TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VIII TNb - Lễ Chúa Ba Ngôi

“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. (Mt 28, 16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA VỌNG

Thứ hai - 20/12/2021 18:10 |   1123
“Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.” (Lc 1, 52).

22/12/2021
THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA VỌNG

 

t4 t04MV C

Lc 1, 46-56

CUỘC CÁCH MẠNG ÂM THẦM

Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.” (Lc 1, 52). 

Suy niệm: Trước khi các bản tuyên ngôn độc lập mang tính cách mạng của các quốc gia ra đời, Tin Mừng đã giới thiệu cho ta một văn bản đậm chất “cách mạng” hơn cả. Bài ca Magnificat không chỉ khởi xướng cuộc cách mạng sâu xa trong xã hội, trên thế giới, nhưng cả trong tâm hồn con người. Xã hội không còn giai cấp vì ta không được phép xem ai hèn kém hơn mình: mọi người đều là anh em, con cùng một Cha trên trời. Một thế giới thấm nhuần tinh thần Kitô giáo khi các công dân thế giới ấy biết sống chia sẻ: ta không được bình chân như vại an hưởng khi người lân cận đang thiếu thốn. Sâu xa hơn, chính mỗi người phải là “nhà cách mạng” của bản thân khi lật nhào bản ngã, dẹp bỏ cái tôi tự tôn tự đắc, để có thể sống khiêm tốn theo tinh thần Tin Mừng.

Mời Bạn: Bạn sợ hai chữ “cách mạng” vì hai chữ này gợi lên sự canh tân, đổi mới toàn diện. Đi theo Đức Giêsu, bạn phải là một “nhà cách mạng” trong cách suy nghĩ, lối sống và cái nhìn về người khác. Cung cách đầy tớ thay cho chủ nhân ông, phục vụ thay cho được phục vụ, hạ mình thay vì khoa trương tự kiêu… Mời bạn xét xem chất “Giêsu cách mạng” nơi bạn đã đủ chưa?

Sống Lời Chúa: Được gợi hứng do bài ca Magnificat, tôi sẽ tập làm một cuộc “cách mạng” nhỏ: cố gắng hạ bệ cái tôi, lấy Chúa làm trung tâm đời sống thay vì cái tôi nhỏ bé của mình.

Cầu nguyệnLạy Chúa Giêsu, Chúa dạy bài học khiêm tốn yêu thương khi quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Xin cho chúng con luôn ghi nhớ hình ảnh “cách mạng” này, để chúng con khiêm tốn phục vụ nhau. Amen.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA VỌNG

Ca nhập lễ

Hỡi cửa đền, hãy vươn cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa không nỡ để nhân loại rơi vào cõi chết, nhưng nhằm cứu vớt họ, Chúa đã thương sai Con Một giáng trần. Xin cho những ai đến thờ lạy Chúa Hài Nhi cũng được thông phần vào đời sống của một vị cứu tinh nhân từ như vậy. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I: 1 Sm 1, 24-28

“Bà Anna tạ ơn Chúa vì được sinh Samuel”.

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Ngày ấy, sau khi đã cho Samuel dứt sữa, bà Anna liền bắt một con bò ba tuổi, lấy ba cân bột, một vò rượu, và dẫn con đến nhà Chúa ở Silô. Con trẻ lúc đó còn nhỏ bé. Họ tế lễ con bò và dâng con trẻ cho ông Hêli. Anna thưa: “Kính lạy ngài, chúc ngài khang an! Tôi là người đàn bà nọ đã đứng cầu xin Chúa nơi đây trước mặt ngài. Tôi đã cầu xin vì trẻ này, và Chúa đã cho tôi được như tôi xin. Vậy tôi xin dâng lại cho Chúa, trót mọi ngày nó thuộc về Chúa”. Và họ thờ lạy Chúa ngay ở đó.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd

Ðáp: Lòng tôi nhảy mừng trong Chúa cứu độ tôi

Xướng: Lòng tôi nhảy mừng trong Chúa, khí phách tôi hướng lên Thiên Chúa của tôi, miệng tôi rộng mở chống quân thù, tôi vui mừng vì Chúa cứu độ tôi.

Xướng: Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, người kiệt sức lại nai nịt dũng khí; kẻ no đầy nay làm thuê vì miếng bánh, người đói lả nay lại được no nê. Người son sẻ lại con đàn cháu đống, kẻ nhiều con lại trở nên héo tàn.

Xướng: Chúa cho chết và Chúa làm cho sống, cho đi xuống mồ rồi lại đem lên, làm cho nghèo rồi cho nên giàu có, hạ xuống thấp rồi lại nhắc lên cao.

Xướng: Cho kẻ bần cùng đứng dậy khỏi bụi tro, nâng cao kẻ nghèo khỏi phân nhơ rác rến, cho ngồi chung với vua quan tướng lãnh, đặt cho họ một ngai báu vinh quang. 

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Lạy Vua muôn dân và Ðá Góc toà nhà Hội thánh, xin hãy đến cứu độ con người mà Chúa đã tạo dựng bằng bùn đất! – Alleluia.

 Phúc Âm: Lc 1, 46-56

“Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!”

Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, tin tưởng vào lòng Chúa từ bi nhân hậu, chúng con cùng đến đây thành kính dâng lễ vật trên bàn thờ và tha thiết nguyện cầu Chúa ban ơn cho chúng con được thanh tẩy nhờ thánh lễ chúng con cử hành. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng mùa vọng II

Ca hiệp lễ

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa; người là Đấng Toàn Năng, đã làm cho tôi những điều cao cả.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Xin cho bí tích Thánh Thể chúng con vừa lãnh nhận giúp chúng con can đảm làm việc lành hầu xứng đáng đón chào Vị Cứu Tinh đang ngự đến và đáng được cùng người ân thưởng phúc trường sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Suy niệm

LINH HỒN TÔI TẠ ƠN CHÚA (Lc 1,46-56)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, cha ông ta rất đề cao chữ hiếu và lòng biết ơn sâu xa đến với những người làm ơn cho mình. Không biết nói lời cám ơn, đồng nghĩa với việc bất hiếu.

Hôm nay, Tin Mừng cho thấy việc Đức Maria đã hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã làm nên những điều kỳ diệu nơi Mẹ, lời tạ ơn ấy được gói trọn trong bài ca Magnificat.

Bài ca này, Mẹ Maria muốn diễn tả:

Thứ nhất, tâm tình ngợi khen, chúc tụng vì Thiên Chúa đã làm những việc cả thể nơi Mẹ là đã thương chọn Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đấng mà muôn dân mong đợi.

Thứ hai, Mẹ nhận thấy Mẹ được muôn đời khen ngợi vì có phúc là bởi Mẹ có Chúa ở cùng, nên lòng Mẹ sung sướng, tràn ngập trong ân sủng.

Thứ ba, Mẹ đã ca ngợi sự khôn ngoan của Thiên Chúa khi ra tay dẹp tan lòng trí người kiêu căng, nhưng lại ra tay bênh đỡ kẻ nghèo hèn.

Cuối cùng, Mẹ đã ca ngợi sự trung thành của Thiên Chúa trong việc giữ lời hứa ban Đấng Cứu Độ. Nếu trong Vườn Địa Đàng, con người phạm tội và Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Thế đến, thì hôm nay, Đấng mà muôn dân mong đợi đã đến trong cung lòng Mẹ, Ngài sẽ cứu chuộc Israel và muôn dân…

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy cất cao lời ngợi khen Chúa vì Ngài cũng làm cho chúng ta biết bao kỳ công. Ơn vĩ đại nhất chính là ơn cứu độ. Hành vi cao thượng hơn cả đó chính là sự quảng đại, tha thứ của Thiên Chúa trên mỗi người.

Cất cao lời tạ ơn Chúa còn giúp cho chúng ta nhận ra mình yếu đuối và đang được Thiên Chúa thương yêu. Đồng thời cũng bày tỏ lòng sám hối, biết ơn với Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành.

Lạy Thiên Chúa tình yêu, chúng con xin hợp cùng Mẹ Maria cất cao lời ngợi khen Chúa vì Chúa đã làm cho chúng con biết bao điều kỳ diệu. Amen.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

TÁN TỤNG CA

(Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng – 22/12 – 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56)
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột


Cầu nguyện là động thái căn bản của người có niềm tin vào Đấng Tối cao, Đấng dựng nên vũ trụ đất trời. Lex orandi lex credendi (The way we pray leads to the way believe). Trong các hình thức cầu nguyện thì việc ngợi khen, chúc tụng luôn được xếp hàng đầu. Khi ngợi khen chúc tụng Đấng Toàn Năng là chúng ta nói lên niềm tin vào quyền uy vô biên và sự cao cả vô song của Đấng chúng ta tiếp xúc, gặp gỡ.

Phụng vụ lời Chúa ngày 22/12 qua bài đọc thứ nhất Giáo hội cho đoàn tín hữu nghe chuyện bà Anna đem trẻ Samuel lên Đền thờ dâng lễ tạ ơn và bà đã tiến dâng con trẻ vào Đền thờ phụng sự Thiên Chúa. Phần đáp ca Giáo hội cùng với bà Anna dâng lên Thiên Chúa lời tán tụng: “Tâm hồn con hoan hỷ vì Đức Chúa, nhờ Đức Chúa, con ngẩng đầu hiên ngang… Chẳng có Đấng thánh nào như Đức Chúa, chẳng một ai khác ngoại trừ Ngài, chẳng có Núi Đá nào như Thiên Chúa chúng ta” (1Sm 2,1-2). Bài Tin Mừng tường thuật lời ngợi khen của Mẹ Maria: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…” (Lc 1,46-55).

Có thể nói rằng Kitô hữu chúng ta không chỉ ý thức về sự cần thiết của việc cầu nguyện mà còn chuyên chăm cầu nguyện. Tuy nhiên khi cầu nguyện chúng ta thường chú trọng đến tâm tình tạ ơn, ăn năn thống hối và khẩn xin ơn lành cho bản thân, gia đình hay tha nhân mà xem ra thiếu sót việc chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa để kết hiệp với Người trong sự hiệp thông và đối thoại. Việc xin ơn lành, bày tỏ lòng sám hối ăn năn hay dâng lời tạ ơn thật là chính đáng và phải đạo nhưng có phần nghiêng về chúng ta hơn. Trong khi đó việc ngợi khen, chúc tụng thì chủ yếu hướng về Thiên Chúa, Đấng chúng ta tôn thờ.

Một tâm hồn thánh thiện thì rất dễ kinh ngạc lẫn hân hoan trước sự hùng vĩ của vũ trụ đất trời, trước cảnh bình minh ló dạng, trước vẻ long lanh của giọt sương trên cánh hoa hồng… Một tâm hồn thánh thiện thì sẽ dễ vui mừng hân hoan và cảm nhận sự bình an khi thấy bàn tay của Thiên Chúa qua vòng xoay của lịch sử, khi thấy sự quảng đại phi thường nơi những con người bình thường… Và lời ngợi khen chúc tụng được cất lên.

“Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con!” (thánh Âugustinô). Không phải nhờ biết mình rồi sẽ biết Thiên Chúa, nhưng chính nhờ biết Thiên Chúa hơn thì chúng ta sẽ biết mình hơn. Càng nhiều tâm tình ngợi khen chúc tụng thì chúng ta sẽ càng biết Thiên Chúa hơn và nhờ thế chúng ta sẽ biết mình hơn. Chính động thái chúc tụng ngợi khen sẽ dẫn đến việc tạ ơn, ăn năn thống hối và cầu xin ơn lành.

“Trời xanh ơi, hãy tường thuật vinh quang của Chúa. Ngàn mây ơi, hãy loan truyền những kỳ công tay Chúa đã làm…” Mong sao Kitô hữu Công giáo biết tập thói quen hiệp với tác giả Thánh Vịnh dâng lời ngợi ca Thiên Chúa. Hãy chúc tụng Chúa đi! Allêluia!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây