TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VIII TNb - Lễ Chúa Ba Ngôi

“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. (Mt 28, 16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh ANSELMÔ Giám mục, Tiến Sĩ Ngày 21 tháng 04

Thứ tư - 14/04/2021 11:07 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   897
“Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt,  nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi,  hạt thì được sáu mươi,  hạt thì được một trăm.”
VHTK Thánh ANSELMÔ Giám mục, Tiến Sĩ Ngày 21 tháng 04

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh ANSELMÔ Giám mục, Tiến Sĩ

Ngày 21 tháng 04

 
 
Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20
 
Tin Mừng
 
Dụ ngôn người gieo giống (Mt 13: 1-9; Lc 8:4-8)
1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ.2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:
 
3 "Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống.4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm."9 Rồi Người nói: "Ai có tai nghe thì nghe! "
 
13 Người còn nói với các ông: "Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn?14 Người gieo giống đây là người gieo lời.15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ.16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận,17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay.18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời,19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì.20 Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm."
 
 
1  On another occasion he began to teach by the sea. 2 A very large crowd gathered around him so that he got into a boat on the sea and sat down. And the whole crowd was beside the sea on land.
 
2 And he taught them at length in parables, and in the course of his instruction he said to them,3 3 "Hear this! A sower went out to sow.
 
4 And as he sowed, some seed fell on the path, and the birds came and ate it up.
 
5 Other seed fell on rocky ground where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep.
 
6 And when the sun rose, it was scorched and it withered for lack of roots.
 
7 Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it and it produced no grain.
 
8 And some seed fell on rich soil and produced fruit. It came up and grew and yielded thirty, sixty, and a hundredfold."
 
9 He added, "Whoever has ears to hear ought to hear."
 
13 Jesus said to them, "Do you not understand this parable? Then how will you understand any of the parables?14 The sower sows the word.
 
15 These are the ones on the path where the word is sown. As soon as they hear, Satan comes at once and takes away the word sown in them.
 
16 And these are the ones sown on rocky ground who, when they hear the word, receive it at once with joy.
 
17 But they have no root; they last only for a time. Then when tribulation or persecution comes because of the word, they quickly fall away.
 
18 Those sown among thorns are another sort. They are the people who hear the word,19 but worldly anxiety, the lure of riches, and the craving for other things intrude and choke the word, and it bears no fruit.
 
20 But those sown on rich soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit thirty and sixty and a hundredfold."
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
Ngay21
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 4,1a.2a
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Qua trình thuật, Đức Giêsu dạy dân chúng dụ ngôn gì? (Mc 4,1)
a. Người gieo giống.
b. Kho tàng.
c. Lưới cá.
d. Cỏ lùng.
 
a2. Những hạt rơi vào đất tốt thì được bao nhiêu? (Mc 4,8)
a. Một trăm.
b. Sáu mươi.
c. Ba mươi.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a3. Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì ai liền đến cất lời đã gieo nơi họ? (Mc 4,15)
a. Kẻ dữ.
b. Xatan.
c. Quan tòa.
d. Người dân ngoại.
 
a4. Những kẻ được gieo vào bụi gai đã vì sự gì mà không sinh hoa kết quả? (Mc 4,18-19)
a. Lo lắng sự đời.
b. Những đam mê xâm chiếm.
c. Bả vinh hoa phú quý.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a5. Những kẻ nào nghe lời nhưng không đâm rễ sâu, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, họ vấp ngã ngay ? (Mc 4,17)
a. Kẻ được gieo vào bụi gai.
b. Kẻ được gieo vào đất tốt.
c. Kẻ được gieo trên sỏi đá.
d. Kẻ được gieo ở bên vệ đường.
 
B. Thánh ANSELMÔ Gíam mục, Tiến Sĩ
 
b1. Thánh Anselmô chào đời năm 1033 trong một gia đình quí phái tại thành phố nào?
a. Luân Đôn.
b. Nhã Điễn.
c. Aosta.
d. Paris.
 
b2. Nhờ người mẹ đạo đức , thánh Anselmo tiến triển cả đfe học vấn lẫn đức hạnh. Tuổi trẻ với những nhiệt tình và đam mê trần thế qua đi. Anselmô đến với đức tổng giám mục giáo phận Rouen để bày tỏ ước vọng muốn trở nên điều gì mà ngài chưa quyết định được?
a. Sống ẩn tu.
b. Ở giữa thế gian để phân phát cho người nghèo gia sản của mình.
c. Trở thành tu sĩ phái Bec.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b3. Nhận được lời khuyên, Anselmo gia nhập tu viện nào?
a. Tu viện Biển Đức.
b. Tu viện Bec.
c. Tu viện Cát Minh.
d. Tu viện Augustino.
 
b4. Thánh Anselmô được tham dự Công Đồng Bari chống lại lạc thuyết của những người Hy Lạp cố chấp, cứng cổ. Trong Công Đồng này, thánh Anselmo đã minh chứng cách hùng hồn, tế nhị và logích về tín điều gì?
a. Đức Maria đồng trinh.
b. Đức Giêsu là người thật và là Thiên Chúa thật.
c. Ngôi Hai Nhập Thể làm người.
d. Chúa Thánh Thần do Chúa Cha và Chúa Con nhiệm sinh.
 
b5. Thánh Anselmô qua đời ngày 21-4-1109. Ngài hưởng thọ 76 tuổi. Đương thời Thiên Chúa đã làm nhiều phép lạ để tuyên dương công trạng và nhân đức ngài. Đó là những phép lạ nào?
a. Cầu nguyện sốt sắng rồi làm dấu thánh giá trên đám cháy, để lửa khỏi lan cháy thiêu hủy cả ngôi làng.
b. Người bị bệnh phong cùi được sạch khi uống nước rửa tay sau khi dâng lễ.
c. Nhiều bệnh nhân được khỏi nhờ lời cầu nguyện của ngài.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
III. Ô CHỮ 
 
 
ANSELMÔNhững gợi ý
 
01. Những hạt rơi vào đâu thì sinh hoa kết quả : hạt được 30, hạt được 60, hạt được một trăm? (Mc 4,8)  
 
02. Bên biển hồ, ai giảng dạy dân chúng bằng dụ ngôn? (Mc 4,1)
 
03. Người gieo giống đi ra làm gì? (Mc 4,3)
 
04. Đức Giêsu dùng điều gì mà dạy dân chúng? (Mc 4,2)
 
05. Những kẻ nào nghe lời nhưng không đâm rễ sâu, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, họ vấp ngã ngay ? (Mc 4,17)
 
06. Những kẻ nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì? Đó là những hạt được gieo vào đâu? (Mc 4,18)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt,  nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả:
 hạt thì được ba mươi,  hạt thì được sáu mươi,  hạt thì được một trăm.”
Tin Mừng thánh Máccô 4,8
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh ANSELMÔ Gíam mục, Tiến Sĩ

Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề :
Thánh ANSELMÔ Gíam mục, Tiến Sĩ
 
* Tin Mừng thánh Máccô 4,1a.2a :
 
“ Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ.
 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. Người gieo giống  (Mc 4,1)
a2. d. Cả a, b và c đúng (Mc 4,8)
a3. b. Xatan (Mc 4,15)
a4. d. Cả a, b và c đúng (Mc 4,18-19)
a5. c. Kẻ được gieo trên sỏi đá (Mc 4,17)
 

B. Thánh ANSELMÔ Gíam mục, Tiến Sĩ

 
01. c. Aosta.
02. d. Cả a, b và c đúng.
03. b. Tu viện Bec.
04. d. Chúa Thánh Thần do Chúa Cha và Chúa Con nhiệm sinh.
05. d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Đất tốt (Mc 4,8)
02. Đức Giêsu (Mc 4,1)
03. Gieo giống (Mc 4,3)
04. Dụ ngôn (Mc 4,2)
05. Sỏi đá (Mc 4,17)
06. Bụi gai  (Mc 4,18)
 
Hàng dọc : Tiến Sĩ
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
THÁNH ANSELMÔ,

Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, ngày 21/4

 
Ca nhập lễ, lễ các thánh Giám Mục viết rằng:” Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của Ta và đặt một mục tử chăn dắt chúng. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng”( Ed.34,11.23-24). Thánh Anselmô là một trường hợp rất đặc biệt Thiên Chúa đã chọn Người để điều khiển cộng đoàn dân Chúa ở Cantorbéry, Anh Quốc.
 

MỘT CON NGƯỜI. MỘT CUỘC ĐỜI

 
Thánh Anselmô sinh tại Aoste, một thành phố nhỏ nằm trên ranh giới xứ Piémont và Thụy Sĩ. Người xuất thân trong một gia đình quí tộc, danh tiếng và giầu có. Mẹ của Người là một con người rất đạo đức, giầu lòng nhân ái và quảng đại, vị tha. Cha của Người xem ra khô khan vào lúc đương thời, nhưng vào cuối đời Oâng đã hiến mình trong một tu viện. Sớm nhận ra ý Chúa trong cuộc đời và thấy sự dối trá, gianmanh của thế gian muôn mặt, thánh nhân đã quyết dấn thân tìm hiến mình cho Thiên Chúa trong một tu viện, nhưng Ngài gặp không biết bao trở ngại lúc ban đầu, mãi sau này Ngài mới được toại nguyện. Vào năm 27 tuổi, thánh nhân xin gia nhập dòng Biển Đức. Với ơn Chúa, với sự nỗ lực và tính hăng say của tuổi trẻ, thánh nhân đã ra công tập luyện nhân đức. Sự thánh thiện và gương sáng của Ngài đã mau chóng được người ta đồn thổi khắp nơi nơi. Thánh nhân được bầu làm Bề Trên tu viện. Rất nhiều người đã tới để nghe thánh nhân giảng dạy, chỉ bảo và hướng dẫn trên đường nhân đức. Vua nước Anh băng hà, Hoàng Đế nối ngôi ra sức áp chế hàng giáo sĩ, chiếm đoạt tài sản của Giáo Hội, thánh nhân lên đường sang Anh Quốc để can thiệp với Hoàng Đế. Nhờ ơn Chúa giúp với tài lợi khẩu của thánh nhân và với sự tác động của Chúa Thánh Thần, thánh Anselmô đã thuyết phục được vị Hoàng Đế kiêu căng đó. Việc gì Thiên Chúa muốn, Ngài đã thực hiện, số là vào năm 1093, Đức Tổng Giám Mục Cantorbéry Lafranc và là Thầy dạy cũ của thánh nhân tạ thế, thánh Anselmô được chọn lên thay thế làm Tổng Giám mục Cantorbéry. Thánh nhân đã hăng say phục vụ, lãnh đạo, lèo lái Tổng Giáo Khu Cantorbéry càng lúc càng thăng tiến. Tuy nhiên vì ham lợi lộc trần gian và vì keo kiệt, hà tiện, tham lam, vị Vua Anh Quấc lúc đó và các nịnh thần của Vua ra tay lăng mạ, vu khống Hội Thánh Chúa Kitô. Thánh nhân đã nỗ lực hết sức để cản ngăn vị Vua tham lam và bọn nịnh thần, xu thời của Vua, nhưng Vua không nghe. Thánh nhân trở về Roma, tham dự Công Đồng Bari chống lại lạc thuyết của những người Hy Lạp cố chấp, cứng cổ.Trong Công Đồng Bari, thánh nhân đã minh chứng cách hùng hồn, tế nhị và logích về tín điều Chúa Thánh Thần do Chúa Cha và Chúa Con nhiệm sinh.
 
CHÚA YÊU THƯƠNG VÀ GIÁO HỘI TÔN VINH
 
Vua Henri I lên ngôi thay thế vị Vua tiền nhiệm tham lam, hà tiện, keo kiệt, đã cho mời thánh Anselmô về lại Anh Quốc để lấy lòng dân chúng. Tuy nhiên, với tuổi cao, sức lực suy tàn và cùng kiệt, thánh Anselmô chỉ trở về địa phận được thời gian ngắn, Ngài linh cảm giờ cuối cùng đã tới. Giờ mà Chúa Giêsu nói:” Bây giờ là giờ Con Người được tôn vinh…”, thánh nhân đã lãnh nhận các bí tích sau hết một cách sốt sắng và ra đi về với Chúa ngày 21 tháng 4 năm 1109. Thiên Chúa đã thưởng công Ngài và Giáo Hội với bao công đức, với sự uyên bác về tư tưởng, giáo lý đã tôn phong Ngài, nâng Ngài lên bậc tiến sĩ Hội Thánh.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh giám mục An-xen-mô được ơn tìm hiểu và giảng dạy lẽ khôn ngoan siêu việt của Chúa. Xin ban ơn đức tin để soi sáng trí tuệ chúng con, nhờ đó tâm hồn chúng con sẽ say mê những điều Chúa mạc khải( lời nguyện nhập lễ, lễ thánh An-xen-mô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây