TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm C

“Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa”. (Lc 13, 22-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK NGÔN SỨ ÊDÊKIEN (622- Kh 570)

Thứ sáu - 02/07/2021 10:06 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   669
“Hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ítraen.
Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết.”
VHTK NGÔN SỨ ÊDÊKIEN (622- Kh 570)
VUI HỌC THÁNH KINH
NGÔN SỨ ÊDÊKIEN (622- Kh 570)
Ed 3,1-11.16-17


THÁNH KINH

1 ĐỨC CHÚA phán với tôi: "Hỡi con người, thấy gì, cứ việc ăn! Hãy ăn cuộn sách này rồi đi nói với nhà Ít-ra-en."2 Tôi mở miệng ra, và Người cho tôi ăn cuộn sách ấy.3 Người lại phán với tôi: "Hỡi con người, hãy ăn cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuộn sách Ta ban cho ngươi đây." Tôi đã ăn cuộn sách, và nó ngọt như mật trong miệng tôi.

4 Bấy giờ Người phán với tôi: "Hỡi con người, hãy đi đến với nhà Ít-ra-en và nói với chúng những lời của Ta.5 Bởi vì ngươi không được sai đến với một dân có ngôn ngữ tối tăm và miệng lưỡi khó nói, mà là đến với nhà Ít-ra-en.6 Không phải đến với nhiều dân có ngôn ngữ tối tăm, miệng lưỡi khó nói khiến ngươi không hiểu được lời chúng, - giả như Ta sai ngươi đến với chúng, thì chúng đã nghe lời ngươi!7 Nhưng nhà Ít-ra-en không muốn nghe lời ngươi, bởi vì chúng không muốn nghe lời Ta: quả thật cả nhà Ít-ra-en đều mặt dày mày dạn, lòng chai dạ đá.8 Này Ta sẽ làm cho mặt ngươi chai cứng giống như mặt chúng, làm cho trán ngươi chai cứng như trán chúng.9 Ta sẽ làm cho trán ngươi cứng như kim cương, cứng hơn đá. Ngươi đừng sợ chúng, có phải giáp mặt chúng cũng đừng khiếp, bởi vì chúng là nòi phản loạn."

10 Người lại phán với tôi: "Hỡi con người, tất cả những lời Ta phán với ngươi, hãy ghi lòng tạc dạ và nghe cho tỏ.11 Rồi ngươi hãy đi đến với những kẻ lưu đày, đến với con cái dân ngươi và nói với chúng. Ngươi sẽ nói với chúng: "ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này", dù chúng nghe hay không.

16 Vậy hết bảy ngày, có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng:17 "Hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết.”
 
1 He said to me: Son of man, eat what is before you; eat this scroll, then go, speak to the house of Israel.

2 So I opened my mouth and he gave me the scroll to eat.

3 Son of man, he then said to me, feed your belly and fill your stomach with this scroll I am giving you. I ate it, and it was as sweet as honey in my mouth. He said:4 Son of man, go now to the house of Israel, and speak my words to them.

5 Not to a people with difficult speech and barbarous language am I sending you,6 nor to the many peoples (with difficult speech and barbarous language) whose words you cannot understand. If I were to send you to these, they would listen to you;7 but the house of Israel will refuse to listen to you, since they will not listen to me. For the whole house of Israel is stubborn of brow and obstinate in heart.


8 But I will make your face as hard as theirs, and your brow as stubborn as theirs,9 like diamond, harder than flint. Fear them not, nor be dismayed at their looks, for they are a rebellious house.

10 Son of man, he said to me, take into your heart all my words that I speak to you; hear them well.

11 Now go to the exiles, to your countrymen, and say to them: Thus says the Lord GOD!--whether they heed or resist!

16  Thus the word of the LORD came to me: Son of man, I have appointed you a watchman for the house of Israel. When you hear a word from my mouth, you shall warn them for me.

I. HÌNH TÔ MÀU* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Ed 3,17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Thân phụ của ngôn sứ Êdêkien là ai? (Ed 1,3)
a. Ông Budi.
b. Ông Giơhôxađắc.
c. Ông Simêon.
d. Ông Dacaria.

02. Ngôn sứ Êdêkien cùng bị đi đày với vua nào? (Ed 1,2)
a. Vua Rabópam.
b. Vua Giôsigia.
c. Vua Giêhu.
d. Vua Giôgiakhin.

03. Thị kiến nào không phải của ngôn sứ Êdêkien? (Ed ch 1, 2 và 37)
a. Thị kiến về xa giá của Đức Chúa.
b. Thị kiến về cuốn sách.
c. Thị kiến về những bộ xương khô.
d. Thị kiến về giỏ trái cây mùa hạ.

04. Trong thị kiến về xa giá của Đức Chúa, ngôn sứ Êdêkien thấy có 4 sinh vật,  mỗi sinh vật có bao nhiêu mặt và bao nhiêu cánh?(Ed 1,4-6)
a. Có hai mặt và bốn cánh
b. Có bốn mặt và hai cánh
c. Có bốn mặt và bốn cánh.
d. Có bốn mặt và bảy cánh

05. Trong thị kiến về xa giá của Đức Chúa, bốn khuôn mặt mà ngôn sứ Êdêkien nhìn thấy là gì? (Ed 1,4-10)
a. Mặt phượng hoàng.
b. Mặt sư tử.
c. Mặt bò rừng và mặt người.
d. Cả a, b và c đúng.

06. Trong thị kiến về cuốn sách, Đức Chúa nói với ngôn sứ Êdêkien, đừng sợ chúng, cũng đừng sợ những lời chúng nói, dù ngươi có gặp điều gì xảy ra? (Ed 2,1-6)
a. Bị chống đối.
b. Có gặp chông gai tư bề.
c. Ngồi trên bò cạp.
d. Cả a, b và c đúng.

07. Trong thị kiến về cuốn sách, ngôn sứ nhìn, thì kìa có bàn tay đưa về phía ngôn sứ, bàn tay đó cầm một cuộn sách rồi mở ra trước mặt; sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài, trong đó có viết những gì?(Ed 2,9-10)
a. Những khúc ai ca.
b. Những lời than vãn.
c. Những câu nguyền rủa.
d. Cả a, b và c đúng.

08. “Hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ítraen. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết”. Đây là lời của Đức Chúa phán với ngôn sứ nào?(Ed 3,17)
a. Ngôn sứ
b. Ngôn sứ
c. Ngôn sứ Êdêkien.
d. Ngôn sứ

09. Trong thị kiến những bộ xương khô, Đức Chúa nói Ngài sẽ cho gì nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống?(Ed 37,5)
a. Máu thịt.
b. Sự sống.
c. Thần khí.
d. Linh hồn.

10. Trong thị kiến những bộ xương khô, các xương đó chính là toàn thể nhà nào? (Ed 37,11)
a. Nhà Pharaô.
b. Nhà Ítraen.
c. Nhà Đavít.
d. Nhà Hêrôđê.

11. Trong Thị kiến về tội lỗi của Giêrusalem, ngôn sứ Êdêkien vào đền thờ và thấy đủ mọi thứ hình gì của nhà Ítraen khắc ở trên tường? (Ed 8,10)
a. Hình rắn rết.
b. Hình thú vật ô uế.
c. Hình các ngẫu tượng.
d. Cả a, b và c đúng.

12. Đức Chúa sẽ dùng bàn tay của vua Babylon, là ai, mà tiêu diệt đám đông quân Ai cập (Ed 30,10)
a. Vua Kyrô.
b. Vua Bênsátxa.
c. Vua Nabucôđônôxo.
d. Vua Pharaô.

III. Ô CHỮ 


Những gợi ý

01. Cổng thành Giêrusalem có chu vi là chín ngàn thước. Và từ nay trở đi, tên của thành sẽ là ‘Ai -ngự-ở-đó.’? (Ed 48,35)

02. Đức Chúa sẽ làm cho câu châm ngôn này ra vô hiệu; ở trên đất Ítraen, người ta sẽ không còn nói câu châm ngôn ấy nữa. Nhưng ngươi hãy nói với chúng: Sẽ đến ngày mọi thị kiến đều thế nào? (Ed 12,23)

03. Các tư tế chuyên lo phục vụ bàn thờ, họ là con cái của ai thuộc dòng họ ông Lêvi, những kẻ được đến gần Đức Chúa để phục vụ Người? (Ed 40,46)

04. Vua Giêrusalem đã nổi loạn chống lại vua Babylon, sai sứ giả đến đâu xin cấp ngựa và nhiều binh lính? (Ed 17,15)

05. Ngôn sứ Êdêkien được đưa về đất Ítraen và được đặt trên một ngọn núi cao chót vót, trên đó dường như có một thành đã được xây cất, ở phía nam. Ở đây, Êdêkien thấy một người hình dạng trông như thế nào cầm trong tay một sợi dây vải và một cây trượng đo? (Ed 40,2-3)

06. Ngôn sứ Êdêkien đang ở giữa những người lưu đày, bên bờ sông nào, thì trời mở ra và ngôn sứ nhìn thấy thị kiến Thiên Chúa cho xem (Ed 1,1)

07. “Hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ítraen. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết”. Đây là lời của Đức Chúa phán với ngôn sứ nào? (Ed 3,17)

08. Tại đâu, Đức Chúa nói với ngôn sứ Êdêkien: “Ngươi hãy trỗi dậy, ra thung lũng và ở đó Ta sẽ phán với ngươi.”? (Ed 3,22)

09. Đức Chúa  đã đặt ngôn sứ Êdêkien làm người thế nào cho nhà Ítraen? (Ed 3,16)

10. Đức Chúa sẽ dùng bàn tay của vua Babylon, là ai, mà tiêu diệt đám đông quân Ai cập? (Ed 30,10)

11. Trong thị kiến những bộ xương khô, Đức Chúa nói Ngài sẽ cho gì nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống?(Ed 37,5)

12. Đức Chúa phán với Êdêkien ‘Hỡi con người, thấy gì, cứ việc ăn! Hãy ăn cái gì rồi đi nói với nhà Ítraen’?(Ed 3,1)

13. Trong Ngụ ngôn chim phượng hoàng: Con phượng hoàng to lớn có cánh rộng, lông dài, mình đầy lông sặc sỡ; nó đến núi Libăng bẻ ngọn cây gì? (Ed 17,3)

14. Trong Thị kiến về tội lỗi của Giêrusalem, ngôn sứ Êdêkien được thần khí đưa về thành nào? (Ed 8,3)

15. Thân phụ của ngôn sứ Êdêkien là ai? (Ed 1,3)

16. Trong thị kiến về cuốn sách, ngôn sứ nhìn, thì kìa có bàn tay đưa về phía ngôn sứ, bàn tay đó cầm một cuộn sách rồi mở ra trước mặt; sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài, trong đó có viết những khúc ai ca, những lời than vãn và những câu gì?(Ed 2,9-10)

17. Thị kiến về xa giá của Đức Chúa là của ngôn sứ nào? (Ed 1,4)

18. Ngôn sứ Êdêkien cùng bị đi đày với vua nào? (Ed 1,2)

19. Trong thị kiến những bộ xương khô, các xương đó chính là toàn thể nhà nào? (Ed 37,11)

20. Trong Thị kiến về tội lỗi của Giêrusalem, ngôn sứ Êdêkien vào đền thờ và thấy có bảy mươi người trong số các kỳ mục nhà Ítraen, và ông Giaadangiahu   - con của ai cũng ở trong nhóm đó -, mỗi người tay cầm bình hương, hương thơm bay lên ngào ngạt?  (Ed 8,10-11)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ítraen.
Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết.”
Ngôn sứ Êdêkien 3,17
Nguyễn Thái Hùng

 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
NGÔN SỨ ÊDÊKIEN (622- Kh 570)
Ed 3,1-11.16-17

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Ngôn sứ Êdêkien

* Câu Thánh Kinh Ed 3,17

“Hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ítraen.
Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết.”

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Ông Budi (Ed 1,3)
02. d. Vua Giôgiakhin (Ed 1,2)
03. d. Thị kiến về giỏ trái cây mùa hạ. (Ed ch 1, 2 và 37)
04. c. Có bốn mặt và bốn cánh. (Ed 1,4-6)
05. d. Cả a, b và c đúng. (Ed 1,4-10)
06. d. Cả a, b và c đúng. (Ed 2,1-6)
07. d. Cả a, b và c đúng. (Ed 2,9-10)
08. c. Ngôn sứ Êdêkien. (Ed 3,17)
09. c. Thần khí. (Ed 37,5)
10. b. Nhà Ítraen (Ed 37,11)
11. d. Cả a, b và c đúng. (Ed 8,10)
12. c. Vua Nabucôđônôxo (Ed 30,10)

III. Ô CHỮ 

01. Đức Chúa (Ed 48,35)
02. Hiệu nghiệm (Ed 12,23)
03. Xađốc (Ed 40,46)
04. Ai-cập  (Ed )
05. Đồng đỏ (Ed 40,2-3)
06. Cơva (Ed 1,1)
07. Êdêkien. (Ed 3,17)
08. Ten Avíp (Ed 3,22)
09. Canh gác (Ed 3,16)
10. Nabucôđônôxo (Ed 30,10)
11. Thần khí (Ed 37,5)
12. Cuộn sách (Ed 3,1)
13. Hương bá (Ed 17,3)
14. Giêrusalem (Ed 8,3)
15. Budi (Ed 1,3)
16. Nguyền rủa  (Ed 2,9-10)
17. Êdêkien(Ed 1,4)
18. Giôgiakhin (Ed 1,2)
19. Ítraen (Ed 37,11)
20. Saphan (Ed 8,10-11)

Hàng dọc : Ciuộc đời ngôn sứ Êdêkien


Nguyễn Thái Hùng
vhtk nvcu


 


 
 Tags: vhtk nvcu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây