TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm A

"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này". (Mt 5, 17-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

Thứ ba - 02/11/2021 18:53 |   726
“Tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” (Lc 15, 10)

04.11.2021
THỨ NĂM TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục
Lc 15,1-10
 

PHÚC CỦA KẺ CÓ TỘI

“Tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” (Lc 15, 10)

Suy niệm: Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu, được thể hiện nơi chính con người Chúa Giêsu. Đi tìm những con chiên lạc đàn đã trở thành “sở trường” của Ngài. Trong suốt những năm công khai rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa, rất nhiều lần Chúa đã lên tiếng bênh vực người tội lỗi trước sự dèm pha, nghi kỵ, khinh chê rẻ rúng của các kinh sư, biệt phái và Pharisêu. Người đã cho họ thấy được sự khác biệt giữa cái nhìn bao dung của Thiên Chúa và cái nhìn thiển cận của con người; giữa lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và sự hẹp hòi của lòng người. Qua đó, Chúa muốn họ hiểu rằng vì để cứu loài người tội lỗi mà Thiên Chúa đã xuống thế. Nơi khác, Chúa nói: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2, 17b).

Mời Bạn: Chúng ta là kẻ có tội nhưng là những tội nhân có phúc, không phải vì chúng ta có gì đáng tự hào mà vì mình tội lỗi như thế mà đã được Chúa thứ tha. Chúng ta cần phải nhận ra mình yếu đuối bất toàn, để mỗi ngày biết quay về với Chúa. Đó là điều làm Chúa vui hơn cả. Bạn có nhận ra điều đó không? Hay bạn chỉ thấy lỗi lầm của người khác mà không thấy được mình để trở lại với lòng thương xót Chúa?

Sống Lời Chúa: Đọc lại và suy gẫm sâu xa: “Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15, 10).

Cầu nguyệnLạy Chúa là Đấng hay thương xót. Xin cho con biết khiêm tốn trước mặt Chúa luôn và quay về bên tình yêu Chúa. Xin cũng mở lòng con ra để con biết yêu thương như Chúa. Amen.


BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục

Ca nhập lễ

Chúa phán: Ta sẽ thăm viếng các chiên Ta, và Ta sẽ đặt một vị chủ chiên để chăn dắt chúng: vì Ta là Chúa, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin hằng ban ơn Thánh Thần cho Giáo Hội, như xưa Chúa đã ban cho thánh giám mục Ca-rô-lô, để Giáo Hội biết không ngừng canh tân theo đường lối Tin Mừng, nhờ đó, thế giới sẽ tìm thấy hình ảnh trung thực của Ðức Kitô. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I:

Phụng vụ Lời Chúa (Theo ngày trong tuần)

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin đoái nhìn của lễ chúng con dâng để kính nhớ thánh Ca-rô-lô giám mục. Chúa đã làm cho thánh nhân nên người mục tử tài đức luôn ân cần chăm sóc đoàn chiên, xin Chúa cũng dùng lễ tế này làm cho chúng con sinh hoa kết quả dồi dào trong đời sống Kitô hữu. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Chúa phán: không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa thông hiệp với Mình và Máu Chúa Kitô. Ước chi Bí tích này làm cho chúng con nên dũng cảm như xưa đã làm cho thánh Ca-rô-lô trung thành với nhiệm vụ và xả thân vì bác ái. Chúng con cầu xin…
 

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ NĂM TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng tôi, xin đừng bỏ rơi tôi, và xin đừng lìa xa tôi. Lạy Chúa là quền lực phần rỗi tôi, xin phù  giúp tôi.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, xin giúp đỡ chúng con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa và không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: ( Năm I) Rm 14, 7-12

“Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.

Vì lẽ ấy, nếu Ðức Kitô đã chết và sống lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Còn ngươi, việc gì mà đoán xét anh em ngươi? Và ngươi, tại sao ngươi khinh miệt anh em ngươi? Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước toà án của Ðức Kitô, bởi có lời chép: “Chúa phán rằng: Ta thề trên sự sống Ta, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy Ta, và mọi miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thiên Chúa”.

Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 26, 1. 4. 13-14

Ðáp: Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh (c. 13).

Xướng: Chúa là sự sáng, là Ðấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai?

Xướng: Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng êm đềm của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Người.

Xướng: Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa! 

Bài Ðọc I: (Năm II) Pl 3, 3-8

“Những điều xưa kia được kể là lợi ích cho tôi, thì nay tôi coi là bất lợi vì Ðức Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, chính chúng ta là những người chịu cắt bì, chúng ta phụng thờ Thiên Chúa theo thần trí, và khoe mình trong Ðức Giêsu Kitô, chứ không tin tưởng vào xác thịt, mặc dầu chính tôi cũng có thể ỷ lại vào xác thịt. Nếu có ai khác nghĩ mình có lý để ỷ lại vào xác thịt, thì tôi còn có lý hơn: tôi đã chịu cắt bì từ ngày thứ tám, là người chủng tộc Israel, thuộc chi họ Bengiamin, là người Do-thái sinh bởi người Do-thái, là người biệt phái chiếu theo lề luật. Bởi lòng đạo đức nhiệt thành, tôi đã bách hại Hội Thánh Thiên Chúa, chiếu theo đức công chính do lề luật công bố, tôi được coi là người không có gì đáng trách.

Nhưng những điều xưa kia được kể là ích lợi cho tôi, thì nay vì Ðức Kitô tôi coi là bất lợi. Vả lại tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Ðức Giêsu Kitô, Chúa tôi. Vì Ngài, tôi đành thua lỗ mọi sự, và coi là phân bón cả, để lợi được Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 104, 2-3. 4-5. 6-7

Ðáp: Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui (c. 3b).

Xướng: Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Người, hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người, hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. 

Xướng: Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm, những phép lạ và những điều Ngài phán quyết.

Xướng: Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Người, hỡi con cháu Giacóp, những kẻ được Người kén chọn, chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Người bao trùm khắp cả địa cầu.

Alleluia: 2 Cr 5, 19

Alleluia, alleluia! – Thiên Chúa ở trong Ðức Kitô đã giải hoà thế gian, để chúng ta nghe lời của Con Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 15, 1-10

“Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” Cũng vậy tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

“Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: “Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất”. Cũng vậy, tôi bảo các ông: Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin cho bánh rượu chúng con dâng trở nên của lễ tinh tuyền trước nhan Chúa và đem lại cho chúng con nguồn ơn phúc dồi dào. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, xin chỉ cho tôi biết đường lối trường sinh, và xin cho tôi no đầy hoan hỉ trước thiên nhan.

Hoặc đọc:

Chúa phán: cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta chính người ấy cũng sống nhờ Ta.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa được Mình và Máu Ðức Kitô bồi dưỡng, xin Chúa tăng cường hoạt động nơi chúng con, để chúng con được sẵn sàng lãnh nhận những ơn lành Chúa hứa cho những ai tham dự bí tích này. Chúng con cầu xin….

Suy niệm 

THIÊN CHÚA LUÔN HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI (Lc 15, 1-10)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Toàn bộ Tin Mừng của Đức Giêsu, chúng ta thấy từ hành động đến lời rao giảng, Ngài luôn nhấn mạnh đến sự tha thứ và tình thương cứu độ của Thiên Chúa.

Hai dụ ngôn chiên lạc và đồng bạc bị đánh mất hôm nay là điển hình của đặc tính ấy.

Thật vậy, bản chất Thiên Chúa là tình yêu, vì thế, Người không chấp tội của chúng ta, Người cũng không để ý, hay đóng khung trong quá khứ, nhưng luôn mở ra và hướng tới tương lai.

Với một lối nhìn nhân từ, bao dung, tha thứ, nên Đức Giêsu đã không ngần ngại xếp những người tội lỗi như thu thuế, gái điếm thành bạn hữu của Ngài, trong khi những hạng người này dưới con mắt của người thời đó là đáng bị khinh bỉ và nguyền rủa!

Điều quan trọng mà chúng ta cần khám phá ra và cũng là hành trình đức tin của mỗi người, đó là: khi được Chúa yêu thương, tha thứ và tạo cơ hội cho mình thì điều đầu tiên cần có là tâm tình tạ ơn, rồi đến sám hối, hoán cải và cuối cùng là thực thi Lời Chúa cách trung thành.

Qua hình ảnh vị Mục Tử nhân lành vác con chiên đã đi lạc lên vai sau khi tìm được và niềm vui của bà chủ khi tìm thấy đồng bạc bị đánh mất cho chúng ta thấy rõ ràng một Thiên Chúa luôn hướng tới tương lai, không hề có ý định đóng dấu tội lỗi trong quá khứ cho bất cứ ai, nhưng không ngừng đi tìm kiếm người tội lỗi và mong họ trở về.

Đây là niềm tự hào và an ủi cho người Kitô hữu, bởi chúng ta được thuộc về Thiên Chúa tình thương, đồng thời an ủi là vì mỗi người đều là tội nhân trước mặt Thiên Chúa, nhưng được Ngài yêu thương.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy biết tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa, can đảm quay trở về với Người để được Người yêu thương. Đồng thời, noi gương Chúa, chúng ta không được coi thường, khinh bỉ người tội lỗi, bởi vì thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai. Thế nên, xin cho chúng ta hãy biết tha thứ và đối xử nhân hậu đối với những người tội lỗi như chính Chúa đã đối xử nhân hậu với chúng ta. Amen.
 

MỘT VÀ MỘT TỶ
(Thứ Năm sau Chúa Nhật XXXI TN – Lc 15,1-10) Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột


 

Để xác định cái gì thực có và có bao nhiêu đơn vị, người ta thường dùng số đếm. Trong cơ số đếm thập phân thì con số một là tuy nhỏ nhất nhưng là đứng đầu. Vì thế người ta thường dùng nó làm biểu tượng để nói về sự trỗi vượt của một người hay một sự việc..: “số một”; “number one”…

Khi thấy nhiều người thu thuế và người tội lỗi lui tới với Chúa Giêsu để nghe Người giảng, nhiều người biệt phái và kinh sư thấy chướng mắt bèn xầm xì, bình phẩm thì Chúa Giêsu đã kể cho họ nghe dụ ngôn có người sẵn sàng bỏ chín mươi chín con chiên ngoài đồng để đi tìm con chiên bị thất lạc. Và khi tìm được thì người ấy vui mừng vác lấy nó trên vai, đi về khoe vui với xóm giềng. Kết thúc dụ ngôn, Người quả quyết: “Trên trời ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn ăn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần sám hối ăn năn” (x.Lc 15,4-7).

Dù là đơn vị nhỏ nhất nhưng nếu bỏ đi con số một thì con số một trăm hay một tỷ chỉ còn là một dãy số không. Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta quá chú trọng đến tập thể mà có khi là một tập hợp chung chung theo khái niệm mà bỏ quên từng người một cụ thể. Đây là chước cám dỗ mà nhiều vị lãnh đạo ngoài xã hội rất dễ bị vướng phải. Trong các tập thể tôn giáo thì vẫn tồn tại hiện tượng này dù rằng không quá rõ nét.

Đối với Thiên Chúa thì mỗi con người là một cá vị cụ thể, riêng có và không thể thay thế. Và dù là nghèo hèn hay bé mọn đến đâu thì mỗi người vẫn có chỗ đứng riêng trong tình yêu và nhà Cha trên trời. Tin Mừng Matthêu khi tường thuật cũng câu chuyện dụ ngôn con chiên thất lạc này đã thêm lời khẳng định của Chúa Giêsu: “Cha anh em trên trời không muốn bất cứ ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,14). Với Thiên Chúa thì từng người, mỗi người là “số một”, “number one”, không ai có thể thay thế ai.

Tại một Hội Nghị Lương Nông Quốc Tế, mẹ Têrêxa thành Calcutta đã nói: “Quý vị đưa ra nhiều chương trình và kế hoạch phổ quát và lâu dài, còn chúng tôi chỉ biết yêu thương đón nhận từng người nghèo hèn, bị bỏ rơi. Từng người một, từng người một và sau hơn mười năm một cách nào đó chúng tôi xoa dịu nỗi đau của đồng loại dù khiêm tốn nhưng đã trên hàng chục ngàn người khao khát được yêu thương vì chính họ.”

Tình yêu có tính hiện sinh và riêng có. Yêu thương cách chung chung thì có thể là thương hại mà chưa hẳn đã là xót thương. Chúa Giêsu đã chấp nhận bị hiểu lầm, chấp nhận đánh đổi danh dự, phẩm vị của mình một cách nào đó theo quan niệm của người đời để rồi không ngại ngần tiếp xúc với những mảnh đời bất hạnh, những người tội lỗi công khai. Lý do là vì mỗi người trong số họ đích thực là em của Người, là con của Cha trên trời.

Xác tín chân lý này thì chúng ta không được phép ngã lòng thất vọng về bản thân dù mình tội lỗi đến đâu. Và chúng ta cần phải biết hy vọng và tôn trọng phẩm giá của tha nhân dù họ đang ở trong tình trạng tồi tệ đến mức nào. Anh em Phật tử xác quyết “Buông đao thành Phật. Quay gót là bờ”. Kitô hữu chúng ta tuyên xưng: Khi một người ăn năn sám hối thì cả thiên cung rộn rã tiếng cười vì tình yêu Thiên Chúa đang chan hòa khắp bốn cõi. Trong công cuộc “đánh lưới người ta”, hãy biết trân trọng và bắt đầu từ con số một, cách cụ thể và thực tế.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây