TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK THÁNH STANISLAÔ, Giám Mục Tử Đạo Ngày 11 tháng 4

Chủ nhật - 11/04/2021 04:14 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1009
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
VHTK THÁNH STANISLAÔ, Giám Mục Tử Đạo Ngày 11 tháng 4
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH STANISLAÔ, Giám Mục Tử Đạo
Ngày 11 tháng 4
Tin Mừng thánh Gioan 12,24-26
 
 
Tin Mừng
 
24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."
 
24 Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat; but if it dies, it produces much fruit.
 
25 Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life.
 
26 Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
stanislaw
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 12,24
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Hạt lúa thì được gieo vào đâu? (Ga 12,24)
a. Bờ hồ.
b. Vườn nho.
c. Lòng đất.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a2. Ai quý điều gì của mình thì sẽ mất? (Ga 12,25)
a. Của cải.
b. Con cái.
c. Vinh hoa.
d. Mạng sống.
 
a3. Ai coi thường điều gì của mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời? (Ga 12,25)
a. Của cải.
b. Con cái.
c. Gia nghiệp.
d. Mạng sống.
 
a4. Ai phục vụ thầy thì làm gì? (Ga 12,26)
a. Hãy theo thầy.
b. Hãy tuân giữ các điều răn của thầy.
c. Hãy vác thập giá mình theo thầy.
d. Hãy vững tin, vì thầy đã thắng thế gian.
 
a5. Hạt lúa được gieo vào lòng đất nếu không chết đi thì nó thế nào? (Ga 12, 24)
a. Sinh nhiều bông hạt.
b. Trơ trọi một mình.
c. Chờ đợi mùa mưa đến.
d. Chờ mùa gặt tới.
 
B. Thánh Stanislaô
 
b1. Thánh Stanislaô sinh năm 1030, gần thành phố Krakow, thuộc nước nào?
a. Nước Ba Lan.
b. Nước Hung ga ri.
c. Nước Anh.
d. Nước Đức.
 
b2.   Bôleslas II, vua Ba lan, biết Đức cha Stanislaô có mua một thuở đất để xây cất nhà thờ mà chỉ trao tiền trước mặt nhiều chứng nhân mà không làm chứng từ. Khi chủ nhân cũ qua đời, vua đe dọa các chứng nhân để họ phản chứng rồi tố giác Đức giám mục ra tòa. Mưu độc của vua bị thất bại. Vì sao?
a. Vì sau ba ngày cầu nguyện, thánh Stanislaô đã truyền đào mồ người chết và kêu ông dậy làm chứng sự thật.
b. Vì các chứng nhân can đảm làm chứng cho Ngài.
c. Vì thánh Stanislaô có đầy đủ chứng từ mà vua không bắt bẻ được.
d. Vì tòa án bị cướp phá nên không thể mở phiên tòa được.
 
b3. Ai đã giết chết thánh Stanislaô vào ngày 11 tháng Tư năm 1079?
a. Bôlêlô II, vua nước Ba Lan.
b. Những người nổi loạn.
c. Các binh lính.
d. Những tên cướp.
 
b4. Trước những lời can gián của thánh Stanislaô, vua ngày càng nổi giận và đã xông vào giết chết thánh nhân ngay tại bàn thờ. Chưa đã thoả, vua còn chặt xác Ngài thành ra nhiều khúc rồi vứt ra ngoài đồng cho chim trời rúc rỉa. Nhưng trên trời chỉ có bốn cánh phượng hoàng bay lượn ngăn cản tất cả không cho bất cứ con vật nào xâm phạm tới xác thánh. Trước cảnh tượng này, thái độ của vua thế nào?
a. Tỉnh ngộ hối lỗi.
b. Hối lỗi.
c. Tức giận.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
b5. Thiên Chúa đã làm nhiều phép lạ sau khi thánh Stanislaô qua đời. Mọi người đều gọi  là vị thánh tử đạo. Năm 1253, Đức Giáo Hoàng nào đã tôn Stanislaô lên bậc hiển thánh?
a. Đức Giáo Hoàng Innôcentê IV.
b. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII.
c. Đức Giáo Hoàng Piô X.
d. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XV.
 
 
III. Ô CHỮ
 
STANISLAÔ,
Những gợi ý
 
01. Ai phục vụ Thầy, cha Thầy sẽ thế nào với người ấy? (Ga 12,26)
 
02. Cái gì được gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình? (Ga 12,24)
 
03. Hạt lúa được gieo vào đâu? (Ga 12,24)
 
04. Ai yếu quý điều gì của mình thì sẽ mất? (Ga 12,25)
 
05. Ai coi thường điều gì của mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời? (Ga 12,25)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi,
 thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
Tin Mừng thánh Gioan 12,24
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH STANISLAÔ, Giám Mục Tử Đạo
Tin Mừng thánh Gioan 12,24-26
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề :
THÁNH STANISLAÔ, Giám Mục Tử Đạo
 
* Tin Mừng thánh Gioan 12,24
 
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi,
 thì nó vẫn trơ trọi một mình;
 còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. d. Cả a, b và c đúng (Ga 12,24)
a2. d. Mạng sống (Ga 12,25)
a3. d. Mạng sống (Ga 12,25)
a4. a. Hãy theo thầy (Ga 12,26)
a5. b. Trơ trọi một mình (Ga 12, 24)
 
B. Thánh Stanislaô
 
b1. a.  Nước Ba Lan.
b2. a. Vì sau ba ngày cầu nguyện, thánh Stanislaô đã truyền đào mồ người chết và kêu ông dậy làm chứng sự thật.
b3. a. Bôlêlô II, vua nước Ba Lan.
b4. d. Chỉ có a và b đúng.
b5. a. Đức Giáo Hoàng Innôcentê IV.
 
III. Ô CHỮ
 
01. Quý trọng (Ga 12,26)
02. Hạt lúa (Ga 12,24)
03. Lòng đất (Ga 12,24)
04. Mạng sống (Ga 12,25)
05. Mạng sống (Ga 12,25)
 
HHàng dọc : Tử đạo
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
 
 
 
 
 
Ngày 11 tháng 4
Thánh Stanislaô (1030 - 1079)
Giám mục tử đạo
 
Thánh Stanislaô sinh năm 1030, gần thành phố Cracow, nước Ba Lan. Để sinh hạ Stanislaô, song thân ngài đã phải liên lỉ cầu nguyện suốt ba mươi năm trời. Lúc Stanislaô chào đời, song thân đã khấn dâng ngài cho Thiên Chúa vì họ rất biết ơn có được mụn con. Khi lớn lên, Stanislaô sang học ở Pari, nước Pháp. Sau khi song thân qua đời, Stanislaô đem cho người nghèo tất cả tiền bạc và của cải mà song thân để lại cho ngài. Sau đó, Stanislaô làm linh mục.
 
Năm 1072, Stanislaô được bổ nhiệm làm giám mục giáo phậnCracow. (Nhiều thế kỷ sau, trước lúc làm giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô II cũng là giám mục giáo phận Cracow.) Giám mục Stanislaô chiếm được tình cảm của mọi người. Họ hết sức cảm kích cách thức ngài quan tâm chăm sóc những người nghèo, những quả phụ và các trẻ mồ côi. Chính Stanislaô thường hay tiếp đãi phục vụ họ.
 
Lúc ấy, Bôlêlô II làm vua nước Ba Lan. Vua rất độc ác và sống vô luân. Dân chúng chán ghét lối sống của vua và ghê sợ vua. Thoạt đầu, giám mục Stanislaô sửa lỗi cho nhà vua cách tư riêng. Tuy Stanislaô rất tử tế và lịch duyệt, nhưng ngài cũng nhận định hết sức trung thực về việc làm sai trái của vua. Vua có vẻ hối hận nhưng chẳng bao lâu lại chứng nào tật nấy. Thậm chí vua đã sai phạm những tội còn quái ác hơn! Thế rồi giám mục đành phải loại vua ra khỏi Giáo hội. Vua Bôlêlô liền nổi cơn thịnh nộ. Để trả thù, vua truyền lệnh cho hai trong số những cận vệ của mình đến giết hại thánh Stanislaô. Họ đã cố gắng đến ba lần nhưng đều thất bại. Rồi chính nhà vua, trong một cơn cuồng giận, đã chạy vào nguyện đường của thánh giám mục. Vua đã giết chết thánh Stanislaô khi ngài đang dâng thánh lễ. Hôm đó là ngày 11 tháng Tư năm 1079.
Thiên Chúa đã làm nhiều phép lạ sau khi thánh Stanislaô qua đời. Mọi người đều gọi Stanislaô là vị thánh tử đạo. Năm 1253, Đức Thánh Cha Innôcentê IV đã tôn Stanislaô lên bậc hiển thánh.
 
Chúng ta ngưỡng mộ và quý mến thánh Stanislaô. Điều ấy giúp chúng ta can đảm sửa lỗi cho những người xúc phạm đến tha nhân và gây gương xấu. Đôi khi chúng ta cũng được người khác giúp sửa chữa những lầm lỗi của riêng mình. Chúng ta hãy nài xin thánh Stanislaô giúp chúng ta quyết tâm sửa lại những khuyết điểm và thói xấu. Chúng ta cũng hãy xin ngài giúp chúng ta biết ơn những người dám thách đố chúng ta sống tốt hơn.
Nguồn: 
 paolinevn
 Tags: vhtk tháng 4

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây