TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm B

“Người phân phát cho họ ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”. (Ga 6, 1-15)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Vinh Sơn Phó Tế Tử Đạo Ngày 22 tháng 1

Thứ sáu - 14/01/2022 20:38 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1304
​​​​“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
VHTK Thánh Vinh Sơn Phó Tế Tử Đạo Ngày 22 tháng 1

 

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH VINH SƠN PHÓ TẾ TỬ ĐẠO
Ngày 22 tháng 1
Tin Mừng thánh Gioan 12,24-26
 
Tin Mừng
 
 
24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."
 
 
24 Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat; but if it dies, it produces much fruit.
 
25 Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life.
 
26 Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me.
 
 

 I. HÌNH TÔ MÀU
StVincent7
 
 
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 12,24
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Hạt lúa thì được gieo vào đâu? (Ga 12,24)
a. Bờ hồ.
b. Vườn nho.
c. Lòng đất.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
a2. Ai quý điều gì của mình thì sẽ mất? (Ga 12,25)
a. Của cải.
b. Con cái.
c. Vinh hoa.
d. Mạng sống.
 
 
a3. Ai coi thường điều gì của mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời? (Ga 12,25)
a. Của cải.
b. Con cái.
c. Gia nghiệp.
d. Mạng sống.
 
 
a4. Ai phục vụ thầy thì làm gì? (Ga 12,26)
a. Hãy theo thầy.
b. Hãy tuân giữ các điều răn của thầy.
c. Hãy vác thập giá mình theo thầy.
d. Hãy vững tin, vì thầy đã thắng thế gian.
 
 
a5. Hạt lúa được gieo vào lòng đất nếu không chết đi thì nó thế nào? (Ga 12, 24)
a. Sinh nhiều bông hạt.
b. Trơ trọi một mình.
c. Chờ đợi mùa mưa đến.
d. Chờ mùa gặt tới.
 
 
B. Thánh Vinh Sơn, phó tế tử đạo
 
 
b1. Thánh Vinh Sơn sinh ra tại Huesca thuộc nước nào?
a. Nước Bồ Đào Nha.
b. Nước Tây Ban Nha.
c. Nước Ai Cập.
d. Nước Hy Lạp.
 
 
b2. Thánh Vinh Sơn được phong phó tế và phục vụ dưới quyền Đức giám mục nào?
a. Valerio.
b. Ario.
c. Ambrosio.
d. Augustino.
 
 
b3. Viên tỉnh trưởng Valence đã hành hạ và giết chết thầy phó tế Vinh Sơn tên là gì?
a. Ðacianô.
b. Valence.
c. Aharon.
d. Quiriniô.
 
 
b4. Những cuộc tra tấn dã man của Viên tỉnh trưởng Valence dành phó tế Vinhsơn :
a. Căng Ngài ra trên giường rồi thi nhau đánh đòn cho tới khi da thịt rách nát và máu phun ra lai láng.
b. Lấy móc sắt nung đỏ để xé thịt.
c. Ông truyền ném thánh nhân vào ngục tối đầy miểng chai bể để cho tội nhân chết dần.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
b5. Thánh Vinh Sơn bị giết chết dưới triều hoàng đế nào?
a. Hoàng đế Contantinô.
b. Hoàng đế Ðiôclêtianô.
c. Hoàng đế Âugúttô.
d. Hoàng đế Nêron.
 
 
III. Ô CHỮ
 
 
 
 
Những gợi ý
 
01. Cái gì được gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình? (Ga 12,24)
 

02. Ai phục vụ Thầy, cha Thầy sẽ thế nào với người ấy? (Ga 12,26)
 
3. Hạt lúa được gieo vào đâu? (Ga 12,24)
 

04. Ai yếu quý điều gì của mình thì sẽ mất? (Ga 12,25)
 

05. Ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho điều gì ở đời sau? (Ga 12,25)
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi,
 thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
Tin Mừng thánh Gioan 12,24
 
 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH VINH SƠN PHÓ TẾ TỬ ĐẠO
Ngày 22 tháng 1
Tin Mừng thánh Gioan 12,24-26
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề  
Thánh Vinh Sơn, phó tế tử đạo
 
* Tin Mừng thánh Gioan 12,24
 
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình;
 còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”

 
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. d. Cả a, b và c đúng (Ga 12,24)
a2. d. Mạng sống (Ga 12,25)
a3. d. Mạng sống (Ga 12,25)
a4. a. Hãy theo thầy (Ga 12,26)
a5. b. Trơ trọi một mình (Ga 12, 24)
 
 
B. Thánh Vinh Sơn, phó tế tử đạo
 
 
b1. b. Nước Tây Ban Nha.
b2. a. Valerio.
b3. a. Ðacianô.
b4. d. Cả a, b và c đúng.
b5. b. Hoàng đế Ðiôclêtianô.
 
 
III. Ô CHỮ
 
 
01. Hạt lúa (Ga 12,24)
02. Quý trọng (Ga 12,26)
03. Lòng đất (Ga 12,24)
04. Mạng sống (Ga 12,25)
05. Sự sống (Ga 12,25)
 
 
Hàng dọc : Tử Đạo
 
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
THÁNH VINH-SƠN, (St. Vincent)

Phó Tế, Tử Ðạo, ngày 22/01

 
Mc 3, 1-6
Ca nhập lễ, lễ thánh tử đạo có viết:" Vì lề luật Chúa. Vị thánh này đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không sợ hãi lời đe dọa của người gian ác. Bởi Người được xây dựng trên tảng đá vững bền". Thánh phó tế Vinh Sơn đã can đảm khi bị tù ngục, tra tấn, đánh đập dã man, Ngài đã hân hoan thốt lên:" Chúng tôi sẵn sàng chịu cực hình vì tình yêu Thiên Chúa".
 

THÁNH VINH SƠN

 

Thánh sử Matthêu viết lại lời Chúa phán như sau:" Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo"( Mt 16, 24 ). Lời này quả rất thích hợp với con người của thánh phó tế Vinh-Sơn. Ngài sinh ra tại Huesca, nước Tây Ban Nha. Ngay từ nhỏ, thánh Vinh Sơn đã được hấp thụ một nền đạo đức vững chắc do Ðức cha Valêriô, giám mục Sagarosse hướng dẫn. Không những Ðức Cha Valêriô truyền đạt, hun đúc đời sống cho Vinh Sơn với tất cả nền đạo đức vững chắc mà Ngài còn dậy văn chương, chữ nghĩa cho Vinh Sơn. Ðược đào tạo, hun đúc trong bầu khí thánh thiện và tràn Thánh Thần của Chúa, thánh Vinh Sơn càng lúc càng trở nên con người tốt, trở nên mẫu mực và kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô. Thấy Vinh Sơn có khả năng, lòng đạo đức, Ðức Cha Valêriô đã truyền chức phó tế cho Vinh Sơn để phụ giúp Ðức Cha trong việc loan báo Tin Mừng. Sóng gió của cơn bách hại đạo nổi dậy, nhưng thánh Vinh Sơn vẫn một mực tin cậy vào Chúa:" Ðiều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con. Xin thần khí tốt lành của Chúa, dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu"( Tv 142, 10 )" Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ"( Tv 30, 2 ). Cơn bách hại đạo càng ngày càng gia tăng khi Ðacianô được đề cử làm tỉnh trưởng Valence thời Hoàng đế Ðioclêtianô năm 300. Việc đầu tiên, Ðacianô làm là truyền bắt giam Ðức Cha Valêriô và phó tế Vinh-Sơn. Ðacianô ra lệnh tra tấn Ðức Cha Valêriô và phó tế Vinh- Sơn cách hết sức dã man và tàn nhẫn hầu dằn mặt và lung lạc tinh thần các Kitô hữu. Ðức Cha Valêriô và phó tế Vinh Sơn lúc nào cũng hân hoan vui sướng như lời thánh vịnh:" Ai ra đi trong nước mắt, sẽ về giữa vui mừng "
 

CHÚA YÊU THƯƠNG THÁNH VINH SƠN

 

Sau nhiều ngày bị giam cầm, đánh đập, tra tấn, căng xác tàn nhẫn, bỏ đói, bỏ khát, thánh nhân đã hân hoan trở về với Chúa vào ngày 22/01/304. Chúa đã trao cho Ngài mũ triều thiên tử đạo như lời Giáo Hội hát lên:" Ðây thực là vị tử đạo. Ðã đổ máu mình vì danh Ðức Kitô, không sợ hãi lời đe dọa của quan tòa và đã tiến vào thiên quốc ".
 
 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tuôn đổ ơn Thánh Thần Chúa trên chúng con, để tâm hồn chúng con được thấm nhuần tình yêu can trường, cũng như thánh Vinh Sơn tử đạo đã nhờ tình yêu đó mà thắng mọi cực hình( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo).
 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây