TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A

“Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. (Mt 26, 14 – 27, 66)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 1 Câu Hỏi Thưa

Thứ năm - 05/08/2021 04:41 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   776
Ông Ađam-bà Evà, ông Nôê, tổ phụ Ápraham, Ixaác, Giacóp, Giuse.
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 1 Câu Hỏi Thưa
VUI HỌC THÁNH KINH
NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 1
Câu Hỏi Thưa
(Ông Ađam-bà Evà, ông Nôê, tổ phụ Ápraham, Ixaác, Giacóp, Giuse)

01. ÔNG AĐAM - BÀ EVÀ

01. Hỏi: Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Thiên Chúa để con người làm gì? (St 1,26)
          - Thưa: Để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.

02. Hỏi: Sau khi sáng tạo nên con người, Thiên Chúa đã đặt con người ở đâu? (St 2,15)
          - Thưa: Vườn Êđen.

03. Hỏi: Sau khi dựng nên con người, Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa đã nói gì? (St 1,28)
          - Thưa: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất.

04. Hỏi: Thiên Chúa lấy cái gì đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người? (St 2,22)
          - Thưa: Cái xương sườn.

05. Hỏi: Khi nhìn thấy người đàn bà, con người đã nói gì? (St 2,23)
          - Thưa: Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi.

06. Hỏi: Thiên Chúa sáng tạo nên con người vào ngày thứ mấy? (St 1, 26-31)
          - Thưa: Thứ sáu.

07. Hỏi: Người con cả của ông Ađam và bà Evà tên là gì? (St 4,1)
          - Thưa: Cain.

08. Hỏi: Ông Aben làm nghề gì? (St 4,2)
          - Thưa: Chăn chiên.

09. Hỏi: Cha của ông Sết tên là gì? (St 4,25)
          - Thưa: Ađam

10. Hỏi: Cain đã giết ai? (St 4,8)
          - Thưa: Aben.

11. Hỏi: Con út của ông Ađam và bà Evà tên là gì? (St 4,25)
          - Thưa: Sết.

12. Hỏi: Mẹ của ông Aben tên là gì? (St 4,2)
          - Thưa: Bà  Evà.

13. Hỏi: Những người con của ông Ađam và bà Evà là ai? (St 4,25) 
          - Thưa: Cain - Aben - Sết.

14. Hỏi: Con vật nào đã dụ dỗ bà Evà? (St 3,1)
          - Thưa: Con Rắn.

15. Hỏi: Khi ăn trái cây mà Thiên Chúa cấm, mắt 2 người mở ra và họ thấy mình thế nào? (St 3,8)
          - Thưa: Trần truồng.

16. Hỏi: Khi nghe tiếng Chúa gọi, ông Ađam đã có tâm trạng gì vì mình trần truồng? (St 3,10)
          - Thưa: Sợ hãi.

17. Hỏi: Đây là lời con rắn nói với người đàn bà: ngày nào ông bà ăn trái cây đó thì thế nào? (St 3,5)
          - Thưa: Mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.

18. Hỏi: Sau khi hai ông bà phạm tội, Thiên Chúa đã nói gì với người đàn bà? (St 3,16)
          - Thưa: Ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén, ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con.

19. Hỏi: Sau khi hai ông bà phạm tội, Thiên Chúa đã nói gì với con người? (St 3,17)
          - Thưa: Đất đai bị nguyền rủa vì ngươi, ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời, ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn.

20. Hỏi: Thiên Chúa đặt các Kêrubim với lưỡi gươm sáng lóe để làm gì? (St 3,24)
          - Thưa: Để canh giữ đường đến cây trường sinh.
02. CUỘC ĐỜI ÔNG NÔÊ

21. Hỏi Ông Noê là người thế nào trước mặt Thiên Chúa? (Stk 6,9)
          - Thưa: Công chính.

22. Hỏi: Ông Noê có bao nhiêu người con? (Stk 6,9)
          - Thưa: Có 3 người con.

23. Hỏi: Những người con của ông Nôê tên là gì? (Stk 6,9)
          - Thưa: Sem, Kham, Giaphét.

24. Hỏi: Gia đình của ai được cứu thoát khỏi Lụt Hồng thủy? (Stk 6,9)
          - Thưa: Gia đình ông Nôê.

25. Hỏi: Chiếc tàu của ông Noê làm bằng gỗ gì? (Stk 6,9-22)
          - Thưa: Gỗ bách.

26. Hỏi: Chiếc tàu của ông Noê dài bao nhiêu thước? (Stk 6,7-19)
          - Thưa: 150 thước.

27. Hỏi: Cơn hồng thủy kéo dài bao nhiêu ngày trên mặt đất? (Stk 7,17)
          - Thưa: 40 ngày.

28. Hỏi: Cơn hồng thủy kéo dài 40 ngày trên mặt đất. Nước dâng lên trên mặt đất suốt bao nhiêu ngày? (Stk 7,17.24)
          - Thưa: Một trăm năm mươi ngày.

29. Hỏi: Con tàu của ông Noê dừng lại nơi ngọn núi nào? (Stk 8,4)
          - Thưa: Núi Ararát.

30. Hỏi: Năm bao nhiêu đời ông Noê thì Lụt Hồng thủy bắt đầu? (Stk 7,11-12).
          - Thưa: Năm 600.

31. Hỏi: Khi nước Lụt Hồng Thủy đang cạn, ông Noê mở cửa sổ và thả con gì đầu tiên? (Stk 8,6)
          - Thưa: Con quạ.

32. Hỏi: Sau khi thả con quạ ra khỏi tàu, qụa bay đi và không trở lại. Ông Noê đợi bao nhiêu ngày nữa để thả con bồ câu? (Stk 8,10-11)
          - Thưa: 7 ngày.

33. Hỏi: Con chim gì đã ngậm cành ô liu tươi bay trở về với ông Noê? (Stk 8,11)
          - Thưa: Chim bồ câu.

34. Hỏi: Khi thấy nước khô cạn, ông Noê thả con bồ câu ra khỏi tàu lần nữa. Chiều đến, con bồ câu trở về với ông. Và mỏ nó có một nhánh xinh tươi. Đó là nhánh cây gì? (Stk 8,11)
          - Thưa: Cây Ô liu.

35. Hỏi: Đây là dấu hiệu gì Ta (Thiên Chúa) đặt giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau: Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất? (Stk 9, 12-13) 
          - Thưa: Dấu hiệu Giao ước.

36. Hỏi: Khi ra khỏi tàu, ông Noê cùng toàn thể gia đình lập bàn thờ để kính Thiên Chúa. Thiên Chúa chúc lành cho ông và lập giao ước với ông là sẽ không bao giờ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa. Đâu là dấu hiệu của giao ước này?(Stk 9,13)
          - Thưa: Cây cung trên mây.

37. Hỏi: Ông Noê làm nghề gì? (Stk 9,20)
          - Thưa: Trồng nho.

38. Hỏi: Ông Nôê uống rượu say và nằm thế nào giữa lều? (Stk 9,21)
          - Thưa: Trần truồng.

39. Hỏi: Ông Kham, cha của ai, thấy chỗ kín của cha mình và báo cho hai anh ở ngoài biết? (Stk 9,22)
          - Thưa: Cha của ông Canaan.

40. Hỏi: Ông Nôê sống được bao nhiêu năm rồi qua đời? (Stk 9,28)
          - Thưa: Sống được chín trăm năm mươi năm.


03. TỔ PHỤ ÁPRAHAM

41. Hỏi: Ông Ápraham thuộc dòng dõi của ai trong 3 người con của ông Nôê? (Stk 11,10-32)
          - Thưa: Ông Sêm.

42. Hỏi: Ông nội của ông Ápraham tên là gì? (Stk 11,24)
          - Thưa: Ông Nakho.

43. Hỏi: Cha của ông Ápraham tên là gì? (Stk 11,10-32)
          - Thưa: Ông Tera.

44. Hỏi: Vợ của ông Ápraham, người đã sinh Ixaác, tên là gì? (Stk 11,31)
          - Thưa: Bà Xara.

45. Hỏi: Khi ông Ápram được Thiên Chúa kêu gọi, ngài đã hứa gì với ông? (Stk 12,2)
          - Thưa: Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành.

46. Hỏi: Ông Ápraham ra đi như lời Đức Chúa đã phán khi ông được bao nhiêu tuổi? (Stk 12,4)
          - Thưa: 75 tuổi.

47. Hỏi: Khi tiến vào miền đất Canaan, ông Ápraham đã lập một bàn thờ để kính Đức Chúa và để kêu cầu Danh Đức Chúa. Nơi ấy tên là gì? (Stk 12,6-7)
          - Thưa: Sikhem.

48. Hỏi: Mảnh đất Thiên Chúa hứa ban cho ông Ápram tên là gì? (Stk 12,6-7)
          - Thưa: Canaan.

49. Hỏi: Cháu của ông Ápram tên là gì? (Stk 13,1)
          - Thưa: Tên là Lót.

50. Hỏi: Sau khi chiến thắng vua Cơdolaôme trở về, ông Ápraham gặp một người, là vua thành Salem và là tư tế của Thiên Chúa. Người này tên là gì? (Stk 14,17-24)
          - Thưa: Menkixêđê.

51. Hỏi: Khi gặp Menkixêđê, tư tế của Thiên Chúa, ông Ápraham đã dâng bao nhiêu phần trăm chiến lợi phẩm của mình? (Stk 14,17-24)
          - Thưa: Một phần mười.

52. Hỏi: Người con mà Đức Chúa hứa sẽ ban cho ông Ápraham do bà Xara sinh ra tên là gì? (Stk 17,19)
          - Thưa: Tên là Ixaác.

53. Hỏi: Thành nào được ông Ápraham xin đừng bị thiêu hủy? (Stk 18,16)
          - Thưa: Thành Xơđôm.

54. Hỏi: Con trai ông Ápram với nữ tỳ Haga tên là gì? (Stk 16,17)
          - Thưa: Tên là Ítmaen.

55. Hỏi: Khi nghe Thiên Chúa bảo ông Ápraham: “Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Xara, vợ ông sẽ có 1 con trai”. Bà Xara đã có biểu lộ gì? (Stk 18,12)
          - Thưa: Cười thầm.

56. Hỏi: Nơi ông Ápraham dâng Ixaác cho Thiên Chúa tên là gì? (Stk 22,2)
          - Thưa: Núi Môrigia.
 
57. Hỏi: Thiên Chúa muốn ông Ápraham dâng Ixaác làm lễ gì trên núi Môrigia? (Stk 22,2)
          - Thưa: Lễ Toàn Thiêu.

58. Hỏi: Ngước mắt lên nhìn, ông Ápraham thấy con gì bị mắc sừng trong bụi cây, ông liền đi bắt mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình? (Stk 22,13)
          - Thưa: Con cừu đực.

59. Hỏi: Ông Ápraham mất năm ông được bao nhiêu tuổi? (25,7)
          - Thưa: Một trăm bảy mươi lăm tuổi.

60. Hỏi: Khi mất, con cái đã chôn ông Ápraham tại đâu? (Stk 25,9)
          - Thưa: Tại hang Mácpêla.


04. CUỘC ĐỜI TỔ PHỤ IXAÁC


61. Hỏi: Cha của ông Ixaác tên là gì? (Stk 21,2)
          - Thưa: Ápraham.

62. Hỏi: Mẹ của ông Ixaác tên là gì? (Stk 21,2)
          - Thưa: Xara.

63. Hỏi: Ai đã cắt bì cho ông Ixaác như Thiên Chúa đã truyền? (Stk 21,4)
          - Thưa: Ông Ápraham.

64. Hỏi: Thiên Chúa sai ông Ápraham đến xứ Môrigia làm gì? (Stk 22,2)
          - Thưa: Để dâng Ixaác àm lễ toàn thiêu.

65. Hỏi: Ông Ápraham đi bao nhiêu ngày thì đến nơi Thiên Chúa đã chỉ? (Stk 22,4)
          - Thưa: 3 ngày.

66. Hỏi: Trên núi Môrigia, ông Ápraham đã dâng ai làm lễ toàn thiêu cho Thiên Chúa? (Stk 22,2)
          - Thưa: Ixaác.

67. Hỏi: Trên đường đến nơi Thiên Chúa đã chỉ, cậu Ixaác đã nói gì? (Stk 22,8)
          - Thưa: “Có lửa, có củi đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu?”

68. Hỏi: Con vật gì được ông Ápraham dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con trẻ? (Stk 22,13)
          - Thưa: Con cừu đực.

69. Hỏi: Những thứ mà lão bộc đã trao cho cô Rêbêca là gì? (Stk 24,22)
          - Thưa: Một chiếc khuyên vàng hai chỉ và một đôi xuyến vàng ba lượng.

70. Hỏi: Ai truyền cho toàn dân rằng: “Ai mà động đến ông này (Ixaác) và vợ ông, sẽ bị xử tử.”? (Stk 24,62)
          - Thưa: Vua Avimeléc.

71. Hỏi: Vợ của ông Ixaác tên là gì? (Stk 24,67)
          - Thưa: Rêbêca.

72. Hỏi: Bà Rêbêca, vợ ông Ixaác là con của ai? (Stk 24,15)
          - Thưa: Con ông Bơthuên. 

73. Hỏi: Lần đầu tiên cô Rêbêca gặp cậu Ixaác tại miền nào? (Stk 24,62)
          - Thưa: Miền Nêghép.

74. Hỏi: Ông Ixaác bao nhiêu tuổi khi ông lấy bà Rêbêca làm vợ? (Stk 25,20)
          - Thưa: 40 tuổi.

75. Hỏi: Những người con của ông Ixaác tên là gì? (Stk 25,24)
          - Thưa: Giacóp và Êxau.

76. Hỏi: Mẹ ông Exau và Giacóp tên là gì? (Stk 25,20-26)
          - Thưa: Rêbêca.

77. Hỏi: Nơi giếng nào, ông Ixaác đã nói: “Vì giờ đây Đức Chúa đã cho chúng ta được thênh thang, và chúng ta sẽ sinh sôi trong đất này.”? (Stk 26,22)
          - Thưa: Giếng Rơkhôvốt.

78. Hỏi: “Kìa, mùi thơm con tôi như mùi thơm cánh đồng Đức Chúa đã chúc phúc. Xin Thiên Chúa ban cho con, sương trời với đất đai màu mỡ, và lúa mì rượu mới dồi dào.” Đây là lời ông Ixaác chúc phúc cho ai? (Stk 27,27-28)
          - Thưa: Cho ông Giacóp.

79. Hỏi: Khi ông Ixaác đã già, ông bịnh gì?(Stk 27,1)
          - Thưa: Lòa mắt.

80. Hỏi: Ông Ixaác sống được bao nhiêu năm? (Stk 35,28)
          - Thưa: Một trăm tám mươi lăm năm.


05. TỔ PHỤ GIACÓP81. Hỏi: Thân phụ của ông Giacóp tên là gì? (Stk 25,21.26)
          - Thưa: Ixaác.

82. Hỏi: Thân mẫu của ông Giacóp tên là gì? (Stkc25,21)
          - Thưa: Rêbêca.

83. Hỏi: Ông Giacóp đã đưa bánh và gì cho ông Êxau để đổi lấy quyền trưởng nam? (Stk 25,34)
          - Thưa: Cháo đậu.

84. Hỏi: Trong giấc mộng, ông Giacóp đã thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Nơi đó ông Giacóp đặt tên là gì? (Stk 28,10-19)
          - Thưa: Bết Ên.

85. Hỏi: Vì yêu và muốn cưới cô Rakhen, ông Giacóp đã phục vụ cho nhạc phụ Laban bao nhiều năm? (Stk 29,15-30)
          - Thưa: 14 năm.

86. Hỏi: Hai người vợ của ông Giacóp tên là gì? (Stk 29,15-30)
          - Thưa: Rakhen và Lêa.

87. Hỏi: Nhạc phụ của ông Giacóp tên là gì? (Stk 29,15)
          - Thưa: Laban.

88. Hỏi: Công xá của ông Giacóp tại nhà nhạc phụ Laban là gì? (Stk 30,32)
          - Thưa: Mọi chiên con lốm đốm và lấm chấm, mọi chiên con đen tuyền, và con nào lấm chấm và lốm đốm trong số dê.

89. Hỏi: “Xin Đức Chúa canh giữ giữa cha con ta, khi chúng ta khuất mặt nhau. Nếu con hành hạ các con gái cha, và nếu ngoài các con gái cha, con còn lấy thêm vợ khác, thì dù không có ai ở với chúng ta, con hãy coi chừng: Thiên Chúa làm chứng giữa cha con ta.” Đây là giao ước giữa ông Laban và Giacóp lập tại đâu? (Stk 31,49-50)
          - Thưa: Galơét.
 
90. Hỏi: “Đất ngươi đang nằm, Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất; ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Này Ta ở với ngươi; ngươi đi bất cứ nơi nào, Ta sẽ giữ gìn ngươi, và Ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta hoàn thành điều Ta đã phán với ngươi.” Đây là lời của Thiên Chúa nói với ông Giacóp trong giấc mộng nào? (Stk 28,13-15)
          - Thưa: Thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống.

91. Hỏi: Sau khi vật lộn với Thiên Chúa, ông Giacóp được đổi tên là gì? (Stk 32,29)
          - Thưa: Ítraen.

92. Hỏi: Nơi ông Giacóp vật lộn với Thiên Chúa được gọi là gì? (Stk 32,31)
          - Thưa: Pơnuên.

93. Hỏi: Trong cuộc vật lộn với Thiên Chúa, ông Giacóp bị đánh vào đâu? (Stk 32,33)
          - Thưa: Đánh vào khớp xương hông.

94. Hỏi: Khi gần đến Épratha, bà Rakhen, vợ ông Giacóp đã sinh ra ai và đã mất? (Stk 35,16-20)
          - Thưa: Bengiamin.

95. Hỏi: Con đầu lòng của ông Giacóp tên là gì? (Stk 35,23)
          - Thưa: Rưuven.

96. Hỏi: Người con của ông Giacóp bị bán sang Aicập tên là gì? (Stk 37,28)
          - Thưa: Giuse.

97. Hỏi: Mười hai người con trai của ông Giacóp tên là gì? (Stk 35,23-26)
- Thưa: Rưuvên, Simêôn, Lêvi, Giuđa, Ítxakha, Dơvulun, Giuse, Bengiamin, Đan, Náptali, Gát, Ase.

98. Hỏi: Cô con gái của ông Giacóp tên là gì? (Stk 30,21 )
          - Thưa: Đina.

99. Hỏi: Sau nạn đói, ông Giacóp sinh sống và chết tại đâu? (Stk 46,28 & 50,8)
          - Thưa: Gôsen.

100. Hỏi: Ước vọng của ông Giacóp khi chết được chôn ở đâu? (Stk 49,30)
          - Thưa: Tại hang Mácpêla.


06. TỔ PHỤ GIUSE


101. Hỏi: Thân phụ của ông Giuse tên là gì? (Stk 35,24)
          - Thưa: Giacóp.

102. Hỏi: Thân mẫu của ông Giuse tên là gì? (Stk 35,24)
          - Thưa: Rakhen.

103. Hỏi: Người em cùng mẹ của ông Giuse tên là gì?(Stk 35,24)
          - Thưa: Bengiamin.

104. Hỏi: Những lái buôn người Mađian bán Giuse cho người Ítmaên với giá bao nhiêu đồng bạc? (Stk 37,28)
          - Thưa: Hai mươi đồng bạc.

105. Hỏi: “Em thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao đang sụp xuống lạy em.” Đây là giấc chiêm bao của ai? (Stk 37,9)
          - Thưa: Ông Giuse.

106. Hỏi: Người chủ đã mua ông Giuse từ tay người Ítmaên là ai? (Stk 39,1)
          - Thưa: Ông Pôtipha.

107. Hỏi: Viên quản đốc nhà tù giao phó cho Giuse tất cả mọi việc, vì ai ở với cậu, và điều gì cậu làm, thì Đức Chúa cho thành công? (Stk 39,23)
          - Thưa: Đức Chúa.

108. Hỏi: “Trong giấc chiêm bao, tôi thấy trước mặt tôi có một cây nho, trên cây nho có ba ngành. Khi cây đâm chồi thì hoa nở ra và các chùm nho chín. Trong tay tôi có chén của Pharaô. Tôi hái nho, ép nước đổ vào chén của Pharaô, rồi đặt chén vào lòng bàn tay Pharaô.” Đây là giấc mộng của ai? (Stk 40,9a-11)
          - Thưa: Quan chánh chước tửu.

109. Hỏi: “Vua thấy mình đang đứng trên bờ sông Nin, và từ sông Nin có bảy con bò cái đi lên, hình dáng đẹp đẽ và da thịt béo tốt; chúng gặm cỏ trong đám sậy. Rồi sau những con ấy, có bảy con bò cái khác từ sông Nin đi lên, hình dáng xấu xí và da thịt gầy còm, chúng đứng bên cạnh những con bò kia, trên bờ sông Nin. Bảy con bò cái hình dáng xấu xí và da thịt gầy còm ăn thịt bảy con bò cái hình dáng đẹp đẽ và béo tốt.” Đây là giấc chiêm bao của ai? (Stk 41,1-4)
          - Thưa: Vua Pharaô.

110. Hỏi: Vua Pharaô thấy bao nhiêu bông lúa đâm lên trên cùng một cọng, mẩy và tốt? (Stk 41,5)
          - Thưa: Bảy bông lúa.

111. Hỏi: “Sau khi Thiên Chúa đã cho ông biết tất cả những điều ấy, không ai thông minh và khôn ngoan như ông. Ông sẽ là tể tướng triều đình của ta, toàn thể dân ta sẽ phục tùng mệnh lệnh của ông; ta lớn hơn ông chỉ vì ngai vua mà thôi.” Đây là lời vua Pharaô nói với ai? (Stk 41,39-40)
          - Thưa: Ông Giuse.

112. Hỏi: Vào ngày gì của vua Pharaô, quan chánh ngự thiện bị vua treo lên, như Giuse đã giải thích? (Stk 40,20-22)
          - Thưa: Ngày sinh nhật.

113. Hỏi: Những giấc chiêm bao của vua Pharaô tiên báo điều gì sắp xảy ra trong xứ Ai Cập? (Stk 41,25-30)
          - Thưa: Nạn đói.

114. Hỏi: Vợ của ông Giuse tên là gì? (Stk 41,45)
          - Thưa: Átnát.

115. Hỏi: Nhạc phụ của ông Giuse tên là gì? (Stk 41,45)
          - Thưa: Pôti Phêra.

116. Hỏi: Các con của ông Giuse tên là gì? (Stk 41,51-52)
          - Thưa: Mơnasê và Épraim.

117. Hỏi: Ông Giuse được vua Pharaô đặt làm tể tương Ai cập khi ông được bao nhiêu tuổi?(Stk 41,46)
          - Thưa: 30 tuổi.

118. Hỏi: Sau khi đại gia đình ông Giacóp đoàn tụ ở Ai Cập, họ đã định cư ở đâu? (Stk 47,1-6)
          - Thưa: Gôsen.

119. Hỏi: “Thế nào Thiên Chúa cũng sẽ viếng thăm anh em, bấy giờ anh em sẽ đưa hài cốt tôi lên khỏi đây.” Đây là lời của ai nói với con cái Ítraen? ?(St 50,25)
          - Thưa: Lời của ông Giuse.

120. Hỏi: Ông Giuse qua đời, thọ được bao nhiêu tuổi?(St 50,26)
          - Thưa: Thọ một trăm mười tuổi.

                    Còn tiếp ...
                                                                                  Gb. Nguyễn Thái Hùng 
 Tags: vhtk nvcu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây