TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A

“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. (Mt 3, 1-12)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG

 21:28 27/11/2022

“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4, 19)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG

 21:24 26/11/2022

Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em thấy mà không được thấy.” (Lc 10, 23-24)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG

 21:18 25/11/2022

“Xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi khỏi bệnh.” (Mt 8, 8)
Lời Chúa CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - A

Lời Chúa CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - A

 19:52 24/11/2022

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.” (Mt 24, 42)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 19:44 23/11/2022

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.” (Lc 21, 36)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 19:26 22/11/2022

“Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều đại Thiên Chúa đã đến gần.” (Lc 21, 31)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 19:16 21/11/2022

“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.” (Ga 17, 11b)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 19:10 20/11/2022

“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” (Lc 21, 19)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 19:02 19/11/2022

“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó, sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21, 6)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 18:53 18/11/2022

Đức Giê-su giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.” (Mt 12, 49)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – C

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – C

 04:54 18/11/2022

“Ông Giê-su ơi ! Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi.” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng.” (Lc 23, 35-43)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 04:50 17/11/2022

“Họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.” (Lc 20, 36)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 04:42 16/11/2022

“Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” (Lc 19, 45-46)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 04:37 15/11/2022

“Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương.” (Lc 19, 41)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 04:33 14/11/2022

“Sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng?” (Lc 19, 23)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 04:26 13/11/2022

“Người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.” (Lc 19, 10)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 04:21 12/11/2022

“-Lạy ông Giê-su con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! -Anh muốn tôi làm gì cho anh? -Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy! -Anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 18, 35-43)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – C

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – C

 07:13 16/09/2022

“Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn.” (Lc 16, 10)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH

 19:26 30/04/2022

Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” (Ga 6, 29)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây