TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh BÊDA, linh mục tiến sĩ Ngày 25 tháng 5

Thứ hai - 23/05/2022 19:44 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1123
“Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm.”
VHTK Thánh BÊDA, linh mục tiến sĩ Ngày 25 tháng 5
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH BÊDA, linh mục tiến sĩ
Ngày 25 tháng 5
Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20
Tin Mừng
 
Dụ ngôn người gieo giống (Mt 13: 1-9; Lc 8:4-8)
1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ.2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:
 
3 "Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống.4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm."9 Rồi Người nói: "Ai có tai nghe thì nghe! "
 
13 Người còn nói với các ông: "Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn?14 Người gieo giống đây là người gieo lời.15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ.16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận,17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay.18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời,19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì.20 Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm."
 
 
1  On another occasion he began to teach by the sea. 2 A very large crowd gathered around him so that he got into a boat on the sea and sat down. And the whole crowd was beside the sea on land.
 
2 And he taught them at length in parables, and in the course of his instruction he said to them,3 3 "Hear this! A sower went out to sow.
 
4 And as he sowed, some seed fell on the path, and the birds came and ate it up.
 
5 Other seed fell on rocky ground where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep.
 
6 And when the sun rose, it was scorched and it withered for lack of roots.
 
7 Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it and it produced no grain.
 
8 And some seed fell on rich soil and produced fruit. It came up and grew and yielded thirty, sixty, and a hundredfold."
 
9 He added, "Whoever has ears to hear ought to hear."
 
13 Jesus said to them, "Do you not understand this parable? Then how will you understand any of the parables?14 The sower sows the word.
 
15 These are the ones on the path where the word is sown. As soon as they hear, Satan comes at once and takes away the word sown in them.
 
16 And these are the ones sown on rocky ground who, when they hear the word, receive it at once with joy.
 
17 But they have no root; they last only for a time. Then when tribulation or persecution comes because of the word, they quickly fall away.
 
18 Those sown among thorns are another sort. They are the people who hear the word,19 but worldly anxiety, the lure of riches, and the craving for other things intrude and choke the word, and it bears no fruit.
 
20 But those sown on rich soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit thirty and sixty and a hundredfold."
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
bedes
* Chủ đề của hình này là gì?
 
……………………………………………..
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 4,1a.2a
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Qua trình thuật, Đức Giêsu dạy dân chúng dụ ngôn gì? (Mc 4,1)
a. Người gieo giống.
b. Kho tàng.
c. Lưới cá.
d. Cỏ lùng.
 
a2. Những hạt rơi vào đất tốt thì được bao nhiêu? (Mc 4,8)
a. Một trăm.
b. Sáu mươi.
c. Ba mươi.
d. cả a, b và c đúng.
 
a3. Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì ai liền đến cất lời đã gieo nơi họ? (Mc 4,15)
a. Kẻ dữ.
b. Xatan.
c. Quan tòa.
d. Người dân ngoại.
 
a4. Những kẻ được gieo vào bụi gai đã vì sự gì mà không sinh hoa kết quả? (Mc 4,18-19)
a. Lo lắng sự đời.
b. Những đam mê xâm chiếm.
c. Bả vinh hoa phú quý.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a5. Những kẻ nào nghe lời nhưng không đâm rễ sâu, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, họ vấp ngã ngay ? (Mc 4,17)
a. Kẻ được gieo vào bụi gai.
b. Kẻ được gieo vào đất tốt.
c. Kẻ được gieo trên sỏi đá.
d. Kẻ được gieo ở bên vệ đường.
 
B. Thánh Bêđa
 
b1. Thánh nhân sinh năm khoảng 674. Tên Bêđa theo từ ngữ Saxon có nghĩa là gì?
a. Sám hối.
b. Cầu nguyện.
c. Ân phúc.
d. Khả kính.
 
b2. Thánh Bêđa thuộc dòng nào?
a. Dòng thánh Phanxicô.
b. Dòng thánh Đa Minh.
c. Dòng Tên.
d. Dòng thánh Biển Đức.
 
b3. Thánh Bêđa tỏ ra là một bậc thầy lỗi lạc, ngài viết rất nhiều sách thuộc đủ mọi môn. Các bút tích về thần học của Ngài chính yếu gồm những phần dẫn giải Thánh Kinh. Cuốn "Lịch sử Giáo hội của dân Anh" là một trong những tác phẩm quan trọng nhất về lịch sử về thời đầu Trung cổ. Ngài vẫn làm việc đến giây phút cuối cùng, 48 giờ cuối cùng trên giường bệnh, ngài đọc cho thầy thơ ký viết hoàn tất cuốn sách gì?
a. Lịch sử Giáo hội La mã.
b. Chú giải Phúc âm thánh Gioan.
c. Đối thoại với Ariô.
d. Tự thuật.
 
b4. Nhưng điểm nổi bật hơn cả nơi thánh Bê đa là gì?
a. Đời sống nội tâm dồi dào.
b. Kết hiệp mật thiết với Chúa.
c. Hăng say cầu nguyện và trung thành với việc bổn phận.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b5. Đúng ngày lễ Thăng thiên 27 tháng 5 năm 735, thánh Beda từ trần. Ngày 13-11-1899, ngài được Giáo Hội tôn phong lên bậc Tiến Sĩ bởi Đức Giáo Hoàng nào?
a. Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII.
b. Ðức Giáo Hoàng Sixtô III.
c. Ðức Giáo Hoàng Piô V.
d. Ðức Giáo Hoàng Grêgôriô V.
 
III. Ô CHỮ 
oc beda
 
Những gợi ý
 
01. Những hạt rơi vào đâu thì sinh hoa kết quả : hạt được 30, hạt được 60, hạt được một trăm? (Mc 4,8) 
 
02. Bên biển hồ, ai giảng dạy dân chúng bằng dụ ngôn? (Mc 4,1) 
 
03. Người gieo giống đi ra làm gì? (Mc 4,3)
 
04. Đức Giêsu dùng điều gì mà dạy dân chúng? (Mc 4,2) 
 
05. Những kẻ nào nghe lời nhưng không đâm rễ sâu, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, họ vấp ngã ngay ? (Mc 4,17)
 
06. Những kẻ nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì? Đó là những hạt được gieo vào đâu? (Mc 4,18)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm.”
Tin Mừng thánh Máccô 4,8
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề 
Thánh Bêđa
 
* Tin Mừng thánh Máccô 4,1a.2a 
 
“ Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ.
 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. Người gieo giống  (Mc 4,1)
a2. d. cả a, b và c đúng (Mc 4,8)
a3. b. Xatan (Mc 4,15)
a4. d. Cả a, b và c đúng (Mc 4,18-19)
a5. c. Kẻ được gieo trên sỏi đá (Mc 4,17)
 
B. Thánh Bêđa
 
b1b. Cầu nguyện.
b2a. Dòng thánh Phanxicô.
b3b. Chú giải Phúc âm thánh Gioan.
b4d. Cả a, b và c đúng.
b5a. Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII.
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Đất tốt (Mc 4,8)
02. Đức Giêsu (Mc 4,1)
03. Gieo giống (Mc 4,3)
04. Dụ ngôn (Mc 4,2)
05. Sỏi đá (Mc 4,17)
06. Bụi gai  (Mc 4,18)
 
Hàng dọc : Tiến Sĩ
 
NGUYỄN THÁI HÙNG

  

Ngày 25 Tháng Năm
Thánh Bêđa Vênêrabilê, linh mục tiến sĩ Hội Thánh
(673–735)
 
Thánh Bêđa sinh năm 673 tại Jarron vùng biên giới Anh Quốc và Ecosse. Ngài mồ côi cha khi lên bảy, nhưng bù lại người thụ hưởng nơi người mẹ một trí khôn sắc sảo và nhiều đức tính cao đẹp. Năm 682, ngài vào dòng Biển Ðức, sống một cuộc đời khiêm nhường, vâng lời và đơn sơ. Năm 29 tuổi, ngài lãnh chức linh mục và được cử làm giáo sư. Nhiệt thành với sứ mạng, ngài đã áp dụng những phương pháp mới, thích hợp với tâm lý. Ngoài việc dạy học, ngài còn viết nhiều sách có giá trị thuộc đủ mọi bộ môn như triết lý, toán học, và thường đảm nhiệm công tác đối chất với các lạc giáo. Nhưng điểm nổi bật hơn cả nơi ngài chính là đời sống nội tâm dồi dào, kết hiệp mật thiết với Chúa, hăng say cầu nguyện và trung thành với việc bổn phận. Khi nằm trên giường bệnh với hai mắt mù lòa, ngài còn cố gắng đọc cho học trò chép bản dịch Phúc Âm Thánh Gioan. Ðến năm 735, ngài qua đời trong khi miệng vẫn còn đọc kinh “Sáng Danh” ca tụng Chúa.
Ngày 13-11-1899, ngài được Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII truy phong lên bậc Tiến Sĩ Giáo Hội.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây