TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

Thứ hai - 08/11/2021 17:44 |   834
“Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17, 19 )

10.11.2021

THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh

 

t4 t32tnB

Lc 17, 11-19

NHỜ TIN MÀ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

“Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17, 19 )

Suy niệm: Chúa Giêsu ngạc nhiên vì chỉ có một trong số mười người phong cùi trở lại tạ ơn tôn vinh Thiên Chúa, mà đó lại là người xứ Samaria. Không phải cả mười người đã được sạch hay sao? Sự tinh tế trong câu chuyện Phúc Âm cho chúng ta thấy ý nghĩa khác biệt. Cả mười người phong cùi đã nghe lời Chúa đi trình báo tư tế dù lúc đó họ còn đang mắc bệnh. Lòng tin biểu lộ qua việc vâng lời đã chữa họ khỏi căn bệnh thể xác. Nhưng riêng đối với người Samaria này thì còn hơn thế nữa: lòng tin thúc đẩy anh quay trở lại với Chúa Kitô và dâng lời tạ ơn tôn vinh Thiên Chúa. Niềm tin với lòng tri ân còn đem lại cho anh ơn cứu độ: anh được biến đổi toàn diện và sống trong mối tương quan mới với Thiên Chúa.

Mời Bạn: Biết ơn Thiên Chúa và dâng lời ca tụng tạ ơn Ngài chính là lời tuyên xưng đức tin trọn vẹn nhất. Tôi có thực sự nhận ra Chúa đã chữa lành tôi biết bao lần? Khi gặp những điều may lành và cả những lúc tôi gặp khó khăn thử thách cam go nhất trên đường đời, tôi có biết tạ ơn Chúa không?

Chia sẻ về một lần bạn được Chúa ban ơn hoán cải và cùng cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa.

Sống Lời Chúa: Thường xuyên tuyên xưng niềm tin bằng lời nguyện tắt: “Lạy Chúa con xin tạ ơn Chúa” trước mọi biến cố vui buồn của cuộc sống.

Cầu nguyệnLạy Chúa là Cha chí thánh. Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn Chúa là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa nhưng mang lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. (Kinh tiền tụng chung, IV).

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh

Ca nhập lễ

Chúa đã cho người lên tiếng ở giữa giáo đoàn. Và ban cho người đầy tinh thần khôn ngoan và minh mẫn; Chúa mặc cho người áo vinh quang.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã xây dựng Hội Thánh Chúa trên nền tảng vững chắc là các Tông Ðồ, khiến cho sức mạnh của ác thần không tài nào thắng nổi. Xin nhận lời thánh giáo hoàng Lê-ô nguyện giúp cầu thay mà cho Hội Thánh luôn giữ vững chân lý và được vui hưởng thái bình. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I

Phụng vụ Lời Chúa (Theo ngày trong tuần)

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa của lễ này, xin Chúa thương chấp nhận và sáng soi Hội Thánh, để khắp nơi, nhờ có Chúa hướng dẫn, đoàn chiên Chúa tăng trưởng không ngừng, và các mục tử hằng làm đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Này là đầy tớ trung thành và khôn ngoan, mà Chúa đã đặt lên coi sóc gia nhân mình, để đúng giờ phân phát lúa thóc cho họ.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa cho Hội Thánh tìm được sức mạnh nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin lấy tình thương mà hướng dẫn để nhờ quyền năng Chúa, Hội Thánh được hoàn toàn tự do và gìn giữ niềm tin mãi vẹn tuyền. Chúng con cầu xin…

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

Ca nhập lễ

Xin cho lời tôi khẩn nguyện thấu đến tai Chúa; lạy Chúa, xin Chúa lắng tai nghe tiếng tôi kêu cầu.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con, trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: (Năm I) Kn 6, 2-12

“Hỡi các vua chúa, hãy lắng nghe và học biết sự khôn ngoan”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Hỡi các vua chúa, hãy nghe và hãy hiểu. Hỡi các thủ lãnh trần gian, hãy học biết. Hỡi các vị lãnh đạo quần chúng, các ngươi kiêu hãnh, vì dân các ngươi đông đảo, xin lắng nghe: Quyền bính của các ngươi là do Chúa ban, và uy lực của các ngươi cũng do Ðấng Tối Cao. Người sẽ chất vấn mọi hành động và kiểm soát những tư tưởng các ngươi. Vì nếu các ngươi là những quản lý nước Chúa mà không xét xử công minh, không giữ luật công bình, không sống theo thánh ý Thiên Chúa, thì Người sẽ xuất hiện trên các ngươi cách kinh hoàng mau lẹ. Vì đối với những kẻ cầm quyền, Người sẽ xét xử nghiêm nhặt. Ðối với những kẻ thấp hèn, thì Người sẽ thương xót, còn những người quyền thế, Người sẽ lấy quyền thế mà trừng trị. Thiên Chúa không lùi bước trước mặt ai, chẳng sợ chức bậc nào, vì kẻ hèn người sang đều do chính Người tác tạo, và Người săn sóc tất cả đồng đều. Nhưng Người sẽ xét xử nghiêm nhặt hạng quyền thế. Vậy hỡi các vua chúa, đây là lời ta nói với các ngươi, để các ngươi học biết sự khôn ngoan và khỏi sa ngã. Vì chưng, những ai kính cẩn nắm giữ những điều công chính, sẽ nên người công chính, và những ai học hỏi các điều này, sẽ biết cách trả lời. Vậy các ngươi hãy say mến lời ta, thì các ngươi sẽ được giáo huấn.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 81, 3-4. 6-7

Ðáp: Ôi Thiên Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử địa cầu

Xướng: Hãy bầu chữa kẻ bị ức và người phận nhỏ; hãy bênh vực quyền lợi người khốn khó và kẻ cơ hàn. Hãy cứu chữa người bị áp bức và kẻ bần cùng; hãy giải thoát họ khỏi bàn tay đứa ác.

Xướng: Ta đã nói: các ngươi là những bậc chúa tể, và hết thảy các ngươi là con Ðấng Tối Cao. Tuy nhiên, cũng như người ta, các ngươi sẽ chết, cũng như một quân vương nào đó, các ngươi sẽ té nhào.

Bài Ðọc I: (Năm II) Tt 3, 1-7

“Xưa chúng ta cũng lầm lạc, nhưng chiếu theo lòng từ bi Chúa, chúng ta đã được cứu thoát”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô.

Con thân mến, con hãy nhắc bảo mọi người phải tùng phục thủ lãnh và những người quyền chức, biết vâng lời, sẵn sàng làm mọi việc thiện, đừng thoá mạ ai, và đừng gây gỗ, nhưng ở khoan dung, tỏ lòng rất mực hiền từ với mọi người. Vì chưng, xưa kia chúng ta cũng ngu muội, bất phục, lầm lạc, nô lệ cho tham vọng và nhiều khoái lạc khác, sống trong gian ác và ghen tương, khả ố và đố kỵ lẫn nhau. Nhưng khi Ðấng Cứu Thế, Chúa chúng ta, đã tỏ lòng từ tâm và nhân ái của Người, thì không phải do những việc công chính chúng ta thực hiện, nhưng do lòng từ bi của Người, mà Người đã cứu độ chúng ta bằng phép rửa tái sinh và sự canh tân của Thánh Thần, Ðấng mà Người đã đổ xuống tràn đầy trên chúng ta, qua Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ chúng ta, để một khi được công chính hoá bởi ân sủng của Ngài, trong hy vọng, chúng ta được thừa kế sự sống đời đời, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Ðáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1).

Xướng: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. 

Xướng: Người dẫn tôi qua con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. (Lạy Chúa,) dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng con.

Xướng: Chúa dọn ra cho con mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa.

Xướng: Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. 

Alleluia: 1 Tx 2, 13

Alleluia, alleluia! – Anh em hãy đón nhận lời Chúa, không phải như lời của loài người, mà là như lời của Thiên Chúa và đích thực là thế. – Alleluia.

Hoặc đọc:

Alleluia, aleluia! – Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, đó chính là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su

Phúc Âm: Lc 17, 11-19

“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật Hội Thánh Chúa tiến dâng; để khi cử hành lễ tưởng niệm Con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn phục sinh. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ, Người hướng dẫn tôi tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi.

Hoặc đọc

Hai môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ, vì Chúa đã dùng của ăn thánh bồi dưỡng chúng con, và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa, xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

HÃY TẠ ƠN CHÚA (Lc 17, 11 – 19)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Nghệ sĩ Lê Vũ Cầu trước khi được lành bệnh, ông là một người ngoại đạo. Lúc thập tử nhất sinh, ông đã được giới nghệ sĩ chuẩn bị tang lễ cho ông cách chu đáo. Tuy nhiên, khi có người Công Giáo đến thăm và gợi ý đưa ông đến đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Dòng Chúa Cứu Thế để cầu khấn Đức Mẹ, ông đã đồng ý. Khi đến nơi, kỳ lạ thay, ông không xin cho mình được khỏi bệnh, nhưng ông lại xin đức tin. Thật nhiệm mầu, không những ông được ơn đức tin, mà ông còn được lành luôn căn bệnh xơ gan cổ trướng của mình. Sau đó, ông đã được đón nhận Bí tích Thánh Tẩy và dành thời gian còn lại để tạ ơn Chúa bằng việc sống đạo thật tốt, làm nhiều việc từ thiện bác ái.

Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, hẳn ít có ai dám can đảm để xin ơn đức tin như Lê Vũ Cầu! Bởi vì khi xin ơn đức tin, chúng ta phải thay đổi đời sống, dám chấp nhận lội ngược dòng để làm chứng cho đức tin mà mình đã lãnh nhận.  

Ngược lại, chúng ta thường chạy đến với Chúa, Mẹ và các thánh để xin cho mình những ơn như: giàu sang, chức vị, sức khỏe… Xin những điều đó là tốt, tuy nhiên, xét về cấp độ trong ân sủng thì ơn đức tin là cao trọng nhất, vì nếu có đức tin, chúng ta dễ dàng an vui và hạnh phúc trong hoàn cảnh hiện tại, miễn sao danh Chúa được cả sáng và thánh ý Chúa được thực hiện. 

Thật vậy, khi có đức tin, chúng ta sẽ nhận ra tất cả là hồng ân, vì thế, cần phải tạ ơn Chúa và yêu thương anh chị em mình. 

Lời Chúa hôm nay trình thuật cho chúng ta thấy mẫu gương đức tin của người phong cùi xứ Samaria. Chính nhờ lòng tin mà ông được chữa lành. Cũng nhờ lòng tin mà tâm tình đầu tiên của ông là tạ ơn Chúa. Thái độ này của người Samaria ngược lại hẳn với 9 người cùng bị phong cùi Dothái. Họ đã được lành bệnh, nhưng không một ai quay lại để cám ơn Chúa! 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần có thái độ yêu mến Thiên Chúa, tin tưởng vào Ngài. Mặt khác, Lời Chúa còn nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng: nếu những người trong Tin Mừng hôm nay đã mắc phải những căn bệnh ghê sợ là bệnh cùi, thì hẳn mỗi người chúng ta cũng có những căn bệnh cùi tâm linh đáng sợ hơn rất nhiều, vì cùi tâm linh nó có thể hủy diệt cả tâm hồn chúng ta. Tuy nhiên, nhờ đức tin, chúng ta có hy vọng được lòng nhân từ của Thiên Chúa chữa lành và ban ơn cứu độ cho chúng ta.

Tuy nhiên, khi được Thiên Chúa yêu thương, chúng ta phải biết cám ơn Ngài và thay đổi đời sống nhờ hồng ân đức tin soi dẫn.

Thực ra, Thiên Chúa đâu cần con người phải cám ơn thì Ngài mới được vinh dự, nhưng việc chúng ta tạ ơn Ngài lại đem lại ơn cứu độ cho mình và mọi người nữa. Đồng thời, khi cám ơn Chúa, chúng ta đón nhận được lòng khiêm tốn và tôn nhận Thiên Chúa là Đấng quyền năng. Như vậy, khi ta biết tỏ lòng tri ân Thiên Chúa thì “ơn lại thêm ơn”. Còn khi không biết cám ơn Chúa, thì “ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi” vì đã không biết sử dụng ơn Chúa cho hữu ích… 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con. Xin cho chúng con ơn sám hối để đáng được Chúa chữa lành bệnh cùi tâm linh của chúng con. Amen.
 

LỜI TẠ ƠN CHÂN THÀNH
 

tbd 071121a

(Thứ Tư sau Chúa Nhật XXXII TN – Kn 6,2-12; Lc 17,11-19) Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

Cứ mỗi lần nghe trích đọc bài Tin Mừng tường thuật việc Chúa Giêsu chữa lành mười người phung cùi mà có đến chín người Do Thái giáo không trở lại cám ơn, duy chỉ có một người là dân ngoại biết trở lại tạ ơn Chúa, bản thân thấy nhồn nhột, vừa thẹn lại vừa xấu hổ. Không lẽ người có niềm tin tôn giáo lại kém “nhân bản” so với bà con lương dân ư? Chắc chắn không phải vậy. Đã là người thì có niềm tin tôn giáo hay không thì phải biết những điều căn bản để sống cho xứng với phận người. Đó là các nhân đức nền tảng mà hầu như ai cũng chân nhận cho dù khác nhau về ngôn ngữ hay văn hóa. Các giáo trình dạy ngôn ngữ thì đều bắt đầu bằng những bài học nhân bản giống nhau đó là “chào hỏi”, “giới thiệu”, “cám ơn”, “xin lỗi”,…

Lòng biết ơn là một trong những đức tính nền tảng để làm người. Thiếu nhân đức này thì có thể xem như loài loài vật bậc thấp mà có khi còn thua nhiều loài vốn gần gũi với con người như chó, mèo, trâu, ngựa, bò, lừa… Người ta không chỉ xem thường mà còn khinh bỉ những ai sống kiểu “ăn cháo đái bát”. Tuy nhiên, trong cuộc sống nhiều khi chúng ta không thực tâm nhưng lại vô tình rơi vào tình cảnh “vong ân bạc nghĩa” vì một vài lý do nào đó.

Người ta có thể sống kiểu vô ơn khi mà ơn lành lãnh nhận xem ra quá hiển nhiên và đều đều ngày nào cũng có và ai ai cũng có, chẳng hạn như thời gian, khí trời… Trong cảnh dịch bệnh về đường hô hấp đang xảy ra thì đã từng có câu chuyện kể như là bài học làm người trên các trang mạng xã hội: “Có một đại gia chân chính, nhờ kinh doanh khôn khéo nên giàu nứt đố đổ vách, nhưng lại nhiễm phải virus corona. Bệnh trở nặng nên phải thở nhờ máy. May quá, sau một tuần ông ta qua khỏi và khi nhận tờ giấy tính phí tổn, ông đọc đến dòng phí thở khí oxy là 10.000 USD, ông bật khóc. Người ta kinh ngạc hỏi sao lại khóc vì cái tốn phí dù lớn nhưng không đáng gì so với gia tài kếch sù hàng tỉ đô la của ông. Ông bèn nhỏ nhẹ: “không phải tôi tiếc tiền, nhưng tôi thấy hối hận vì mới chỉ thở khí của các ông một tuần đã phải trả 10.000 đô la, trong khi đó đã gần 70 năm qua tôi thở khí của ông trời không tốn một xu, thế mà tôi chưa thực tâm nói lời tri ân Đấng Tạo Hóa”.

Người ta cũng có thể rơi vào tình trạng vong ân khi lầm tưởng rằng những gì mình đạt được là do bởi công sức mình bỏ ra. Với lối suy nghĩ “bàn tay ta làm nên tất cả” thì không chỉ nảy sinh tính cao ngạo mà còn rất dễ sống vong ân, quên nguồn. Rất có thể chín người Do Thái giáo lầm tưởng rằng chính nhờ việc họ đi trình diện các tư tế, là chu toàn lề luật như sách Lêvi ghi (x.Lv 14,1-9), khiến họ được lành bệnh. Dù có đó nhiều lý do để lượng thứ cho sự thiếu sót lòng biết ơn, nhưng thực tiển cho thấy nếu thiếu lòng biết ơn thì người thụ ơn sẽ dễ lãng phí ơn lành đã lãnh nhận và không biết sử dụng ơn lành cách hiệu quả và hữu ích. Chín người Do-thái giáo kia nếu lầm tưởng là do công lao mình giữ luật đi trình diện các tư tế mà mình được lành sạch phung cùi thì họ sẽ bị cám dỗ khinh thường không giữ gìn vệ sinh kỷ lưỡng, và rồi một ngày nào đó họ sẽ mắc lại bệnh cũ.

Trở lại với câu chuyện nhà đại gia ở trên. Xin bổ túc thêm đoạn cuối: “Sau khi khỏi bệnh, với tâm tình tri ân Tạo Hóa, ông đã tập hít thở cách sâu hơn, chậm hơn để tăng khối lượng oxy vào cơ thể. Thế là sức khỏe của ông tiến triển rõ rệt. Ông không chỉ áp dụng cho mình mà còn chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều người sử dụng ơn lành của trời cao là khí trời tự nhiên cho hiệu quả”. Sử dụng ân ban cách hữu hiệu cho bản thân và tha nhân là một cách thế bày tỏ lòng tri ân đúng đẹp ý người ban.

Cử hành Bí tích Thánh Thể là hiện tại hóa Hy Tế Thập Giá của Chúa Kitô. Bí Tích Thánh Thể còn được gọi là Hy Tế tạ ơn, vì chính trên thập giá là lúc Chúa Kitô sử dụng ơn Chúa Cha ban là thân xác, là sự sống của Người cách đẹp lòng Chúa Cha nhất. Người dùng chính tấm thân Chúa Cha trao ban để sống đức vâng phục, để mạc khải cho nhân loại thấy chân dung Thiên Chúa Tình Yêu bằng cuộc khổ nạn-phục sinh, cứu sống nhân loại, đưa nhân loại về với phận làm con, được giao hòa với Cha trên trời.

Chúng ta đã và đang lãnh nhận nhiều ân ban. Trong ánh sáng đức tin thì từ sự sống đến các khả năng và điều kiện tự nhiên cũng như xã hội thảy đều là ân ban. Theo bài đọc thứ nhất trích sách Khôn ngoan thì cả đến chức vị, phận vụ này kia ngoài xã hội hay trong Giáo hội cũng là ân lộc của Thiên Chúa ban tặng. “Xin lắng nghe: Quyền bính của các ngươi là do Chúa ban, và uy lực của các ngươi cũng do Đấng Tối Cao. Người sẽ chất vấn mọi hành động và kiểm soát những tư tưởng các ngươi. Vì nếu các ngươi là những người quản lý nước Chúa mà không xét xử công minh, không giữ luật công bình, không sống theo thánh ý Thiên Chúa, thì Người sẽ xuất hiện trên các ngươi cách kinh hoàng mau lẹ…” (Kn 2,3-7).

Thực ra Thiên Chúa không cần những lời tạ ơn của chúng ta cất lên từ môi miệng, vì những lời ca tụng ấy không thêm gì cho Người. Lời tạ ơn chân thành đúng và đẹp lòng Thiên Chúa đó là sử dụng ơn Người ban, cách hữu hiệu, hữu ích cho bản thân và cho tha nhân cả đời này lẫn đời sau.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây