TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VIII TNb - Lễ Chúa Ba Ngôi

“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. (Mt 28, 16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Martinô I, Giáo Hoàng Tử Đạo Ngày 13 tháng 4

Chủ nhật - 11/04/2021 04:18 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   832
“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
VHTK Thánh Martinô I, Giáo Hoàng Tử Đạo Ngày 13 tháng 4
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH MARTINÔ I, Giáo Hoàng Tử Đạo
Ngày 13 tháng 4
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19
 
 
Tin Mừng
 
11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.
 
 
11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.

16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.

19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
Pope Martin I Illustration
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 17,18
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ.
b. Hướng dẫn.
c. Gìn giữ.
d. Chúc phúc.
 
a2. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ.
b. Canh giữ.
c. Cầu nguyện.
d. Ban nhiều dấu lạ.
 
a3. Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Người đã truyền lại cho các môn đệ lời của ai? (Ga 17,14)
a. Cha.
b. Giáo Hội.
c. Các Ngôn sứ.
d. Ông Môsê.
 
a4. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)
a. Thế gian.
b. Vua chúa.
c. Ma quỷ.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a5. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17, 15)
a. Gìn giữ.
b. Đe dọa ma quỷ.
c. Xua trừ ác thần.
d. Cầu nguyện..
 
B. THÁNH MÁCTINÔ I
 
b1. Thánh Mác-ti-nô sinh tại Todi miền Ombrie,  trong một gia đình đạo đức thuộc nước nào?
a. Nước Ý.
b. Nước Hunggarie.
c. Nước Anh.
d. Nước Tây Ban Nha.
 
b2. Thánh Martinô nổi tiếng là người thánh thiện và thông thái. Vào tháng Bảy năm 649, Martinô lên ngôi giáo hoàng. Ngài đã cố gắng làm điều gì?
a. Thuyết phục các anh em lạc giáo, bè rối và ly giáo trờ về với Hội Thánh.
b. Xây dựng đền Thánh Phê rô.
c. Sửa sang Nghĩa Trang các thánh tại Rô ma.
d. Cải cách giáo triều Rôma.
 
b3. Hoàng Đế nào bao che, đỡ đầu cho những người lạc giáo, ly khai?
a. Hoàng Đế Auguttô.
b. Hoàng Đế Constance II.
c. Hoàng Đế Nêrô.
d. Hoàng Đế Trajanô.
 
b4. Để lên án bọn lạc giáo, Đức Giáo Hoàng triệu tập họp công đồng Latêranô từ ngày 05 đến ngày 31 tháng 10 năm 649 với 500 Giám Mục.  Giữa lúc họp Công đồng, hoàng đế sai phái Olympius đến để đuổi Ðức Giáo Hoàng và giải tán Công đồng. Nhưng Olympius chẳng làm được gì, vì sao?
a. Vì hoàng đế rút lại lời.
b. Vì mắc phải bệnh chết thê thảm.
c. Vì giáo dân ngăn cản không cho tới.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
b5. Đức Giáo Hoàng Martinô I qua đời khoảng năm 656, ngài được tôn phong là thánh tử đạo vì :
a. Những đau khổ khủng khiếp ngài đã chịu. 
b. Bị treo trên thánh giá.
c. Bị chém đầu.
d. Bị nướng trên giường sắt.
 
 
III. Ô CHỮ 
 
 
MARTINÔ I,Những gợi ý
 
 
01. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai? (Ga 17,15)
 
02. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ? (Ga 17,17)
 
03. Đức Giêsu xin gìn giữ ai trong danh Cha ? (Ga 17,11b)
 
04. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì? (Ga 17,12)
 
05. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người? (Ga 17,13)
 
06. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần? (Ga 17,15)
 
07. Đức Giêsu : Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)
 
08. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần? (Ga 17,15)
 
09. Đức Giêsu đã canh giữ và khoog một ai trong họ phải hư hỏng, trừ đứa con thế nào? (Ga 17,12)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,
 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
Tin Mừng thánh Gioan 17,19
 
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH MARTINÔ I, Giáo Hoàng Tử Đạo
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề :
 
THÁNH MARTINÔ I, Giáo Hoàng Tử Đạo
 
* Tin Mừng thánh Gioan 17,18 :
 
“Như Cha đã sai con đến thế gian,
 thì con cũng sai họ đến thế gian”.
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)
a2. b. Canh giữ (Ga 17,12)
a3. a. Cha (Ga 17,14)
a4. a. Thế gian (Ga 17,14)
a5. a. Gìn giữ (Ga 17, 15)
 
B. THÁNH MÁCTINÔ I
 
b1. a. Nước Ý.
b2. a. Thuyết phục các anh em lạc giáo, bè rối và ly giáo trờ về với Hội Thánh.
b3. b. Hoàng Đế Constance II.
b4. b. Vì mắc phải bệnh chết thê thảm.
b5. a. những đau khổ khủng khiếp ngài đã chịu. 
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Ác thần (Ga 17,15)
02. Thánh hiến (Ga 17,17)
03. Môn đệ (Ga 17,11b)
04Kinh Thánh (Ga 17,12)
05. Niềm vui (Ga 17,13)
06. Gìn giữ (Ga 17,15)
07. Truyền lại (Ga 17,14)
08. Thế gian (Ga 17,15)
09. Hư hỏng (Ga 17,12)
 
Hàng dọc : Chết Vì Yêu
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
 
THÁNH MARTINÔ I,
Giáo hoàng, tử đạo, ngày 13/4
 
 
Trong ca hiệp lễ, lễ thánh giáo hoàng hay giám mục có viết:” Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết con thương Chúa”( lời của thánh Phêrô). Thánh Mác-ti-nô I là vị giáo hoàng đã kiên trung đổ máu đào làm chứng cho Chúa phục sinh vì Người yêu mến Chúa.
 
 
Ngay trong ca nhập lễ, ta đọc thấy:’’Chúa đã lập với vị thánh này một giao ước bình an, đặt Người làm thủ lãnh và ban cho Người chức tư tế, tồn tại đến muôn đời”( Hc 45, 30  ). Thánh Mác-ti-nô sinh tại Todi miền Ombrie, nước Ý trong một gia đình đạo đức. Ngay từ nhỏ, thánh nhân đã hấp thụ một nền giáo dục tốt về mọi mặt. Vì thế, vào năm 649, ngay những ngày đầu tiên, thánh nhân ngự trên Ngai Giáo Hoàng, Ngài đã cố gắng thuyết phục các anh em lạc giáo, bè rối và ly giáo, nhất là nhóm ly khai Phaolô đệ Constantinople được Hoàng Đế Constance bao che, đỡ đầu, đang hoành hành và lan tràn khắp nơi. Để làm công việc hết sức khó khăn, đòi hỏi can đảm, hăng say và đầy cương quyết, thánh Mác-ti-nô I đã triệu tập công đồng chung từ ngày 5 tới ngày 31 tháng 10 năm 649, gồm 500 giám mục để lên án bọn lạc giáo và ly giáo. Đang khi công đồng chung họp, Hoàng ĐếConstance sai Olympius tới để đuổi Đức Giáo Hoàng và giải tán công đồng. Tuy nhiên, ý Chúa rất nhiệm mầu, Olympius bị bệnh chết cách thảm thương. Constance không chịu dừng bước, Hoàng Đế lại sai Théodore Calliopas đến tiếm chiếm đền thờ Latran và cung điện của Đức Thánh Cha, rồi bắt Ngài giam ở đảo Naxos năm 653, để sau này đưa về Constantinople. Thánh nhân bị bỏ tù ở Constantinople, bị tra tấn, khinh bỉ, ngược đãi vì danh Chúa Giêsu.
 
THIÊN CHÚA TÔN VINH NGƯỜI:
 
Thánh vịnh 112,1 có viết:” Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban” “ Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính”( Tv 112, 4 ). Thánh Mác-ti-nô I đã can đảm hiến dâng cuộc đời mình trong hy tế thập giá với Đức Kitô. Thánh nhân, sau đó bị đầy qua Hy Lạp, ở tại Chersonèse. Thiên Chúa đã cất Người về với Ngài vào năm 654, đúng như lời thánh vịnh viết :” Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong vui sướng…”. Thánh nhân đã ra đi trong nước mắt, nhưng đã về trong hân hoan, hạnh phúc. Thiên Chúa đã thưởng Ngài vì Ngài đã yêu đến hy sinh mạng sống để làm chứng cho tình yêu như Chúa Giêsu( Ga 15, 13 ).
 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho thánh Giáo Hoàng Mác-ti-nô tử đạo, được can đảm không lùi bước trước lời đe dọa, cũng chẳng nao núng khi chịu cực hình. Xin cho chúng con được kiên cường bất khuất để đương đầu với nghịch cảnh trong cuộc sống trần gian( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Mác-ti-nô, giáo hoàng, tử đạo).
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây