TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Ô CHỮ MÙA VỌNG C 11-14

Thứ sáu - 05/11/2021 08:56 |   1023
Advent Purple Candles Crop jpg
Advent Purple Candles Crop jpg
VHTK Ô CHỮ MÙA VỌNG C 11-14

++++++++++++ 
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C : Luca 21,25-28, 34-36
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C : Luca 3,1-6
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C : Luca 3,10-18
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C : Luca 1,39-45
 
Lời Chúa được trích từ 
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
+++++++++++++++++++++++++++++++++

Ô chữ 11 Mùa Vọng CNhững gợi ý

01. Anh em hãy luôn làm điều gì, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người? (Lc 21,36) 

02. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn  gì? (Lc 3,3)

03. Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan, thời ai làm tiểu vương miền Abilên? (Lc 3,1-3)

04. Cái gì thì được thu vào kho lẫm? (Lc 3,17) 

05. Với ai, ông Gioan khuyên họ chớ hà hiếp người khác? (Lc 3,14)  

06. Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan thời ông Philípphê làm gì miền Iturê và Trakhônít? (Lc 3,1-3)

07. Ông Gioan rao giảng vùng ven sông gì? (Lc 3,3)

08. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt ai? (Lc 21,36)

09. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa? (Lc 3,18)

10.  Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì? (Lc 21, 28)

11. Đức Giêsu sẽ làm phép rửa cho anh trong ai? (Lc 3,16)

12. Thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và điều gì, ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,27)

13. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì? (Lc 3,3)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


++++++++++++++++++++++
Ô chữ 12 Mùa Vọng C


Những gợi ý

01.  Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì? (Lc 21, 28)

02. Ông Gioan tẩy giả là con của ai? (Lc 3,2) 

03. Thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy điều gì và vinh quang ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,28)

04. Ông Gioan nói ông không đáng cởi cái gì cho Đức Giêsu? (Lc 3,16)

05. Anh em phải làm gì, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa? (Lc  21,34) 

06. Anh em hãy luôn làm điều gì, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người? (Lc 21,36)  

07. Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc nào? (Lc 1,39)

08. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho dân chúng nữa? (Lc 3,18)

09. Ông Gioan làm phép rửa cho mọi người trong đâu? (Lc 3,16)

10. Đức Giêsu sẽ làm phép rửa cho anh trong ai? (Lc 3,16)

11. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15)

++++++++++++++++


Ô chữ 13 Mùa Vọng C

Ô chữ này gồm 10 giải đáp được gợi ý dưới đây. Những giải đáp này được xếp theo hàng ngang, dọc, xéo ngược và xuôi. Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. Mời các bạn cùng tìm nhé!


Những gợi ý

01. Với người nào ông Gioan nói họ đừng đòi hỏi những gì đã ấn định? (Lc 3,12)  

02. Ông Gioan tẩy giả là con của ai? (Lc 3,2) 

03. Ông Gioan làm phép rửa cho mọi người trong đâu? (Lc 3,16)

04. Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc nào? (Lc 1,39)

05 . Bà Êlisabét nói người con của em đang cưu mang cũng được thế nào? (Lc 1,42)

06.  Những điềm lạ sắp xảy đến sẽ đổ xuống trên đâu? (Lc 21,26)

05. Ai làm phép rửa cho dân chúng để chứng nhận lòng ăn năn sám hối của họ? (Lc 3,10-18) 

08. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn  gì? (Lc 3,3)

09. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt ai? (Lc 21,36

10. Ai đã thăm viếng bà Êlisabét? (Lc 1,39)

Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++++++++


Ô chữ 14 Mùa Vọng C

Ô chữ này gồm 10 giải đáp được gợi ý dưới đây. Những giải đáp này được xếp theo hàng ngang, dọc, xéo, ngược và xuôi. Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. Mời các bạn cùng tìm nhé!


Những gợi ý

01. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho dân chúng nữa? (Lc 3,18)

02. Ai làm phép rửa cho dân chúng để chứng nhận lòng ăn năn sám hối của họ? (Lc 3,10-18) 

03. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì? (Lc 21, 28)

04. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt ai? (Lc 21,36)

05. “Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”  được trích từ sách ngôn sứ nào? (Lc 3,5)

06. Ông Gioan rao giảng thời ai làm thượng tế xứ Giuđê? (Lc 3,2)

07. Ông Gioan rao giảng thời Hêrôđê làm tiểu vương tại miền nào? (Lc 3,1) 

08. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15)

09. Đức Maria đi thăm ai? (Lc 1,40)

10. Với binh lính, ông Gioan dạy họ đừng làm gì người ta? (Lc 3,14)  

Chủ đề của ô chữ này là gì?

 
Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++
 Lời giải đáp
Ô chữ 11 Mùa Vọng C

01. Tỉnh thức (Lc 21,36)
02. Tha tội (Lc 3,3)
03. Lyxania (Lc 3,1-3)
04. Thóc mẩy (Lc 3,17)
05. Binh lính (Lc 3,14)
06. Tiểu vương (Lc 3,1-3)
07. Giođan (Lc 3,3)
08. Con Người (Lc 21,36)
09. Tin mừng (Lc 3,18)
10.  Cứu chuộc (Lc 21, 28)
11. Thánh Thần (Lc 3,16)
12. Vinh quang (Lc 21,27)
13. Sám hối (Lc 3,3)

Hàng dọc : Hãy Chờ Đọi Chúa

++++++++++Lời giải đáp
Ô chữ 12 Mùa Vọng C

01.  Cứu chuộc (Lc 21, 28)
02. Dacaria (Lc 3,2)
03. Quyền năng (Lc 21,28)
04. Quai dép (Lc 3,16)
05. Đề phòng (Lc  21,34)
06. Cầu nguyện (Lc 21,36)
07. Giuđa (Lc 1,39)
08. Tin mừng (Lc 3,18)
09. Nước (Lc 3,16)
10. Thánh Thần (Lc 3,16)
11. Đấng Mêsia (Lc 3,15)

Hàng dọc : Hãy Dọn Đường

++++++++++++


Lời giải đáp
Ô chữ 13 Mùa Vọng C

01. Thu thuế (Lc 3,12)
02. Dacaria (Lc 3,2)(xéo)
03. Nước (Lc 3,16)(đọc từ phải sang trái)
04. Giuđa (Lc 1,39)
05 . Chúc phúc (Lc 1,42)
06.  Địa cầu (Lc 21,26)
05. Gioan (Lc 3,10-18)
08. Tha tội (Lc 3,3)(đọc từ dưới lên)
09. Con Người (Lc 21,36)
10. Maria (Lc 1,39)

Chủ đề:  Trời Cao Hỡi


++++++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 14 Mùa Vọng C

01. Tin mừng (Lc 3,18)
02. Gioan (Lc 3,10-18)(đọc từ dưới lên)
03. Cứu chuộc (Lc 21, 28)
04. Con Người (Lc 21,36)
05. Isaia (Lc 3,5)(xéo)
06. Caipha (Lc 3,2)
07. Galilê (Lc 3,1)
08. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
09. Êlisabét (Lc 1,40)
10. Tống tiền (Lc 3,14)  

Chủ đề: Người Sẽ Đến

Nguyễn Thái Hùng
 Tags: vhtk mvc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây