TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A

“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. (Mt 3, 1-12)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK THỨ SÁU TUẦN THÁNH C

Thứ hai - 07/06/2021 21:57 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   385
"Thưa Bà, đây là con của Bà."
VHTK THỨ SÁU TUẦN THÁNH C
VUI HỌC THÁNH KINH
THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Tin Mừng thánh Gioan 18,1-19,42

 
TIN MỪNG
25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà."27 Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

28 Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: "Tôi khát! "29 Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người.30 Nhắp xong, Đức Giê-su nói: "Thế là đã hoàn tất! " Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.
 
Đức Giê-su bị lưỡi đòng đâm thâu
31 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống.32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su.33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người.34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.35 Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin.36 Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập.37 Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.

 
Đức Giê-su được mai táng (Mt 27: 57 -60; Mc 15: 42 -46; Lc 23: 50 -54 )
38 Sau đó, ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. Ông Giô-xếp này là một môn đệ theo Đức Giê-su, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do-thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giô-xếp đến hạ thi hài Người xuống.39 Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương.40 Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái.41 Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai.42 Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó.

 
25  Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary of Magdala.
26 When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold, your son."
27 Then he said to the disciple, "Behold, your mother." And from that hour the disciple took her into his home.
28 After this, aware that everything was now finished, in order that the scripture might be fulfilled, Jesus said, "I thirst."
29 There was a vessel filled with common wine. So they put a sponge soaked in wine on a sprig of hyssop and put it up to his mouth.
30 When Jesus had taken the wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he handed over the spirit.
31 Now since it was preparation day, in order that the bodies might not remain on the cross on the sabbath, for the sabbath day of that week was a solemn one, the Jews asked Pilate that their legs be broken and they be taken down.
32 So the soldiers came and broke the legs of the first and then of the other one who was crucified with Jesus.
33 But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs,34 but one soldier thrust his lance into his side, and immediately blood and water flowed out.
35 An eyewitness has testified, and his testimony is true; he knows that he is speaking the truth, so that you also may (come to) believe.
36 For this happened so that the scripture passage might be fulfilled: "Not a bone of it will be broken."
37 And again another passage says: "They will look upon him whom they have pierced."
38 After this, Joseph of Arimathea, secretly a disciple of Jesus for fear of the Jews, asked Pilate if he could remove the body of Jesus. And Pilate permitted it. So he came and took his body.
39 Nicodemus, the one who had first come to him at night, also came bringing a mixture of myrrh and aloes weighing about one hundred pounds.
40 They took the body of Jesus and bound it with burial cloths along with the spices, according to the Jewish burial custom.
41 Now in the place where he had been crucified there was a garden, and in the garden a new tomb, in which no one had yet been buried.
42 So they laid Jesus there because of the Jewish preparation day; for the tomb was close by.
 
 I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Gioan 19,40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM

01. Ai xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống? (Ga 18,38)
a. Ông Nicôđêmô.
b. Ông Giôxếp Ariamatha.
c. Ông Tôma.
d. Ông Giuđa.


02. Những người đã an táng Đức Giêsu? (Ga 18,38-42)
a. Ông Nicôđêmô.
b. Ông Giôxếp Arimatha.
c. Ông Phêrô.
d. Chỉ a và b đúng.


03. Khi thấy Đức Giêsu đã chết, quân lính đã làm gì? (Ga 18,31-34)
a. Không đánh dập ống chân Người.
b. Lấy đòng đâm vào cạnh sườn người.
c. Đưa rượu cho Đức Giêsu uống.
d. Chỉ a và c đúng.


04. Khi người lính lấy đòng đâm cạnh sườn Đức Giêsu, thì điều gì đã xảy ra? (Ga 18,31)
a. Bức màn Đền thờ bị xé ra làm 2.
b. Mồ mả bật tung.
c. Bầu trời mây đen vần vũ.
d. Máu và nước chảy ra.


05. Những người hiện diện dưới chân thập giá là ai? (Ga 18, 25-27)
a. Ông Gioan.
b. Thân mẫu Đức Giêsu.
c. Ông Phêrô.
d. Chỉ a và b đúng.

 
III. Ô CHỮ
 
Những gợi ý

01. Tổng trấn ra lệnh giết Đức Giêsu. (Ga 19,12-16)

02. Đây là thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu. (Ga 19,32)

03. Vợ ông Cơlôpát tên là gì ? (Ga 19,25) 

04. Đức Giêsu chịu đóng đinh vào đâu?(Ga 9,16)

05. Ai hạ thi hài Đức Giêsu xuống khỏi thập giá? (Ga 19,38)

06. Một môn đệ đến hạ xác Đức Giêsu. (Ga 19,39) 

07. Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 19,28)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
"Thưa Bà, đây là con của Bà."
Tin Mừng thánh Gioan 19,26b
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
THỨ SÁU TUẦN THÁNH

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chúa Giêsu và mẹ Maria

* Bạn hãy viết câu TM thánh Gioan 19,40
"Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn,
theo tục lệ chôn cất của người Do-thái."


II. TRẮC NGHIỆM
01. b. Ông Giôxếp Ariamatha (Ga 18,38)
02. d. Chỉ a và b đúng (Ga 18,38-42)
03. d. Chỉ a và c đúng. (Ga 18,31-34)
04. d. Máu và nước chảy ra. (Ga 18,31)
05. d. Chỉ a và b đúng (Ga 18, 25-27)


III.  Ô CHỮ 
01. Philatô (Ga 19,12-16)
02. Trầm hương (Ga 19,32)
03. Maria (Ga 19,25)
04. Thập giá (Ga 9,16)
05. Giôxếp (Ga 19,38)
06. Nicôđêmô (Ga 19,39) 
07. "Ta khát"(Ga 19,28)


Hàng dọc : Thập giá

NGUYỄN THÁI HÙNG
pvc mc

 

 
 Tags: pvc mc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây