TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Gioan Lasan, Linh Mục Ngày 7 tháng 4

Thứ hai - 05/04/2021 22:03 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   826
"Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng."
VHTK Thánh Gioan Lasan, Linh Mục Ngày 7 tháng 4
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH GIOAN LASAN, Linh Mục
Ngày 7 tháng 4
Tin Mừng thánh Máccô 10,13-16
 
Tin Mừng
 
Đức Giê-su và các trẻ em (Mt 19: 13 -15; Lc 18: 15 -17 )
 
13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào."16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.
 
13 And people were bringing children to him that he might touch them, but the disciples rebuked them.
 
14 When Jesus saw this he became indignant and said to them, "Let the children come to me; do not prevent them, for thekingdom of God belongs to such as these.
 
15 Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom ofGod like a child 2 will not enter it."
 
16 Then he embraced them and blessed them, placing his hands on them.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
lasan
 
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 10,16
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người làm gì? (Mc 10,13)
a. Để Đức Giêsu âu yếm.
b. Để Đức Giêsu dạy dỗ.
c. Để người sửa dạy.
d. Để Người đặt tay trên chúng.
 
a2. Ai đã la rầy khi người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu? (Mc 10,11)
a. Các thượng tế.
b. Các luật sĩ.
c. Người Pharisêu.
d. Các môn đệ.
 
a3. Đức Giêsu nói điều gì là của những ai giống như chúng? (Mc 10,14)
a. Đất hứa.
b. Nước Thiên Chúa.
c. Phần thưởng.
d. Niềm vui.
 
a4. Khi thấy các môn đệ la rầy trẻ nhỏ, Đức Giêsu có thái độ gì? (Mc 10,14)
a. Bực mình.
b. Vui mừng.
c. Xót thương.
c. Hài lòng.
 
a5. Với các trẻ nhỏ, Đức Giêsu đã làm gì? (Mc 10,16)
a. La rầy.
b. Ôm lấy chúng.
c. Chúc lành.
d. Chỉ b và c đúng.
 
 
B. Thánh Gioan Lasan
 
b1. Gioan Lasan sinh vào ngày 30 tháng 4 năm 1651 tại thành phố Rheims thuộc nước nào?
a. Nước Anh.
b. Nước Ý.
c. NướcTây Ban Nha.
d. Nước Pháp.
 
b2. Trong cuộc đời linh mục của mình, cha Gioan Lasan đã làm gì?
a. Xây dựng trường học.
b. Huấn luyện các thầy giáo.
c. Tiến hành cải cách nền giáo dục Kitô cho trẻ em nghèo.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b3. Cha Gioan Lasan đã thành lập dòng gì?
a. Dòng Tiểu Muội – Tiểu Đệ Chúa Giêsu.
b. Dòng các Sư Huynh.
c. Dòng Giảng Thuyết.
d. Dòng Saledieng.
 
b4. Cha Gioan Lasan đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 07 tháng 4 năm 1719. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII phong chân phước vào ngày 19 tháng 2 năm 1888 và được nâng lên bậc hiển thánh ngày 24 tháng 5 năm 1900 bởi Đức Giáo Hoàng nào ?
a. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII.
b. Đức Giáo Hoàng Piô IX.
c. Đức Giáo Hoàng Piô X.
d. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XV.
 
b5. Đức Giáo Hoàng nào đã ban cho Cha Gioan Lasan tước hiệu : “Đấng bảo trợ các nhà giáo dục”?
a. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
b. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
c. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
d. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
 
 
III. Ô CHỮ 
 
gioan lasan
 
Những gợi ý
 
 
01. Người ta dẫn trẻ em đến với ai? (Mc 10,13)
 
02. Đức Giêsu nói điều gì là của những ai giống như chúng? (Mc 10,14)
 
03. Khi thấy người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, các môn đệ đã làm gì? (Mc 10,13)
 
04. Khi thấy trẻ em, Đức Giêsu làm gì? (Mc 10,16)
 
05. Với trẻ em, người ta làm gì chúng để đến với Đức Giêsu? (Mc 10,13)
 
06. Khi thấy các môn đệ la rầy trẻ nhỏ, Đức Giêsu có thái độ gì? (Mc 10,14)
 
07. Khi thấy trẻ em, Đức Giêsu đặt tay làm gì trên chúng? (Mc 10,16)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa
 là của những ai giống như chúng."
Tin Mừng thánh Máccô 10,14
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH GIOAN LASAN
Tin Mừng thánh Máccô 10,13-16
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề 
THÁNH GIOAN LASAN, Linh Mục
 
* Tin Mừng thánh Máccô 10,16 
 
“ Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1d. Để Người đặt tay trên chúng (Mc 10,13)
a2. d. Các môn đệ (Mc 10,11)
a3. b. Nước Thiên Chúa (Mc 10,14)
a4. a. Bực mình (Mc 10,14)
a5. d. Chỉ b và c đúng (Mc 10,16)
 
B. Thánh Gioan Lasan
 
b1. d. Nước Pháp.
b2. d. Cả a, b và c đúng.
b3. b. Dòng các Sư Huynh.
b4. a. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII.
b5. a. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Đức Giêsu (Mc 10,13)
02. Nước Thiên Chúa (Mc 10,14)
03. La rầy (Mc 10,13)
04. Ôm lấy (Mc 10,16)
05. Dẫn (Mc 10,13)
06. Bực mình (Mc 10,14)
07. Chúc lành (Mc 10,16)
 
Hàng dọc : Giáo Dục
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
THÁNH GIO-AN BAO-TI-XI-TA LASAN,
(St. John de la Salle)
linh mục ngày 07/4
 
 
Trong ca nhập lễ, thánh lễ kính nhớ các thánh lo việc giáo dục có viết:” Ai thực hành các điều răn và dạy người khác làm như thế, sẽ được coi là kẻ lớn nhất trong nước trời”( Mt 5, 19 ). Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta La-san là một vị thánh chuyên lo việc giáo dục đã cố gắng họa lại gương của Chúa Giêsu:” Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì những ai giống như chúng, mới được vào nước Thiên Chúa”( Mc 10, 14 ).
 
MỘT CON NGƯỜI ĐẶC BIỆT
 
Thánh nhân được phúc sinh ra trong một gia đình thật đạo đức, cha Người là một vị thẩm phán nổi danh, mẹ Người là một thiếu phụ rất đạo hạnh. Thánh nhân đúng là hình ảnh của Chúa Giêsu đối với các trẻ thơ. Người sinh ra vào ngày 30 tháng 4 năm 1651. Ngay từ nhỏ, thánh nhân đã có lòng đạo đức, yêu thương những người nghèo khó. Thiên Chúa khi chọn lựa, cất nhắc một con người, Ngài đã nhìn thấy tất cả, chính vì thế Ngài đã ban cho thánh Gioan Lasan một trí khôn sắc sảo, minh mẫn trổi vượt các bạn bè cùng tuổi cùng trang lứa nơi xã hội và nơi học đường. Vào năm 1662, nghĩa là khi thánh nhân mới có 11 tuổi, Người đã được nhận vào hàng giáo sĩ và năm 1667, Người được gia nhập hàng kinh sĩ, rồi sau đó được nhận vào đại chủng viện Xuân Bích ở Paris. Thánh nhận đậu tiến sĩ thần học và lãnh nhận sứ vụ linh mục vào năm 1678. Thánh nhân được bầu làm bề trên dòng”các chị chuyên lo giáo dục thiếu nữ”. Vào năm 1681, thánh nhân được ơn soi sáng lập dòng các “ sư huynh”. Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XIII đã phê chuẩn luật dòng cho Ngài. Nhờ lòng yêu thương của Ngài với các thanh thiếu niên, thánh nhân đã đem lại niềm vui cho biết bao các thanh thiếu niên bơ vơ không có chỗ học hành, không nơi nương tựa. Biết bao người đã giúp dỡ thánh nhân, nhưng cũng không biết bao nhà giáo lại ghen tương và hiềm khích khi thấy Ngài có uy thế và bổng lộc. Thánh nhân liền khước từ lương bổng và từ chức, lại đem bán tất cả tài sản mình có, phân chia cho người nghèo, nhờ lòng đạo đức, kiên nhẫn, thánh nhân lại tiếp tục công việc của Ngài cách can đảm và thành công.
 
THÁNH NHÂN TỪ KHƯỚC MỌI SỰ
 
Thánh vịnh có viết:” Ai ra đi trong nước mắt, sẽ gặt giữa vui mừng”. Với biết bao nhiêu công sức, với biết bao khó nhọc, với biết bao mồ hôi, nước mắt, thánh Gioan Lasan trong lúc đang thành công rực rỡ về việc giáo dục các thanh thiếu niên, Ngài đã cảm nghiệm lời Chúa cách sâu xa:” Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Ta”. Lời đó đã thúc bách Ngài, đã nung nấu Ngài, Ngài đã tìm người thay thế Ngài vào năm 1719, rồi sống cuộc đời hết sức ẩn dật, khiêm tốn và khó nghèo. Thánh nhân đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 07 tháng 4 năm 1719. Đúng như lời Đức Mẹ đã tung cô:” Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhượng…”. Thánh nhân đã được Đức Giáo Hoàng Lêô XIII phong chân phước vào ngày 19 tháng 2 năm 1888 và được nâng lên bậc hiển thánh ngày 24 tháng 5 năm 1900. Đức Thánh Cha Piô XII đã ban cho Ngài tước hiệu:” Đấng bảo trợ các nhà giáo dục”. Thánh nhân đã để lại một sự nghiệp thật vĩ đại về giáo dục, Ngài luôn tin vào Chúa dù rằng Ngài chẳng nghĩ danh tiếng Ngài sẽ lớn lao:” Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu; hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng giữ sao thanh bình”( Tv 130, 2 ).
Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Gio-an La-san để rèn luyện đức tin cho giới trẻ. Ngày nay, xin Chúa cũng cho xuất hiện trong Hội Thánh những nhà giáo dục tận tâm lo cho giới trẻ nên người và nên con cái Chúa( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Gioan Lasan ).
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây