TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VIII TNb - Lễ Chúa Ba Ngôi

“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. (Mt 28, 16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK LỄ THÁNH ĐAMINH SAVIO Ngày 12.6

Thứ sáu - 10/06/2022 07:10 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   3073
 "Phúc thay ai xây dựng hoà bình,vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa."
VHTK LỄ THÁNH ĐAMINH SAVIO  Ngày 12.6
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH ĐAMINH SAVIO
Tin mừng thánh Mátthêu 5,1-12a
Ngày 12.6
Tin mừng
 
Tám mối Phúc
 
1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:
 
3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
 
4 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
 
5 Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
 
6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
 
7 Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
 
8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
 
9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
 
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
 
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
 
12  Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
 
 
1  When he saw the crowds,  he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him.
 
2 He began to teach them, saying: 3 "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
 
4 Blessed are they who mourn, for they will be comforted.
 
5 Blessed are the meek, for they will inherit the land.
 
6 Blessed are they who hunger and thirst for righteousness,  for they will be satisfied.
 
7 Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.
 
8 Blessed are the clean of heart, for they will see God.
 
9 Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.
 
10 Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.
 
11 Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you (falsely) because of me.
 
12  Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven.
 
  
I. HÌNH TÔ MÀU 
 
saint dominic savio
 
* Chủ đề của hình ảnh này là gì?
… … … … … … … … … … … … …
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 5,6
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
A1. Ai đã dạy dân chúng “Tám Mối Phúc Thật”? (Mt 5,1)
a. Đức Giêsu.
b. Thánh Gioan Tẩy giả.
c. Ông Môsê.
d. Thánh Matthêu.
 
A2. Đức Giêsu dạy dân chúng “Tám Mối Phúc Thật” tại đâu? (Mt 5,1)
a. Bên bờ giếng Giacóp.
b. Trong Đền thờ Giêrusalem.
c. Trên núi.
d. Trong Hội đường Nadarét.
 
A3. “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được … … … làm gia nghiệp.” (Mt 5,4)
a. Nước Trời.
b. Đất Hứa.
c. Thiên Đàng.
d. Hạnh phúc.
 
A4. “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa … … … .” (Mt 5,7)
a. Ủi an.
b. Cứu độ.
c. Chúc phúc.
d. Xót thương.
 
A5. “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ... … … thật lớn lao.” (Mt 5,12a)
a. Ở trên trời.
b. Ở trần gian.
c. Ở ngay đời này.
d. Ở trong đời sau.
 
B. THÁNH ĐAMINH SAVIO
 
B1. Đaminh Saviô được sinh ra ngày 2-4-1842. Gia đình cậu là gia đình nghèo thuộc nước nào ?
a. Nước Pháp.
b. Nước Áo.
c. Nước Ý.
d. Nước Tây Ban Nha.
 
B2. Cha của cậu Đa Minh Savio tên là gì ?
a. Ông Martin.
b. Ông Carlô.
c. Ông Dacaria.
d. Ông James.
 
B3. Năm 1849 mới 7 tuổi em đã thuộc lòng giáo lý và sốt sắng đủ điều kiện để được rước Chúa. Khi được rước lễ lần đầu, cậu dốc lòng những điều gì?
a. Tôi thà chết chứ không phạm tội.
b. Tôi sẽ thánh hoá các ngày lễ trọng.
c. Chúa Giêsu và Mẹ Maria là những người bạn thân    nhất của tôi.
d. Cả a, b và c đúng.
 
B4. Đaminh Saviô là học trò của ai?
a. Cha Phanxicô Xaviê.
b. Cha Don Bosco.
c. Cha Phanxicô Assisi.
d. Cha Đa Minh.
 
 
B5. Nhữngđức tính nào sao đây mà Đa Minh Saviô có?
a. Thân thiện, vui vẻ,
b. Khôn ngoan, giúp đỡ bạn học
c. Chu toàn bổn phận,
d. Cả a, b và c đúng.
 
B6. Khi còn là học sinh, ĐaMinh Saviô đã lập hội gì?
a. Hội Cầu Nguyện.
b. Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm.
c. Hội Thánh Thể.
d. Hội Bác Ái.
 
B7. Ngày 1-3-1857 Saviô phải giã từ nhà cha Don Bosco để về gia đình trị bệnh. Chiều ngày 9-3-1857, Saviô đã lãnh nhận Bí Tích sau cùng để về cùng Chúa và Đức Mẹ.  Savi ô qua đời khi cậu được bao nhiêu tuổi?
a. 12 tuổi.
b. 15 tuổi.
c. 17 tuổi.
d. 25 tuổi.
 
B8. Saviô đã thể hiện nhiều phép lạ nên ngày 5 tháng 3 1950, Đức Thánh Cha nào tuyên phong Á thánh cho Đaminh Saviô ?
a. Đức Thánh Cha Piô X.
b. Đức Thánh Cha Piô XII.
c. Đức Thánh Cha Lê ô XIII.
d. Đức Thánh Cha Gioan XXIII.
 
B9. Đaminh Saviô được tuyên phong hiển thánh vào ngày nào? 
a. Ngày 5 tháng 3 năm 1950.
b. Ngày 12 tháng 6 năm 1954.
c. Ngày 15 tháng 8 năm 1958.
d. Ngày 8 tháng 12 năm 1963.
 
B10. Đức Thánh Cha nào tuyên phong hiển thánh cho Đaminh Saviô?
a. Đức Thánh Cha Piô X.
b. Đức Thánh Cha Piô XII.
c. Đức Thánh Cha Lê ô XIII.
d. Đức Thánh Cha Gioan XXIII.
 
 
III. Ô CHỮ
 
oc ÐaMinh Savio 1
 
Những gọi ý từ Thánh Kinh
 
01. Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được điều gì làm gia nghiệp ? (Mt 5,4)
 
02. Phúc thay ai thế nào,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an ? (Mt 5,5)
 
03. Ai đã dạy đám đông Tám mối phúc ?(Mt 5,1)
 
04.  "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì điều gì là của họ ? (Mt 5,3)
 
05. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy ai ? (Mt 5,8)
 
06. Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì điều gì dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao ? (Mt 5,12)
 
07. Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa đối xử thế nào ? (Mt 5,7)
 
08. Phúc thay ai xây dựng điều gì vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa ? (Mt 5,9)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
Ô CHỮ 2
 
 
Những gợi ý từ tiểu sử thánh ĐaMinh Savio
01. Đaminh Savio là học trò của ai ?
02. Đaminh Savio quyết tâm thà chết chớ không làm gì ?
03. Khi còn học sinh, Đaminh Savio đã lập hội này?
04. Đức thánh Cha đã tuyên phong hiển thánh cho Đaminh Savio.
05. Khi được rước lễ lần đầu, cậu Đaminh Savio quyết tâm siêng năng làm việc này.
06. Một đức tính của Đaminh Savio.
07. Người bạn thân nhất của Đaminh Savio.
08. Người bạn thân nhất của Đaminh Savio.
09. Thân phụ của Đaminh Savio tên là gì ?
 
10. Ước mơ của Đaminh Savio là làm gì ?
 
11. Thân phụ của Đaminh Savio làm nghề gì?
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
 "Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa."
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,9
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH ĐAMINH SAVIO
Tin mừng thánh Mátthêu 5,1-12a
 
I. HÌNH TÔ MÀU 
* Chủ đề 
Thánh Đaminh Savio
* Tin Mừng thánh Mátthêu 5,6 
 
"Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng."
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
A1. a. Đức Giêsu (Mt 5, 1)
A2. c. Trên núi (Mt 5, 1)
A3. b. Đất Hứa (Mt 5, 4)
A4. d. Xót thương (Mt 5, 7)
A5. a. Ở Trên trời (Mt 5, 12a)
 
B. THÁNH ĐAMINH SAVIO
 
B1. c. Nước Ý.
B2. b. Ông Carlô.
B3. d. Cả a, b và c đúng.
B4. b. Cha Don Bosco.
B5. d. Cả a, b và c đúng.
B6. b. Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm.
B7. b. 15 tuổi.
B8. b. Đức Thánh Cha Piô XII.
B9. b. Ngày 12 tháng 6 năm 1954.
B10. b. Đức Thánh Cha Piô XII.
 
III. Ô CHỮ
 
Ô CHỮ 1
01. Đất Hứa (Mt 5,4)
02. Sầu khổ (Mt 5,5)
03. Đức Giêsu (Mt 5,1)
04. Nước Trời (Mt 5,3)
05. Thiên Chúa (Mt 5,8)
06. Phần thưởng (Mt 5,12)
07. Xót thương (Mt 5,7)
08. Hoà bình (Mt 5,9)
 
Hàng dọc : Theo Chúa
 
Ô CHỮ 2
 
01. Gioan Don Bosco.
02. Phạm tội.
03. Đức Mẹ Vô Nhiễm.
04. ĐTC Piô XII.
05. Xưng tội.
06. Thân thiện.
07. Chúa Giêsu.
08. Mẹ Maria.
09. Carlô Saviô.
10. Linh mục.
11. Thợ rèn.
 
Hàng dọc : Đaminh Savio
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
 
1. Tâm hồn đạo đức từ nhỏ
 
 
Savio là thánh trẻ rất quen thuộc với nhiều người, nhờ sự phổ biến sách vở của dòng Salesien – Don Bosco.
Đaminh Saviô được sinh ra chào đời ngày 2-4-1842. Gia đình cậu là gia đình nghèo thuộc nước Ý. Anh chị em gồm 12 người. Nhà nhèo nên gia đình phải di chuyển nơi ở nhiều lần. Năm Đaminh 2 tuổi, gia đình em dọn về Murialdo, một làng thật nhỏ cũng thuộc Castelnuovo d’Asti.
Ngay từ nhỏ Saviô đã được dậy cho thói quen đọc kinh tối sáng. Em lại ngoan ngoãn dễ vâng lời cha mẹ. Saviô đã trở thành niềm vui cho cha mẹ, đặc biệt những lúc ông Carlô đi làm về, Saviô thường ra đón ba bằng những nụ cười tươi và hôn biết ơn.
Khi lên 5 tuổi, Savio đã thích giúp lễ. Cậu nhỏ quá, nhiều khi chủ tế phải đưa lùi đồ lễ ra cạnh bàn thờ cho cậu cất đi. Nhiều ngày cậu đi lễ sớm, phải đứng chờ ngoài trời tuyết, vì cha sở chưa mở cửa nhà thờ.
Cha Gioan Zucca, cha sở ở Murialdo đã nói: “Trong những ngày đầu tiên tôi đến xứ Murialdo, tôi thường thấy một em bé khoảng 5 tuổi theo mẹ đến nhà thờ. Em thật sốt sắng trong nhà thờ và một ngày em tới sớm, dù sương tuyết, tôi thấy em quỳ cầu nguyện trước nhà thờ… Cảm kích trước sự sốt sắng của em tôi đã dò la và được biết em là Đaminh Saviô, con bác thợ rèn Carlô Saviô.
Năm 1849 mới 7 tuổi em đã thuộc lòng giáo lý và sốt sắng đủ điều kiện để được rước Chúa. Làm sao có thể tả xiết ngày vui mừng và trọng đại này của em! Khi được rước lễ lần đầu, cậu dốc lòng 4 điều:
1/ Tôi sẽ siêng năng xưng tội và rước lễ .
2/ Tôi sẽ thánh hoá các ngày lễ trọng.
3/ Chúa Giêsu và Mẹ Maria là những người bạn thân nhất của tôi.
4/ Tôi thà chết chứ không phạm tội.
Học xong tiểu học lúc 10 tuổi, vì nhà ở xa phố nên Saviô phải đi bộ 18 cây số để tới trường, cậu rất hăng hái không ngại hy sinh để đi học. Một ngày kia, có ông già thấy bé thường đi bộ một mình đi học, ông hỏi cậu:
- Con đi học một mình, đường vắng mà con không sợ à?
- Cậu trả lời: “Cháu đâu có đi một mình, có Thiên Thần Bản mệnh cùng đi với cháu mà”!
Lên 12 tuối, năm 1853 gia đình Đaminh Saviô phải dọn về Mondonio và cũng chính năm đó Saviô gặp được cha Don Bosco, cậu nói: “Con muốn làm linh mục”. Đaminh Saviô đã bày tỏ cậu là tấm vải trong tay người thợ may lành nghề là cha Don Bosco để Ngài cắt thành tấm áo đẹp dâng Chúa.
Khi được tiếp xúc với Don Bosco, Saviô đã tìm thấy con đường lên thánh là “Phụng sự Chúa trong vui vẻ”.
2. Lên 14, Savio nhập trường của cha Bosco
Với sự hướng dẫn của cha, cậu đã nên thánh. Savio luôn thân thiện, vui vẻ, khôn ngoan, chu toàn bổn phận, giúp đỡ bạn học, đưa về đàng lành… Cậu có lòng tôn kính Thánh Thể và Đức Mẹ cách đặc biệt. Cám ơn sau rước lễ rất sốt sắng .
Trong trường, cậu được phép tổ chức hội Đức Mẹ Vô nhiễm, lôi kéo bạn học tôn kính Đức Mẹ. Về sau, khi cha Bosco lập dòng, 22 em trong hội Mẹ Vô nhiễm đã nhập dòng mới này.
Vào chiều hôm ấy 8 tháng 12 năm 1854, trong dịp Đức Thánh Cha công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, qua lời khuyên của cha giải tội, Đaminh Saviô đã tới trước bàn thờ Đức Mẹ, tuyên lại lời hứa em đã làm vào dịp rước lễ lần đầu như sau:
“Lạy Mẹ Maria, con dâng cho Mẹ trái tim Con. Xin Mẹ làm cho nó luôn thuộc về Mẹ. Giêsu Maria, xin hãy luôn là bạn của con! Xin để con chết còn hơn là phạm tội”!
Cha thánh Don Bosco khi viết về tiểu sử của cậu đã ghi như sau: “Ở lứa tuổi học trò việc bỏ học đi chơi hay a dua bạn bè thường xảy ra. Với Saviô cậu cũng bị quyến rũ trốn học đi chơi… Saviô đã tìm hết cách để chối từ nhưng các bạn cố lôi cuốn cậu, thuyết phục cậu chẳng có tội lỗi gì khi làm thế…
Cuối cùng Saviô đành phải nói, cậu sẽ đi nhưng để cậu về xin phép ba mẹ đã… Thế là cậu thoát được những mời mọc mà thường tình các bạn trẻ khó má tránh thoát”.
Khi Saviô lên trung học, Saviô phải ra ngoài học, vì trong nhà không có lớp. Thời gian ấy, Đaminh Saviô đã thể hiện một hành vi thật là can đảm và anh hùng. Đó là giữa bạn bè có hai người đã cãi vã hận thù và quyết ném đá nhau cho đến chết.
Saviô cố gắng giải hòa nhưng không xong. Cậu đành xin hai bạn cho theo đến nơi ném đá. Tới nơi đã hẹn, Saviô làm chuyện mà không có ai tưởng nổi: Cậu chia khoảng cách để hai người đứng đối diện nhau; mỗi người đã cầm sẵn trong tay 5 cục đá, rồi Saviô lên tiếng.
- Trước khi các bạn thi hành cuộc thách đấu, tôi muốn các bạn hoàn thành điều kiện tôi đề nghị.
Nói đoạn, cậu rút cây Thánh Giá nhỏ đeo ở cổ, giơ cao lên, rồi nói:
- Tôi muốn hai bạn nhìn thẳng vào Chúa chịu đóng đinh, để rồi, trong khi ném một viên đá vào tôi, bạn hãy dõng dạc nói các lời sau đây: “Chúa Giêsu Kitô vô tội đã chết khi tha thứ cho những kẻ đóng đinh ngài, còn tôi kẻ có tội lại muốn xúc phạm đến Ngài và thực hiện một việc báo thù nghiêm trọng”.
Nói xong, cậu đến quì gối trước anh bạn đang hằm hằm sát khí mà nói:
- Bạn hãy ném đá tôi đi.
Anh bạn nhanh nhảu nói:
- Không, không bao giờ. Tôi không có chuyện gì chống lại bạn và tôi sẵn sàng bảo vệ bạn nếu thằng kia làm hại bạn.
Nghe thấy vậy, Saviô chạy sang anh bạn khác và cũng dùng những lời như trước.
Anh bạn này cũng ngỡ ngàng và nói giọng run run:
- Saviô là bạn của mình, mình sẽ không làm hại bạn! Nếu thằng chó chết kia làm hại bạn tôi sẽ giết nó!
Khi ấy Đaminh Saviô đứng lên, và nói:
- Cả hai bạn đều sẵn sàng liều thân chết để bảo vệ tôi, một người tội lỗi, tại sao các bạn lại không thể tha thứ cho nhau, vì chính Chúa đã chết để cứu linh hồn các bạn?
Trước lòng can đảm ấy, hai tên đã ôm lấy Saviô và ôm lấy nhau, tha thứ cho nhau, và đã trở thành bạn của nhau.
Quyết tâm sống thánh đã làm Saviô âm thầm hy sinh chịu nóng lạnh của thời thiết khắc nghiệt làm sức khỏe cậu suy yếu và ngã bệnh. Vì kém sức khoẻ, Savio đã rời trường sau 2 năm sống rất ngoan ngoãn ở đây.
3. Về gia đình chữa bệnh và qua đời
Ngày 12 – 6 – 1954 cũng Đức Thánh Cha Piô XII tuyên phong hiển thánh cho Đaminh Saviô.
Ngày 1-3-1857 Saviô phải giã từ nhà cha Don Bosco để về gia đình trị bệnh.
Trên giường bệnh Saviô đã vui nhận mọi sự trong niềm tín thác vào Chúa và Đức Mẹ như những người bạn đường của cậu. Chiều ngày 9-3-1857, Saviô đã lãnh nhận Bí Tích sau cùng để về cùng Chúa và Đức Mẹ.
Cậu qua đời khi lên 15 tuổi. Khi cậu gần chết, cậu xin cha cậu đọc kinh cầu đi đàng cho người hấp hối. Đột nhiên, mặt cậu vui tươi, cậu nói: “Con đang được thấy cảnh đẹp tuyệt vời”.
Saviô chết đi nhưng cậu đã trở thành tấm gương soi cho giới trẻ, một cuộc sống bình thường nhưng chu toàn nghĩa vụ của người trẻ là học sinh… và làm tông đồ cho giới trẻ.
Saviô đã thể hiện nhiều phép lạ nên ngày 5 tháng 3 1950, Đức Thánh Cha Piô XII tuyên phong Á thánh cho Đaminh Saviô. Ngày 12 – 6 – 1954 cũng Đức Thánh Cha Piô XII tuyên phong hiển thánh cho Đaminh Saviô.
Trong lễ phong hiển thánh cho Saviô, Đức Thánh Cha đã trình bầy Saviô như là một thiếu niên mảnh khảnh, với một thân xác yếu đuối nhưng có một tâm hồn cương nghị đầy khát vọng tận hiến bản thân cho Tình yêu siêu việt của Chúa Kitô. Là học trò của Cha Thánh Gioan Bosco, Saviô đã hiểu được sống thánh là chu toàn bổn phận trong niềm vui để phụng sự Thiên Chúa và tha nhân”.
Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ
 
 
 Tags: vhtk tháng 6

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây