TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm A

"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này". (Mt 5, 17-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

74 Câu Hỏi – Thưa Giáng Sinh và Thời Thơ Ấu Của Đức Giêsu

Thứ ba - 07/12/2021 00:26 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   761
74 Câu Hỏi – Thưa Giáng Sinh và Thời Thơ Ấu Của Đức Giêsu

 

VUI HỌC THÁNH KINH
GIÁNG SINH &THỜI THƠ ẤU CỦA ĐỨC GIÊSU
74 Câu Hỏi – Thưa
 
 
 
01. Hỏi : Người được Thánh sử Luca gởi tặng sách Tin Mừng là ai ?
          - Thưa : Ông Thêôphilô (Lc 1,1).
 
02. Hỏi : Sứ thần đã truyền tin cho tư tế Dacaria là ai ?
          - Thưa : Sứ thần Gáprien (Lc 1,5-25).
 
03. Hỏi : Vợ của tư tế Dacaria là ai ?
          - Thưa : Bà Êlisabét (Lc 1,5-25).
 
04. Hỏi : Dòng tộc tư tế của bà Êlisabét là ai ?
          - Thưa : Tư tế Aharon (Lc 1,5-25).
 
05. Hỏi : Vua Do thái cai trị miền Giuđê khi sứ thần Gáprien truyền tin cho tư tế Dacaria là ai ?
          - Thưa : Vua Hêrôđê Cả (Lc 1,5-25).
 
06. Hỏi : Sứ thần Gáprien khi hiện ra với tư tế Dacaria đứng ở bên phải đâu ?
          - Thưa : Hương án (Lc 1,5-25).
 
07. Hỏi : Nơi Sứ thần Gáprien hiện ra với tư tế Dacaria thuộc miền nào ?
          - Thưa : Miền Giuđê (Lc 1,5-25).
 
08. Hỏi : Sứ thần Gáprien loan báo với tư tế Dacaria, vợ ông sẽ sinh con trai. Và tên con trẻ được đặt là gì ?
          - Thưa : Gioan (Lc 1,5-25).
 
09. Hỏi : Thứ mà con trẻ của bà Êlisabét không được dùng đến là gì ?
          - Thưa : Rượu lạt (Lc 1,5-25).
 
10. Hỏi : Vì không tin những điều sứ thần nói, nên tư tế Dacaria bị gì ?
          - Thưa : Bị câm (Lc 1,5-25).
 
11. Hỏi : Sứ thần Gáprien nói với tư tế Dacaria về Gioan, con trẻ sẽ đầy thần khí và quyền năng của ai ?
          - Thưa : Ngôn sứ Êlia (Lc 1,5-25).
 
12. Hỏi : Mẹ của thánh Gioan Tẩy giả là ai ?
          - Thưa : Bà Êlisabét (Lc 1,5-25).
 
13. Hỏi : Cha của thánh Gioan Tẩy giả là ai ?
          - Thưa : Ông Dacaria (Lc 1,5-25).
 
14. Hỏi : Thánh Gioan lớn hơn Đức Giêsu bao nhiêu tháng ?
          - Thưa : 6 tháng (Lc 1,26-38).
 
15. Hỏi : Sứ thần của Chúa nói ông Dacaria : Này ông Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin : bà Êlisabét, vợ ông, sẽ sinh cho ông 1 đứa con trai, và ông phải đặt tên cho nó là  gì ?
          - Thưa : Gioan (Lc 1,5-25).
 
16. Hỏi : Vì không tin nên sứ thần Gáprien nói : Này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời gì ?
          - Thưa : Sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi (Lc 1,5-25).
 
17. Hỏi : Sứ thần đã truyền tin cho Đức Maria là ai ?
          - Thưa : Sứ thần Gáprien (Lc 1,26-38).
 
18. Hỏi : Sứ thần Gáprien đến với Đức Maria tại thành nào ?
          - Thưa : Nadarét (Lc 1,26-38).
 
19. Hỏi : Sứ thần Gáprien báo cho Đức Maria biết con trẻ sẽ sinh ra tên là gì ?
          - Thưa : Giêsu (Lc 1,26-38).
 
20. Hỏi : Đức Giêsu sẽ thừa hưởng ngai vàng của ai ?
          - Thưa : Vua Đavít (Lc 1,26-38).
 
21. Hỏi : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Lời chúc mừng Đức Maria này là của ai ?
          - Thưa : Sứ thần Gáprien (Lc 1,26-38).
 
22. Hỏi : “Người sẽ ngự xuống trên Đức Maria và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà” là ai ?
          - Thưa : Thánh thần (Lc 1,26-38).
 
23. Hỏi : Khi sứ thần Gáprien chào Đức Maria : “Mừng vui lên ”. Nghe lời ấy, thái độ của Đức Maria thế nào ?
          - Thưa : Bối rối (Lc 1,26-38)
 
24. Hỏi : Khi truyền tin cho Đức Maria, sứ thần Gáprien loan báo trẻ Giêsu sẽ trị vì nhà nào đến muôn đời ?
          - Thưa : Giacóp (Lc 1,26-38)
 
25. Hỏi : Lời đầu tiên sứ thần Gáprien nói với trinh nữ Maria là gì ?
          - Thưa : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,26-38).
 
26. Hỏi : Sứ thần Gáprien nói với Đức Maria : Bà sẽ thụ thai, sinh hạ 1 con trai và đặt tên là Giêsu, Người sẽ nên cao cả, và được gọi là Con của ai ?
          - Thưa : Con Đấng Tối Cao (Lc 1,31-32).
 
27. Hỏi : Với sứ thần, Đức Maria thưa gì ?
          - Thưa : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38).
 
28. Hỏi : Người chị họ của Đức Maria là ai ?
          - Thưa : Bà Êlisabét (Lc 1,9-45).
 
29. Hỏi : “Em được Chúa chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em cưu mang cũng được chúc phúc.” Lời chào mừng Đức Maria này là của ai ?
- Thưa : Bà Êlisabét (Lc 1,39-45).
 
30. Hỏi : Người hát bài ca “Ngợi khen” (Magnificat) là ai ?
          - Thưa : Mẹ Maria (Lc 1,39-45).
 
31. Hỏi : Thời gian Đức Maria lưu lại với bà Êlisabét là bao lâu ?
          - Thưa : 3 tháng (Lc 1,39-45).
 
32. Hỏi : Khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét liền nói : Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang thế nào ?
          - Thưa : Cũng được chúc phúc (Lc 1,42).
 
33. Hỏi :  Đức Maria nói : Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
Thần trí tôi hớn hở vui mừng,
Vì Thiên Chúa, là ai ?
          - Thưa : Đấng cứu độ tôi (Lc 1,46-47).
 
34. Hỏi : Đức Maria nói :
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của dư đầy,
Người giàu có, thì thế nào ?
          - Thưa : Lại bị đuổi về tay trắng (Lc 1,51-53).
 
35. Hỏi : Tên của đứa trẻ, con của tư tế Dacaria và bà Êlisabét là gì ?
          - Thưa : Gioan (Lc 1,59-66).
 
36. Hỏi : Sau khi sinh được bao nhiêu ngày thì người ta đặt tên cho con trẻ ?
          - Thưa : 8 ngày (Lc 1,59-66).
 
37. Hỏi : Khi đặt tên cho đứa bé là Gioan, tư tế Dacaria liền được thế nào ?
          - Thưa : Nói được (Lc 1,59-66).
 
38. Hỏi : Tác giả “Bài ca chúc tụng” (Benedictus) là ai ?
          - Thưa : Tư tế Dacaria (Lc 1,67-79).
 
39. Hỏi : Ông Dacaria được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng :
Chúc tụng Đức Chúa là ai, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người ?
          - Thưa : Thiên Chúa Ítraen (Lc 1,67-79).
 
40. Hỏi : Ông Dacaria được đầy Thánh Thần, liền nói :
Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho điều gì tự chốn cao vời viếng thăm ta,
Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần,
Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an ?
          - Thưa : Vầng Đông (Lc 1,78-79).
 
41. Hỏi : Theo thánh sử Mátthêu, người sinh ra ông Giuse, chồng của bà Maria là ai ?
          - Thưa : Ông Giacóp (Mt 1,1-17).
 
42. Hỏi : Người đã thành hôn với Đức Maria là ai ?
          - Thưa : Ông Giuse (Lc 1,27).
 
43. Hỏi : “Emmanuen” được ngôn sứ nào tiên báo ?
          - Thưa : Ngôn sứ Isaia (Mt 1,18-25)(Is7,14).
 
44. Hỏi : Emmanuen có nghĩa là gì ?
          - Thưa : Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1,18-25).
 
45. Hỏi : Vua Do thái thời Chúa Giêsu ra đời là ai ?
          - Thưa : Vua Hêrôđê Cả (Mt 2,1-12).
 
46. Hỏi : Hoàng đế Lamã thời Chúa Giêsu ra đời là ai ?
          - Thưa : Hoàng đế Augúttô (Lc 2,1-20).
 
47. Hỏi : Những người từ phương Đông đến thờ lạy Hài nhi Giêsu là ai ?
          - Thưa : Các nhà chiêm tinh (Mt 2,1-12).
 
48. Hỏi : Nơi Hài nhi Giêsu sinh ra là gì ?
          - Thưa : Bêlem (Mt 2,1-12).
 
49. Hỏi : “Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen – dân Ta, sẽ ra đời”. Lời này là của ngôn sứ nào ?
          - Thưa : Ngôn sứ Mikha (Mt 2,1-12)(Mikha 5,1...).
 
50. Hỏi : Tổng trấn thời Chúa Giêsu sinh ra là ai ?
          - Thưa : Tổng trấn Quiriniô (Lc 2,1-20).
 
51. Hỏi : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” Những người hợp với các sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa là ai ?
          - Thưa : Các thiên binh (Lc 2,1-20).
 
52. Hỏi : Khi Hài nhi Giêsu sinh ra, muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa câu gì ?
          - Thưa : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,1… ).
 
53. Hỏi : Với những người chăn chiên, sứ thần Chúa nói : Hôm nay, một Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong trong thành của ai ?
          - Thưa : Thành vua Đavít (Lc 2,1-20).
 
54. Hỏi : Với những người chăn chiên, sứ thần Chúa nói : Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người, anh em sẽ gặp thấy 1 trẻ sơ sinh bọc tả, được đặt trong đâu ?
          - Thưa : Nằm trong máng cỏ (Lc 2,1-20).
 
55. Hỏi : Đâu là những tặng vật mà các nhà chiêm tinh tặng Hài Nhi Giêsu ?
          - Thưa : Vàng, nhũ hương & mộc dược (Mt 2,1-20).
 
56. Hỏi : Tại Đền thờ, ai nói với Đức Maria : “Còn chính bà, 1 lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà.” ?
          - Thưa : Ông Siméon (Lc 2,22-35).
 
57. Hỏi : Ai đã hát bài ca “An bình ra đi” (Nunc Dimitis) ?
          - Thưa : Ông Siméon (Lc 2,29-32).
 
58. Hỏi : Nữ ngôn sứ nào đã gặp Hài Nhi và 2 ông bà trong Đền Thờ Giêrusalem ?
          - Thưa : Bà Anna (Lc 2,36-38).
 
59. Hỏi : Cha của nữ ngôn sứ Anna là ai ?
          - Thưa : Ông Pơnuên (Lc 2,36-38).
 
60. Hỏi : Chi tộc của nữ ngôn sứ Anna, người đã gặp Hài Nhi Giêsu  trong Đền Thờ là gì ?
          - Thưa : Chi tộc Asê (Lc 2,36-38).
 
61. Hỏi : Người đã tìm giết Hài Nhi Giêsu là ai ?
          - Thưa : Vua Hêrôđê Cả (Mt 2,13-18).
 
62. Hỏi : Đất nước Hài Nhi Giêsu cùng gia đình lánh nạn là đâu ?
          - Thưa : Nước Ai Cập (Mt 2,13-18).
 
63. Hỏi : Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ : “Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ : tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.” Lời của ngôn sứ nào ?
          - Thưa : Ngôn sứ Giêrêmia (31,15) (Mt 2,13-18).
 
64. Hỏi : Người được ngôn sứ Giêrêmia nhắc tới tại Rama tên là gì ?
          - Thưa : Rakhen (Mt 2,13-18).
 
65. Hỏi : Theo luật dạy rằng : Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa, và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là 1 đôi chim gáy hay là gì ?
          - Thưa : 1 cặp bồ câu non (Lc 2,23-24).
 
66. Hỏi : Tại Đền Thờ, ông Simêon ẵm lấy Hài Nhi và chúc tụng Thiên Chúa : Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
Đó là gì ?
          - Thưa : Ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen, dân Ngài (Lc 2,29-32).
 
67. Hỏi : Theo lời ông Simêon : cái gì sẽ đâm thâu tâm hồn Đức Maria ?
          - Thưa : 1 lưỡi gươm (Lc 2,35).
 
68. Hỏi : “Ta gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập”. Đây là lời của ngôn sứ nào ?
          - Thưa : Ngôn sứ Hôsê (11,1)(Mt 2,13-18).   
 
69. Hỏi : Người cai trị miền Giuđê sau khi vua Hêrôđê Cả băng hà là ai ?
          - Thưa : Vua Hêrôđê Áckhêlao (Mt 2,19-23).
 
70. Hỏi : Thành mà gia đình thánh gia cư ngụ sau khi từ Ai cập trở về là gì ?
          - Thưa : Thành Nadarét (Mt 2,19-23).
 
71. Hỏi : Ông Giuse và bà Maria lạc mất Chúa Giêsu vào năm Người được bao nhiêu tuổi ?
          - Thưa : 12 tuổi  (Lc 2,41-50).
 
72. Hỏi : Năm 12 tuổi, Đức Giêsu cùng với hai ông bà lên Đền Thờ Giêrusalem mừng lễ gì và 2 ông bà đã lạc mất Người ở đó ?
          - Thưa : Lễ Vượt Qua (Lc 2,41-45).
 
73. Hỏi : Khi thấy Chúa Giêsu ngồi giữa các bậc thầy, người liền nói : “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm Con !” Người đã nói câu này là ai ?
          - Thưa : Đức Maria, Mẹ người  (Lc 2,41-50).
 
74. Hỏi : Tại Đền Thờ, khi thấy Đức Giêsu ngồi giữa các bậc thầy, 2 ông bà sửng sốt. Song Đức Giêsu nói : Ngài phải có điều gì ở Nhà Cha Ngài ?
          - Thưa : Con có bổn phận (Lc 2,41-50).
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
http://gpbanmethuot.com/vui-hoc-thanh-kinh/vhtk-giang-sinh--va-thoi-tho-au-cua-duc-giesu-hoi--thua-45722.html
 Tags: pvb mvgs

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây