TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh sử Máccô Ngày 25 tháng 4

Thứ tư - 14/04/2021 11:21 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   985
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo."
VHTK Thánh sử Máccô Ngày 25 tháng 4

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH SỬ MÁCCÔ
Ngày 25 tháng 4
Tin Mừng thánh Máccô  16,15-20
1Ph 5,5b- 11
 
 
Tin Mừng
 
15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."
 
19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
 
 
15 He said to them, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature.

16 Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does not believe will be condemned.

17 These signs will accompany those who believe: in my name they will drive out demons, they will speak new languages.

18 They will pick up serpents (with their hands), and if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover."
 
19 So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God.
 
20 But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs.) 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
mark2
 
vhtk
* Chủ đề của hình ảnh này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 16,15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đức Giêsu nói với các môn đệ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ làm gì? (Mc 16,5)
a. Loan báo ơn cứu độ đã đến.
b. Loan báo năm hồng ân của Thiên Chúa.
c. Loan báo sự giải thoát của Ítraen.
d. Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.
 
a2. Những ai tin và làm gì thì được cứu độ? (Mc 16,16)
a. Đi theo các tông đồ.
b. Thực hành những điều các tông đồ dạy.
c. Chịu phép rửa.
d. cả a, b và c đúng.
 
a3. Những ai không tin thì sẽ bị điều gì? (Mc 16,16)
a. Sa hỏa ngục.
b. Chết đời đời.
c. Giam vào ngục tù.
d. Kết án.
 
a4. Nhân danh ai, những ai có lòng tin sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những thứ tiếng mới lạ? (Mc 16,17)
a. Nhân danh Thiên Chúa.
b. Nhân danh Giáo Hội.
c. Nhân danh luật Môsê.
d. Nhân danh Thầy.
 
a5. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: (Mc 16,17-18)
a. Trừ được quỷ.
b. Uống nhầm thuốc độc cũng chẳng sao.
c. Đặt tay trên người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe.
d. Cả a, b và c đúng.
 
B.  THÁNH SỬ MÁCCÔ
 
1b. Mẹ của Thánh sử Máccô tên là gì? (Cvtd 12,12)
a. Anna.
b. Maria.
c. Êlisabét.
d. Gioanna.
 
2b. Thánh Máccô là người Do thái, thuộc chi tộc Lêvi, ngài là học trò của ai?
a. Ông Gamalien.
b. Thánh Gioan.
c. Thánh Giacôbê.
d. Thánh Phêrô.
 
3b. Dấu hiệu của Thánh Máccô là gì?
a. Con người.
b. Con sư tử có cánh.
c. Con bò.
d. Chim phượng hoàng.
 
4b. Vì ghen tức, ích kỷ, những lương dân đã quyết tâm hãm hại Máccô. Họ đã bắt thánh nhân với mục đích lăng mạ, bêu xấu Ngài và đã biết ngài bằng cách nào?
a. Treo cổ.
b. Chém đầu.
c. Quăng cho sư tử giày xé.
d. Lôi kéo Ngài trên đường đá ghồ ghề, lởm chởm cho tới khi Ngài trút hơi thở cuối cùng.
 
5b. Thánh sử Máccô bị giết chết vào năm nào?
a. Năm 60.
b. Năm 67.
c. Năm 70.
d. Năm 100.
 
 
III. Ô CHỮ 
OC MACCO THANHSU
 
vhtk
Những gợi ý
 
01. Những ai không tin thì sẽ bị điều gì? (Mc 16,16)
 
02. Những ai tin và chịu điều gì sẽ được cứu độ? (Mc 16,16)
 
03. Nhân danh ai những người có lòng tin sẽ trừ được quỷ? (Mc 16,17)
 
04. Đức Giêsu nói với các môn đệ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thọ tạo? (Mc 16,5)
 
05. Khi đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được gì? (Mc 16,18)
 
06. Dù có uống nhầm thuốc độc thì những người này thế nào? (Mc 16,18)
 
07. Những ai tin và chịu phép rửa thì được điều gì? (Mc 16,16)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.
Tin Mừng thánh Máccô 16,15
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH SỬ MÁCCÔ
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Thánh sử Máccô
 
* Tin Mừng thánh Máccô 16,15
 
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo."
 
II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
A.
a1. d. Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo (Mc 16,5)
a2. c. Chịu phép rửa (Mc 16,16)
a3. d. Kết án (Mc 16,16)
a4. d. Nhân danh Thầy (Mc 16,17)
a5. d. Cả a, b và c đúng (Mc 16,17-18)
 
B. THÁNH SỬ MÁCCÔ
 
1b. b. Maria (Cvtd 12,12).
2b. d. Thánh Phêrô.
3b. b. Con sư tử có cánh.
4b. d. Lôi kéo Ngài trên đường đá ghồ ghề, lởm chởm cho tới khi Ngài trút hơi thở cuối cùng.
5b. b. Năm 67.
 
III. Ô CHỮ
 
01. Kết án (Mc 16,16)
02. Phép rửa (Mc 16,16)
03. Thầy (Mc 16,17)
04. Tin Mừng (Mc 16,5)
05. Mạnh khỏe (Mc 16,18)
06. Chẳng sao (Mc 16,18)
07. Cứu độ (Mc 16,16)
 
Hàng dọc : Thánh sử
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
THÁNH MÁC-CÔ, (St. Mark)
tác giả sách Tin Mừng, ngày 25/4
 
Thánh Mác-cô là một trong bốn tác giả đã ghi lại cuộc đời của Chúa Giêsu. Bốn thánh sử viết Tin Mừng của Chúa Giêsu là Matthêu, Máccô, Luca và Gioan. Tất cả bốn thánh sử, mỗi người một vẻ, mỗi người một cách đã tường thuật đầy đủ cuộc đời của Chúa Giêsu. Thánh Mác-cô đã được Chúa gọi mời, tuyển chọn để trở nên tông đồ và là một người tường thuật lại đời sống của Chúa Giêsu.
 

MỘT CON NGƯỜI. MỘT CUỘC ĐỜI

 
Chúa Giêsu khi muốn chọn ai, Ngài đã cầu nguyện lâu giờ vì việc tuyển chọn con người là một công việc hết sức quan trọng. Chúa chọn ai là do quyết địnnh hoàn toàn tự do của Ngài. Ơn gọi của một con người nói lên tình thương và sự nhưng không của Chúa Giêsu. Vì yêu con người, Chúa đến trần gian và cũng vì yêu con người, Ngài tuyển chọn, cất nhắc con người với tất cả sự tự do của Ngài. Thánh Mác-cô là người Do Thái, thuộc dòng họ Lêvi. Sau khi Chúa lên trời, thánh nhân theo thánh Phêrô, vị tông đồ trưởng sang La mã. Thánh nhân được thánh Phêrô trìu mến và yêu thương, nâng đỡ cách đặc biệt. Thánh Mác-cô hăng say giảng đạo và nhờ lòng nhiệt thành, hăng say loan báo Tin Mừng cho Chúa Giêsu, nhiều người đã quay trở về với Chúa và Giáo Hội. Số người trở lại càng ngày càng đông, nhưng không có một tài liệu nào để giúp giáo dân học hỏi và tham khảo. Nhiều người ao ước có một bản viết về cuộc đời của Chúa Cứu Thế. Với những yêu cầu và khao khát của nhiều người. Thánh Mác-cô đã viết lại cuộc đời của Chúa Giêsu một cách mạch lạc và rõ ràng theo chương mục dựa theo lời giảng dạy của thánh Phêrô. Thánh Phêrô đã cho phép phổ biến và dùng trong giáo đoàn. Thánh Mác-cô sau đó đã được thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng tiên khởi sai đi truyền giáo ở Ai Cập. Với lòng nhiệt thành, đạo đức, tài hùng biện và lợi khẩu, thánh nhân đã đưa rất nhiều linh hồn về với Chúa. Thánh Mác-cô là vị sáng lập và là Giám Mục đầu tiên của giáo đoàn Alexandria.
 

THÁNH MÁC-CÔ ĐƯỢC PHÚC TỬ ĐẠO

 
Được Chúa mời gọi, thánh Mác-cô đã đáp trả lại lời gọi mời yêu thương của Chúa. Với lòng đạo đức, trí thông minh, sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, thánh Mác-cô đã đem muôn vàn người trở về với Chúa. Vì ghen tức, ích kỷ, những lương dân đã quyết tâm hãm hại Người. Họ đã bắt thánh nhân với mục đích lăng mạ, bêu xấu Ngài và lôi kéo Ngài trên đường đá ghồ ghề, lởm chởm cho tới khi Ngài trút hơi thở cuối cùng vào ngày 25 tháng 4 năm 67. Với những công đức to lớn, với cuốn Tin Mừng thánh Mác-cô để lại, danh của thánh nhân mãi mãi ngời sáng trong Giáo Hội và triều thiên vinh hiển Thiên Chúa trao cho Ngài muôn đời sẽ rực sáng trên nước trời. Mãi mãi nhân loại và đặc biệt Giáo Hội sẽ tôn vinh thánh nhân vì lòng nhiệt thành, sự thánh thiện và gương sáng thánh nhân để lại cho dân Chúa.
 
“Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Mác-cô vinh dự rao giảng và ghi chép Tin Mừng. Xin cho chúng con được hiểu thấu những lời thánh nhân giảng dạy để trung thành bước theo Chúa Kitô “( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng ).
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây