TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Chay -Năm B

“Ðây là Con Ta rất yêu dấu”. (Mc 9, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bạn đã được tái tạo như thế nào -1,2,3

Thứ năm - 19/10/2023 05:45 | Tác giả bài viết: Phaolô Ngô Suốt |   210
Bạn đã bao giờ nghĩ rằng có thể có một cuộc sống cao hơn cuộc sống tự nhiên mà bạn đang sống bây giờ? Ý tôi không phải là ở thế giới tiếp theo, mà là ở thế giới này.

ĐỜI ĐÁNG SỐNG XVIII
BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÁI TẠO NHƯ THẾ NÀO I

tbd 191023c


Các bạn thân mến,

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng có thể có một cuộc sống cao hơn cuộc sống tự nhiên mà bạn đang sống bây giờ? Ý tôi không phải là ở thế giới tiếp theo, mà là ở thế giới này. Bạn đã bao giờ quảng cáo rằng bạn có thể biết sự thật ngoài sức mạnh của lý trí và kinh nghiệm của bạn; rằng bạn có thể đảo ngược quyền lực của khủng hoảng, cám dỗ, buồn phiền, và những thử thách trên cả những điều bạn đang có; rằng linh hồn của bạn có thể tận hưởng một cuộc sống khác ngoài cuộc sống động vật mà bạn đang sống hiện nay, và được sở hữu một nền hòa bình mà thế giới không thể ban tặng?

Người phụ nữ tội lỗi, người đến giếng Gia-cóp lúc giờ trưa để lấy nước, đã được hỏi những câu hỏi này bởi Đấng mà sau này cô gọi là “Đấng Cứu Rỗi”: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho tôi chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.” (Gio-an chương 4 câu 10) Cô ấy có biết rằng còn có thứ nước cho tâm hồn, cũng như cho cơ thể cô ấy không?

Bạn không có quyền nói rằng không có cuộc sống nào cao hơn cuộc sống vật chất mà bạn đang sống bây giờ, như bông hồng có quyền nói rằng không có cuộc sống nào ở bên trên nó. Khi Thiên Chúa tạo ra một cái cây, Ngài sở hữu nó theo Lẽ thật của chính Ngài, để ban cho nó tất cả những gì cần thiết cho sự tươi tốt của cây và không có gì hơn nữa.

Khi Chúa tạo ra bạn. Ngài sở hữu nó cho chính Ngài để ban cho bạn tất cả những gì khiến bạn trở thành một con người: một cơ thể và một linh hồn được phú cho lý trí và ý chí tự do. Ngài không có nghĩa vụ bắt bạn phải chia sẻ bản chất của Ngài để bạn trở thành con của Ngài và có thể gọi Ngài là “Cha”, giống như việc Ngài bắt buộc phải làm ra một chiếc cầu vồng có thể làm thơ. Nếu có một cuộc sống cao hơn tự nhiên, bạn không có quyền được hưởng nó hơn là một tinh thể có quyền lý luận, hoặc một con bò có quyền ký các chứng thư đất đai, vì những quyền lực này nằm ngoài tự nhiên: chúng sẽ là siêu nhiên.

Bởi vì Thiên Chúa đã tạo ra bạn, không có nghĩa là Ngài cạn kiệt tất cả tình yêu của Ngài, không khác hơn một người mẹ cạn kiệt tất cả tình yêu của mình để sinh ra một đứa trẻ. Trong lòng nhân từ của Ngài, Thiên Chúa có thể khôi phục, nếu Ngài muốn, tất cả các đặc ân và ân tứ đã bị Cha Mẹ Đầu Tiên của chúng ta đánh mất khi Sa ngã.

Người ta nói rằng tội nguyên tổ là một cái gì đó giống như một căn bệnh nặng đã làm đảo lộn bản chất của chúng ta, với kết quả là có một cuộc nội chiến đang diễn ra bên trong chúng ta, cơ thể chúng ta phản nghịch lại linh hồn chúng ta, bởi vì linh hồn chúng ta phản nghịch lại Thiên Chúa. Cũng giống như một quốc gia đôi khi sẽ “cắt đứt quan hệ” với một quốc gia khác, vì vậy con người vì tội lỗi đã trở nên xa cách với Thiên Chúa và đánh mất món quà mà nhờ đó anh ta có thể đạt được sự siêu nhiên thực sự cuối cùng của mình.

Chúng ta đã biết rằng Đức Ki-tô nhờ Thập giá và Sự Phục sinh của Ngài đã chuộc tội lỗi của con người và phá bỏ những rào cản ngăn cách chúng ta với Ngài. Bằng cách đưa Sự Sống Thiêng Liêng vào lịch sử, Ngài đã làm cho chúng ta có thể tiếp nhận nó theo một cách nào đó: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Gio-an chương 10 câu 10).

Nếu bạn đã nghĩ về tôn giáo, có lẽ bạn đã hỏi: Nhưng làm thế nào tôi có thể liên hệ với Sự sống Thiêng liêng đó của Đức Ki-tô? Tôi phải làm gì với Đức Ki-tô đã chết cách đây gần hai nghìn năm? Hát thánh ca? Nghe những bài giảng dài? Đọc Kinh thánh? Nhưng những điều này không thiết lập mối quan hệ thiết yếu với Ngài, giống như hát thánh ca cho Lincoln hoặc đọc Diễn văn ở Gettysburg của ông thiết lập mối quan hệ cá nhân với ông.

Cho rằng Đức Ki-tô đã trả nợ cho chúng ta trên đồi Can-vê khi bạn bị phá sản vì tội lỗi, điều đó làm thay đổi bản chất của bạn như thế nào? Bạn có thể hỏi: Điều gì ngăn cản tôi, một khi các khoản nợ của tôi đã được trả xong, tôi vẫn là sinh vật thọ tạo đó, tôi vẫn là tôi như từ trước đến nay sao?

Các bạn thân mến,

 Câu trả lời là: Bạn có thể là một thọ tạo mới nếu Đức Ki-tô truyền vào linh hồn bạn theo một cách nào đó Sự sống thiêng liêng của Ngài! Điều này sẽ không xảy ra nếu Đức Ki-tô vẫn còn ở trên trái đất trong bản chất con người của Ngài, vì bấy giờ Ngài sẽ không bao giờ gần chúng ta hơn một cái ôm, một lời nói, hoặc một bàn tay nâng lên ban phước lành. Đó là lý do tại sao Ngài nói: “Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.” (Gio-an chương 16 câu 7).

Sự ra đi của Ngài trong ngày Thăng Thiên là do chính điều kiện các Tông đồ tiếp đón Ngài cách thân mật trong Ngày Lễ Ngũ Tuần. Nếu Ngài đã sai Thánh Linh của Ngài đến, thì Ngài sẽ không phải là một tiếng nói bên ngoài hoặc một tấm gương để được sao chép, nhưng là một cuộc sống thực sự để sống: Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.” (Gio-an chương 16 câu 13) “Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.” (Gio-na chương 14 câu 17) “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?” (Gio-an chương 14 câu 22).

Nếu Đức Ki-tô được tôn vinh đã gửi Thánh Linh của Ngài vào trong tâm hồn bạn, để khôi phục bạn trở lại với tình bạn của Ngài, thì điều đó hoàn toàn là vô cớ về phần Ngài, là sự tự nguyện của Ngài, và đó là ân huệ, hay một món quà, nó có thể được gọi một cách thích hợp là “Ân sủng”. “Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú.” (Thư Gia-cô-bê chương 1 câu 17).

Các bạn thân mến,

Nếu Chúa đã ban tặng món quà này. Ngài sẽ có cùng mục đích như bạn khi tặng quà cho bạn bè của mình: để đảm bảo hạnh phúc của bạn bởi vì Ngài yêu bạn. Tất nhiên, những món quà của bạn không phải lúc nào cũng làm cho bạn bè mình hạnh phúc, nhưng những món quà của Chúa không bao giờ làm cho chúng ta không hạnh phúc, hay thất vọng, bởi vì chúng ta không thể truyền đạt một cuộc sống mới, trong khi Chúa có thể. Những ân tứ siêu nhiên này là Đức Thánh Linh, nhờ công trạng của Chúa Giê-su Ki-tô, đổ vào linh hồn bạn, cho phép bạn biết nhiều hơn những gì bạn đã biết trước đây, yêu nhiều hơn những gì bạn đã yêu trước đây, và làm những điều mà bạn không thể làm theo khả năng tự nhiên của bạn.

Kết quả của tội lỗi, động cơ của bạn hết xăng. Thiên Chúa khiến bạn chạy bằng nhiên liệu Thần thánh của Ngài, và thậm chí không phải loại nhiên liệu tốt nhất của con người có thể đốt cháy trong tình yêu. Tuy nhiên, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, bạn được tạo dựng “tác nhân của Thiên tính” để một cái gì đó của cuộc sống và hoạt động của Thiên Chúa  ở trong bạn. Nhờ điều này, bạn được lớn lên trở thành Con cái của Ngài, và Thiên Chúa là Cha của bạn. Chúa Ki-tô là Anh em của bạn, Chúa Thánh Thần là Vị Khách trong linh hồn bạn, và Đức Maria là Mẹ của bạn, và bạn được trở thành người thông phần trong giáo hội đó, qua đó bạn chia sẻ với mọi người Chân lý của Chúa Ki-tô là Thầy, Quyền uy của Chúa Ki-tô là Vua, và sự thánh hóa của Đức Ki-tô Linh mục.

Tôi có thể nhận được món quà của một cuộc sống cao hơn với những điều kiện nào? Những cách bình thường mà Sự Sống Thiêng Liêng này được ban cho là gì? Nó sẽ có ảnh hưởng gì đến tôi? Làm thế nào bạn có thể liên hệ với Sự sống Thiêng liêng này, mà Đức Ki-tô đã ban tặng cho bạn?

Phaolô Ngô Suốt
 

 

Mời nghe tiếp phần II
 

ĐỜI ĐÁNG SỐNG XVIII
BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÁI TẠO NHƯ THẾ NÀO II

 


Các bạn thân mến,

Theo một cách nào đó, mọi thứ trong tự nhiên đều nhận được sự sống cao hơn so với sự sống mà nó tự nhiên sở hữu: (a) bởi cái gì cao hơn đi xuống cái thấp hơn và (b) bằng cách cái thấp hơn từ bỏ bản chất không hoàn hảo của nó để được kết hợp vào cái gì đó cao hơn.

Làm thế nào mà hơi ẩm, các chất cac-bon và phốt phát trong đất lại có thể sống trong cây? Đầu tiên, sự sống thực vật phải đi xuống chúng, đưa chúng vào rễ và cành của nó, trong khi bản thân chất hóa học phải từ bỏ trạng thái vô hồn thô sơ mà chúng có trong tự nhiên. Nếu cây có thể nói, nó sẽ nói với các chất hóa học rằng: “Trừ khi bạn chết đi cho chính mình, bạn không thể sống trong vương quốc của tôi.” Thực ra, ánh nắng mặt trời, hóa chất và độ ẩm bây giờ bắt đầu kích thích sự sống và sức sống trong cây.

Nếu con vật có thể nói, nó sẽ nói với thực vật: “Trừ khi bạn chết đi cho cuộc sống thấp hơn của mình, bạn chỉ là thực vật và khuất phục ngay trước hàm của tử thần, bạn không thể sống trong vương quốc của tôi. Một khi bạn sống trong tôi, bạn sẽ chia sẻ một cuộc sống không chỉ đơn thuần là thực vật, mà còn cảm nhận và chuyển động, nếm và nhìn.” Đến lượt mình, con người đi xuống nơi thấp hơn, nói với các loài động vật: “Trừ khi bạn chết đi cho chính mình bằng cái chết hiến tế thiêng liêng, bạn không thể sống trong vương quốc của tôi. Nhưng nếu bạn chết đi cho chính mình, bạn sẽ được chia sẻ một cuộc sống. điều đó không chỉ đơn thuần là hợp lý, mà là suy nghĩ và tình yêu, có lý tưởng, tiếng cười và nghệ thuật.”

Đây là điều hoàn hảo mà Chúa Giê-su Ki-tô nói với bạn: “Trừ khi bạn chết đi cho chính mình, bạn không thể sống trong Vương quốc của  Tôi” - nhưng với sự khác biệt này: vì chúng ta là con người, còn hóa chất, thực vật và động vật thì không phải, sự hy sinh bắt buộc trong chúng ta, không phải là vật chất, mà là tinh thần. Chúng ta không bị phá hủy nhân cách của mình, giống như bản chất của một loài thực vật bị phá hủy khi bị đưa vào loài thú.

Nếu không thì luật lệ sẽ tốt. Cái cao xuống cái thấp hơn: Thần thánh xuống thế làm người. Đó là sự Nhập thể. Chúa đã xuống với con người. Mặt khác, con người phải chết theo bản chất tội lỗi của mình, Ađam cũ của mình, di sản của sự Sa ngã, và điều này anh ta chỉ có thể làm được bằng hy sinh và bằng cách vác “thập giá của mình hàng ngày” và đi theo Ngài. “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” (Gio-an chương 12 câu 24 và 25).

Quy luật của biến đổi nắm giữ sự ảnh hưởng; hóa chất được nâng lên thành thực vật, thực vật thành động vật, động vật thành con người, và vì con người được tự do, nhờ lòng Nhân từ của Thiên Chúa, con người có thể được nâng lên trong Đức Kitô, để có thể nói: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.” (Thư Ga-lát chương 2 câu 20). Thiên Chúa đã xuống cấp độ con người để bằng một cách nào đó, Ngài có thể nâng con người lên ngang hàng với Thiên Chúa.

Các bạn thân mến,

Làm người Ki-tô hữu nghĩa là được sinh ra bởi Đức Ki-tô, để bản chất con người nghèo nàn, yếu đuối, tội lỗi đáng thương của chúng ta không được mạ vàng quá nhiều trên đồng thau mà là được tái tạo lại, để chúng ta trở thành một “ thọ tạo mới”. Bản chất con người của chúng ta được thừa hưởng từ A-đam không trở nên tốt hơn; nó chết đi và nó tái sinh như Chúa Ki-tô đã chết trên đồi Canvê và sống lại từ cõi chết.

Ngay cả được truyền sự sống Thần linh này, bạn vẫn phải sử dụng ý chí của mình. Sau khi xe bạn đổ đầy xăng, nó sẽ không tự chạy được. Ân sủng không hoạt động như một đồng xu trong máy đánh bạc. Ân sủng sẽ di chuyển bạn chỉ khi bạn muốn nó di chuyển, và chỉ khi bạn để nó di chuyển bạn. Trật tự siêu nhiên giả định sự tự do của trật tự tự nhiên, nhưng  không phá hủy nó. Đồng hồ báo thức sẽ đánh thức bạn vào buổi sáng nhưng nó sẽ không khiến bạn thức dậy. Ân sủng của Thiên Chúa sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và hoàn thiện hành động của con người bạn, nhưng chỉ với điều kiện là bạn tự do hợp tác với nó. Chúa không phá vỡ bất kỳ cánh cửa nào.

Do đó, trở thành một Ki-tô hữu, là một sự tái tạo, sự sống của một đời sống mới trên con người. Sự sống của thể xác là linh hồn; sự sống của linh hồn là Đức Ki-tô. Bởi vì ân sủng hay sự sống siêu nhiên là một sự tái sinh, nên nó không căn cứ trên lý lịch của bạn, bạn xấu xa như thế nào, hoặc bạn đã phạm bao nhiêu tội lỗi.

Một khi bằng một hành động ý chí, bạn biến cuộc sống của Thiên  Chúa trở thành của riêng bạn, bạn sống bởi một Thần trí mới, được điều hành bởi các luật mới, hít thở một bầu không khí khác và có một bộ giá trị hoàn toàn mới. Bạn không chỉ bị làm cho hòa tan sau khi bị phá sản bởi tội lỗi; bạn được tạo thành một con người mới: một người mới trong Đức Ki-tô.

Đừng bao giờ tin những người nói: “Đã từng là kẻ trộm, luôn luôn là kẻ trộm”. Người tin thờ Thiên Chúa khẳng định rằng bạn không phải vậy! Bạn có thể loại bỏ bản chất cũ của mình và mặc vào một cái mới. Vì ân sủng là sự tái sinh, nên nó thay đổi từng ít một bản chất cũ của bạn.

Nếu tôi vứt bỏ một chiếc áo khoác cũ, thì chẳng có gì thay đổi mấy nếu tôi làm như vậy vì nó bị rách, hoặc vì bị dính nước canh, hoặc vì bị sâu bướm ăn, hoặc vì nó bị phai màu. Điều quan trọng duy nhất là: Tôi vứt nó đi, tôi có một chiếc áo khoác mới. Sự khác biệt là, bằng cách được tái sinh trong Đức Ki-tô, bạn không vứt bỏ thứ gì đó bên ngoài; bạn chôn vùi bản chất của bạn với Đức Ki-tô. Bạn làm điều đó bởi vì bạn có được một bản chất mới, một bản chất thuộc về chính bản chất của Chúa. Bằng ngôn ngữ mạnh mẽ của thánh sử Gio-an, “Chúng ta được sinh ra do bởi Thiên Chúa” (Gio-an chương 1 câu 13).

Mặc dù bạn được tái sinh để chia sẻ sự sống của Đức Ki-tô, nhưng bạn không tránh khỏi sự cần thiết của việc bảo tồn sự sống đó chống lại điều ác, giống như bạn bảo tồn sự sống thể chất bằng cách chống lại bệnh tật và sự chết. Trái đất không phải là Thiên đường, và không phải tất cả những món quà mà chúng ta đã đánh mất do nguyên tội sẽ được phục hồi cho đến khi Sự Phục sinh Cuối cùng.

Những gì ân sủng của Thiên Chúa làm là giúp bạn đi đúng đường. Cho đến thời điểm này, bạn đã đi sai đường; bạn đã chiến đấu chống lại những trận chiến, gạt bụi gai sang một bên, vấp ngã trên đá. đơn giản là không bao giờ đi đến đâu. Khi bạn trở thành một Ki-tô hữu, Chúa thiêng liêng của chúng ta sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Con đường được đánh dấu bằng các biển báo hoặc tín hiệu: cho bạn biết đường để đi và những đường vòng nào cần tránh.

Các bạn thân mến,

Đừng bao giờ nghĩ rằng khi Giáo hội nói với bạn, “Hãy tránh con đường này-Cây thường xuân độc hại”, điều đó đang hạn chế sự tự do của bạn. Giáo hội cung cấp cho bạn một bản đồ và đánh dấu điểm đến của bạn. Mặc dù bạn đang đi đúng đường, bạn vẫn còn một số ảnh hưởng của việc đi nhầm đường. Bạn còn đói, áo còn rách, và chân còn mỏi.

Dù đi đúng con đường, bạn vẫn sẽ phải đi bộ và nhặt ra một vài chiếc gai, nhưng sẽ không quá khó khăn, vì dọc theo con đường đó, bạn sẽ tìm thấy những nơi ăn Bánh Sự Sống, những trạm sơ cứu nơi những chiếc gai của bạn có thể được nhổ ra, và trên hết, bạn sẽ tìm thấy những hướng dẫn viên được thần thánh bổ nhiệm, những người đảm nhận công việc duy nhất là đưa bạn đến Thành phố Hòa bình một cách an toàn.

Trong khi một số người còn sống về phần thể xác, họ có thể đã chết về phần linh hồn. Khi chết, họ trải qua điều mà Kinh thánh gọi là “cái chết kép”; Bây giờ họ đã chết đối với cả sự sống của thể xác và sự sống của linh hồn. Điều đó làm rõ điều thánh Gio-an đã nói: “Các bạn tự cho mình là sống nhưng các bạn đã chết.”

Trong mắt Thiên Chúa, có lẽ ngày nay có nhiều xác chết thuộc linh đi lại trên đường phố trong cuộc sống, rõ ràng, nhiều hơn là những xác chết thể xác được mang đi chôn. Chỉ có ân sủng của Thiên Chúa mới có thể đem lại cho họ Sự Phục Sinh và Sự Sống.
Những cách bình thường nào mà Sự Sống Thiêng Liêng này của Đức Ki-tô ban cho, nếu tôi muốn nhận?

Câu hỏi này phá vỡ khoảng thời gian và không gian ngăn cách chúng ta với đồi Canvê. Nó hỏi: Làm thế nào để sự tha thứ của Đức Ki-tô dành cho tôi ngay bây giờ? Làm thế nào tôi có thể, nếu tôi muốn, làm cho cuộc hôn nhân của tôi trở nên siêu nhiên hơn là tự nhiên? Làm thế nào tôi có thể phát triển tâm linh trong Đức Ki-tô như tôi phát triển về thể chất? Làm thế nào để tôi có thể liên hệ với Sự sống Thần linh?

Phaolô Ngô Suốt

 

Mời nghe tiếp phần III


ĐỜI ĐÁNG SỐNG XVIII
BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÁI TẠO NHƯ THẾ NÀO III

 


Các bạn thân mến,

Tất cả những câu hỏi này đã được được Chúa của chúng ta trả lời. Biết rằng bạn có một cơ thể cũng như một linh hồn. Ngài đã chọn thông truyền sự sống thiêng liêng của Ngài cho bạn một cách vô hình. Nếu bạn là một thiên thần, bạn sẽ không cần bằng chứng hợp lý cho thấy Sự sống của Ngài đang được soi vào tâm hồn bạn. Về mặt thể chất cũng như tâm linh, thông thường Ngài muốn ban cho bạn sự sống siêu nhiên hoặc ân sủng của Ngài dưới biểu tượng của một dấu hiệu vật chất nào đó.

Vì cuộc sống tự nhiên của bạn đã có đầy đủ những thứ vật chất là biểu tượng hoặc kênh (channel) cho cái vô hình, nên Ngài đã chọn lấp đầy cuộc sống siêu nhiên của bạn bằng những dấu hiệu bên ngoài như vậy. Ví dụ, một cái bắt tay không chỉ là một cái siết tay; nó là kênh giao tiếp của một thứ vô hình và sâu thẳm trong tâm hồn, đó là tình bạn. Nói cách khác, nó là một bí tích, một dấu hiệu bên ngoài của một thực tại bên trong. Một lá thư hay một lời nói là một bí tích hơn cả những gì mắt thấy hay tai nghe.

Thiên Chúa của chúng ta không chỉ để tôn vinh bản chất vật lý của chúng ta, mà còn để mang những vật chất của một thế giới hỗn loạn trở lại trong trật tự Thần thánh, đã thiết lập các Bí tích. Bí tích là một dấu hiệu hoặc biểu tượng vật chất thông qua việc Thiên Chúa thông ban Sự Sống Thiêng Liêng của Ngài. Qua chúng, Ngài đổ vào tâm hồn bạn ngay bây giờ chính Sự sống mà Ngài mua cho bạn trên đồi Canvê.

Kể từ khi vũ trụ vật chất rơi vào tội lỗi của con người, tại sao vũ trụ vật chất do sự cứu chuộc của Đức Ki-tô không được công chính hóa?

Tại sao Thần Dược Sư, người đã tạo ra khoáng chất, rễ cây, rau củ để phục vụ cho sự sống vật chất của con người, lại không sử dụng lúa mì,  dầu và nước làm thuốc cho sự sống siêu nhiên của Ngài? Sau đó, bạn sẽ biết tội lỗi của bạn đã được rửa sạch thông qua dấu hiệu có thể nhìn thấy: nước. Bạn sẽ biết rằng đời sống tâm linh của bạn đang được nuôi dưỡng bởi dấu hiệu bên ngoài của thực tại đó: bánh mì.

Chẳng phải Goethe đã nói: “Cao nhất không thể nói được, chỉ có thể hành động”? Các Bí tích là kịch bản của Thiên Chúa. Ngài đã hình thành chúng; Ngài nâng cao thông qua chúng. Hiệu quả của chúng không phụ thuộc vào niềm tin chủ quan của chúng ta; nhưng ban cho Sự sống thiêng liêng chỉ bởi thực tế là chúng ta nhận được chúng. Nếu chúng ta bước vào chúng một cách xứng đáng, chúng ta sẽ thấy mình được nâng lên trong cuộc sống siêu nhiên và được hoàn thiện trong đó. Nếu chúng ta đi vào những thực tại Thần thánh này một cách nhẹ nhàng, điều này không có nghĩa là không có gì xảy ra.

Một hạt phóng xạ (radium) có thể được dùng cho một bệnh nhân ung thư, như một lời hứa về sức khỏe trong tương lai của anh ta. Tuy nhiên, nếu xử lý không cẩn thận, nó có thể gây ra, không những không giúp phục hồi sức khỏe, mà thay vào đó là vết bỏng đáng sợ và gây tử vong. Tương tự như vậy, tất cả những gì phải phục vụ cho sự cứu rỗi đời đời, nếu không xứng đáng, có thể đem đến sự chết thiên thu.

Các bạn thân mến,

Có bao nhiêu Bí tích? Hoặc có bao nhiêu cách mà Thiên Chúa đã chọn để tương thông Sự sống thiêng liêng của Ngài? Có bảy, và chỉ có thể có bảy vì có bảy điều kiện của tất cả cuộc sống, cả thể chất lẫn tinh thần. Năm trong số này đề cập đến cuộc sống cá nhân của con người, và hai đề cập đến cuộc sống xã hội của anh ta.

Để sống trong cuộc sống vật chất cá nhân, cần phải đáp ứng năm điều kiện:

1. Bạn phải được sinh ra.
2. Bạn phải được nuôi dưỡng.
3. Bạn phải trưởng thành.
4. Bạn phải chữa lành vết thương của mình.
5. Bạn phải xua đuổi dấu vết của bệnh tật, vì bệnh tật khác với vết thương.

Sau đó, với tư cách là một sinh vật xã hội, hai điều kiện nữa là cần thiết:

1. Bạn phải nhân giống loài người.
2. Bạn phải sống dưới sự quản lý của chính phủ.

Bạn chỉ đơn giản là không thể nghĩ về cuộc sống vật chất tiếp tục ngoại trừ những điều kiện này.

Vì có một sự sống khác bên trên tự nhiên, đó là sự sống siêu nhiên, nên có bảy điều kiện cần thiết để sống sự sống của tạo vật mới trong Đức Ki-tô.

1/ Bạn không thể sống một cuộc sống tự nhiên trừ khi bạn được sinh ra với nó; bạn cũng không thể sống cuộc sống Đức Ki-tô trừ khi bạn được sinh ra trong đó. Đó là Bí tích Thánh Tẩy, nhờ đó chúng ta chết theo bản chất cũ và được sinh ra cho bản chất mới. Khi tội nguyên tổ được rửa sạch, bạn được kết hợp vào sự thông công của Vương quốc Thiên Chúa.

2/ Như bạn không thể sống một cuộc sống tự nhiên trừ khi bạn tự nuôi dưỡng mình, vì vậy bạn không thể sống một cuộc sống siêu nhiên trừ khi bạn nuôi dưỡng chính mình. Đây là Bí tích Thánh Thể, trong đó bạn lãnh nhận Bánh Hằng Sống, nhờ đó bạn không chỉ được kết hợp với Chúa Ki-tô, mà còn kết hợp với tất cả những ai ăn Bánh đó trong sự thông công của Mình Chúa Ki-tô.

3/ Vì bạn không thể sống một cuộc sống tự nhiên hoàn hảo trừ khi bạn trưởng thành và đảm nhận tất cả các trách nhiệm của bạn trong cuộc sống, vì vậy bạn không thể sống một cuộc sống siêu nhiên hoàn hảo trừ khi bạn phát triển đầy đủ các trách nhiệm của đời sống Kitô hữu. Đây là Bí tích Thêm sức. trong đó bạn hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là một người lính và tông đồ trong Nhiệm Thể của Đức Ki-tô, thông qua sự truyền thụ tinh thần khôn ngoan và lời chỉ bảo và những ân tứ khác cho phép bạn xác định và hiểu, và truyền bá Thánh Linh của Đức Ki-tô. (Bí  Tích Rửa Tội Lãnh Nhận Đức Tin và Bí Tích Thêm Sức Truyền Bá Đức Tin).

4/ Khi bạn làm tổn thương đời sống tự nhiên của bạn, bạn phải được chữa lành; khi bạn làm tổn thương sự sống siêu nhiên của mình bởi tội lỗi, bạn phải được tha thứ. Đó là Bí tích Hòa giải.

5/ Nếu đời sống tự nhiên của bạn mắc phải một loại bệnh, thì phải trục xuất dấu vết của căn bệnh đó. Vì không có căn bệnh nào để lại dấu vết có thể so sánh với căn bệnh của tội lỗi trong đời sống siêu nhiên, nên trước khi gặp Thiên Chúa của bạn, những gì còn lại của tội lỗi phải được xóa sạch. Đó là Bí tích Xức dầu Bệnh nhân, giúp khôi phục sự hòa hợp của tổ chức giữa linh hồn và thể xác, để có thể hoàn thành ơn gọi của mình trong thời gian hoặc vĩnh cửu.

Bạn không phải là cá nhân đơn thuần trong tôn giáo. Bạn là chi thể của Thân thể của Đức Ki-tô. Để tập đoàn tâm linh này có thể tự hoàn thiện và phát triển, cần phải đáp ứng thêm hai điều kiện nữa.

6/ Vì sự sống tự nhiên được hoàn thiện bởi sự truyền bá của loài người, nên sự sống siêu nhiên của Nước Thiên Chúa được hoàn thiện bằng cách nuôi dạy con cái của Chúa. Đó là Bí tích Hôn phối, nhờ đó vợ chồng, cả hai được nên một để tượng trưng cho sự kết hợp của Chúa Ki-tô và Giáo hội của Ngài: không thể phá vỡ, chân thật và yêu thương.

7/ Cuối cùng, vì cuộc sống tự nhiên của bạn phải sống dưới luật pháp và chính quyền, nên cuộc sống siêu nhiên của bạn phải được sống dưới chính quyền thiêng liêng, và đây là Bí tích Truyền Chức Thánh mà qua đó, chức tư tế của Chúa Ki-tô được kéo dài để áp dụng các thành quả của luật pháp và trật tự cho tất cả các thành viên của Thân Thể Mầu Nhiệm của Ngài.

Phaolô Ngô Suốt

 

Mời các bạn nghe tiếp phần IV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây