TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng –Năm B

“Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”. (Mc 1, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, ngày 01.10

Thứ sáu - 11/06/2021 08:24 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   757
 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này,người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời."
VHTK thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, ngày 01.10

 

Tin Mừng thánh Mátthêu 18,1-5
Ngày 1 tháng 10
 
 
 
Tin Mừng
 
Ai là người lớn nhất trong Nước Trời? (Mc 9:33 -37; Lc 9:46 -48 )
 
1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? "2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
 
4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.
 
5 "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
 
 
1At that time the disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?"
 
2 He called a child over, placed it in their midst,3 and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children,  you will not enter the kingdom of heaven.
 
4 Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven.
 
5  And whoever receives one child such as this in my name receives me.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
st therese
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Mátthêu 18,3b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Ai hỏi Đức Giêsu ‘Thưa thày ai là người lớn nhất trong Nước Trời? (Mt 18,1)
a. Người Pharisêu.
b. Các bà mẹ.
c. Các môn đệ.
d. Các trẻ nhỏ.
 
a2. Đức Giêsu nói với các ông ‘Nếu các ông không trở nên như gì thì không được vào Nước Trời’? (Mt 18,3)
a. Người nghèo.
b. Người phục vụ.
c. Người công chính.
d. Trẻ nhỏ.
 
a3. Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ thì chẳng được vào đâu ? (Mt 18,4)
a. Thiên đàng.
b. Dự tiệc cưới.
c. Nước Trời.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a4. ‘Ai tự hạ mình, coi mình như trẻ nhỏ, người ấy sẽ là người lớn nhất ở đâu?’ (Mt 18,4)
a. Cộng đoàn.
b. Giáo Hội.
c. Gia đình.
d. Nước Trời.
 
a5. Ai đón tiếp một em nhỏ này vì danh Thầy là đón tiếp ai? (Mt 18,5)
a. Thầy.
b. Chúa Cha.
c. Người công chính.
d. Môn đệ.
 
 
B.Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu
 
b1.  Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu được sinh ra ở đâu?
a.   Provence.
b.   Alencon.
c.   Lisieux.
d.   Loudre.
 
b2. Song thân của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu tên là gì ?
a.   Ông Louis Martin và bà Zélie Guérin.
b.   Ông Louis Martin và bà Anna Guérin.
c.   Ông Louis Dacaria và bà Maria Guérin.
d.   Ông Gioan Martin và bà Zélie Guérin.
 
 
b3. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sống trong dòng tu nào?
a.   Dòng Phaolô.
b.   Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn.
c.   Dòng Cát Minh.
d.   Dòng Tiểu Muội.
 
b4. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã xin Đức Giáo Hoàng nào cho phép chị vào Dòng trước tuổi qui định?
a.   Ðức Giáo hoàng Piô X.
b.   Ðức Giáo hoàng Piô XII.
c.   Ðức Giáo hoàng Lêô XIII.
d.   Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV.
 
b5. Đức Giáo Hoàng nào đã tôn phong thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu là Tiến sĩ Hội Thánh?
a.   Ðức Giáo hoàng Piô XII.
b.   Ðức Giáo hoàng Gioan XXIII.
c.   Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d.   Ðức Giáo hoàng Bênêdictô XVI.
 
 
III. Ô CHỮ 
 
 
oc terexa 1 thg 10
 
Những gợi ý
 
 
01. Ai hỏi Đức Giêsu ‘Thưa Thầy ai là người lớn nhất trong Nước Trời’? (Mt 18,1)
 
02. Vậy ai làm gì, coi mình như trẻ nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời? (Mt 18,4)
 
03. Đức Giêsu nói với các ông ‘Nếu các ông không trở nên như gì thì không được vào Nước Trời’? (Mt 18,3)
 
04. Các môn đệ hỏi ai về việc ‘Ai là người lớn nhất trong Nước Trời’ ? (Mt 18,1)
 
05. Ai đón tiếp một em nhỏ này vì danh Thầy là đón tiếp ai? (Mt 18,5)
 
06. Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ thì chẳng được vào đâu ? (Mt 18,4)
 
07. ‘Ai tự hạ mình, coi mình như trẻ nhỏ, người ấy sẽ là người lớn nhất ở đâu?’ (Mt 18,4)
 
08.  ‘Ai làm gì một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy’? (Mt 18,5)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này,
người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời."
Tin Mừng thánh Mátthêu 18,4
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU
Tin Mừng thánh Mátthêu 18,1-5
Ngày 1 tháng 10
I. HÌNH TÔ
 
 
 
* Chủ đề :
Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu
 
* Tin Mừng  Mátthêu 18,3b
 
“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. c. Các môn đệ (Mt 18,1)
a2. d. Trẻ nhỏ (Mt 18,3)
a3. c. Nước Trời (Mt 18,4)
a4. d. Nước Trời (Mt 18,4)
a5. a. Thầy (Mt 18,5)
 
B.
b1. Alencon, nướcPháp.
b2. Ông Louis Martin và bà Zélie Guérin.
b3. Dòng Cát Minh.
b4. Ðức Giáo hoàng Lêô XIII.
b5. Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
 
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Môn đệ (Mt 18,1)
02. Tự hạ (Mt 18,4)
03. Trẻ nhỏ (Mt 18,3)
04. Đức Giêsu (Mt 18,1)
05. Thầy (Mt 18,5)
06. Nước Trời (Mt 18,4)
07. Nước Trời (Mt 18,4)
08.  Tiếp đón (Mt 18,5)
 
Hàng dọc : Nước Trời
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
 
 
 
 
 
 
Lễ Kính Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu
Tiểu sử thánh Têrêsa
 
 
  Tiểu sử "Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu"
 
      Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (2 tháng 1 năm 1873 - 30 tháng 9 năm 1897), là một nữ tu Công giáo được phong hiển Thánh và được ghi nhận là một Tiến sĩ Hội Thánh.
 
  Thời thơ ấu
 
      Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu chào đời tại Alencon, Pháp. Têrêsa là con của Louis Martin - một thợ đồng hồ và Zelie-Marie Guérin - một người dệt đăng-ten. Cha mẹ của Têrêsa rất đạo đức. Louis đã từng muốn làm thầy tu nhưng lại bị từ chối vì không biết tiếng Latin. Zelie-Marie đã từng muốn làm nữ tu nhưng bị cho biết là bà không có ơn gọi. Thay vào đó, bà khấn là nếu kết hôn, bà sẽ dâng hết các con mình cho Giáo hội. Louis và Zelie-Marie gặp nhau vào năm 1858 và lấy nhau chỉ ba tháng sau đó. Họ có chín người con, nhưng chỉ có năm cô con gái - Marie, Pauline, Leonie, Celine và Therese (Têrêsa) - là sống sót đến tuổi trưởng thành. Têrêsa là con út trong nhà. Việc đan đăng-ten của Zelie thành công đến nỗi Louis bán tiệm sửa đồng hồ của mình để giúp bà.
 
Zelie chết vì bệnh ung thư vú năm 1877 khi Têrêsa chỉ mới bốn tuổi. Louis bán cửa tiệm đăng-ten và dọn đến Lisieux, vùng Calvados, trực thuộc Normandie, nơi người em vợ là Isidore Guerin, một dược sĩ, sống với vợ và hai con gái.
 
      Têrêsa theo học tại Tu viện Notre Dame due Pre của dòng Bênêđictô. Khi người được chín tuổi, chị Pauline, người đã đảm nhận vai trò là "người mẹ thứ hai" của cô, gia nhập một tu viện dòng Camêlô tại Lisieux. Têrêsa cũng muốn vào dòng Camêlô như chị, nhưng khổ nỗi vẫn còn nhỏ quá. Ở tuổi 15, sau khi chị Marie cũng gia nhập tu viện ấy, Têrêsa lại thử xin vào dòng một lần nữa, nhưng cha bề trên của tu viện lại không cho vì Têrêsa còn quá trẻ. Cha Têrêsa đem cô con gái 15 tuổi của mình đi hành hương Rôma. Trong một buổi tiếp kiến chung với Giáo hoàng Leo XII, Têrêsa đã xin người cho phép mình nhập dòng ở tuổi 15. Nhưng Giáo hoàng Leo XII lại nói: "Này con, hãy làm theo ý bề trên quyết định".
 
      Ít lâu sau, Giám mục Bayeux ra quyền cho bề trên dòng nhận Têrêsa. Tháng 4 năm 1888, Têrêsa trở thành một nữ tu dòng Camêlô. Năm 1889, cha Têrêsa lên cơn đột quỵ và phải vào nhà thương tư Bon Sauveur tại Caen, nơi ông ở ba năm. Ông trở lại Lisieux vào năm 1892 và qua đời năm 1894. Với cái chết của cha mình, Celine, người đã lo cho ông, gia nhập tu viện mà các chị em kia đang sống. Năm 1895, người chị em bà con là Marie Guerin cũng gia nhập cùng dòng. Còn Leonie, sau nhiều lần thất bại với dòng Camêlô, trở thành nữ tu Francoise-Therese của dòng Đức Bà Thăm viếng ở Caen.
 
  Đường Thơ Ấu
 
      Thánh Têrêsa được biết đến nhiều nhất bởi linh đạo "Đường Thơ ấu" của mình. Trong việc tìm kiếm sự thánh thiện, Têrêsa đã thấu hiểu rằng để đạt được đều ấy và bày tỏ tình yêu của mình đối với Chúa, thì không cần phải thực hiện những việc làm anh hùng hoặc "cao siêu". Têrêsa viết: "Tình yêu chứng tỏ chính nó bởi việc làm, vì vậy làm sao con có thể chứng tỏ tình yêu của mình được? Con không thể làm những việc cao siêu được. Cách duy nhất để con chứng tỏ tình yêu của mình là bằng cách rắc hoa; những bông hoa này là tất cả những hy sinh bé nhỏ, mỗi cái nhìn, mỗi lời nói và thực hiện mọi việc làm bé nhỏ nhất với tình yêu". Linh đạo "Đường Thơ ấu" này cũng xuất hiện trong con đường người nữ tu trẻ tiến đến đời sống thiêng liêng: "Đôi lúc, khi con đọc các bài viết thiêng liêng, nơi mà sự hoàn hảo được cho thấy với một ngàn cản trở cũng như những ảo tưởng xung quanh nó, tâm trí bé nhỏ tội nghiệp của con trở nên mệt mỏi, con đóng cuốn sách, để lại đầu óc con như bị cắt ra làm đôi và trái tim con như bị co rút lại. Con mở Kinh Thánh ra. Và ngay lúc đó, tất cả đều trông thật là rực rỡ, một chữ duy nhất đã mở ra những chân trời vô tận cho linh hồn của con. Sự hoàn hảo trông thật là dễ dàng. Con thấy đó là đủ để nhận ra sự hi hữu của mình và vì như vậy, dâng trọn bản thân mình, như một đứa trẻ, vô cánh tay của Chúa nhân lành. Để lại cho những tâm hồn vĩ đại, những trí óc vị đại những cuốn sách to tát con không thể hiểu nổi, con vui mừng hớn về sự bé nhỏ của mình bởi vì "chỉ có trẻ nhỏ và những ai có đầu óc như vậy sẽ được nhận vào bữa tiệc Thiên Đàng". Những đoạn văn như cái ở trên cũng cho thấy Têrêsa chứa nhiều tình cảm và cũng rất ngây thơ. Điều này được thể hiện rõ qua cách người nữ tu tiến đến sự cầu nguyện: "Đối với con, cầu nguyện là sự dấy lên của trái tim, nó là một cái nhìn đơn sơ về Thiên Đàng, nó là tiếng kêu của nhận diện và tình yêu, ôm ấp cả khổ cực lẫn niềm vui. Nói một cách khác, nó là một cái gì đó cao quý, siêu nhiên, mở rộng tâm hồn con ra và kết hợp nên một với Chúa... Con đã không có dũng cảm để tìm trong sách các lời kinh đẹp đẽ... Con giống như một đứa con nít chưa biết đọc, chỉ nói với Chúa tất cả những gì con muốn và Ngài sẽ hiểu thấu.”Sức khỏe suy yếu và qua đời”
 
Những năm cuối cùng của Têrêsa được đánh dấu với sự suy sụt được chịu đựng một cách kiên trì, không lời than thở. Sáng Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1896, Têrêsa bắt đầu ho ra máu. Căn bệnh lao phổi đã đi đến hồi nghiêm trọng. Têrêsa đã có liên lạc với một cơ sở truyền giáo của dòng Camêlô ở bên Đông Dương thuộc Pháp và đã được mời đi, nhưng vì bệnh tình, nên đã không đi được. Tháng 7 năm 1897, Têrêsa được chuyển đến bệnh xá của tu viện, nơi người nữ tu trẻ trút hơi thở cuối cùng vào ngày 30 tháng 9 năm 1897, ở tuổi 24. Trên giường bệnh, người ta nói rằng Têrêsa đã trối: "Con đã đạt đến mức mà không thể nào chịu đau khổ được nữa, bởi vì đau khổ đã trở nên quá ngọt ngào đối với con."
 Tags: pvct 10

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây