TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A

“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. (Mt 3, 1-12)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Ðaminh Henares Minh, Gm, ngày 25.06

Thứ sáu - 24/06/2022 23:04 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   447
“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
VHTK Thánh Ðaminh Henares Minh, Gm, ngày 25.06

Thánh Ðaminh Henares Minh, giám mục. 25.06

VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Ðaminh Henares Xuân (Minh) , giám mục
Ngày 25 tháng 06
 
 
Tin mừng Gioan 17,11b-19
 
11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.
 

11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.
12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.
13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.
14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.
15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.
16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.
17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.
18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.
19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 DaminhHenaresMinh 
* Chủ đề của hình này là gì ?
………………………………………………….
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 17,19
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………. 
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người ? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ.
b. Hướng dẫn.
c. Gìn giữ.
d. Chúc phúc.
 
a2. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng ? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ.
b. Canh giữ.
c. Cầu nguyện.
d. Ban nhiều dấu lạ.
 
a3. Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Người đã truyền lại cho các môn đệ lời của ai ? (Ga 17,14)
a. Cha.
b. Giáo Hội.
c. Các Ngôn sứ.
d. Ông Môsê.
 
a4. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)
a. Nâng đỡ.
b. Cầu bầu.
c. Che chở.
d. Thánh hiến.
 
a5Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)
a. Thiên Chúa nói với mọi người.
b. Kinh Thánh.
c. Các tông đồ.
d. Thánh Phaolô.
 
B. Giám mục   Ðaminh Xuân (Minh)(Dominicus Henarès)
 
b1. Ðức Cha Ða-Minh Xuân (Dominicus Henarès), Sinh năm 1765 tại Baena, Cordova, Tây Ban Nha, dòng Ða Minh, Giám mục thừa sai người Tây Ban Nha, phụ tá địa phận Ðông Ðàng Ngoài, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?
a. Vua Tự Đức (1847-1883).
b. Vua Thiệu Trị (1841-1847).
c. Vua Minh Mạng (1820-1841).
d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802).
 
b2. Ðức Cha Ða-Minh Xuân (Dominicus Henarès) chịu tử đạo thế nào ?
a. Bị xử giảo.                                   
b. Bị xử trảm.
c. Bị thiêu sống.                              
d. Xử lăng trì.
 
b3. Ðức Cha Ða-Minh Xuân (Dominicus Henarès) chịu tử đạo tại Nam Định vào năm nào ?
a. Năm 1835.                                   
b. Năm 1838.
c. Năm 1858.                                   
d. Năm 1862.
 
b4. Ðức Cha Ða-Minh Xuân (Dominicus Henarès) được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?
a. Đức Giáo hoàng Piô X.
b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII.
c. Đức Giáo hoàng Piô XII.
d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII.
 
b5. Thánh  Ða-Minh Xuân (Dominicus Henarès) được mừng kính vào ngày nào ?
a. Ngày 25 tháng 06.             
b. Ngày 21 tháng 12.
c. Ngày 26  tháng 11.   
d. Ngày 11 tháng 03.
 
 
III. Ô CHỮ 
oc chuchangioan17
Những gợi ý
 
01. Điều gì là sự thật ? (Ga 17,17)
 
02. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)
 
03. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người ? (Ga 17,13)
 
04. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai ? Ga 17,15)
 
05. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)
 
06. Ai đã ghét các môn đệ ? (Ga 17,14)
 
07. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
  
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,
để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
Tin Mừng thánh Gioan 17,19
  
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Ðaminh Henares Xuân (Minh), giám mục
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Thánh Ðaminh Henares Minh
 
* Tin mừng thánh Gioan 17,19
 
“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,
để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)
a2. b. Canh giữ (Ga 17,12)
a3. a. Cha (Ga 17,14)
a4. d. Thánh hiến (Ga 17,17)
a5. b. Kinh Thánh (Ga 17,12)
 
B. Giám mục  Ða-Minh Xuân (Minh) (Dominicus Henarès)
  
b1. c. Vua Minh Mạng (1820-1841)
b2. b. Bị xử trảm
b3. b. Năm 1838
b4. b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII
b5. a. Ngày 25 tháng 06
 
III. Ô CHỮ
 
01. Lời Cha (Ga 17,17)
02. Kinh Thánh (Ga 17,12)
03. Niềm vui (Ga 17,13)
04. Ác thần (Ga 17,15)
05. Thánh hiến (Ga 17,17)
06. Thế gian (Ga 17,14)
07. Gìn giữ (Ga 17,15)
 
Hàng dọc : Chủ Chăn
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
cttdvn 6
 Tags: cttdvn 6

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây