôi ở nơi Thiên Chúa. Như thành đô kiên vững cho hồn tôi đến tựa nương. Dù bão tố phong ba, tôi nào đâu hãi sợ gì. Vì Chúa kíp ra tay lúc tôi vừa lên tiếng kêu xin. 

5. Nguồn phó thác cậy trông ở nơi Thiên Chúa. Khi trời lên giông tố luôn hằng son sắt niềm tin. Kìa hoa lá muôn chim tay Ngài săn sóc độ trì. Thì mỗi bước ta đi, Chúa nhân hiền dõi mắt yêu thương.

 ĐK. Xin, con xin phó thác hồn con trong tay Ngài, Ngài là Đấng thuỷ chung và rất mực từ tâm.

5. Con Hướng Về Chúa

1. Con hướng về Chúa, như đất khô mong nước nguồn, như tuần phiên mong trời sáng, như con thơ mong mẹ hiền. Con hướng về Chúa như hướng dương mong mặt trời, như nai kia mong về suối, như chiến tranh mong hòa bình.

2. Con hướng về Chúa, Đấng Cứu Tinh của muôn loài, đây nguồn vinh quang tuyệt đối, ôi Giêsu Vua dịu hiền. Con hướng về Chúa đây Chúa cao quang tuyệt vời, đây Giêsu Vua Hằng Sống, con kính tôn ca tụng Ngài.

 ĐK. Từ bình minh con kêu lên Chúa và ban đêm con nhớ đến Ngài. Khi hồn con u hoài thất vọng, Chúa nên nguồn ai vui tuyệt đối. Khi chiến đấu Chúa nên sức mạnh, khi tối tăm Chúa là ánh sáng Chúa ơi! Mai ngày khi rời xa dương thế Chúa ban phần phúc trên thiên đàng.

 

KẾT LỄ:

1. Xin Mẹ Thương

1. Mẹ ơi! Mẹ có thấu tiếng khóc than của bao linh hồn trong nơi luyện hình. Từng ngày dài trông ngóng Mẹ hộ phù đỡ nâng đem rời xa khỏi chốn tối tăm. Mẹ ơi! Mẹ có thấu tiếng khấn van con đang khẩn cầu cho bao linh hồn. Dù một ngày phiêu lãng và chiều về bỗng nghe tâm hồn thống hối bao lỗi lầm.

2. Mẹ ơi! Mẹ có thấu những đớn đau của bao linh hồn trong nơi luyện hình. Vì tội tình lầm lỡ mà đành chịu lãng quên trong vực sâu xa cách Thánh Nhan. Này con xin dâng hết những hy sinh của bao tháng ngày trên nơi dương trần. Nhờ thập tự Con Chúa đã một lần đóng đinh xin tẩy xóa hết bao tội tình.

ĐK. Hỡi Mẹ nhân lành! Nguyện xin thương đến lời con kêu khấn từ nơi thế gian bùn nhơ. Hỡi Mẹ nhân lành! Nguyện xin thương đến lời con kêu khấn vì bao tháng năm mong chờ.

2. Từ Chốn Tối Tăm

ĐK. Maria, Mẹ ơi! Mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao u sầu, vẫn vững tin trông lên kêu cầu.

1. Đây vực sâu thương đau, bao hồn đang khấn cầu Mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Trông vì bao công ân Con Mẹ xưa giáng trần, chịu chết để xóa tội cho muôn dân.

2. Cam chịu bao thương đau mong đền muôn lỗi lầm để Chúa dẫn đưa về nơi thiên cung. Nhưng nguyện xin Trinh Vương mau dủ thương chuyển cầu để Chúa rút bớt thời gian thương đau.

3. Bao người xưa chung vui, nay còn ai đoái hoài, tình nghĩa thế gian tựa cơn mây bay. Thân phận nay cô đơn chỉ còn trông có Mẹ, Mẹ đến cứu vớt hồn bao đau thương.

3. Trung Kiên Chờ Mẹ

ĐK. Từ vực sâu bao thương đau ngày đêm nung nấu  Con lo âu trông ngóng từ lâu bóng Mẹ đâu?  Mẹ! Mẹ ơi. Xin thương con chờ Mẹ trông tới  Tâm tư nay thổn thức lệ rơi những nghẹn lời.

1. Nhớ chiều xưa, chiều hoang sơ thân bơ vơ Mẹ đứng lệ nhoà. Trông Con yêu chết vì tội con Mẹ ơi thương cứu con. 

2. Tháng ngày qua dần trôi đi con cô đơn chờ mong mỏi mòn. Đâu ai thương nhớ lại tình con người thân nay cũng quên rồi.

3. Lúc này đây cậy trông ai con kêu xin người thương dủ tình.  Thương cho con lấy một lời kinh cầu mong qua chốn luyện hình. 

4. Tiếng thở than còn vọng ngân nay thân con khổ đau vô ngần.  Luôn trung kiên ngóng Mẹ từ nhân dìu con tới bến Thiên Đàng.

4. Từ Nơi Ngục Hình

ĐK. Từ vực sâu con kêu cầu lên Chúa, nguyện xin Chúa hãy lắng nghe lời kêu khấn, chớ chấp tội nhưng xót thương hồn con Chúa ơi. Này hồn con luôn hy vọng nơi Chúa, nguyện xin Chúa hãy đoái thương lời than khóc, tiếng khấn cầu, vang khắp ngục hình bao xót xa.

1. Ôi lạy Chúa, nếu chấp tội con đây, dương gian kia nào ai đứng vững. Chúa nhân từ xin đoái thương đoàn con đang khóc than trong chốn u sầu.

2. Linh hồn con đang đắm chìm điêu linh, xin thương khoan hồng muôn tội lỗi, chốn luyện hình bao tháng năm đợi trông, xin Chúa thương tha thứ khoan hồng.

5. Hãy Tiếp Nhận Con

1. Hãy tiếp nhận con trong giây phút này. Đừng để cô đơn lạnh lùng u tối, cướp mất thời gian, chiếm hết trời mây, bàn tay Chúa đâu con đang chờ Ngài.

2. Đã mấy mùa qua lang thang dãi dầu, tìm một an vui, tìm một nương náu, có thấy gì đâu, có thấy gì đâu, phù vân đấy thôi, hư vô một màu.

3. Bến ấm bình an, muôn năm vững vàng, còn tìm đâu hơn, đầu đường sự sáng, có thác hồng ân, có suối tình thương, tình Cha với con thắm thiết nồng nàn.

ĐK. Hãy trông lại chỉ một giây thôi, hãy ban lời chỉ một câu thôi, Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút trọn vui một đời.

Ủy ban Thánh nhạc
Hội đồng Giám mục Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây