TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

Thứ năm - 11/11/2021 18:07 |   694
“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người?” (Lc 18, 7)

13.11.2021
THỨ BẢY TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
Thánh Phanxica Cabrini, trinh nữ


t7 t32tnB
Lc 18, 1-8

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người?” (Lc 18, 7)

Suy niệm: Đọc kỹ dụ ngôn “quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy”, dễ thấy rõ hai từ “chẳng lẽ” trên kia đóng một vai trò rất là… chìa khóa! Ông quan tòa không biết nể sợ ai ấy mà còn phải “chịu thua” và đáp ứng lời yêu cầu của bà góa nọ, thì chẳng lẽ Thiên Chúa vốn đầy yêu thương và quan tâm lại không bênh vực những kẻ ngày đêm hằng kêu cứu với Người? Rõ ràng Chúa Giêsu đang năn nỉ các môn đệ Người phải biết kiên trì cầu nguyện, -Vì mọi người đều thiếu thốn và bất lực, không thể tự mình đáp ứng các nhu cầu vật chất, tinh thần của mình, nhất là không thể tự mình lấp đầy những khát vọng tâm linh sâu thẳm nhất. -Vì Thiên Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng thương xót; Ngài luôn sẵn lòng cứu giúp bất cứ ai thành tâm kêu cầu Ngài.

Mời Bạn: Đâu là trở ngại làm cho bạn không thể cầu nguyện hoặc không thể kiên trì cầu nguyện? Nhìn nhận mình thiếu thốn và bất lực thì dễ. Nhưng tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng thương xót, điều này xem ra không dễ gì. Bằng chứng là chúng ta thường ký thác hầu như 100% niềm trông cậy vào những phương tiện kỹ thuật, con người,… và còn phần trăm nào cho Thiên Chúa, Chủ Tể của tất cả những phương tiện trên ?

Sống Lời Chúa: Bạn mới được điều tốt lành nào? Chúa ban cho bạn đó! Hãy tạ ơn Ngài. Bạn đang rất cần điều gì cụ thể? Hãy thưa chuyện với Chúa.

Cầu nguyện: Bạn hãy thầm thĩ hướng lòng về Chúa, và cầu xin Ngài về những điều bạn mong một cách chân thành cởi mở, như một người con thưa chuyện với cha.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ BẢY TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

Ca nhập lễ

Xin cho lời tôi khẩn nguyện thấu đến tai Chúa; lạy Chúa, xin Chúa lắng tai nghe tiếng tôi kêu cầu.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con, trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: (Năm I) Kn 18, 14-16; 19, 6-9

“Giữa biển đỏ đã xuất hiện một lối đi không có chướng ngại, và họ nhảy mừng như đoàn chiên”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Ðang lúc yên tĩnh bao trùm vạn vật, và đêm đã tới nửa vòng xoay: từ vương toà trên trời cao, lời toàn năng của Chúa tựa như một dũng sĩ rắn rỏi xông tới giữa miền đất bị tiêu diệt, tựa như gươm bén mang mệnh lệnh cố định của Chúa, đứng sừng sững, đầu chạm trời, chân đạp đất, gieo chết chóc khắp muôn loài.

Và muôn loài được tác tạo như thuở ban đầu, phụng lệnh Chúa để gìn giữ thần dân Chúa được an toàn, vì Chúa đã khiến mây bao phủ trại binh họ, và từ nơi trước kia đầy nước, đã xuất hiện vùng đất ráo khô. Và giữa Biển Ðỏ đã xuất hiện một lối đi không có chướng ngại, và từ vực sâu xuất hiện một cánh đồng xanh tươi. Toàn dân được tay Chúa che chở, đi qua nơi ấy và chiêm ngưỡng những diệu kỳ phi thường của Chúa. Lạy Chúa, họ như đàn ngựa giữa bãi cỏ, như đoàn chiên nhảy mừng, họ tán dương Chúa, là Ðấng đã giải thoát họ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 104, 2-3. 36-37. 42-43

Ðáp: Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người; hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. Hãy tự hào vì danh thánh của Người; tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui.

Xướng: Chúa sát phạt mọi con đầu lòng trong lãnh thổ, của đầu mùa do sức lực cường tráng chúng sinh ra. Người dẫn họ ra đi cùng với bạc với vàng, và trong các bộ lạc của họ, không một ai đau yếu.

Xướng: Vì Người đã nhớ lời thánh thiện của Người, lời Người đã ban bố cùng Abraham là tôi tớ Người. Người đã đưa dân tộc Người ra đi trong niềm vui vẻ, đưa những kẻ Người kén chọn ra đi trong tiếng hân hoan.

Bài Ðọc I: (Năm II) 3 Ga 5-8

“Vậy chúng ta phải tiếp đãi những người như thế, để chúng ta cũng được cộng tác với những người hoạt động cho chân lý”.

Trích thư thứ ba của Thánh Gioan Tông đồ.

Ông Gai-ô thân mến, xin ông cứ trung tín làm những gì ông đã thi hành cho các anh em, mặc dầu họ là ngoại kiều. Họ đã chứng minh lòng bác ái của ông trước mặt cộng đoàn; ông nên rộng rãi tiễn họ lên đường sao cho xứng đáng với Chúa. Vả chăng, chính vì danh Chúa, họ đã lên đường mà không nhận lãnh gì của dân ngoại. Vậy chúng ta phải tiếp đãi những người như thế, để chúng ta cũng được cộng tác với những người hoạt động cho Chân lý.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 111, 1-2. 3-4. 5-6

Ðáp: Phúc đức thay người tôn sợ Chúa (c. 1a).

Xướng: Phúc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết lòng ham mộ luật pháp của Ngài. Con cháu người sẽ hùng cường trong đất nước: thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân. 

Xướng: Trong nhà người có tài sản phú quỳ, và lòng quảng đại người còn mãi muôn đời. Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay, người nhân hậu, từ bi và công minh.

Xướng: Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lý tài sản mình theo đức công bình. Cho tới đời đời người sẽ không nao núng: người hiền đức sẽ được ghi nhớ muôn đời. 

Alleluia: 2 Tm 1, 10b

Alleluia, alleluia! – Ðấng Cứu Chuộc chúng ta là Ðức Giêsu Kitô đã dùng Tin Mừng mà tiêu diệt sự chết, và chiếu soi sự sống. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 18, 1-8

“Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng:

“Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: “Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù”. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: “Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc”.

Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật Hội Thánh Chúa tiến dâng; để khi cử hành lễ tưởng niệm Con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn phục sinh. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ, Người hướng dẫn tôi tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi.

Hoặc đọc

Hai môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ, vì Chúa đã dùng của ăn thánh bồi dưỡng chúng con, và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa, xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

CẦU NGUYỆN LÀ BẢN CHẤT CỦA ĐỜI KITÔ (Lc 18, 1-8)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Cầu nguyện là điều cần thiết trong cuộc sống. Không cầu nguyện, chúng ta không thể có sự sống thần linh trong tâm hồn. Cầu nguyện được ví như cá cần nước, con người cần hơi thở, như cành cần nhựa sống từ thân cây… Tuy nhiên, điều ta cầu xin đôi khi cũng phải xem lại vì có những lời cầu xin của chúng ta không đẹp lòng Chúa. Hoặc cũng có đôi khi Chúa muốn kéo dài thời gian để tăng thêm niềm trông cậy của chúng ta… 

Lời Chúa hôm nay đề cao sự kiên trì trong cầu nguyện. Hình ảnh bà góa nghèo toát lên thái độ đó khi bà xin ông thẩm phán xử oan cho bà. Mặc cho ông thẩm phán có lạnh nhạt, bất công và không sợ gì ai hết, nhưng cuối cùng, ông ta sợ sự kiên trì của bà góa… 

Thái độ này cho chúng ta thấy kết quả của niềm tin và phó thác vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Ngài không bao giờ bỏ qua lời con cái nài xin. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không kiên trì đủ hay cũng có khi lời cầu nguyện của chúng ta không đẹp lòng Thiên Chúa. Vì thế Ngài không ban cho đúng ý ta xin hoặc Ngài ban những ơn khác tốt đẹp hơn, và đôi khi Ngài muốn kéo dài thời gian để củng cố sự kiên trì của chúng ta, bởi vì: “Lửa thử vàng, gian nan thử đức”; “Ai trung thành đến cùng sẽ được cứu”.

Trong thực tế, nhiều khi chúng ta trách móc Chúa dường như không màng chi đến những lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng chúng ta đâu biết rằng: công lý của Thiên Chúa thì hoàn toàn khác xa tâm tưởng của con người. Sự khôn ngoan của Ngài vượt trội suy đoán và vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Tư tưởng của Ngài thì toàn diện, nên không bị giới hạn vào không gian hay thời gian… Nhưng chung quy lại thì Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta cách đặc biệt bằng một thứ tình yêu cao cả. Phần còn lại của chúng ta là kiên trì, trung thành, khiêm tốn để để đón nhận ơn lành của Ngài trong lòng mến cũng như biến cải đời sống hằng ngày cho tốt hơn mà thôi.  

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Người luôn trung thành với lời đã hứa và luôn luôn nhận lời những ai cầu xin với lòng tin tưởng vững chắc. Xin lắng nghe tiếng van xin của chúng con, nhất là trong cơn thử thách của cuộc đời trần thế này. Amen.
 

LIÊN LỈ MÀ KHÔNG NHIỀU LỜI

tbd 111121a

(Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXXII TN – Lc 18,1-8) Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

Cầu nguyện là một trong những chủ đề Chúa Giêsu thường đề cập khi giảng dạy. Người giảng dạy bằng lời và nhất là bằng gương sáng của Người. Tin Mừng tường thuật rằng hằng ngày Người thường lánh riêng, tìm nơi vắng vẻ để cầu nguyện khi trời chưa sáng hoặc khi màn đêm đã buông. Kitô hữu hiểu rằng cầu nguyện chính là hơi thở, là nguồn năng lượng của đời sống đức tin. Tuy nhiên cầu nguyện thế nào cho đúng và đẹp ý Chúa mới là vấn đề. Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng cầu nguyện phải trên cơ sở lòng tin. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên để gặp gỡ, kết hiệp với Đấng mà chúng ta tin là Cha toàn năng chí ái.

Xác tín Đấng chúng ta gặp gỡ, kết hiệp, trò chuyện… khi cầu nguyện là Đấng Toàn Năng thì phải tin rằng Người thấu suốt mọi bí ẩn nên không cần thiết phải lệ thuộc điều kiện bên ngoài mà ngay cả “vào phòng, đóng kín cửa” vẫn cầu nguyện hữu hiệu (x.Mt 6,5-6). Xác tín rằng Đấng chúng ta kết hiệp, gặp gỡ khi cầu nguyện là Cha chí ái thì chúng ta không cần nhiều lời như anh em lương dân hay bà con khác đạo vì tin rằng Cha trên trời biết rõ nhu cầu của chúng ta trước khi chúng ta khẩn xin (x.Mt 6,8).

Tuy nhiên Chúa Giêsu qua câu chuyện dụ ngôn “vị quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy” lại dạy chúng ta phải bền bỉ, chuyên chăm cầu nguyện luôn (Lc 18,1-8). Vì sao phải bền bỉ cầu nguyện? Cầu nguyện không chỉ là dâng lời khẩn xin cho các nhu cầu, dâng lời cảm tạ, lời sám hối ăn năn mà còn đặc biệt là kết hiệp với Thiên Chúa trong tình yêu mến để nhận biết thánh ý Người hầu thực thi trong đời sống. Thánh ý Thiên Chúa thì nhiệm mầu không thể qua một vài lần chúng ta có thể hiểu thấu. Chính vì thế cần phải liên lỉ cầu nguyện.

Phải liên lỉ cầu nguyện dâng lời sám hối ăn năn vì lỗi lầm của chúng ta thì khó đếm xuể và rất nhiều lần tái đi phạm lại. Phải bền bỉ cầu nguyện dâng lời tạ ơn vì ơn lành chúng ta lãnh nhận từng ngày, từng ngày đủ đầy các mặt. Còn việc dâng lời khẩn xin thì sao đây? Thiên Chúa vốn biết rõ các nhu cầu của chúng ta thì tại sao phải cứ mãi cầu xin? Cũng như nhiều thánh giáo phụ, thánh Âugustinô giải thích rằng dù Thiên Chúa đã biết rõ mọi nhu cầu của chúng ta và Người không chỉ sẵn sàng mà còn đã đoái ban tất cả cho chúng ta nhưng phần chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ vì những lý do sau đây:

Chúng ta phải cầu nguyện, khẩn xin liên lỉ để giúp chúng ta không chỉ thêm xác tín điều mình xin là thật cần thiết không những cho hạnh phúc đời này mà nhất là cho hạnh phúc vĩnh tồn. Cầu nguyện liên lỉ là cách thế tỏ bày sự khao khát ơn lành từ Thiên Chúa và qua đó nói lên rằng hạnh phúc của chúng ta là do bởi Thiên Chúa tặng ban. Xin mạo muội thêm một ý đó là Thiên Chúa đã đoái thương ban tặng phúc lành cho chúng ta, nhưng chúng ta phải liên lỉ cầu nguyện để biết cách thế đón nhận và nhất là biết cách thế sử dụng ân ban cho hữu ích và hữu hiệu.

“Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Lời khẩn xin này được cất lên để chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa đã đoái thương ban lương thực cho chúng ta qua các điều kiện tự nhiên, qua sức khỏe và các khả năng của chúng ta. Phải khẩn cầu liên lỉ để chúng ta biết kết hợp hài hòa các yếu tố ấy hầu có được lương thực đủ đầy không những cho bản thân và gia đình mà còn biết sống liên đới chia sẻ cho những anh chị em kém phận, thiếu may mắn hơn chúng ta.

Một động thái cầu nguyện liên lỉ mà không nhiều lời tất yếu phải khởi đi từ lòng tin. Kết thúc câu chuyện dụ ngôn, Chúa Giêsu đã thốt lên: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8). Lạy Chúa, chúng con tin, nhưng xin củng cố đức tin còn non yếu của chúng con. Mong sao trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong những hoàn cảnh bi thương, chúng ta giữ được niềm tin, xác tín rằng Đấng dựng nên chúng ta, cho chúng ta từ hư vô hiện hữu trên cõi trần này chính là Cha Toàn Năng Chí Ái.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây