TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh PHILIPPHÊ NÊRI, linh mục Ngày 26 tháng 5

Thứ hai - 23/05/2022 19:46 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1250
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
VHTK Thánh PHILIPPHÊ NÊRI, linh mục Ngày 26 tháng 5

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH PHILIPPHÊ NÊRI, linh mục
Ngày 26 tháng 5
Tin Mừng thánh Máccô 16,15-20
TIN MỪNG
 
15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
 
 
15 He said to them, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature.
 
16 Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does not believe will be condemned.
 
17 These signs will accompany those who believe: in my name they will drive out demons, they will speak new languages.
 
18 They will pick up serpents (with their hands), and if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover."
 
19 So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God.
 
20 But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs.)
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
PhilipNerai
 Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Máccô 16,19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đức Giêsu đã truyền dạy những ai hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)
a. Các tông đồ.
b. Những tư tế.
c. Các kitô hữu.
d. Dân Ítraen.
 
a2. Những ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được gì? (Mc 16,16)
a. Thiên Chúa yêu thương.
b. Hưởng Nước Trời.
c. Cứu độ.
d. Đất làm gia nghiệp.
 
a3. Những ai không tin thì sẽ bị điều gì? (Mc 16,16)
a. Bị kết án.
b. Loại trừ.
c. Ghét bỏ.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a4. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những người có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ được gì? (Mc 16,17-18)
a. Trừ được quỷ.
b. Nói được những tiếng mới lạ.
c. Làm cho những người bệnh được mạnh khỏe.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a5. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa đi đâu? (Mc 16,19)
a. Lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.
b. Đi thăm những người công chính.
c. Xuống ngục tổ tông.
d. Cả a, b và c đúng.
 
B. Thánh Philipphê Nêri
 
b1. Thánh Philipphê Nêri sinh năm 1515 tại đâu?
a. Rô ma.
b. Florence.
c. Venice.
d. Napoli.
 
b2. Sau khi thụ phong linh mục, thánh Philipphê Nêri dành phần lớn thời gian trong ngày để làm gì?
a. Dạy học.
b. Ngồi tòa giải tội.
c. Nghiên cứu sách vở.
d. Làm việc bác ái.

b3. Với lòng ước ao muốn gieo vãi chính máu mình cho Chúa Kitô như thánh Phanxicô Xaviê ở phương Đông, ngài được mệnh danh là gì?
a. Tông đồ Dân ngoại.
b. Tông đồ thành Rôma.
c. Tông đồ Đông phương.
d. Tông đồ của những người nghèo.
 
b4. Thánh Philipphê Nêri qui tụ một số anh em linh mục cùng chí hướng và ngài được đặt làm bề trên của hội dòng  mới. Hội dòng này tên là gì?
a. Dòng Lazarist.
b. Dòng Giảng thuyết.
c. Dòng Biển Đức.
d. Dòng Đồng Công.

b5. Thánh Philipphê ngã bệnh và mất ngày 26 tháng 5 năm 1595. Năm 1615 ngài được phong chân phước bởi Đức Giáo Hoàng Phaolô V và năm 1622 được phong hiển thánh bởi Đức Giáo Hoàng nào?
a. Đức Giáo Hoàng Phaolô V.
b. Đức Giáo Hoàng Gregory XV.
c. Đức Giáo Hoàng Lêô XI.
d. Đức Giáo Hoàng Clêmentê IX.
 
III. Ô CHỮ 
oc phILIP NERI xavie
 
Những gợi ý
 
01. Những ai tin và chịu điều gì thì được cứu độ? (Mc 16,16)
 
02. Nhân danh Thầy họ sẽ cầm được con vật này.  (Mc 16,18)
 
03. Những ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được gì? (Mc 16, 16)
 
04. Những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông đã làm gì?(Mc 16,20)
 
05. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16,19)
 
06. Những ai không tin thì sẽ bị điều gì? (Mc 16,16)
 
07. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16, 15)
 
08. Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16, 19)07.
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
 loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
Tin Mừng thánh Máccô 16,15
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Tin Mừng thánh Máccô 16,15-20
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Thánh Philipphê Nêri
 
* Tin Mừng thánh Máccô 16,19
 
“Chúa Giêsu được đưa lên trời
và ngự bên hữu Thiên Chúa.”
 
II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
 
01. a. Các tông đồ (Mc 16,15)
02. c. Cứu độ (Mc 16,16)
03. a. Bị kết án (Mc 16,16)
04. d. Cả a, b và c đúng (Mc 16,17-18)
05. a. Lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa (Mc 16,19)
 
B. Thánh Philipphê Nêri
 
b1. b. Florence
b2. b. Ngồi tòa giải tội
b3. b. Tông đồ thành Rôma
b4. b. Dòng Giảng thuyết
b5. b. Đức Giáo Hoàng Gregory XV
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Phép rửa (Mc 16,16)
02. Rắn (Mc 16,18)
03. Cứu độ (Mc 16,16)
04. Rao giảng (Mc 16,20)
05. Thiên Chúa (Mc 16,19)
06. Bị kết án (Mc 16,16)
07. Tin mừng (Mc 16,15)
08. Đức Giêsu (Mc 16,19)
 
Hàng dọc : Rao Giảng
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 

Ngày 26-05
THÁNH PHILIPPHÊ NÊRI
Linh Mục (1515 - 1595)


 
Thánh Philipphê Nêrô sinh năm 1515 tại Florence. Bị mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, nhưng Philipphê có một bà Dì nhất mực yêu thương. Ngược lại Philipphê cũng rất vui tươi và ngoan ngùy đang cho mọi người yêu thích. Ngài hấp thụ được đức tin sâu xa nôi cha mẹ và các cha dòng Daminh ở tu viện thánh Marcô.

Năm 1533 Ngài đến sống với người cậu ở gần Naples để tập nghề kinh doanh. Ong cậu không có con thừa tự nên muốn dành gia tài cho Philipphê, nhưng thánh nhân thấy mình không có ơn gọi để sống cuộc đời như vậy. Và Ngài đi bộ về Roma, không tính toán cũng không có đồ dùng chi, Philipphê sẽ sống và chết tại Roma.

 
Một người đồng hương ở Roma cho Philipphê một căn phòng với điều kiện là dành ít thời gian dạy dỗ cho con cái họ. Thánh nhân đã sống đời cầu nguyện và học hành trong cô tịch, ngày ăn một bữa với bánh mì, nước và trái ôliu, ngủ trên sàn nhà. Trong khi theo môn triết học và thần học, Ngài vẫn tìm cách lôi kéo bạn bè vào nếp sống đạo đức, lo cải hoá người khác. Như vậy chính thánh nhân cũng bị cám dỗ và phải cố gắng để tự chủ, Ngài tăng thêm lời cầu nguyện và các việc hy sinh hãm mình.
 
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1544, trong khi cầu nguyện, Ngài thấy một vật gì như trái banh bằng lửa xoáy vào trong tim gây nên một cơn bệnh và một vết thương xưng lên dầu không đau đớn gì. Trong cuộc khám nghịệm sau khi chết người ta thấy hai xương sườn phía trên bị gãy và tạo ra một khoảng rộng lớn hơn.

Sau nhiều năm, Ngài bán hết sách vở và bắt đầu lo cho linh hồn người khác hơn là cho mình. Ngài hòa mình với các bạn trẻ ở các ngã tư , các cửa tiệm và các bờ sông, dùng đến sức thu hút tự nhiên lẫn siêu nhiên để dẫn họ về đường ngay.

Hòa mình vào nhóm các nhà giảng thuyết, Philipphê đã gây được nhiều ảnh hưởng nơi các giáo dân lẫn lương dân. Người ta cho rằng: Ngài làm nhiều phép lạ. Tuy nhiên, thánh nhân rất khiêm tốn và không dám nhận chức linh mục. Cuối cùng theo lời khuyên của cha giải tội, Ngài thụ phong linh mục năm 1551. Nhiệt tâm của Ngài thật mãnh liệt khi Ngài cử hành thánh lễ đầu tiên đến nỗi như có một luồng ánh sáng từ Ngài phát ra. Phần lớn thời gian trong ngày và cả ban đêm Ngài dành vào việc ngồi tòa giải tội. Nhận thấy có nhiều thanh niên và trẻ em biếng nhác, Ngài mở cửa không cho chúng vui tươi trò chuyện ca hát. Căn phòng ấy được mệnh danh là "Ngôi nhà của nịềm vui Kitô giáo". Mỗi chiều Ngài tổ chức buổi cầu nguyện chung cho các tín hữu. Muốn cho lời cầu nguyện khởi sắc, Ngài nhờ người bạn danh tiếng là nhạc sĩ Palestrina phổ nhạc các thánh thi. Nhà nghệ sĩ này coi Ngài như một người cha và đã qua đời trong cánh tay Ngài. các linh mục muốn dấn thân phù giúp Ngài đã họp thành một hội ái hữu và đó là tiền thân của dòng giảng thuyết.

Thánh Philipphê làm việc với một tính khí vui tươi đặc biệt. Ngày kia cộng đoàn một bạn trẻ đến báo tin cho Ngài biết hạnh phúc của mình đã được thân phụ cho theo học luật. Sau khi phác họa niềm vui hạnh phúc của mình như thế nào rồi, anh nghe hỏi:

- Học xong anh sẽ làm gì ?
- Con sẽ đậu bằng tiến sĩ luật .
- Rồi sao nữa ? 
- Con sẽ cãi những vụ kiện quan trọng, khó khăn để thành danh tiếng.
- Rồi sao nữa ?
- Con sẽ nên danh giá và giàu có thỏa lòng mong ước .
- Rồi sao nữa ? 
- Con sẽ sống sung sướng và hạnh phúc.
- Rồi sao nữa ? 
- Rồi sao nữa ? sao nữa ? rồi con chết.
- Thánh nhân cao giọng hỏi tiếp: Rồi sao nữa ? 

Và bạn trẻ không biết trả lời ra sao nữa, nhưng câu hỏi đã lọt vào trong tâm hồn cho đến khi hiến mình trong tu viện và chết lành thánh.

Cũng với tính khôi hài này. Thánh Philipphê đã sửa dạy được nhiều nết xấu của người ta. Chẳng hạn một phụ nữ quen tật nói xấu người khác được nghe thánh nhân dạy hãy mua một con gà giết chết, rồi vừa đi vừa nhổ lông trên đường tới gặp Ngài. Chị ta ngạc nhiên làm và như vậy. Tới nơi thánh nhân dạy : - Chị hãy trở về đường cũ và lượm hết các lông đó lại.

Người phụ nữ la lối không thể được vì gió thổi bay khắp chốn rồi. Thánh nhân mới nói: - Những lời nói xấu vu oan cho người ta một khi ra khỏi miệng sẽ truyền từ tai này qua tai nọ. Chị có thể lấy lại được không ?

Và thánh Nhân khuyên nhủ : - Khi muốn nói về một người nào làm khổ mình, hãy nói với Chúa mà thôi để cầu nguyện và giúp họ sửa sai.

Với những bức thư của thánh Phanxicô Xavier từ phương Đông gởi về, thánh Philipphê đã tìm cách theo Ngài để gieo vãi chính máu mình cho Chúa Kitô. Nhưng một thày dòng khổ tu đã nói với thánh nhân : - Dân An độ của Ngài ở tại Roma này.

 
Thế là thánh nhân ở lại Rôma trở thành "Tông đồ thành Rôma".

Năm 1622 khi được phong thánh, thì Phanxicô Xavie vị "Tông đồ của dân An độ" cũng được tuyên phong với Ngài.

Năm 1575, Đức giáo hoàng Gregoriô XIII đã cho Ngài và anh em linh mục thuộc nhóm Ngài một nhà thờ. Họ tái thiết thành một nhà thờ mới và ngày nay cũng chính là nhà mẹ ở Roma của dòng giảng thuyết. Philipphê được đặt làm bề trên của hội dòng mới, dòng giảng thuyết. Ngài hướng dẫn anh em trong dòng sống như như các linh mục triều, không có lời khấn nào đặc biệt, nhưng liên kết với nhau trong tình yêu thương nhau, trong một mục đích là phục vụ các linh hồn bằng việc cầu nguyện, giảng dạy và ban các phép bí tích. Ngài không đặt ra nhiều lề luật và ngày nay có tới 40 nhà dòng giảng thuyết gồm các phần tử sống theo đường lối của thánh Philipphê Nêrô.
 
Năm 1595, thánh Philipphê ngã bệnh. Ngày 25 tháng 5 Ngài dâng lễ và ngồi tòa như thường lệ. Nhưng sáng hôm sau Ngài bị thổ huyết, trong khi giơ tay chúc lành cho cộng đoàn và miệng lẩm bẩm : - Đây là tình yêu của con, hạnh phúc của lòng con và thánh nhân đã phó mình cho tình yêu.
 
Ngài dâng lễ và ngồi tòa như thường lệ. Nhưng sáng hôm sau Ngài bị thổ huyết, trong khi giơ tay chúc lành cho cộng đoàn và miệng lẩm bẩm : - Đây là tình yêu của con, hạnh phúc của lòng con và thánh nhân đã phó mình cho tình yêu.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây