TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

Thứ bảy - 22/06/2024 14:07 |   185
Mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng.” Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy?” (Mt 9, 1-8)

04/7/2024
THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Thánh Êlisabeth Bồ Đào Nha

t5 t13 TN

Mt 9, 1-8

CHÚA THẤU SUỐT LÒNG TA
Mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng.” Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy?” (Mt 9, 1-8)

Suy niệm: Đức Giê-su đọc được ý xấu của bọn kinh sư. Tuy thế, Ngài vẫn luôn bày tỏ uy quyền Thiên Chúa một cách thật tế nhị: mời gọi họ dùng lý trí để phân định các dấu chỉ, ngõ hầu họ quay trở về với ý ngay lành và nhận biết tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Dấu chỉ đó là người bệnh được chữa lành cả tinh thần lẫn thể xác: tội được tha, dậy đi được. Tình thương và lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa thật tuyệt vời, Ngài muốn chữa lành, cứu độ mọi người, ngay cả những kẻ chống đối Ngài.

Mời Bạn: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa” (Tv 138, 1-2). Mời bạn trở về trong tĩnh lặng để cảm nghiệm lòng Chúa nhân từ. Ngài biết rõ mọi suy tưởng và hành động tốt xấu của bạn. Biết bạn, để Ngài yêu bạn hơn và để tìm cách cứu chữa bạn bằng lòng nhân từ và kiên nhẫn. Thiên Chúa là thế đấy! Chính trong khi chiêm ngắm Thiên Chúa, mà chân phước Marie de Passion đã nói: “Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Thiên Chúa thật nhã nhặn, tế nhị và tốt lành ngay cả với những người cư xử cứng cỏi đối với Người.” Thiên Chúa thấu tỏ mọi sự, thấu tỏ cả mọi toan tính không trong sáng của con người, nhưng Ngài không định kiến, không phê phán mà luôn chờ đợi. Bạn hãy chiêm ngắm để thấy Chúa yêu bạn và để bạn sống với người khác bằng tình yêu ấy.

Sống Lời Chúa: Dành thời gian thinh lặng ở lại một mình với Chúa để lắng nghe tiếng Ngài.

Cầu nguyện: Xin Chúa mở tai để con biết lắng nghe, mở lòng để biết sống yêu thương thay cho hờn ghét.

Ngày 4: Lạy Chúa! Khi chúng con nhìn những biến cố, những sự việc từ góc nhìn của lý trí, thì chúng con luôn bị phân rẽ giữa tốt và xấu, yêu và ghét, thích và không thích. Nhận thấy có sự chia cắt ở trong mình, chúng con mới hiểu được phần nào lý do tại sao Chúa đã cảnh báo hai ông bà Ađam và Eva về việc ăn trái cây ở giữa vườn, trái của cây tri thức, cây biết điều thiện điều ác. Xin cho chúng con ý thức: Chỉ một mình Chúa mới có quyền phán xét, định đoạt tốt xấu, bởi vì, Chúa là Đấng Toàn Tri, còn chúng con chỉ là những thụ tạo bé nhỏ và giới hạn mà thôi. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB


BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

Ca nhập lễ

Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với tiếng reo vui.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng; xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: (Năm I) St 22, 1-19

“Lễ hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: “Abraham, Abraham!” Ông đáp lại: “Dạ, con đây”. Chúa nói: “Ngươi hãy đem Isaac, đứa con yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi”. Vì vậy ban đêm Abraham chỗi dậy, thắng lừa, dẫn theo hai đầy tớ và Isaac, con của ông; khi đã chặt củi dành để đốt của lễ toàn thiêu, ông đi đến nơi Chúa đã truyền dạy. Ðến ngày thứ ba, ngước mắt lên, ông thấy nơi còn xa xa; ông bảo các đầy tớ rằng: “Các ngươi và con lừa hãy đợi tại đây. Ta và con trẻ đi đến nơi kia, sau khi cử hành việc thờ phượng xong, chúng tôi sẽ trở lại đây với các ngươi”. Ông lấy củi dành để đốt của lễ toàn thiêu mà đặt trên vai Isaac, con ông, còn ông thì cầm lửa và gươm. Khi cha con cùng đi trên đường, Isaac hỏi cha mình rằng: “Thưa cha”. Ông Abraham trả lời: “Hỡi con, con muốn gì?” Isaac nói: “Củi và lửa có đây rồi, còn của lễ toàn thiêu ở đâu?” Ông Abraham đáp: “Hỡi con, Thiên Chúa sẽ dự liệu của lễ toàn thiêu”. Vậy hai cha con tiếp tục cùng đi.

Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên đống củi trên bàn thờ. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: “Abraham! Abraham!” Ông thưa lại: “Dạ, con đây”. Người nói: “Ðừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây, Ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta”. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Ông gọi tên nơi này là “Chúa trông thấy”. Bởi vậy, mãi cho đến ngày nay, người ta quen nói rằng “Trên núi Chúa sẽ trông thấy”.

Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: “Chúa phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời Ta”.

Ông Abraham trở về cùng các đầy tớ, và họ cùng nhau đi về Bersabê, và lập cư tại đó.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

Ðáp: Tôi sẽ tiến đi trước Thiên nhan Chúa, trong miền đất của nhân sinh (c. 9).

Xướng: Tôi mến yêu Chúa, vì Chúa đã nghe, đã nghe tiếng tôi cầu khẩn; vì Chúa đã lắng tai nghe lời tôi trong ngày tôi kêu cầu Chúa.

Xướng: Thừng chão tử thần đã quấn lấy tôi, và màng lưới âm phủ đã chụp trên người tôi; tôi đã rơi vào cảnh lo âu khốn khó. Và tôi đã kêu cầu danh Chúa: “Ôi lạy Chúa, xin cứu vớt mạng sống con”.

Xướng: Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng tôi rất từ bi. Chúa gìn giữ những người chất phác, tôi đau khổ và Người đã cứu thoát tôi.

Xướng: Bởi Người đã cứu tôi khỏi tử thần, cho mắt tôi khỏi rơi lệ và chân tôi không quỵ ngã. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.

Bài Ðọc I: (Năm II) Am 7, 10-17

Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Ta”.

Trích sách Tiên tri Amos.

Trong những ngày ấy, một vị tư tế ở Bêthel, là Amasia, sai người đến với Giêrôbôam, vua Israel, mà thưa rằng: “Amos đã nổi loạn chống đức vua, ngay trong nhà Israel, xứ sở không chịu nghe các lời của y”. Vì đây, Amos nói rằng: “Giêrôbôam sẽ chết vì gươm, và dân Israel sẽ bị đày xa xứ sở”.

Và Amasia đã nói với Amos: “Hỡi nhà tiên tri, hãy trốn sang đất Giuđa mà kiếm ăn và nói tiên tri. Ðừng ở Bêthel mà tiếp tục nói tiên tri nữa. Vì đây là nơi thánh của vua, là đền thờ của vương quốc”. Nhưng Amos trả lời Amasia rằng: “Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải con của tiên tri: nhưng tôi là một mục tử, chuyên trồng cây sung. Chúa đã bắt tôi khi tôi đi theo đoàn vật, và Chúa bảo tôi: “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta”. Và này, hãy nghe lời Chúa phán: “Người bảo: Chớ nói tiên tri chống lại Israel, chớ chỉ trích dòng họ kẻ theo dị thần”. Chính vì thế mà Chúa phán như sau: “Vợ ngươi sẽ gian dâm trong thành phố. Con trai con gái ngươi sẽ gục ngã dưới lưỡi gươm. Ruộng vườn ngươi sẽ bị phân tán. Chính ngươi, ngươi sẽ chết trên đất nhơ nhớp, và dân Israel sẽ bị đày ải xa quê hương mình”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 18, 8. 9. 10. 11

Ðáp: Phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy (c. 10b).

Xướng: Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. – Ðáp.

Xướng: Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. – Ðáp.

Xướng: Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. – Ðáp.

Xướng: Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng; ngọt hơn mật và hơn cả mật chảy tự tàng ong. – Ðáp.

Alleluia: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống”. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 9, 1-8

“Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng”. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng “Tội con được tha rồi”, hay nói “Hãy chỗi dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội”. Bấy giờ Người nói với người bất toại: “Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con”. Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ; xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Ðức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ca hiệp lễ

Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi hãy chúc tụng thánh danh Người.

Hoặc đọc:

Chúa nguyện rằng: Lạy Cha, Con cầu xin cho chúng, để chúng nên một như Ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai Con.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước Mình và Máu Con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào; xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Suy niệm: Người ta khiêng đến cho Chúa Giê-su một người bị bại liệt nằm trên giường, họ xin Chúa chữa lành cho anh ta. Anh ta được Chúa không chỉ chữa lành phần xác mà còn chữa lành phần hồn nữa: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” Trước công việc tốt đẹp Chúa Giê-su làm, lẽ ra các kinh sư phải thán phục ca ngợi Chúa; ngược lại, với cái nhìn bị che khuất bởi thành kiến và đố kỵ, họ “kết tội” Ngài là phạm thượng vì tiếm quyền tha tội của Thiên Chúa. Đáp lại, Chúa hỏi chữa lành bại liệt và tha tội, đàng nào dễ hơn! Thật ra, không có việc nào dễ hơn vì cả hai việc đều là dấu chỉ quyền năng Thiên Chúa nơi Đức Giê-su Ki-tô và qua dấu chỉ đó thì người ta có thể nhận ra Ngài quả thật là Thiên Chúa, là Đấng Cứu độ.

Mời Bạn: Vì đố kỵ, các kinh sư Do Thái đã không nhìn nhận Đức Giê-su là Thiên Chúa, và vì thế họ không nhận được ơn chữa lành tâm hồn. Chúa có thể chữa lành tật bệnh tâm hồn bạn, nhưng trước hết bạn cần loại bỏ cái nhìn đố kỵ đầy thành kiến để bạn có thể nhận ra Chúa hiện diện trong tâm hồn mọi người anh em, cũng như thấy được bàn tay quan phòng của Ngài can thiệp trong thế giới và trong tâm hồn mỗi người. Và nhất là nhận ra mình cần được tha thứ, cần được Chúa chữa lành tâm hồn.

Sống Lời Chúa: Tập sống tích cực bằng cách nỗ lực “làm điều thiện cho mọi người” (Gl 6, 10), “không sờn lòng nản chí” (2Tx 3, 13).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của con và chữa lành hồn xác con, để con biết noi gương Chúa quên mình phục vụ hết mọi người.

KHAO KHÁT CHÚA
(THỨ NĂM TUẦN 13 TN NĂM CHẴN)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 13 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng ta làm nghĩa tử để chúng ta trở thành con cái ánh sáng, xin Chúa đừng để chúng ta sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng ta luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa.

Con cái ánh sáng, thì ở trong thành đô ánh sáng của Thiên Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Samuen quyển II cho thấy: Thành Giêrusalem đón nhận Hòm Bia Giao Ước. Từ nay Thành là nơi Thiên Chúa ngự, nơi toàn thể dân Ítraen tiến về hành hương, mở đầu cho sứ mạng thành đô Hội Thánh Chúa Kitô, tức là Giêrusalem mới, vượt ra ngoài mọi ranh giới của chủng tộc và quốc gia. Lạy Chúa, xin đứng dậy để cùng với hòm bia oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi. Ước chi hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự công chính, kẻ hiếu trung với Ngài được cất tiếng hò reo. Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Con cái ánh sáng, thì khao khát đến cùng ánh sáng và chiêm ngưỡng ánh sáng rạng ngời, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Giêrônimô cho thấy: Cá bị kéo ra khỏi biển thì cá chết, nhưng, các Tông Đồ đã bắt chúng tôi như bắt cá, và đã kéo chúng tôi ra khỏi biển thế gian này, để đưa chúng tôi từ cõi chết sang cõi sống. Bao lâu chúng tôi còn ở trong thế gian, thì mắt chúng tôi như mất hút trong vực thẳm, và đời sống chúng tôi còn lây lất trong bùn nhơ; nhưng, sau khi được thoát khỏi những đợt sóng, chúng tôi mới nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy ánh sáng thật… Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng.

Con cái ánh sáng, thì phải tuân giữ những mệnh lệnh, thánh chỉ của Chúa, nếu không, sẽ tự chuốc họa vào thân, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Amốt cho thấy: Ítraen sẽ bị đày xa quê cha đất tổ. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 18B, vịnh gia cũng đã cho thấy: Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Trong bài Tin Mừng, thánh Mátthêu tường thuật lại: Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, làm người để hòa giải con người với Thiên Chúa. Khi chứng kiến người bại liệt đi lại được, dân chúng đã tôn vinh Thiên Chúa, vì đã ban cho loài người được quyền năng chữa lành và tha tội như thế. Quyền tha tội là của Thiên Chúa, ấy thế mà, Đức Giêsu lại có quyền năng như thế, khiến dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa. Con cái ánh sáng thì khao khát đến cùng ánh sáng, khao khát được ở trong thành đô ngập tràn ánh sáng: Tôi sẽ tiến về lều thánh cao sang, đến tận nhà Thiên Chúa. Nhà Thiên Chúa là Hội Thánh, nghĩa là lều thánh cao sang, vì ở đó, rộn rã tiếng reo mừng tán tạ, giữa sóng người trẩy hội tưng bừng. Ba nguồn suối của Hội Thánh là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là những nguồn suối mà linh hồn chúng ta khát khao: Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Như nào rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, ước gì linh hồn ta cũng ước ao mãnh liệt và bừng cháy lửa khát khao Chúa. Chính nhờ Đức Kitô, ta được nhận làm nghĩa tử, được trở nên con cái ánh sáng, ước gì ta luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa, để mọi người nhìn thấy cách sống của ta, họ sẽ tôn vinh Thiên Chúa. Ước gì được như thế!

KHÔNG CÒN PHẢI THẸN THÙNG
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi!”.

“Thật nghịch lý, Ngài ăn uống với tội nhân để họ không chết đói vì tội lỗi của mình! Đấng vô tội bị tội nhân - những kẻ tự cho mình là ‘công chính’ - gọi là bất hợp pháp, báng bổ, mê rượu, háu ăn và mạo danh! Đấng Toàn Thánh kết giao với phường tội nhân để họ không còn phải thẹn thùng!” - Anthony Fortosis.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay chứng thực nghịch lý Anthony Fortosis đã nêu, Chúa Giêsu “không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”, một hãnh diện cho các tội nhân! Vì thế, ai nhận mình có tội, nhờ Ngài, sẽ ‘không còn phải thẹn thùng!’.

Điều này có thể gây ngạc nhiên! Đúng, Chúa Giêsu đến vì mọi người, công chính và tội lỗi; nhưng điều chúng ta cần hiểu là, ‘không ai thực sự công chính’. Nói cách khác, tất cả mọi người đều là tội nhân cần Chúa Cứu Thế. Bằng cách nói “Tôi không đến để kêu gọi người công chính”, Ngài nói đến thái độ tự cho mình là ‘công chính’ của các biệt phái, những người nghĩ Ngài ‘chỉ nên kết giao’ với những ai không phạm tội, ‘chỉ nên giao tiếp’ với họ và với bất kỳ ai - mà ‘cách công khai’ - không ai biết họ là tội nhân! Vậy mà, nguyên não trạng và thái độ đề cao bản thân để khinh chê người khác cũng đủ khiến họ trở thành kẻ có tội! Buồn thay, tội của người Pharisêu ‘có tính chất tử tế’ hơn so với tội của những người khác! Tội của họ là tội kiêu ngạo tâm linh - không nhìn thấy tội mình - và Thiên Chúa bất lực để có thể tha thứ cho họ!

Tuyên bố mạnh mẽ trên đây của Chúa Giêsu dẫu là dành cho giới biệt phái, nhưng còn là một lời mời gọi dành cho bạn và tôi, những ai sẵn sàng thừa nhận tội lỗi mình. Một khi có thể hạ mình trước sự tốt lành của Thiên Chúa, nhìn nhận tội lỗi mình trong ánh sáng Ngài, chúng ta cho phép Chúa Giêsu đóng vai Thầy Thuốc Thần Thánh trong cuộc sống. Vì thế, việc nhận ra lòng thương xót của Ngài chữa lành một cách hoàn hảo như thế nào sẽ dẫn chúng ta đến chỗ sẵn sàng chạy ùa đến với lòng lân tuất của Ngài như vậy. Sự mau mắn của Matthêu đã chứng thực điều đó, “Ông đứng dậy đi theo Người!”.

Qua Amos, Thiên Chúa vạch tội những người giàu có áp bức kẻ nghèo. Ngài kêu gọi họ sám hối, nhận ra lỗi lầm. Và Ngài cảnh báo, nếu không sám hối, rồi đây, họ không chỉ chuốc lấy tang tóc, đói khát cơm bánh nhưng đói một cái gì lớn hơn, “Đói nghe Lời Chúa!” -  bài đọc một. Thánh ca Tin Mừng lặp lại sự thật này, “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn phải nhờ Lời Chúa dưỡng nuôi!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi!”. Như vậy, việc kết giao với các tội nhân là niềm vui thực sự của Chúa Giêsu. Không chỉ mời gọi tội nhân, kết thân với tội nhân, nhưng Ngài còn trở nên ‘như một tội nhân’. Hơn thế nữa, Ngài để cho những người ‘không nhận mình là tội nhân’ hành hạ và giết chết. Bằng cách đó, Ngài thấu hiểu tội nhân, chạm đến những vết thương tội lỗi gây cho họ. Vì thế, đừng bao giờ ngã lòng, sợ hãi hay mặc cảm khi thấy mình có tội; trái lại, tin tưởng và hy vọng, vì biết rằng, đó là lúc chúng ta ‘gần Chúa’ nhất; cũng là lúc ‘Chúa gần’ chúng ta nhất!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin xót thương con là kẻ có tội, đây là lúc con ‘gần Chúa’ nhất, cũng là lúc ‘Chúa gần’ con nhất! Vì con ‘cần Chúa’, cũng như Chúa đang rất ‘cần con!’”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây