TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A

“Ta là sự sống lại và là sự sống”. (Ga 11, 1-45)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  6 Câu Hỏi Thưa

Thứ tư - 01/09/2021 00:40 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   768
49. Vua Saun, 50. Vua Đavít, 51. Vua Salomon, 52. Vua Rơkhápam, 53. Vua Avigiam (913-911- xấu), 54. Vua Axa (911-870 ), 55. Vua Giơhôsaphát (870-848), 56. Vua Giôhôram (848-841), 57. Vua Akhátgiahu (841), 58. Nữ Hoàng Athangiahu (841-835)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  6 Câu Hỏi Thưa
VUI HỌC THÁNH KINH
NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  6
Câu Hỏi Thưa

49. Vua Saun, 50. Vua Đavít, 51. Vua Salomon, 
52. Vua Rơkhápam, 53. Vua Avigiam (913-911- xấu),
54. Vua Axa (911-870 ), 55. Vua Giơhôsaphát (870-848),
56. Vua Giôhôram (848-841), 57. Vua Akhátgiahu (841),
58. Nữ Hoàng Athangiahu (841-835)


49. VUA SAUN


701. Hỏi: Thân phụ của ông Saun tên là gì? (1Sm 9,2)
        - Thưa: Kit.

702. Hỏi: Gia đình ông Saun thuộc chi tộc nào? (1Sm 9,1)
        - Thưa: Chi tộc Bengiamin.

703. Hỏi: Khi nhìn thấy ai, Đức Chúa đã mạc khải cho ông Samuen biết đó là người được chọn để cai trị con cái Ítraen? (1Sm 9,17)
        - Thưa: Ông Saun.

704. Hỏi: Ai đã xức dầu tấn phong ông Saun làm người lãnh đạo cơ nghiệp nhà Đức Chúa? (1Sm 10,1)
        - Thưa: Ngôn sứ Samuen.

705. Hỏi: Người được chọn làm vua đầu tiên của con cái Ítraen là ai? (1Sm 10,21)
        - Thưa: Vua Saun.

706. Hỏi: Vợ của vua Saun tên là gì? (1Sm 14,50)
        - Thưa: Akhinôam.  

707. Hỏi: Thành nào bị người Ammon vây hãm được Saun giải thoát?(1Sm 11,1)
        - Thưa: Thành Giavết.

708. Hỏi: Các con trai của vua Saun là ai? (1Sm 14,49)
- Thưa:  Ông Giônathan, ông Gítvi và ông Manki Sua.

709. Hỏi: Các con gái của vua Saun là ai? (1Sm 14,49)
- Thưa:  Cô Mêráp và cô Mikhan.

710. Hỏi: Người con của vua Saun luôn theo ông ra trận là ai? (1Sm 13,16)
        - Thưa: Ông Giônathan.

711. Hỏi: Tướng chỉ huy quân đội của vua Saun tên là gì? (1Sm 14,51)
        - Thưa: Ápne.

712. Hỏi: Người nào đã chặn đường Ítraen đang từ Ai cập lên mà vua Saun được lệnh phải tru hiến? (1Sm 15,2)
        - Thưa: Người Amalếch.

703. Hỏi: Đức Chúa có ưa thích các lễ toàn thiêu và hy lễ như ưa thích người ta vâng lời Đức Chúa không? Này, vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ, lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ cừu. Đây là lời của ai? (1Sm 15,22)  
- Thưa: Ngôn sứ Samuen.

714. Hỏi: Sính lễ mà vua Saun đòi khi gả cô Mikhan cho ông Đavít là bao nhiêu cái quy đầu? (1Sm 18,25)
        - Thưa: Một trăm cái quy đầu.

715. Hỏi: Vua Saun và các con tử trận tại đâu? (1Sm 31,8)
        - Thưa: Tại núi Ghinbôa.

716. Hỏi: Ai đã tìm thấy và chặt đầu vua Saun? (1Sm 31,9)
        - Thưa: Người Philitinh.

717. Hỏi: Người Philitinh bêu thi hài vua Saun ở tường thành nào? (1Sm 31,10)
        - Thưa: Thành Bết San.

718. Hỏi: Sau khi vua Saun tử trận, ông Ápne tướng chỉ huy quân đội vua Saun, đã đưa con vua Saun là ai lên làm vua kế vị cha? (2Sm 2,8)
        - Thưa: Ông Ítbôsét.

719. Hỏi: Ai đã giết vua Ítbôsét khi vua đang nghỉ trưa? (2Sm 4,5-8)
        - Thưa: Tên Baana và Rêkháp.

720. Hỏi: Ông Ítbôsét, con vua Saun, được bốn mươi tuổi khi lên làm vua Ítraen, và trị vì được bao lâu? (2Sm 2,10)
        - Thưa: Hai năm.


50. VUA ĐAVÍT721. Hỏi: Thân phụ của ông Đavít là ai? (1Sm 16,12-13)
        - Thưa: Ông Giesê.

722. Hỏi: Gia đình thân phụ ông Đavít cư ngụ tại đâu? (1Sm 16,1)
        - Thưa: Tại Bêlem.

723. Hỏi: Ai đã lặn lội đến Bêlem xức dầu tấn phong cậu bé Đavít làm vua Ítraen? (1Sm 16,1-13)
        - Thưa: Ngôn sứ Samuen.

724. Hỏi: Cậu bé Đavít làm nghề gì?(1Sm 16,11)
        - Thưa: Chăn chiên.

725. Hỏi: Cậu bé Đavít là người như thế nào?(1Sm 16,12)
- Thưa: Có mái tóc hung, có đôi mắt đẹp và có khuôn mặt xinh xắn.
 
726. Hỏi: Vị tướng, người Philitinh, bị Đavít giết dưới triều vua Saun là ai? (1Sm 17,4-52)
        - Thưa: Tướng Gôliát.

727. Hỏi: Vợ ông Đavít, con gái vua Saun, tên là gì? (1Sm 18,27)
        - Thưa: Mikhan.

728. Hỏi: Tại Cácmen, ông Đavít đã lấy ai làm vợ? (1Sm 25,42)
        - Thưa: Bà Avigagin.

729. Hỏi: Tại đâu, người ta xức dầu tấn phong ông Đavít làm vua nhà Giuđa? (2Sm 2,3-4)
        - Thưa: Tại Khéprôn.

730. Hỏi: Con trai đầu lòng của vua Đavít tên là gì? (2Sm 3,2)
        - Thưa: Amnôn.

731. Hỏi: Sau khi đánh chiếm thành của người Gơi-vút, vua Đavít đã xây dựng và củng cố thành gọi là Thành vua Đavít. Thành này tên là gì?(2Sm 5,6-11)
        - Thưa: Thành Giêrusalem.

732. Hỏi: Khi rước Hòm Bia Thiên Chúa về thành Đavít, vua đã sát tế những con vật gì để làm hy lễ? (2Sm 6,13)
- Thưa: Con bò và con bê béo.

733. Hỏi: Khi hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua Đavít phân phát cho toàn dân, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người nhận được cái gì? (2Sm 6,18)
- Thưa: Một cái bánh ngọt, một phần thịt và một cái bánh nho.

734. Hỏi: Sau khi phạm tội ngoại tình, vua Đavít đã mượn tay quân thù giết người chồng của thiếu phụ, người chồng này tên là gì? (2Sm 11,6-24)
        - Thưa: Ông Urigia.

735. Hỏi: Khi vua Đavít phạm tội ngoại tình và giết người, ai đã đến trách cứ vua? (2Sm 12,1)
        - Thưa: Ngôn sứ Nathan.

736. Hỏi: Hoàng tử nàolàm lọan khiến vua Đavít và triều thần chạy trốn khỏi thành Giêrusalem? (2Sm 15,7...)
        - Thưa: Hoàng tử Ápsalôm.

737. Hỏi: “Hãy đưa Hòm Bia Thiên Chúa về thành. Nếu ta được đẹp lòng Đức Chúa, thì Người sẽ đưa ta trở về và cho ta thấy Hòm Bia và nơi Người ngự.” Lời vua Đavít nói với tư tế nào? (2Sm 15,24-29)
        - Thưa: Tư tế Xađốc.

738. Hỏi: Một vị hoàng tử, con của bà Khác-ghít, tự xưng vương khi vua Đavít còn sống, tên là gì? (1V 1,5)
        - Thưa: Ađônigia.

739. Hỏi: Người được xức dầu tôn phong làm vua kế vị vua Đavít tên là gì? (1V 1,33-34)
        - Thưa: Salômôn.

740. Hỏi: Vua Đavít được ba mươi tuổi khi lên làm vua, và trị vì được bao nhiêu năm? (2Sm 5,4)
        - Thưa: Bốn mươi năm.


51. VUA SALÔMÔN741. Hỏi: Thân phụ của ông Salômôn tên là gì? (2Sm 12,24)
        - Thưa: Đavít.

742. Hỏi: Thân mẫu của ông Salômôn tên là gì? (2Sm 12,24)
        - Thưa: Bát Seva.

743. Hỏi: Ngôn sứ Nathan đã gọi Salômôn là gì vì Đức Chú yêu thương nó? (2Sm 12,25)
        - Thưa: Giơđiđơgia.

744. Hỏi: Tư tế nào đã xức dầu tấn phong ông Salômôn làm vua? (1V 1,39
        - Thưa: Tư tế Xađốc.

745. Hỏi: Ngôn sứ nào đã hiện diện trong cuộc tấn phong ông Salômôn làm vua? (1V 1,39)
        - Thưa: Ngôn sứ Nathan. 

746. Hỏi: Tại đâu ông Salômôn được xức dầu tấn phong làm vua dân Ítraen?(1V 1,33-34)
        - Thưa: Tại Ghikhôn.

747. Hỏi: “Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của con, mà đi theo đường lối của Người, là giữ các giới răn, mệnh lệnh, luật pháp, và chỉ thị của Người, như đã ghi trong Luật Mô-sê. Như thế con sẽ thành công trong mọi việc con làm và trong mọi hướng con đi.” Đây là lời vua Đavít nói với ai? (1V 2,3)
        - Thưa: Salômôn.

748. Hỏi: Tại đâu, vua Salômôn có giấc mộng xin Chúa cho được tài phân biệt để xét xử? (1V 3,11)
        - Thưa: Tại Ghípôn.

749. Hỏi: Trong giấc mộng tại Ghípôn, vua Salômôn xin gì cùng Thiên Chúa? (1V 3,9)
        - Thưa: Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái.

750. Hỏi: Ai là người xây dựng Đền Thờ kính Đức Chúa? (1V 5,15...) 
        - Thưa: Vua Salômôn.

751. Hỏi: Khiram, vua thành Tia, đã cung cấp những gì cho vua Salômôn xây dựng Đền Thờ kính Đức Chúa? (1V 5,24) 
        - Thưa: Gỗ bá hương và gỗ trắc.

752. Hỏi: Đức Chúa nói với vua Salomôn, Ngài sẽ thực hiện cho vua Salomôn các lời Đức Chúa đã phán với Đavít, thân phụ vua, Đức Chúa sẽ lưu ngự giữa con cái Ítraen; Đức Chúa sẽ không bỏ Ítraen, dân Ngài, nếu vua làm gì? (1V 6,12-13)
- Thưa: Tiến bước theo các giới răn, thực hành các huấn lệnh của Ta và tuân giữ các mệnh lệnh Ta truyền, mà bước theo các điều ấy.

753. Hỏi: Trong Nơi Cực Thánh vua Salômôn làm hai cái gì bằng gỗ ô-liu, cao năm thước, mỗi cánh dài hai thước rưỡi? (1V 6,23)
        - Thưa: Hình Kêrubim.

754. Hỏi: Thời gian xây dựng Đền Thờ của vua Salômôn trong bao lâu? (1V 6,37-38) 
        - Thưa: Bảy năm.

755. Hỏi: Trên đầu các cột đặt trong Đền Thờ do ông Khiram làm có hình gì? (1V 7,22)
        - Thưa: Hình bông huệ.

756. Hỏi: Sau khi hoàn tất Đền Thờ kính Đức Chúa, toàn thể dân Ítraen tập hợp lại bên vua Salômôn mừng lễ trong tháng nào? (1V 8,2)
        - Thưa: Tháng Êtanim.

757. Hỏi: “Nếu ngươi bước đi trước nhan Ta, với tâm hồn trong sạch và ngay thẳng, mà thi hành mọi điều Ta truyền cho ngươi và tuân giữ các giới răn và luật pháp của Ta, thì Ta sẽ củng cố ngai vàng của ngươi trên Ítraen đến muôn đời”. Đây là lời của ai nói với vua Salômôn? (1V 9,4-5a)
        - Thưa: Đức Chúa.
 
758. Hỏi: Vua Salômôn không trung thành với Đức Chúa, ông đi theo nữ thần nào của dân Xiđôn? (1V 11,5)
        - Thưa: Nữ thần Áttôrét.

759. Hỏi: Người kế vị vua Salômôm là ai? (1V 11,43)
        - Thưa: Hoàng tử Rơkhápam.

760. Hỏi: Thời gian vua Salômôn trị vì toàn thể Ítraen tại Giêrusalem là bao  nhiêu năm? (1V 12,42)
        - Thưa: Bốn mươi năm.


52. VUA RƠKHÁPAM (931-910 – xấu)

761. Hỏi: Người kế vị vua Salômôn trị vì Giuđa tên là gì? (2Sb 10,1...)
        - Thưa: Rơkhápam.

762. Hỏi: Tại đâu, toàn thể Ítraen tụ họp để tôn Rơkhápam lên làm vua? (2Sb 10,1)
        - Thưa: Tại Sikhem.

763. Hỏi: Thân phụ của ông Rơkhápam là ai? (1V 14,21)
        - Thưa: Ông Salômôn.

764. Hỏi: Thân mẫu của ông Rơkhápam là ai?(1V 14,21)
        - Thưa: Bà Naama.

765. Hỏi: Phụ vương ta trừng phạt các ngươi bằng roi, còn ta, ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp.” Đây là lời của ai? (1V 10,14)
        - Thưa: Vua Rơkhápam.

766. Hỏi: Vua Rơkhápam, cử ai lảm người phụ trách việc dân công  nhưng bị con cái Ítraen ném đá đến chết? (2Sb 10,18)
        - Thưa: Ông Hađôram.

767. Hỏi: Vợ vua Rơkhápam, người đã sinh ra Giơút, Sơmácgia, Daham, tên là gì? (2Sb 11,18-19)
        - Thưa: Makhalát.

768. Hỏi: Vợ vua Rơkhápam, ái nữ của ông Ápsalôm, tên là gì? (2Sb 11,20)
        - Thưa: Maakha.

769. Hỏi: Những chi tộc nào ở trong vương quốc Giuđa dưới quyền trị vị của vua Rơkhápam? (2Sb 11,1)
- Thưa: Chi tộc Giuđa và chi tộc Bengiamin.

770. Hỏi: Đức Chúa nhờ ai nói với vua Rơkhápam, với toàn thể Ítraen tại Giuđa và tại Bengiamin: “Các ngươi không được lên giao chiến chống anh em các ngươi; ai nấy cứ về nhà mình, vì mọi chuyện là do Ta.”? (2Sb 11,2-4)
        - Thưa: Ông Sơmagiahu. 

771. Hỏi: Vua Rơkhápam và dân chúng nghe lời ai, quay về, và không đi đánh vua Giarópam nữa? (2Sb 11,4)
        - Thưa: Đức Chúa.

772. Hỏi: Từ mọi chi tộc Ítraen, những kẻ để lòng tìm kiếm Đức Chúa, đều theo các thầy Lêvi kéo về đâu để dâng lễ cho Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên mình? (2Sb 11,16)
        - Thưa: Giêrusalem.

773. Hỏi: Củng cố được vương quốc và trở nên hùng mạnh rồi, vua Rơkhápam bỏ điều gì của Đức Chúa, khiến toàn thể Ítraen cũng theo gương? (2Sb 12,1)
        - Thưa: Lề Luật của Đức Chúa.

774. Hỏi: Vì vua và dân chúng làm gì với  Đức Chúa như thế, nên năm thứ năm triều vua Rơkhápam, vua Ai-cập là Sisắc đã tiến đánh Giêrusalem? (2Sb 12,2)
        - Thưa: Đã bất trung với Đức Chúa.

775. Hỏi: Ngôn sứ nào đã nói với vua và dân chúng “Các ngươi đã bỏ Đức Chúa, thì Đức Chúa, Đức Chúa cũng bỏ mặc các ngươi trong tay Sisắc.” (2Sb 12,5)
        - Thưa: Ngôn sứ Sơmagia.

776. Hỏi: Giuđa đã làm sự dữ trái mắt Đức Chúa và vì tất cả các tội của họ, họ đã chọc giận Đức Chúa còn hơn mọi điều cha ông họ đã phạm. Họ đã làm gì? (2Sb 12,22-23)
        - Thưa: Xây cất những nơi cao, những trụ thờ và những cột thần trên khắp đồi cao và dưới mọi cây xanh rậm.

777. Hỏi: Năm thứ năm triều vua Rơkhápam, vua Ai-cập là ai, đã tiến đánh Giêrusalem, chiếm đoạt các kho tàng của Đền Thờ Đức Chúa cũng như kho tàng của hoàng cung? (1V 14,25-26)
        - Thưa: Vua Sisắc.

778. Hỏi: Người lên ngôi kế vị vua Rơkhápam tại Giuđa là ai? (1V 14,31)
        - Thưa: Hoàng tử Avigiam.

779. Hỏi: Vua Rơkhápam an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong Thành nào? (2Sb 12,16)
        - Thưa: Thành Đavít.

780. Hỏi: Vua Rơkhápam trị vì nước Giuđa tại Giêrusalem được bao nhiêu năm?(1V 14,21)
        - Thưa: Mười bảy năm.


53. VUA AVIGIA (913-911- xấu)

781. Hỏi: Người kế vị vua Rơkhápam là ai? (1V 14,31)
        - Thưa: Hoàng tử Avigiam.

782. Hỏi: Thân mẫu vua là là ai? (1V 15,2)
        - Thưa: Bà Maakha.

783. Hỏi: Avigiam lên làm vua Giuđa, và trị vì tại Giêrusalem được bao nhiêu năm? (1V 15,2)
        - Thưa: Ba năm.  

784. Hỏi: Thời vua Avigiam xảy ra chiến tranh với vua nào? (1V 15,6)
        - Thưa: Vua Giarópam.

785. Hỏi: Vua Aviagiam rập theo con đường tội lỗi vua cha đã đi trước, mà không trọn tình với Đức Chúa, nhưng vì nể ai, Đức Chúa, Thiên Chúa của vua, cũng ban cho vua một ngọn đèn tại Giêrusalem là gầy dựng cho vua một người con kế vị và làm cho Giêrusalem đứng vững? (1V 15,3-4)
        - Thưa: Nể vua Đavít.


54. VUA AXA (911-870 – tốt) 

786. Hỏi: Thân phụ của vua Axa là ai? (2Sb 13,23)
        - Thưa: Vua Avigiam.

787. Hỏi: Vua Axa làm điều tốt lành và ngay chính trước mắt Đức Chúa Thiên Chúa của vua. Vua đã làm gì? (2Sb 14,1-2)
        - Thưa: Vua dẹp bỏ các bàn thờ của ngoại kiều và các nơi cao, phá huỷ các trụ thờ và các cột thờ.

788. Hỏi: Với những người Giuđa, vua Axa khuyên họ điều gì?  (2Sb 14,3)
- Thưa: Tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa tổ tiên họ, thi hành Lề Luật và huấn lệnh của Người.

789. Hỏi: Vua Axa khuyên người Giuđa tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa tổ tiên họ, thi hành điều gì của Người? (2Sb 14,3)
        - Thưa: Thi hành Lề Luật và huấn lệnh của Người.

790. Hỏi: “Lạy Đức Chúa, khi Ngài muốn cứu giúp, thì đối với Ngài chẳng có chi khác biệt giữa người mạnh và người yếu. Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu giúp chúng con! Vì chúng con nương tựa vào Ngài và nhân danh Ngài mà chúng con giáp chiến với lũ đông này.” Đây là lời cầu nguyện của vua Axa trước cuộc xâm lăng của ai? (2Sb 15,10)
        - Thưa: Trước cuộc xâm lăng của Derác.

791. Hỏi: “Đức Chúa ở với các ngài, khi các ngài ở với Đức Chúa. Nếu các ngài tìm kiếm Đức Chúa, Người sẽ cho các ngài được gặp; còn nếu các ngài lìa bỏ Đức Chúa, Đức Chúa sẽ lìa bỏ các ngài.” Đây là lời của ngôn sứ nào nới với vua Axa? (2Sb 15,2
        - Thưa: Ngôn sứ Adácgiahu.

792. Hỏi: Một thời gian dài, Ítraen đã không có điều gì, nhưng trong cơn quẫn bách đã trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của mình, đã tìm kiếm Người và Người đã cho gặp?(2Sb 15,3-4)
- Thưa: Không có Thiên Chúa thật, không có tư tế dạy bảo và cũng chẳng có Lề Luật.
 
793. Hỏi: Bà nội của vua Axa là ai, cũng bị vua cách chức quốc mẫu, vì bà đã làm một vật kinh tởm kính thần Asêra? (2Sb 15,16)
        - Thưa: Bà Maakha.

794. Hỏi: Vua Axa đã cách chức quốc mẫu của Maakha, vì bà đã làm một vật kinh tởm vì đã tôn kính nào?(2Sb 15,16)
        - Thưa: Thần Asêra.

795. Hỏi: Vua Axa phá hủy đền thờ và tượng thần Asêra rồi tán nhuyễn và đem đốt tại đâu? (2Sb 15,16)
        - Thưa: Trong thung lũng Kítrôn.

796. Hỏi: Bất cứ ai không tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen, dù là trẻ nhỏ hay người lớn, đàn ông hay đàn bà thì sẽ phải bị gì? (2Sb 15,13)
        - Thưa: Sẽ phải chết.

797. Hỏi: Toàn thể Giuđa phấn khởi vui mừng về lời thề đó, vì họ đã đem hết cả tâm tình của họ mà thề; họ đã hoàn toàn tự nguyện tìm kiếm Đức Chúa và Người đã làm gì cho họ? (2Sb 15,15)
        - Thưa: Đã cho họ được gặp Người.

798. Hỏi: Năm ba mươi sáu triều vua Axa, khi bị vua Ítraen tiến đánh, vua Axa đã cậy nhờ ai, thay vì cậy nhờ Đức Chúa? (2Sb 16,1-4)
        - Thưa: Vua Aram.

799. Hỏi: Vua Ítraen tiến đánh vương quốc Giuđa tên là gì? (2Sb 16,1)
        - Thưa: Vua Basa.

800. Hỏi: Vua Axa và dân Giuđa đã lấy gỗ và đá tại Rama mà vua Basa để lại để kiến thiết nơi nào? (2Sb 16,6)
        - Thưa: Kiến thiết Gheva và Mítpa.

801. Hỏi: “Vì ngài đã nương tựa vào vua Aram chứ không nương tựa vào Đức Chúa Thiên Chúa của ngài, nên lực lượng của vua Aram đã vuột khỏi tay ngài.” Đây là lời ai nói với vua Axa? (2Sb 16,7)
        - Thưa: Thầy chiêm Khanani.

802. Hỏi: Bực tức với thầy chiêm Khanani, vua Axa đã đối xử thế nào với ông? (2Sb 16,10)
        - Thưa: Vua đã bắt ông bỏ tù và cùm ông lại.

803. Hỏi: Những năm cuối đời, vua Axa bị đau gì, bệnh tình rất trầm trọng; thế nhưng trong cơn bệnh, thay vì tìm kiếm Đức Chúa, vua lại tìm đến các thầy lang? (2Sb 16,12)
        - Thưa: Đau chân.

804. Hỏi: Sau khi vua Axa mất, ai đã lên ngôi kế vị vua cha? (2Sb 17,1)
        - Thưa: Thái tử Giơhôsaphát.

805. Hỏi: Vua Axa lên ngôi và trị vì tại Giêrusalem được bao nhiêu năm? (2Sb 16,13)
        - Thưa: Bốn mươi mốt năm.


55. VUA GIƠHÔSAPHÁT (870-848 – tốt) 

806. Hỏi: Thân phụ của vua Giơhôsaphát là ai? (2Sb 17,1)
        - Thưa: Vua Axa.

807. Hỏi: Thân mẫu của vua Giơhôsaphát là ai? (2Sb 20,31)
        - Thưa: Bà Aduva.

808. Hỏi: Ai ở với vua Giơhôsaphát, vì vua đi theo đường lối mà xưa kia vua Đavít tổ tiên vua đã đi? (2Sb 17,3)
        - Thưa: Đức Chúa.

809. Hỏi: Vua Giơhôsaphát đã tìm kiếm Thiên Chúa của thân phụ, và đã bước đi theo các huấn lệnh của Chúa. Đức Chúa giúp vua nắm vững vương quyền trong tay; toàn thể Giuđa dâng cho vua nhiều lễ vật, nên vua thế nào? (2Sb 17,4-5)
        - Thưa: Rất mực giàu có vinh quang.

810. Hỏi: Vua Giơhôsaphát can đảm bước đi trên đường lối của Đức Chúa, tiếp tục làm gì? (2Sb 17,6)
- Thưa: Dẹp bỏ các nơi cao ở Giuđa và dẹp bỏ các cột thờ khỏi Giuđa.

811. Hỏi: Năm thứ ba triều vua Giơhôsaphát, vua sai ai đi giảng dạy sách Luật của Đức Chúa tại các thành Giuđa? (2Sb 17,7)
- Thưa: Ông Ben Khagin, ông Ôvátgia, ông Dơkhácgia, ông Nơthanên và ông Mikhagiahu.

812. Hỏi: Vua Giơhôsaphát sai ai khi đi giảng dạy tại Giuđa, phải mang theo Sách Luật của Đức Chúa? (2Sb 17,9)
        - Thưa: Các thầy Lêvi và các tư tế.

813. Hỏi: Vua Giơhôsaphát thông gia với vua nào? (2Sb 18,1)
        - Thưa: Vua Akháp.

814. Hỏi: Vì thông gia với vua Ítraen, nên vua Giơhôsaphát cùng ra trận tiến đánh thành nào? (2Sb 18,1...)
        - Thưa: Ramốt Galaát.

815. Hỏi: Vị ngôn sứ nào tiên báo trận đánh thành Ramốt Galaát sẽ thất bại? (2Sb 18,1...)
        - Thưa: Ngôn sứ Mikhagiơhu.

816. Hỏi: Ai đã cứu vua Giơhôsaphát tại trần chiến thành Ramốt Galaát? (2Sb 18,31)
        - Thưa: Đức Chúa.

817. Hỏi: “Liệu có nên trợ lực cho kẻ xấu chăng? Chẳng lẽ vua lại đi yêu kẻ ghét Đức Chúa, để chuốc lấy cho vua cơn thịnh nộ của Người?” Đây là lời của thầy chiêm nào nói với vua? (2Sb 19,2-3)
        - Thưa: Thầy chiêm Giêhu.

818. Hỏi: “Phải cẩn thận khi thi hành phận sự, vì không phải nhân danh người phàm mà các ngươi xét xử, nhưng là nhân danh Đức Chúa, Đấng ở với các ngươi khi các ngươi tuyên án. Vậy phải một lòng kính sợ Đức Chúa, mà nắm vững và thi hành công lý, vì Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta không dung tha chuyện thiên vị bất công, chuyện nhận quà hối lộ.” Đây là lời của ai nói với các thẩm phán? (2Sb 19,6-7)
        - Thưa: Vua Giơhôsaphát.

819. Hỏi: Thiên Chúa chúng ta không dung tha chuyện thiên vị bất công và chuyện gì nữa? (2Sb 19,7)
        - Thưa: Nhận quà hối lộ.

820. Hỏi: Tại Giêrusalem, vua đặt các thầy Lêvi, các tư tế và gia trưởng để họ nhân danh Đức Chúa mà xét xử và giải quyết những vụ tranh tụng giữa cư dân , vua truyền cho họ phải làm gì? (2Sb 19,9)
- Thưa: Phải có lòng kính sợ Đức Chúa, phải trung thực và phải thanh liêm.

821. Hỏi: Vua Giơhôsaphát nói với các thẩm phám phải một lòng kính sợ ai, mà nắm vững và thi hành công lý? (2Sb 19,37)
        - Thưa: Đức Chúa.

822. Hỏi: Khi nghe tin ai đi theo đến gây chiến, vua Giơhôsaphát đã hoảng sợ và quyết tâm tìm kiếm Đức Chúa? (2Sb 20,1-3)
        - Thưa: Con cái Môáp và Ammon, cùng người Maôn.

823. Hỏi: “Đức Chúa là Thiên Chúa các ngươi, cứ tin tưởng vào Người, các ngươi sẽ tồn tại; cứ tin lời các ngôn sứ của Người, các ngươi sẽ chiến thắng.” Đây là lời của ai? (2Sb 20,20)
        - Thưa: Vua Giơhôsaphát.

824. Hỏi: Sau khi vua Giơhôsaphát mất, ai đã lên ngôi kế vị vua cha? (2Sb 21,1)
        - Thưa: Hoàng tử Giơhôram.

825. Hỏi: Vua Giơhôsaphát lên ngôi và trị vì tại Giêrusalem được bao nhiêu năm? (2Sb 20,13)
        - Thưa: Hai mươi lăm năm.


56. VUA GIƠHÔRAM (848-841 – xấu)

826. Hỏi: Thân phụ của vua Giơhôram là ai? (2Sb 21,1)
        - Thưa: Vua Giơhôsaphát.

827. Hỏi: Những anh em cùng cha với vua Giơhôsaphát, vua đối xử thế nào với họ? (2Sb 21,2-4)
        - Thưa: Vua đã dùng gươm giết tất cả các em.

828. Hỏi: “Đức Chúa phán thế này: “Ngươi không theo đường lối Giơhôsaphát thân phụ ngươi và Axa vua Giuđa đã đi, lại theo các vua Ítraen mà làm cớ cho Giuđa và cư dân Giêrusalem đi vào con đường thờ quấy như nhà Akháp đã làm. Bởi thế, này Đức Chúa sẽ giáng đại hoạ xuống dân ngươi ... Còn chính ngươi, ngươi sẽ mắc đủ thứ bệnh, sẽ đau ruột ngày này qua ngày khác, đau đến sổ ruột ra.” Đây là lời ngôn sứ nào ngỏ với vua Giơhôram? (2Sb 21,12-15)
        - Thưa: Ngôn sứ Êlia.

829. Hỏi: Vua Giơhôram đã chết như thế nào?(2Sb 21,18)
        - Thưa: Vua bị lòi ruột ra và đã tắt thở giữa những cơn đau dữ dội.

830. Hỏi: Vua Giơhôram trị vì ở Giêrusalem bao nhiêu năm? (2Sb 21,20)
        - Thưa: Tám năm.


57. VUA AKHÁTGIAHU (841 – 1 năm – xấu)

831. Hỏi: Thân phụ của vua Akhátgiahu là ai? (2Sb 22,1)
        - Thưa: Vua Giơhôram.

832. Hỏi: Thân mẫu của vua Akhátgiahu là ai? (2Sb 22,21)
        - Thưa: Bà Athangiahu.

833. Hỏi: Vua Akhátgiahu nghe lời ai xúi giục làm điều bất lương trước mặt Đức Chúa? (2Sb 22,21)
        - Thưa: Nghe mẹ xúi giục.

834. Hỏi: Vua Akhátgiahu chết bởi tay ai? (2Sb 22,2)
        - Thưa: Ông Giêhu.

835. Hỏi: Vua Akhátgiahu trị vì ở Giêrusalem được bao nhiêu năm? (2Sb 22,2)
        - Thưa: Một năm.


58. NỮ HOÀNG ATHANGIAHU (841-835 – xấu)

836. Hỏi: Sau khi vua Akhátgiahu chết ai đã đứng lên tiêu diệt tất cả hoàng tộc của nhà Giuđa và cai trị xứ sở?(2Sb 22,10)
        - Thưa: Bà Athangiahu.

837. Hỏi: Bà Athangiahu là con của vua nào?(2Sb 22,2)
        - Thưa: Vua Omri.

838. Hỏi: Người con út của vua Akhátgiahu thoát khỏi bàn tay sát hại của bà Athagiahu tên là gì?(2Sb 22,10)
        - Thưa: Hoàng tử Giôát.

839. Hỏi: Người cứu thoát hoàng tử Giôát khỏi tay sát hại của bà Athagiahu tên là gì?(2Sb 22,11)
        - Thưa: Bà Giơhôsápát.

840. Hỏi: Bà Athagiahu cai trị xứ sở trong bao nhiêu năm? (2Sb 22,12)
        - Thưa: Sáu năm.

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 
 Tags: vhtk nvcu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây