TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh

“Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ”. (Lc 2, 22-32)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – B

Thứ sáu - 14/05/2021 17:52 |   543
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)

 16/05/2021

CHÚA NHẬT TUẦN 7 PHỤC SINH – B
Chúa Thăng Thiên


Mc 16,15-20

TẤT CẢ ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)

Suy niệm: Tin Mừng theo thánh Mác-cô kết thúc thật ngắn gọn nhưng với mệnh lệnh thật rõ ràng: “Hãy đi loan báo Tin Mừng.” Trong bối cảnh Chúa Giê-su sắp “được đưa lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa”, mệnh lệnh ấy mang tính cách tối hậu với những chiều kích rộng lớn nhất: 1/ Tin vào Tin Mừng Phục sinh là con đường thiết yếu để được ơn cứu độ; 2/ Tin Mừng phải được loan báo đến mọi ngõ ngách của cuộc sống trần gian này; 3/ Đối tượng phải được nghe Tin Mừng không chỉ là mọi người thuộc mọi dân tộc mà còn là “mọi loài thọ tạo” nữa. Chúa giao cho các môn đệ sứ mạng trọng đại như thế, không phải là “đem con bỏ chợ”. Ngài ban cho họ nhiều quyền năng và nhất là Ngài vẫn “ở lại với họ mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20) để “cùng hoạt động với các ông” (Mc 16,20).

Mời Bạn: Chúa lên trời không phải là lìa xa chúng ta mà trái lại Ngài hiện diện với chúng ta cách sâu xa hơn và hoạt động nơi chúng ta cách hiệu quả hơn. Chính tình yêu Chúa thúc bách chúng ta lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa và rước Thánh Thể để được “Chúa ở trong ta và ta ở trong Chúa”.

Sống Lời Chúa: Lời Chúa và Thánh Thể là động lực và sức mạnh cho bạn lên đường loan báo Tin Mừng. Mời bạn siêng năng đến với Chúa qua những phương thế đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết để cho tình yêu của Chúa lôi kéo và cho con biết lắng nghe và sống theo Giáo huấn của Chúa, ngõ hầu trở nên một con người thực sự có Chúa hiện diện, có tình yêu của Đức Ki-tô đồng hành mà làm chứng cho muôn dân.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
CHÚA NHẬT TUẦN 7 PHỤC SINH – B
Chúa Thăng Thiên

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Hôm nay Hội Thánh mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Thăng Thiên là sự kết thúc công việc rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu thành Nagiareth ở trần gian, và là khởi đầu thời gian hoạt động của Hội Thánh trong cuộc lữ hành, thời gian mà các môn đệ và toàn thể Hội Thánh làm chứng cho Chúa Giêsu và Tin Mừng cứu độ. Lễ Chúa Thăng Thiên cũng là ngày mà Hội Thánh dành ngày hôm nay làm “ngày truyền thông thế giới”, Hội Thánh muôn nhắc nhở, từng người chúng ta ý thức hơn đến việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, thăng hoa và thánh hóa chúng để xây dựng tốt xã hội loài người và phục vụ anh chị em đúng với mục tiêu của chúng, hơn là làm tha hóa và hủy diệt con người. Hướng ý này mời gọi chúng ta tiếp nhận sức mạnh qua bí tích Thánh Thể. Nhưng để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh chúng ta cùng thành tâm xin lỗi Chúa và anh chị em…

Ca nhập lễ

Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Alleluia: Đấng vừa lìa các ông lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời – Alleluia , alleluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay, Con Một Chúa đã lên trời vinh hiển. Là Thủ Lãnh, Người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào Nước Chúa khiến chúng con là những chi thể của Người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I: Cv 1, 1-11

“Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”.

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người bảo họ rằng: “Ðâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.

Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9

Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian.

Xướng: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa’ hãy ca mừng, ca mừng Vua ta!

Xướng: Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.

Bài Ðọc II: Ep 1, 17-23

“Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”.

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Mt 28, 19 và 20

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 16, 15-20

Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”.

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”.

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa.

Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu về trời sau 33 năm “vâng ý Cha”, chấp nhận khổ nhục nơi trần thế để cứu chuộc nhân loại. Muốn tiến bước theo Chúa, chúng t cũng phải nhẫn nhục trong mọi thử thách và dâng lời nguyện xin:

1. “Các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy”.- Xin cho các vị Mục tử là những người kế vị các Tông Đồ, dùng chính cuộc sống cũng như lời giảng dạy của các ngài, mà làm cho mọi dân nước qui phục Thiên Chúa.

2. “Làm cho Người vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau” Xin cho niềm vui hôm nay giúp các tín hữu Chúa, luôn hân hoan và can trường trong đời sống chứng tá về Chúa Phục Sinh giữa lòng đời.

3. Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi thọ tạo”,- Xin cho các nhà truyển giáo cảm thấy hân hoan về bài sai chính Chúa Giêsu công bố, mà hăng hái lên đường bất chấp gian nan thử thách.

4. “Các ông đi, rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông”, Xin Chúa thức tỉnh lương tâm những người có trách nhiệm trong lãnh vực truyền thông, để nhận ra Chúa vẫn hướng dẫn chỉ đường tìm về Chân, Thiện, Mỹ trong ngành nghề của mình.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, Chúa về trời là niềm vui và hứa hẹn một đời sống mới cho những kẻ tin, xin cho chúng con biết nói và hành động sao cho đẹp lòng Chúa để duy trì tình người và hiệp nhất với Chúa và với anh chị em, Chúa hằng sống…

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, ngày hôm nay mừng Con Một Chúa lên trời vinh hiển, chúng con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban lại cho chúng con hồng ân cao cả là được phục sinh cùng Ðức Kitô và chung hưởng vinh phúc quê trời. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Thăng Thiên

Ca hiệp lễ

Các ngươi hãy ca mừng Chúa, Đấng lên trời cao thẳm, hướng về phía đông – Allêluia

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được nếm thử phúc lộc quê trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về bên Chúa là nơi Ðức Kitô, Vị Thủ Lãnh của chúng con đang hiển trị. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Suy niệm

Bàn tay Chúa

Người ta kể rằng: sau thế chiến thứ hai, một toán lính đồng minh đi giúp các người dân xây dựng lại cuộc sống trên đống gạch hoang tàn đổ nát. Họ làm lại nhà cửa, sửa chữa ngôi nhà thờ trong làng. Nhưng đến khi dựng tượng Chúa, thì toán lính không tìm đâu ra hai bàn tay của pho tượng đã bị bọm đạn cắt cụt. Tìm kiếm suốt ngày trong đám xà bần mà cũng chẳng thấy. Toán lính bèn chịu thua. Viên sĩ quan viết vào pho tượng câu này: Dân làng sẽ thay Chúa làm những công việc mà đáng lẽ hai bàn tay Chúa sẽ làm.

Một người khốn khổ nằm chờ chết bên vệ đường. Chúa xót thương người ấy, nhưng Chúa lại không thể gởi chén cơm manh áo cho người ấy. Nhưng may quá, tôi không phải là Chúa, tôi có thể đem cho người ấy một ly nước, một chén cơm. Đó là chỗ duy nhất tôi hơn Chúa.

Trong Phúc Âm chính Chúa cũng đã phán: Ta đói, các ngươi đã cho ăn, Ta khát, các ngươi đã cho uống, Ta mình trần các ngươi đã cho mặc, Ta bị đau yếu và bị cầm tù, các ngươi đã viếng thăm. Chúa có thể làm nên cơm gạo cho người nghèo nhưng Chúa lại không thể đưa cơm gạo ấy cho họ được. Ngài phải nhờ đến đôi bàn tay của chúng ta.

Đó là những suy tư tôi đọc thấy trong một cuốn sách. Nghe qua thì rất táo bạo, nhưng đã nói lên một sự thật rất sâu xa, đó là Chúa dùng bàn tay chúng ta để ban phát những quà tặng, để xoa dịu những nỗi khổ đau cũng như để nâng đỡ và khích lệ cho những người chung quanh.

Trong chương trình cứu độ của Chúa, phần đóng góp của con người cũng thật là quan trọng như lời thánh Augustinô đã nói: Chúa sẽ không thế nào cứu chuộc được chúng ta nếu như chính bản thân chúng ta lại không muốn. Chúa đã chịu chết một lần trên cây thập giá và đã làm nên kho tàng ơn cứu độ. Thế nhưng Chúa muốn chúng ta cộng tác với Ngài, để phân phát nguồn ơn sủng ấy cho anh em đồng loại. Hay nói một cách khác cuộc sống của người Kitô hữu, phải là một sự nối tiếp công trình cứu độ của Đức Kitô. Bản thân chúng ta phải kéo dài sự hiện diện của Chúa cho đến tận cùng thời gian.

Cũng chính vì thế, trước khi về trời, Chúa đã truyền cho các môn đệ: Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Ngài mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê rusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Và như vậy, Chúa muốn chúng ta cộng tác với Ngài đễ đem Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người. Bởi đó, chúng ta phải sống thế nào để người khác khi nhìn vào chúng ta sẽ nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây