TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IX TN - Chúa Ba Ngôi - Năm A

"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ". (Ga 3, 16-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK TH CATARINA SIENA TRINH NỮ TIẾN SĨ Ngày 29 tháng 4

Thứ sáu - 23/04/2021 07:22 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   606
 "Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm."
VHTK TH CATARINA SIENA TRINH NỮ TIẾN SĨ  Ngày 29 tháng 4
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH CATARINA SIENA TRINH NỮ TIẾN SĨ
Cv 14, 5-18
Tin Mừng thánh Máccô 4,1-10.13-20
Ngày 29 tháng 4
Tin Mừng
 
Dụ ngôn người gieo giống (Mt 13: 1-9; Lc 8:4-8)
1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ.2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:
 
3 "Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống.4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm."9 Rồi Người nói: "Ai có tai nghe thì nghe! "
 
13 Người còn nói với các ông: "Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn?14 Người gieo giống đây là người gieo lời.15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ.16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận,17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay.18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời,19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì.20 Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm."
 
 
1  On another occasion he began to teach by the sea. 2 A very large crowd gathered around him so that he got into a boat on the sea and sat down. And the whole crowd was beside the sea on land.
 
2 And he taught them at length in parables, and in the course of his instruction he said to them,3 3 "Hear this! A sower went out to sow.
 
4 And as he sowed, some seed fell on the path, and the birds came and ate it up.
 
5 Other seed fell on rocky ground where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep.
 
6 And when the sun rose, it was scorched and it withered for lack of roots.
 
7 Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it and it produced no grain.
 
8 And some seed fell on rich soil and produced fruit. It came up and grew and yielded thirty, sixty, and a hundredfold."
 
9 He added, "Whoever has ears to hear ought to hear."
 
13 Jesus said to them, "Do you not understand this parable? Then how will you understand any of the parables?14 The sower sows the word.
 
15 These are the ones on the path where the word is sown. As soon as they hear, Satan comes at once and takes away the word sown in them.
 
16 And these are the ones sown on rocky ground who, when they hear the word, receive it at once with joy.
 
17 But they have no root; they last only for a time. Then when tribulation or persecution comes because of the word, they quickly fall away.
 
18 Those sown among thorns are another sort. They are the people who hear the word,19 but worldly anxiety, the lure of riches, and the craving for other things intrude and choke the word, and it bears no fruit.
 
20 But those sown on rich soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit thirty and sixty and a hundredfold."
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
santa caterina da siena legenda major
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 4,20
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Qua trình thuật, Đức Giêsu dạy dân chúng dụ ngôn gì? (Mc 4,1)
a. Người gieo giống.
b. Kho tàng.
c. Lưới cá.
d. Cỏ lùng.
 
a2. Những hạt rơi vào đất tốt thì được bao nhiêu? (Mc 4,8)
a. Một trăm.
b. Sáu mươi.
c. Ba mươi.
d. cả a, b và c đúng.
 
a3. Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì ai liền đến cất lời đã gieo nơi họ? (Mc 4,15)
a. Kẻ dữ.
b. Xatan.
c. Quan tòa.
d. Người dân ngoại.
 
a4. Những kẻ được gieo vào bụi gai đã vì sự gì mà không sinh hoa kết quả? (Mc 4,18-19)
a. Lo lắng sự đời.
b. Những đam mê xâm chiếm.
c. Bả vinh hoa phú quý.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a5. Những kẻ nào nghe lời nhưng không đâm rễ sâu, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, họ vấp ngã ngay ? (Mc 4,17)
a. Kẻ được gieo vào bụi gai.
b. Kẻ được gieo vào đất tốt.
c. Kẻ được gieo trên sỏi đá.
d. Kẻ được gieo ở bên vệ đường.
 
B. Thánh nữ Catarina
 
b1. Hội đoàn nào đã nhận thánh nữ Catarina Siena làm bổn mạng?
a. Hội Legio Mariae.
b. Huynh đoàn Đa Minh.
c. Hội Trái Tim Đức Mẹ.
d. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.
 
b2. Thánh nữ Catarina băn khoăn  trước vận mệnh của Giáo hội thời đó. nên chị bắt đầu công khai hoạt động nhằm mục đích gì?
a. Chấn hưng lòng đạo đức của Giáo hội đã bị sa sút vì những gương xấu của hàng giáo sĩ, như tội buôn thần bán thánh và cuộc đời xa hoa phù phiếm của các ngài.
b. Xin chuyển giáo đô về Rôma, nơi từ lâu đã trở nên chốn hiu quạnh và buồn tẻ vì vắng bóng các Giáo hoàng.
c. Xin tổ chức Nghĩa binh Thánh giá để chống với quân Hồi giáo.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b3. Nhờ Chúa Thánh Thần soi dẫn, với lòng quả cảm thẳng thắn, thánh nữ Catarina Siena đã làm việc này:
a. Thành lập Hội Truyền Giáo.
b. Cải tổ Dòng Mến Thánh Giá.
c. Đưa Đức Giáo Hoàng về lại ngai tòa của mình tại Rôma.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b4. Năm 1461, Đức Giáo Hoàng nào đã phong chị Catarina Siena lên bậc hiển thánh?
a. Đức Giáo Hoàng Piô II.
b. Đức Giáo Hoàng Piô X.
c. Đức Giáo Hoàng Clêmentê.
d. Đức Giáo Hoàng Urban VIII.
 
b5. Thánh nữ Catarina Siena được Đức Giáo Hoàng nào phong tiến sĩ Hội Thánh?
a. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
b. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
c. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
d. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
 
 
III. Ô CHỮ 
 
OC CATARINA SIENA
vhtk
 
 
Những gợi ý
 
01. Bông hạt được một trăm thì được gieo vào đâu? (Mc 4,8)
 
02. Hạt được nhiều nhất là bao nhiêu? (Mc 4,8)
 
03. Ai kể cho dân chúng nghe dụ ngôn người gieo giống? (Mc 4,1)
 
04. Đức Giêsu dùng điều gì mà dạy dân chúng? (Mc 4,2)
 
05. Những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những nỗi đam mê đã làm gì lời khiến lời không sinh hoa kết quả? (Mc 4,19)
 
06. Những kẻ nông nổi nhất thời, khi gặp gì họ sẽ vấp ngã ngay? (Mc 4,17)
 
07. Những kẻ lo lắng sự đời làm bóp nghẹt lời là những hạt được gieo vào đâu? (Mc 4,19)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
 "Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả:
 hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm."
Tin Mừng thánh Máccô 4,8
 
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH CATARINA SIENA TRINH NỮ TIẾN SĨ
Ngày 29 tháng 4
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Thánh nữ Catarina Siena
 
* Tin Mừng thánh Máccô 4,20 :
 
“Những người được gieo vào đất tốt:
đó là những người nghe lời và đón nhận,
 rồi sinh hoa kết quả,
kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm."
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. Người gieo giống (Mc 4,1)
a2. d. cả a, b và c đúng (Mc 4,8)
a3. b. Xatan (Mc 4,15)
a4. d. Cả a, b và c đúng (Mc 4,18-19)
a5.  c. Kẻ được gieo trên sỏi đá (Mc 4,17)
 
B.
b1. b. Huynh đoàn Đa Minh.
b2. d. Cả a, b và c đúng.
b3. c. Đưa Đức Giáo Hoàng về lại ngai tòa của mình tại Rôma.
b4. a. Đức Giáo Hoàng Piô II.
b5. b. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Đất tốt (Mc 4,8)
02. Một trăm (Mc 4,8)
03. Đức Giêsu (Mc 4,1)
04. Dụ ngôn (Mc 4,2)
05. Bóp nghẹt (Mc 4,19)
06. Gian nan (Mc 4,17)
07. Bụi gai (Mc 4,19)
 
Hàng dọc : Trinh Nữ
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 Tags: vhtk tháng 4

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây