TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A

“Ta là sự sống lại và là sự sống”. (Ga 11, 1-45)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Lễ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC Ngày 11 tháng 2

Thứ bảy - 05/02/2022 19:14 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   837
"Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."
VHTK Lễ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC Ngày 11 tháng 2

 

VUI HỌC THÁNH KINH
ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Tin Mừng thánh Gioan 2,1-11
Ngày 11 tháng 2
 

Tin Mừng
Tiệc cưới Ca-na
1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su.2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự.3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi."4 Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến."5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."
 
6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước.7 Đức Giê-su bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi! " Và họ đổ đầy tới miệng.8 Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông.9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại10 và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ."11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.


1 On the third day there was a wedding in Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there.
2 Jesus and his disciples were also invited to the wedding.
3 When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine."
4 (And) Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come."
5 His mother said to the servers, "Do whatever he tells you."
6 Now there were six stone water jars there for Jewish ceremonial washings, each holding twenty to thirty gallons.
7 Jesus told them, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim.
8 Then he told them, "Draw some out now and take it to the headwaiter." So they took it.
9 And when the headwaiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from (although the servers who had drawn the water knew), the headwaiter called the bridegroom10 and said to him, "Everyone serves good wine first, and then when people have drunk freely, an inferior one; but you have kept the good wine until now."
11 Jesus did this as the beginning of his signs in Cana in Galilee and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Gioan 2,5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. TRẮC NGHIỆM
A.
01. Tiệc cưới Cana diễn ra tại miền nào? (Ga 2, 1)
a. Miền Galilê.
b. Miền Samari.
c. Miền Giuđêa.
d. Miền Thập tỉnh.
 
02. Những ai đi tham dự tiệc cưới Cana? (Ga 2,1-2)
a. Đức Giêsu.
b. Mẹ Maria.
c. Các môn đệ.
d. Cả a, b và c đúng.
 
03. Ai pháp hiện ra tiệc cưới thiếu rượu? (Ga 2,3)
a. Ông quản tiệc.
b. Đức Giêsu.
c. Thân mẫu Đức Giêsu.
d. Các môn đệ.
 
04. Tại Cana, Đức Giêsu đã làm phép lạ gì? (Ga 2, 9)
a. bánh hóa ra nhiều.
b. Người mù thấy được.
c. Nước hóa thành rượu.
d. Kẻ câm nói được.
 
05. Đức Giêsu làm phép lạ đều tiên này để làm gì? (Ga 2, 11)
a. Các môn đệ tin vào Người.
b. Bày tỏ vinh quang của Người.
c. Chứng thực người là Đấng Mêsia.
d. Chỉ a và b đúng.
 

B. Lộ Đức

1b. Tại Lộ Đức, Đức Mẹ Maria đã hiện ra với ai?
a. Lucie.
b. Bernadette.
c. Phanxicô.
d. Juan Diego.
 
b2. Đức Mẹ Maria hiện ra tại Lộ Đức năm nào?
a. 1850.
b. 1858.
c. 1888.
d. 1948.
 
3b. Khi hiện ra tại Lộ Đức, Đức Mẹ Maria tự xưng mình là gì?
a. Ta là Mẹ Thiên Chúa.
b. Ta là Nữ Vương Trời Đất.
c. Ta là Đấng Vô Nhiễm.
d. Ta là Đấng Đồng Trinh.
 
4b. Sứ điệp Đức Mẹ muốn nhắn nhủ con cái loài người qua Benađette là:
a. "Hãy cầu nguyện cho kẻ có tội".
b. "Hãy nói với các linh mục xây nhà thờ kính Mẹ ở đây, và để dân chúng đến đây rước kiệu".
c. “Hãy sống yêu thương với mọi người”.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
b5. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 đã chỉ định ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức là ngày gì?
a. Thế giới cầu cho các Bệnh Nhân.
b. Thế giới cầu cho Hòa Bình.
c. Thế giới cầu cho người Di Dân.
d. Ngày cầu nguyện cho Ơn Gọi.
 

III. Ô CHỮ 
Những gợi ý

01. Số lít trong chum đá. (Ga 2,6)

02. Trong tiệc cưới có người này. (Ga 2,1)

03. Thứ đựng nước dùng vào việc thanh tẩy. (Ga 2,6)

04. Tiệc cưới có Đức Giêsu và các môn đệ dự ở làng này. (Ga 2,1)

05. Tại Cana, Đức Giêsu làm cho nước thành gì? (Ga 2,1-11)

06. Đức Giêsu làm phép lạ đầu tiên này tại cana và bày tỏ điều gì của người? (Ga 2,11)

07. Đức Giêsu làm phép lạ đều tiên này tại Cana, thuộc miền nào? (Ga 2,11)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
"Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."
Tin Mừng thánh Gioan 2,5
 
  
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC
Tin Mừng thánh Gioan 2,1-11
Ngày 11 tháng 2
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề :
Đức Maria tại tiệc cưới Cana
 
* Bạn hãy viết câu TM thánh Gioan 2,5

 Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
01. a. Miền Galilê (Ga 2, 1)
02. d. Cả a, b và c đúng (Ga 2,1-2)
03. c. Thân mẫu Đức Giêsu (Ga 2,3)
04. c. Nước hóa thành rượu (Ga 2, 9)
05. d. Chỉ a và b đúng (Ga 2, 11)
 
B.
1b. b. Bernadette.
b2. b. 1858.
3b. c. Ta là Đấng Vô Nhiễm.
4b. d. Chỉ có a và b đúng. 
5b. a. Thế giới cầu cho các Bệnh Nhân.
 
III. Ô CHỮ  
 
01. Tám mươi (Ga 2,6)
02. Đức Giêsu (Ga 2,1)
03. Chum đá (Ga 2,6) 
04. Cana (Ga 2,1) 
05. Rượu (Ga 2,1-11)
06. Vinh quang (Ga 2,11) 
07. Galilê (Ga 2,11)
 
Hàng dọc : Mẹ Maria 
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG


Đức Mẹ Hiện Ra Tại Lộ Đức (Lourdes) Năm 1858
(Lễ Kính ngày 11 tháng 2)

            Lộ đức là một thành phố nhỏ thuộc miền tây nam nước Pháp. Lộ đức ngày nay được nhiều người trên thế giới biết đến là nhờ cuộc hiện ra của Đức Mẹ Chúa Trời với một em nhỏ cách đây 150 năm.
1. Sự tích hiện ra: Hôm đó là ngày 11 tháng 2 năm 1858,  trời mùa Đông ở miền núi, lạnh kinh khủng. Bernadette Soubirous cùng với 2 bạn  khác ra phía rừng cạnh bờ sông Gave để nhặt củi.  Bernadette lúc đó 15 tuổi mà chưa biết đọc biết viết, vì nhà nghèo, em phải làm việc để phụ vào với gia đình.

Sau khi vào tu Dòng, Benadette được học và cô tả lại như sau trong lá thư trình bề trên như sau: "Hôm ấy tôi đi kiếm củi với 2 đứa bạn ở bờ sông Gave. (Khi 2 ra tới bờ sông, em kia đi xa hơn, còn Benađette tìm củi quanh hang Massabiel. Bất ngờ) tôi nghe có tiếng động. Tôi ngoái nhìn về phía đồng cỏ. Không thấy cây cối rung động gì cả. Tôi ngẩng đầu nhìn lên hang. Tôi thấy một Bà mặc áo trắng (bà còn trẻ lắm, chừng 16, 17 tuổi, mặc áo dài trắng, thắt dây lưng xanh da trời, hai tay chắp lại, đeo tràng hạt trên cánh tay phải.  Bà đẹp vời Benadette tiến lại gần hơn và mỉm cười với em). Áo bà trắng nhưng thắt lưng lại xanh, và mỗi bên bàn chân có một bông hồng vàng. Mầu chuỗi hạt của Bà cũng vàng nữa.

Khi thấy như vậy, tôi vội chùi mắt vì tưởng mình lầm. Rồi thọc tay vào áo, tôi thấy có chuỗi hạt. Tôi muốn giơ tay làm dấu thánh giá, nhưng không đưa nổi tay lên trán. Tay tôi rớt xuống. Còn hình Bà kia thì lại làm dấu thánh giá. Tay tôi run quá. Tôi thử làm dấu lại và làm được. Tôi bắt đầu lần chuỗi. Hình kia cũng lần chuỗi của Bà, nhưng không hề máy môi. Tôi lần chuỗi xong thì hình kia cũng biến mất tức thì.

(Khi gặp lại hai đứa bạn kia )"Tôi hỏi hai đứa không thấy gì sao? Chúng bảo không. Và chúng hỏi tôi thấy gì vậy, và buộc tôi phải nói cho chúng nghe. Tôi kể rằng tôi đã thấy một Bà mặc áo trắng, nhưng tôi không biết Bà đó là gì, và không cho chúng được kể lại với ai. Chúng bảo tôi không nên trở lại đó nữa. Tôi bảo không. Đến ngày Chúa nhật, tôi trở lại đó lần thứ hai vì cảm thấy bị thúc đẩy ở trong lòng.

Đến lần thứ ba, Bà kia mới nói với tôi. Bà hỏi tôi có bằng lòng trở lại đây trong 15 ngày liên tiếp không. Tôi bằng lòng. Bà bảo tôi phải về nói với các linh mục xây một nhà thờ tại chỗ này. Rồi Bà bảo tôi phải đi uống nước ở suối. Tôi không thấy có suối nào cả, nên tôi ra đi uống nước ở sông Gave. Bà bảo tôi không phải ở đó, và Bà lấy ngón tay chỉ cho tôi chỗ suối nước. Tôi đến, nhưng chỉ thấy một chút nước dơ. Tôi thò tay xuống nhưng không múc được. Tôi liền cào đất ra, và tôi đã múc được nước, nhưng tôi lại hất đi ba lần, đến lần thứ bốn tôi mới dám uống. Thế rồi hình kia biến đi và tôi cũng ra về.

Trong 15 ngày liên tiếp, tôi đã trở lại nơi đó. Ngày nào tôi cũng thấy hình kia hiện ra, trừ ngày thứ Hai và thứ Sáu. Bà nói đi nói lại với tôi rằng:" Tôi phải thưa các linh mục xây cho Bà một đền thờ tại đây. Tôi phải đến rửa ở suối nước, và tôi phải cầu nguyện cho tội nhân trở lại.

Nhiều lần tôi đã hỏi Bà là ai? Nhưng Bà chỉ cười. Rồi bỏ tay thõng xuống, Bà ngước mắt lên trời và bảo tôi Bà là Đấng đầu thai Vô nhiễm.

Trong khoảng thời gian 15 ngày đó, Bà nói với tôi 3 điều bí mật, nhưng bắt tôi giữ kín, không được nói với ai, và cho đến nay tôi vẫn trung thành giữ như vậy".

2. Sứ điệp Đức Mẹ muốn nhắn nhủ con cái Người qua Benađette là:
"Hãy cầu nguyện cho kẻ có tội"
"Hãy nói với các linh mục xây nhà thờ kính Mẹ ở đây, và để dân chúng đến đây rước kiệu"
         
3. Ta là Đấng Vô nhiễm: Khi linh mục xứ muốn biết tên Bà, Bênađêta đã hỏi thì ngày 25 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ xưng mình là: "Ta là Đấng Vô nhiễm Nguyên tội". Nhưng Bênađêta không hiểu. Khi cô nói lại với cha xứ ngài mới nhận ra bà lạ đó là Đức Mẹ hiện ra.

            Để chứng tỏ Mẹ hiện ra thật,  Mẹ bảo Bênađêta bới đất chỗ cô qùy để có một giòng nước vọt ra cho cô uống và sau đó chữa mọi thứ bệnh.

            Sau này, đức giám mục giáo phận đã gửi Bênađêta đi tu tại Nevers cách xa Lộ đức cả nửa ngày đường xe. Bênađêta sống rất khiêm tốn ở đây. Cô bị nhiều xỉ nhục nơi các chị em dòng, bị nhiều bệnh đau đớn cho tới chết, nhưng lúc nào Tràng hạt Mân côi cũng là niềm an ủi  của cô. Chính kinh Mân côi đã là đường lối nên thánh của cô.(Riêng Bênađêta Đức Mẹ đã nói: " Mẹ không hứa cho con hạnh phúc đời này, nhưng là hạnh phúc đời sau.)

4. Lộ đức ngày nay đã trở nên một trung tâm hành hương lớn nhất thế giới. Hàng năm có tới 4 triệu người đến kính viếng và xin ơn Đức Mẹ.

Giáo hội đã đặt lễ kính Đức Mẹ hiện ra tại Lộ đức vào ngày 11 tháng 2 hàng năm. Từ năm 1992, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 đã chỉ định ngày lề Đức Mẹ Lộ đức là ngày Thế giới cầu cho các bệnh nhân.
(Theo tài liệu của Lm. Hồng Phúc, Mẹ Maria trang 189-208 và Dictionary of Mary p. 178)

5. Đức Thánh cha với Lộ đức: Ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2004, Đức thánh cha Gioan Phaolô II đã viếng Đức Mẹ Lộ đức. Đây là chuyến đi để kỉ niệm 150 năm Giáo hội Công giáo tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, là chuyến đi thứ 104 ra ngoài Vatican của đức thánh cha, là lần thứ 7 ngài tới nước Pháp. Lần trước ngài tới Lô đức vào tháng 8 năm 1997 để dự Ngày giới trẻ toàn cầu. Đức thánh cha Gioan Phaolô II chủ ý viếng nơi Đức Mẹ đã hiện ra với cô thôn nữ Bênađêta, và ngày 25 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ xưng mình :" Ta là Đấng Vô nhiễm Nguyên tội", bốn năm sau khi Đức Thánh cha Piô thứ 9 công bố tín điều Đức Mẹ Vô nhiễm. Ngày lễ kính Đức Mẹ Lên trời, đức thánh cha sẽ dâng lễ lúc 10 giờ sáng tại đền thánh. Sau trưa, ngài sẽ cầu nguyện âm thầm trước hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra. 6 giờ chiều, đức thánh cha sẽ về lại Rôma.

Theo ước lượng của các giám mục, sẽ có chừng hơn 300 ngàn người tham dự, gồm  2 ngàn nhà báo đã ghi tên tới Lộ đức trong dịp này.

http://www.kinhmungmaria.com/__LeKinh/LeMeLoDucFeb1
 
 Tags: vhtk tháng 02

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây