TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm C

“Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”. (Lc 16, 19-31)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

79 Câu Hỏi Thưa VHTK Mùa Chay A

Thứ bảy - 05/06/2021 11:17 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   383
01. Hỏi : Ai đã dẫn Đức Giêsu vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ? (Mt 4,1)
79 Câu Hỏi Thưa VHTK Mùa Chay A

 

VUI HỌC THÁNH KINH
MÙA CHAY A Hỏi - Thưa

Chúa Nhật 1 Mc A : Tin Mừng thánh Mátthêu 4,1-11
Chúa Nhật 2 Mc A : Tin Mừng thánh Mátthêu  17, 1-9
Chúa Nhật 3 Mc A : Tin Mừng thánh Gioan 4, 5 – 42
Chúa Nhật 4 Mc A : Tin Mừng thánh Gioan  9,1-41
Chúa Nhật 5 Mc A : Tin Mừng thánh Gioan 11,1-45
Chúa Nhật Lễ Lá Năm A : Tin Mừng thánh Mátthêu 26,14 – 27,66
Thứ Năm Tuần Thánh : Tin Mừng thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh A : Tin Mừng thánh Gioan 18,1-19,42
 
++++++++++++++++++++++
 
Lời Chúa được trích dịch từ bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.


 
 
79 Câu Hỏi Thưa
 
 
01. Hỏi : Ai đã dẫn Đức Giêsu vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ? (Mt 4,1)
- Thưa : Thần Khí.

 
02. Hỏi : Đức Giêsu đã ăn chay cầu nguyện ròng rã bao nhiêu ngày đêm? (Mt 4,2)
- Thưa : 40 ngày đêm.

 
03. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng… … … .” (Mt 4,4)
- Thưa :  Còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.

 
04. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là … … … .” (Mt 4,7)
- Thưa : Thiên Chúa của ngươi.

 
 
05. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và … …. … .” (Mt 4,10)
- Thưa : Phải thờ phượng 1 mình Ngài mà thôi.

 
 
06. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: “Ngươi phải … … … Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi”. (Mt 4, 11)
 - Thưa :  Bái lạy.
 
 
07. Hỏi : Khi thấy Đức Giêsu đói, quỷ cám dỗ Ngài biến cái gì trở nên bánh để ăn? (Mt 4,3)
- Thưa : Hòn đá.
 
 
08. Hỏi : Lần thứ ba, quỷ cám dỗ Đức Giêsu thế nào? "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi." (Mt 4,9)
- Thưa :  “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.”
 
 
09. Hỏi : Sau khi ma quỷ bỏ đi, những ai đến hầu hạ Đức Giêsu? (Mt 4,11)
- Thưa : Các sứ thần.
 
 
10. Hỏi : Những môn đệ được Đức Giêsu đem theo mình khi Ngài Hiển Dung trên núi là ai? (Mt 17,1)
- Thưa : Ông Phêrô – Giacôbê – Gioan.

 
11. Hỏi : Vị ngôn sứ đã đàm đạo với Đức Giêsu là ai? (Mt 17,3)
- Thưa : Ngôn sứ Êlia.

 
12. Hỏi : “Lạy Ngài, chúng con ở đây thì thật là hay”. Đây là lời của ai? (Mt 17,4)
- Thưa : Môn đệ Phêrô.

 
13. Hỏi : Nhà lập pháp đã đàm đạo với Chúa Giêsu là ai? (Mt 17,3)
- Thưa : Ông Môsê.
 
 
14. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về người, các ngươi … … … .” (Mt 17,5)
- Thưa : Hãy vâng nghe lời Người.
 
 
15. Hỏi : Khi nghe tiếng phán từ đám mây, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mt 7,6)
- Thưa : Kinh hoàng.
 
 
16. Hỏi : Khi Đức Giêsu biến hình đổi dạng, y phục của người trở nên trắng tinh như gì ? (Mt 17,2)
- Thưa :  Ánh sáng.
 
 
17. Hỏi : Ai đã dẫn các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê lên núi cao và biến hình đổi dạng trước mặt các ông? (Mt 17,1)
- Thưa :  Đức Giêsu.
 
 
18. Hỏi : Bên bờ giếng của ai, Đức Giêsu đã gặp người phụ nữ thành Samari? (Ga 4 5)
- Thưa : Ông Giacóp.

 
19. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: Sau khi dân thành Samari gặp gỡ và lắng nghe Đức Giêsu, họ nói: “Chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là … …” (Ga 4,42)
- Thưa : Đấng cứu độ trần gian.

 
20. Hỏi : “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi ban, sẽ không bao giờ khát nữa”. Đây là lời của ai? (Ga 4, 12-14)
- Thưa : Đức Giêsu.

 
21. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: “Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong … … ... .” (Ga 4, 24)
- Thưa : Thần khí và sự thật.

 
22. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và … … ... .” (Ga 4,34)
- Thưa : Hoàn tất công trình của Người.

 
23. Hỏi : Đức Giêsu đến bên giếng của ông Giacóp vào khoảng mấy giờ? (Ga 4,6)
- Thưa : Khoảng 12 giờ trưa.
 
 
24. Hỏi : Tên làng quê, nơi Đức Giêsu gặp người phụ nữ bên bờ giếng là gì? (Ga 4,5)
- Thưa : Xykha.
 
 
25. Hỏi : Ai đã gặp và xin nước uống của người phụ nữ bên bờ giếng của ông Giacóp? (Ga 4,7)
- Thưa : Đức Giêsu.
 
 
26. Hỏi : Dân thành nào đã lắng nghe và tin nhận Đức Giêsu là Đấng cứu độ trần gian? (Ga 4,42)
- Thưa : Samari.
 
 
27. Hỏi : Người phụ nữ Samari tin nhận Đức Giêsu là ai? (Ga 4,25)
- Thưa : Đấng Mêsia.
 
 
28. Hỏi : Dân thành Samari xin Đức Giêsu ở lại với họ, và Người đã ở lại bao nhiêu ngày? (Ga 4,40)
- Thưa : Hai ngày.
 
 
29. Hỏi : Silôác có nghĩa là gì? (Ga 9,7)
- Thưa : Người được sai phái.
 
30. Hỏi : Đức Giêsu chữa người bị mù từ thuở mới sinh vào ngày lễ nào? (Ga 9,14)
- Thưa : Ngày Sabát.
 
 
31. Hỏi : Anh mù nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? (Ga 9,17)
- Thưa : Là 1 vị ngôn sứ.
 
 
32. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử : cho người không xem thấy được thấy, và… … … .” (Ga 9,39)
- Thưa : Kẻ xem thấy lại nên đui mù.

 
33. Hỏi : Những người Pharisêu tự nhận mình là môn đệ của ai? (Ga 9,28)
- Thưa : Ông Môsê.

 
34. Hỏi : Tên của người đã mở mắt cho anh mù là gì? (Ga 9,11)
- Thưa : Giêsu.
 
 
35. Hỏi : Đức Giêsu đã thoa gì vào mắt người mù, để anh tin và được nhìn thấy? (Ga 9,14).
- Thưa : Bùn.
 
 
36. Hỏi : Người bị mù trước đây được dẫn đến những ai để chất vấn? (Ga 9,13)
- Thưa : Pharisêu.
 
 
37. Hỏi : Người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-su là ai? (Ga 9,22)
- Thưa : Đấng Kitô.
 
 
38. Hỏi : “Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy.” Đây là lời của ai? (Ga 9,30-31)
- Thưa : Người mù.
 
 
39.  Hỏi : 2 chị em của ông Ladarô là ai? (Ga 11,1)
- Thưa : Mácta và Maria.

 
40. Hỏi : Người xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người là ai? (Ga 11,2)
- Thưa : Cô Maria.

 
41. Hỏi : “Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”. Đây là lời của ai? (Ga 11,27)
- Thưa : Bà Mácta.

 
42. Hỏi : Đức Giêsu nói: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, thì thế nào? (Ga 11,25)
- Thưa : Sẽ không bao giờ phải chết.

 
43Hỏi : Trước ngôi mộ của Ladarô, Đức Giêsu có tâm tình gì? (Ga 11,35)
- Thưa : Khóc.

 
44. Hỏi : Tên làng quê, nơi ông Ladarô ở là gì? (Ga 11,1)
- Thưa : Bêtania.
 
 
45. Hỏi : Qua cơn bệnh của ông Ladarô, đây là dịp để bày tỏ vinh quang của ai? (Ga 11,4)
- Thưa : Thiên Chúa.
 
 
46. Hỏi : Ông Ladarô được chôn trong mồ bao lâu? (Ga 11,39)
- Thưa : Bốn ngày.
 
 
47. Hỏi : Người đã chết 4 ngày, được Đức Giêsu làm cho sống lại, tên là gì? (Ga 11,43) 
- Thưa : Ladarô.
 
 
48. Hỏi : Theo Đức Giêsu, ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có gì nơi mình? (Ga 11,10)
- Thưa : Ánh sáng.
 
 
49. Hỏi : Cô Mácta tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Ga 11,21)
- Thưa : Đức Kitô.
 
 
50. Hỏi : Đức Giêsu bảo ai là kẻ sẽ nộp Người? (Mt 26, 25)
- Thưa :Ông Giuđa.
 
 
51. Hỏi : Đức Giêsu nói: Tất cả anh em, hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra cho ai? (Mt 26,28)
- Thưa : Đổ ra cho muôn người được tha tội.
 
 
52. Hỏi : “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: Ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?” Đây là lời của ai? (Mt 26,63)
- Thưa : Thượng tế Caipha.


 
53. Hỏi : Đức Giêsu trút linh hồn vào giờ thứ mấy? (Mt 27,45)
- Thưa : Giờ thứ 9.

 
54. Hỏi : “Quả thực, ông này là Con Thiên Chúa”. Đây là lời tuyên xưng của ai? (Mt 27,45)
- Thưa : Viên đại đội trưởng.

 
55. Hỏi : Thượng tế, thời Đức Giêsu chịu xét xử tên là gì? (Mt 26,57)
- Thưa : Thượng tế Caipha.
 
 
56. Hỏi : Người đã chối Thầy 3 lần tên là gì? (Mt 26,69-75)
- Thưa : Ông Phêrô.
 
 
57. Hỏi : Tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mt 27,11)
- Thưa : Tổng trấn Philatô.
 
 
58. Hỏi : Người đã vác đỡ thập giá Đức Giêsu tên là gì? (Mt 27,32)
- Thưa : Simon.
 
 
59. Hỏi : Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh vào thập giá tên là gì? (Mt 27,33)
- Thưa : Gôngôtha.
 
 
60. Hỏi : Người đã xin tổng trấn Philatô thi hài Đức Giêsu để an táng tên là gì? (Mt 27,57)
          - Thưa : Giôxếp.
 
 
61. Hỏi : Trình thuật Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ do thánh sử nào ghi lại? (Ga 13,1-15)
- Thưa : Thánh sử Gioan.
 
 
62. Hỏi : Ai đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Ítcariốt, ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2)
- Thưa : Ma quỷ.
 
 
63. Hỏi : Ai đã rửa chân cho ông Phêrô và các môn đệ? (Ga 13,1-15)
- Thưa : Đức Giêsu.

 
64. Hỏi : Ai đã phản ứng khi Đức Giêsu đến rửa chân cho ông? (Ga 13,6)
- Thưa : Ông Simon Phêrô.

 
65. Hỏi : Khi rửa chân cho các môn đệ Đức Giêsu đã nói gì? (Ga 13,15)
- Thưa : Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

 
66. Hỏi : Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, đó là giờ phải bỏ đâu mà về với Chúa Cha? (Ga 13,1)
- Thưa : Thế gian.
 
 
67. Hỏi : Đối với những kẻ còn thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1)
- Thưa : Yêu thương.
 
 
68. Hỏi : Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì cho các môn đệ? (Ga 13,5)
- Thưa : Rửa chân.
 
 
69. Hỏi : Ai đã có ý định nộp Đức Giêsu cho các thượng tế? (Ga 13,2)
- Thưa : Ông Giuđa Ítcariốt.
 
 
70. Hỏi : “Thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” Lời này là của ai?(Ga 13,9)
- Thưa : Ông Simôn Phêrô.
 
 
71. Hỏi : Ai xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống? (Ga 19,38)
- Thưa : Ông Giôxếp Ariamatha.

 
 
72. Hỏi : Những người đã an táng Đức Giêsu là ai? (Ga 19,38-42)
- Thưa : Ông Nicôđêmô và ông Giôxếp Arimatha.

 
73. Hỏi : Khi thấy Đức Giêsu đã chết, quân lính đã làm gì? (Ga 19,31-34)
- Thưa : Không đánh dập ống chân Người và lấy đòng đâm vào cạnh sườn người.

 
74. Hỏi :  Khi người lính lấy đòng đâm cạnh sườn Đức Giêsu, thì điều gì đã xảy ra? (Ga 19,31)
- Thưa : Máu và nước chảy ra.

 
 
75. Hỏi : Người môn đệ hiện diện dưới chân thập giá là ai? (Ga 19,25-27)
- Thưa : Ông Gioan.

 
76. Hỏi : Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu là gì? (Ga 19,32)
          - Thưa :Trầm hương.
 
 
77. Hỏi : Mẹ Đức Giêsu, người đứng dưới chân thập giá tên là gì? (Ga 19,25)
- Thưa : Maria.
 
 
78. Hỏi : Một môn đệ đã gặp Đức Giêsu ban đêm cũng đến hạ xác Đức Giêsu là ai? (Ga 19,39) 
          - Thưa :Ông Nicôđêmô.
 
 
79. Hỏi : Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 19,28)
- Thưa : “Tôi khát!”.
   Gb. Nguyễn Thái Hùng
2019
pva mc
 Tags: pva mc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây