TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A

“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. (Mt 3, 1-12)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Nicôla Bùi Ðức Thể, giáo dân, 12.6

Thứ năm - 09/06/2022 22:47 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   419
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
VHTK Thánh Nicôla Bùi Ðức Thể, giáo dân, 12.6

Thánh Nicôla Bùi Ðức Thể, giáo dân. 12.6

VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Nicôla Bùi Ðức Thể, giáo dân
Ngày 12 tháng 06
 
Tin mừng Mátthêu 10,17-22 
Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại

17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
 
21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
 

17 But beware of people, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues,18 and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans.
19 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say.
20 For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.
21 Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death.
22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.
  
I. HÌNH TÔ MÀU
 NicolasBuiDucThe
* Chủ đề của hình này là gì ?
………………………………………………….
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 10,22
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………. 
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Người ta sẽ nộp anh em cho ai, và sẽ bị đánh đập trong các hội đường của họ ? (Mt 10,17)
a. Thượng tế.
b. Các hội đường.
c. Vua chúa.
d. Quân La mã.
 
a2. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì ? (Mt 10,21)
a. Khinh bỉ.
b. Thù ghét.
c. Chế nhạo.
d. Loại trừ.
 
a3. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và ai được biết ? (Mt 10,18)
a.  Vua chúa quan quyền.
b.  Dân ngoại.
c.  Các thượng tế.
d.  Dân Ítraen.
 
a4. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, ai sẽ cho anh em biết phải nói gì ? (Mt 10,19)
a.  Thầy.
b.  Thiên Chúa.
c.  Thần Khí.
d.  Giáo Hội.
 
a5. Vì điều gì, anh em sẽ bị mọi người thù ghét ? (Mt 10,22)
a.  Chúa Kitô.
b.  Danh Thầy.
c.  Giáo Hội.
d.  Thiên Chúa.
 
B. Giáo dân Nicôla Bùi Ðức Thể
 
b1. Giáo dân Nicôla Bùi Ðức Thể, Sinh năm 1792 tại Kiên Trung, Bùi Chu, Binh sĩ, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?
a. Vua Tự Đức (1847-1883).
b. Chúa Trịnh Sâm (1767-1782).
c. Vua Minh Mạng (1820-1841).
d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802).
 
b2. Giáo dân Nicôla Bùi Ðức Thể chịu tử đạo thế nào ?
a. Bị xử giảo.                                   
b. Bị xử trảm.
c. Bị thiêu sống.                              
d. Bị xử lăng trì.
 
b3. Giáo dân Nicôla Bùi Ðức Thể chịu tử đạo tại Thừa Thiên vào năm nào ?
a. Năm 1773.                                   
b. Năm 1839.
c. Năm 1858.                                   
d. Năm 1861.
 
b4. Giáo dân Nicôla Bùi Ðức Thể được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?
a. Đức Giáo hoàng Piô X.
b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII.
c. Đức Giáo hoàng Piô XII.
d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII.
 
b5. Thánh Nicôla Bùi Ðức Thể được mừng kính vào ngày nào ?
a. Ngày 12 tháng 06.             
b. Ngày 08 tháng 11.
c. Ngày 17 tháng 09.            
d. Ngày 26 tháng 05.
 
III. Ô CHỮ
oc thanhgiamatth10
Những gợi ý
01. Vì điều gì, anh em sẽ bị mọi người thù ghét ? (Mt 10,22)
 
02. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là ai của Cha anh em nói trong anh em ? (Mt 10,19-20)
 
03. Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì ? (Mt 10,22)
 
04. Nhưng kẻ nào làm gì đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát ? (Mt 10,22)
 
05. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, ai sẽ cho anh em biết phải nói gì ? (Mt 10,19)
 
06. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì ? (Mt 10,21)
 
07. Đức Giêsu cảnh báo anh em hãy coi chừng ai? (Mt 10,27)
 
08. Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ làm gì anh em trong các hội đường của họ ? (Mt 10,17)  
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
  
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.
Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
Tin mừng thánh Mátthêu 10,22
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Nicôla Bùi Ðức Thể, giáo dân
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
 Thánh Nicôla Bùi Ðức Thể
 
* Tin mừng thánh Mátthêu 10,22
 
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.
Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1 b. Các hội đường (Mt 10,17)
a2. b. Thù ghét (Mt 10,21)
a3. b. Dân ngoại (Mt 10,18)
a4. b. Thiên Chúa  (Mt 10,19)
a5. b. Danh Thầy (Mt 10,22)
 
B. Giáo dân Nicôla Bùi Ðức Thể
 
b1. c. Vua Minh Mạng (1820-1841)
b2. d. Bị xử lăng trì
b3. b. Năm 1839
b4. b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII
b5. a. Ngày 12 tháng 06
 
III. Ô CHỮ
 
01. Danh Thầy (Mt 10,22)
02. Thần Khí (Mt 10,20)
03. Cứu thoát (Mt 10,22)
04. Bền chí (Mt 10,22)
05. Thiên Chúa (Mt 10,19)
06. Thù ghét (Mt 10,21)
07. Người đời (Mt 10,27)
08. Đánh đập (Mt 10,17)  
 
Hàng dọc : Thánh Giá
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
cttdvn 6
 Tags: cttdvn 6

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây