TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 50 Câu Hỏi Thưa về Thánh Giuse 

Thứ năm - 08/04/2021 10:28 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   978
Theo thánh sử Luca, thân phụ của ông Giuse tên là gì? (Lc 2,23)
VHTK 50 Câu Hỏi Thưa về Thánh Giuse 

 

 
 
VHTK 50 Câu Hỏi Thưa về Thánh Giuse

VUI HỌC THÁNH KINH
50 Câu Hỏi Thưa về Thánh Giuse 01. Hỏi : Theo thánh sử Mátthêu, thân phụ của thánh Giuse, chồng của bà Maria tên là gì? (Mt 1,16)
          - Thưa : Ông Giacóp.

02. Hỏi : Theo thánh sử Mátthêu, ông nội của thánh Giuse, chồng của bà Maria tên là gì? (Mt 1,15)
          - Thưa : Ông Mátthan.

03. Hỏi : Theo thánh sử Luca, thân phụ của ông Giuse tên là gì? (Lc 2,23)
          - Thưa : Tên là Êli.

04. Hỏi : Theo thánh sử Luca, ông nội của ông Giuse tên là gì? (Lc 2,24)
          - Thưa : Tên là Máttát.

05. Hỏi : Thánh Giuse đã thành hôn với ai? (Mt 1,18)
          - Thưa : Bà Maria.

06. Hỏi : Bà Maria, hôn thê của thánh Giuse, có thai do quyền năng của ai? (Mt 1,18)
          - Thưa : Của Chúa Thánh Thần.

07. Hỏi : Thánh Giuse thuộc dòng tộc vua nào? (Mt 1,20)
          - Thưa : Vua Đavít.

08. Hỏi : Thánh Giuse là người thế nào? (Mt 1,19)
          - Thưa : Người công chính.

09. Hỏi : Khi biết bà Maria có thai, thánh Giuse không muốn tố giác bà, nên mới định làm gì? (Mt 1,19)
          - Thưa : Định tâm bỏ bà cách kín đáo.

10. Hỏi : Ai thông báo cho thánh Giuse biết người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần? (Mt 1,20)
          - Thưa : Sứ thần Chúa.

11. Hỏi : Sứ thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
          - Thưa : Giêsu.

12. Hỏi : Sứ thần nói cùng ông Giuse: Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ làm gì cho dân Người? (Mt 1,21)
          - Thưa : Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.


13. Hỏi : Khi tỉnh giấc, ông Giuse đã làm gì? (Mt 1,24)
          - Thưa : Làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

14. Hỏi : Hoàng đế nào ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ?  (Lc 2,1)
          - Thưa : Hoàng đế Augúttô.

15. Hỏi : Cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ai làm tổng trấn xứ Xy-ri? (Lc 2,2)
          - Thưa : Ông Quiriniô.

16. Hỏi : Khi hoàng đế Augúttô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số, ông Giuse đang ở  thành nào? (x. Lc 2,1-4)
          - Thưa : Thành Nadarét.

17. Hỏi : Thành của vua Đavít tên là gì?(Lc 2,4)
          - Thưa : Bêlem.

18. Hỏi : Ông Giuse đưa vợ mình, bà Maria, về thành nào để kê khai tên tuổi? (Lc 2,4-5)
          - Thưa : Thành Bêlem.

19. Hỏi : Thành Bêlem thuộc niềm nào? (Lc 2,4)
          - Thưa : Miền Giuđê.

20. Hỏi : Tại đâu, bà Maria sinh con trai đầu lòng? (Lc 2,1-7)
          - Thưa : Tại Bêlem.

21. Hỏi : Khi được sứ thần loan báo, những người chăn chiên liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp ai cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ? (Lc 2,16)
          - Thưa : Họ gặp bà Maria và ông Giuse.

22. Hỏi : Khi Hài Nhi được bao nhiêu ngày, người ta làm lễ cắt bì và đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu? (Lc 2,21)
          - Thưa : Tám ngày.

23. Hỏi : Đến ngày lễ gì, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa? (Lc 2,22)
          - Thưa : Lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê.

24. Hỏi : Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên đâu để tiến dâng cho Chúa? (Lc 2,22)
          - Thưa : Lên Giêrusalem.

25. Hỏi : Bà Maria  và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là những gì? (Lc 2,22-24)
          - Thưa : Một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.

26. Hỏi : Khi bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, hai ông bà đã gặp ai? (x. Lc 2,22-38)
          - Thưa : Đã gặp ông Simêôn và bà Anna.

27. Hỏi : Ai chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”?(Lc 2,34-35)
          - Thưa : Ông Simêôn.

28. Hỏi : Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành nào thuộc miền Galilê? (Lc 2,39)
          - Thưa : Thành Nadarét.

29. Hỏi : Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nadarét, miền Galilê. Còn Hài Nhi thì thế nào? (Lc 2,39-40)
          - Thưa : Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. 

30. Hỏi : Các nhà chiêm tinh đã hỏi vua nào: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”?  (Mt 2,2)
          - Thưa : Vua Hêrôđê.

31. Hỏi : Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ai rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!”? (Mt 2,13)
          - Thưa : Ông Giuse.

32. Hỏi : Sứ thần Chúa báo cho ông biết ai sắp tìm giết Hài Nhi?(Mt 2,13)
          - Thưa : Vua Hêrôđê.

33. Hỏi : Sứ thần Chúa bảo ông Giuse đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đâu? (Mt 2,13)
          - Thưa : Sang Ai-cập.

34. Hỏi : Khi được báo tin vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy, ông Giuse làm gì? (Mt 2,13)
          - Thưa : Ông liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.

35. Hỏi : Từ Ai cập, ông Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ítraen, ở miền nào? (Mt 2,21-22a)
          - Thưa : Miền Giuđê.

36. Hỏi : Ai kế vị vua cha Hêrôđê cai trị miền Giuđê? (Mt 2,22)
          - Thưa : Vua Áckhêlao.

37. Hỏi : Khi nghe tin vua Áckhêlao cai trị miền Giuđê, ông Giuse đem Hài Nhi và mẹ Người lui về miền nào? (Mt 2,22)
          - Thưa : Miền Galilê.

38. Hỏi : Tại miền Galilê, ông Giuse, Hài nhi và mẹ Người cư ngụ ở thành nào? (Mt 2,23)
          - Thưa : Thành Nadarét.

39. Hỏi : Sứ thần Chúa báo mộng cho ông Giuse bao nhiêu lần?(Mt 1-2)
          - Thưa : Bốn lần.

40. Hỏi : Sứ thần Chúa báo mộng cho ông Giuse bốn lần. Đó là những lúc nào?
          - Thưa : 1. Đón nhận Maria (Mt 1,18-25, Lc 2,1-7)
          2. Đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang ai cập (Mt 2,13-18)
          3. Từ Ai cập trở về Ítraen (Mt 2,19-22a)
          4. Từ miền Giuđê lui về miền Galilê (Mt 2,22a-23)

41. Hỏi : Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ gì?(Lc 2,41)
          - Thưa : Lễ Vượt Qua.

42. Hỏi : Năm Đức Giêsu được bao nhiêu tuổi, cả gia đình cùng lên đền, xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết? (Lc 2,42-43)
          - Thưa : Năm Đức Giêsu được mười hai tuổi.

43. Hỏi : Sau bao nhiêu ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi? (Lc 2,46)
          - Thưa : Sau ba ngày.

44. Hỏi : “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” Đây là lời của ai? (Lc 2,48)
          - Thưa : Mẹ Maria.

45. Hỏi : Đối với cha mẹ, trở về Nadarét, Đức Giêsu sống thế nào? (Lc 2,51)
          - Thưa : Hằng vâng phục các ngài. 

46. Hỏi : Khi Đức Giêsu khởi sự rao giảng, Người trạc ba mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi Người là con của ai? (Lc 3,29)
          - Thưa : Con ông Giuse.

47. Hỏi : Tin mừng nào không nhắc đến thánh Giuse với từ Giuse, dưỡng phụ của Chúa Giêsu?
          - Thưa : Tin mừng thánh Máccô.

48. Hỏi : Tin mừng Gioan nhắc đến thánh Giuse bao nhiêu lần? Đó là những trường hợp nào?
          - Thưa : Hai lần.
 1.  Khi ông Philípphê gặp ông Nathanaen và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét.” (Ga 1,45)
          2. Trong trình thuật Bánh trường sinh, dân chúng xầm xì: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống?” (Ga 6,42)

49. Hỏi : Tin mừng Mátthêu nhắc đến thánh Giuse với từ Giuse bao nhiêu lần? Đó là những trường hợp nào?
          - Thưa : Bốn lần.
          1. Trong trình thuật Gia phả Đức Giêsu Kitô. (Mt 1,1-17)
          2. Trong trình thuật Truyền tin cho ông Giuse. (Mt 1,18-25)
          3. Trong trình thuật Đức Giêsu trốn sang Ai-cập và các anh hài bị giết(Mt 2,13-18)
          4. Trong trình thuật Từ Ai-cập về đất Ítraen. (Mt 2,19-23)

50. Hỏi : Tin mừng Luca nhắc đến thánh Giuse với từ Giuse bao nhiêu lần? Đó là những trường hợp nào?
          - Thưa : Năm lần.
          1. Trong trình thuật Truyền tin cho Đức Maria. (Lc 1,26)
2. Trong trình thuật Đức Giêsu ra đời. (Lc 2,1-7)
3. Trong trình thuật Những người chăn chiên đến viếng thăm (Lc 2,8-20)
4. Trong trình thuật Tiến dâng Đức Giêsu cho Thiên Chúa (Lc 2,22-28)
5. Trong trình thuật Gia phả Đức Giêsu Kitô (Lc 3,23) 


                                                 Gb. Nguyễn Thái Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây