TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm A

"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này". (Mt 5, 17-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 9 Hỏi Thưa (1101-1210)

Thứ bảy - 09/10/2021 01:46 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   426
91. Tổng Đốc Nơkhemia, 92. Tư Tế Étra (480-440), 93. Ông Máttítgia, 94. Ông Giuđa Macabê (166-160), 95. Ông Giônathan (160-143) và 96. Ông Simôn (143-134).
VHTK NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 9 Hỏi Thưa (1101-1210)
VUI HỌC THÁNH KINH
NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 9
Hỏi Thưa

91. Tổng Đốc Nơkhemia, 92. Tư Tế Étra (480-440), 93. Ông Máttítgia, 94. Ông Giuđa Macabê (166-160), 95. Ông Giônathan (160-143) và 96. Ông Simôn (143-134).


91. TỔNG ĐỐC NƠKHEMIA1101. Hỏi: Ông Nơkhemia, con ông Khakhangia cư ngụ tại  thành nào? (Nkm 1,1)
- Thưa: Thành Susan.

1102. Hỏi: Cha của ông Nơkhemia là ai? (Nkm 1,1)
- Thưa: Ông Khakhangia.

1103. Hỏi: Ông Nơkhemia làm quan dưới triều vua nào? (Nkm 2,11)
- Thưa: Vua Áctắcsátta.

1104. Hỏi: Ai đã xin cùng vua Áctắcsátta về Giuđa xây dựng lại phần mộ tổ tiên? (Nkm 1,5)
- Thưa: Ông Nơkhemia.

1105. Hỏi: Ông Nơkhemia làm gì dưới triều vua Áctắcsátta? (Nkm 1,11)
- Thưa: Quan chước tửu.

1106. Hỏi: Khi nghe biết những khó khăn người sống sót sau thời gian tù đày, tường thành Giêrusalem bị phá đổ, cửa thành bị đốt cháy, ông Nơkhemia có tâm tình gì? (Nkm 1,1-4)  
- Thưa: Buôn bã và khóc.

1107. Hỏi: Khi nghe tin ông Nơkhemia trở về xây dựng lại tường thành Giêrusalem, những ai nhạo cười, khinh dể và cản trở ông? (Nkm 2,19)
- Thưa: Ông Xanbalát, ông Tôvigia và ông Ghesem.

1108. Hỏi: Thượng tế nào và các tư tế anh em của ông đứng ra xây cất cửa Chiên? (Nkm 3,1)
- Thưa: Thượng tế Engiasíp.

1109. Hỏi: Tường thành Giêrusalem xây xong ngày hai mươi lăm tháng Êlun, sau bao nhiêu ngày xây dựng? (Nkm 6,15)
- Thưa: Năm mươi hai ngày.

1110. Hỏi: Khi nghe dân chúng và vợ con họ kêu ca dữ dội về các người Do-thái đồng bào họ, tổng đốc Nơkhemia kêu gọi họ làm gì? (Nkm 5,1-12)
- Thưa:  Trả lại cho họ nhà cửa, ruộng đất, vườn nho, vườn ô-liu; còn tiền, lúa gạo, rượu mới và dầu tươi cho họ vay, thì hãy tha số lời.

1111. Hỏi: Ông Nơkhemia được lệnh làm gì ở xứ Giuđa? (Nkm 5,14)  
- Thưa: Tổng đốc.

1112. Hỏi: Nữ ngôn sứ nào và các ngôn sứ khác đã muốn làm cho ông Nơkhemia khiếp sợ? (Nkm 6,14)
- Thưa: Nữ ngôn sứ Nôátgia.

1113. Hỏi: Dưới thời tổng đốc Nơkhemia, tư tế - kinh sư  đọc Sách Luật và giảng giải Luật Chúa cho dân chúng là ai (Nkm 8,1-12)
- Thưa: Ông Étra.

1114. Hỏi: Kinh sư Étra đem sách Luật Môsê ra đọc cho dân chúng nghe, đó là Luật của ai truyền cho Ítraen? (Nkm 8,1)
- Thưa: Đức Chúa.

1115. Hỏi: Thứ mà con cái Ítraen lên núi lấy về dựng lều như lời đã chép là gì? (Nkm 8,15)
- Thưa: Cành ô-liu.

1116. Hỏi: Sau thời gian nghe đọc Sách Luật của Chúa, con cháu Ítraen họp nhau lại để làm gì? (Nkm 9,1)  
- Thưa: Ăn chay, mình mang bao bị và đầu rắc bụi đất.

1117. Hỏi: Hằng năm, con cái Ítraen đem những con vật đầu lòng nào tới Nhà Thiên Chúa và cũng dành cho các tư tế đang phục vụ Nhà Thiên Chúa? (Nkm 10,37)
- Thưa: Bò, ngựa , chiên dê.

1118. Hỏi: Sau khi nghe đọc Sách Luật cúa Đức Chúa và sám hối, con cái Ítraen tự buộc mình phải nộp cái gì mỗi năm để lo việc Nhà Thiên Chúa, lo bánh tiến, hiến lễ thường tiến, lễ toàn thiêu thường tiến, ...  và lo mọi công việc liên quan đến Nhà của Thiên Chúa? (Nkm 10,33-34)
- Thưa: Một chỉ bạc.

1119. Hỏi: Dịp khánh thành tường thành Giêrusalem, người ta làm những gì  vì Thiên Chúa đã cho họ được hưởng niềm vui, một niềm vui lớn lao? (Nkm 12,43)
- Thưa: Dâng những lễ vật quý giá và vui mừng hoan hỷ.

1120. Hỏi: Khi trở lại Giêrusalem lần thứ hai, ông Nơkhemia đã làm gì? (Nkm 13,4-30)
- Thưa: - Kêu gọi các thầy Lêvi và các ca viên quay trở lại phục vụ Nhà Thiên Chúa. Bắt dân phải tuân giữ ngày sabát, không được làm việc cũng như buôn bán trong ngày sabát và bắt dân không được kết hôn với người ngoại bang.


92. TƯ TẾ ÉTRA (480-440)1121. Hỏi: Vua nào đã cho lưu dân Ítraen trở về Giêrusalem để tái thiết lại Nhà Đức Chúa? (Er 1,1-2)  
- Thưa: Vua Kyrô.

1122. Hỏi: Ngôn sứ nào đã tiên báo lưu dân Ítraen sẽ có ngày trở về Giêrusalem như lời Đức Chúa hứa? (Er 1,1)
- Thưa: Ngôn sứ Giêrêmia.

1123. Hỏi: Thủ lãnh xứ Giuđa được vua Kyrô trao cho tất cả những gì mà vua Nabucôđônôxo lấy từ Nhà Đức Chúa để tái thiết Đền Thờ là ai? (Er 1,7-10)  
- Thưa: Ông Sếtbátxa.

1124. Hỏi: Dưới triều vua Kyrô, người đưa dân lưu đày từ Babylon lên Giêrusalem là ai? (Er 1,11)
- Thưa: Ông Sếtbátxa.

1125. Hỏi: Con cái Ítraen bị đưa đi lưu đày tại Babylon bởi vua nào? (Er 2,1)
- Thưa: Vua Nabucôđônôxo.

1126. Hỏi: Ông Étra là con cháu của ai? (Er 7,1)
- Thưa: Ông Xơragia.

1127. Hỏi: Ông Étra thuộc dòng dõi của ai? (Er 7,5)
- Thưa: Ông Aharon.

1128. Hỏi: Vào năm thứ bảy đời vua nào, ông Étra từ Babylon trở về Giêrusalem? (Er 7,7)
- Thưa: Vua Áctắcsátta.

1129. Hỏi: Dưới thời vua Ba Tư nào dân Samari cản trở việc tái thiết? (Er 4,1-24)
- Thưa: Vua Kyrô, vua Xécxét và vua Áctắcsátta.

1130. Hỏi: Sau thời gian dài bị cản trở, công việc xây Nhà Thiên Chúa ở Giêrusalem lại được bắ đàu vào triều vua nào? (Er 4,24)
- Thưa: Vua Đariô.

1131. Hỏi: Ngôn sứ nào phát ngôn về người Do-thái ở Giuđa và ở Giêrusalem, nhân danh Thiên Chúa của Ítraen, là Đấng ngự trên họ? (Er 5,1)
- Thưa: Ngôn sứ Khácgai và ngôn sứ Dacaria.

1132. Hỏi: Ông Étra là một kinh sư thông hiểu điều gì, mà Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen đã ban? (Er 7,6)
- Thưa: Luật Môsê.

1133. Hỏi: Ông Étra là một kinh sư thông Luật Môsê, mà Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen đã ban. Ông đã làm gì? (Er 7,10)  
- Thưa: Chú tâm tìm hiểu kỹ càng Lề Luật của Đức Chúa, thực hành Luật của Đức Chúa và dạy cho dân Ítraen biết những thánh chỉ và quyết định.

1134. Hỏi: Trong sắc chỉ, vua Áctắcsátta ra lệnh cho mọi thủ quỹ Vùng bên kia sông Êuphơrát phải làm những gì nếu kinh sư Étra yêu cầu?(Er 7,22)
- Thưa: Có thể cấp cho tới ba ngàn ký bạc, một ngàn giạ lúa miến, hai trăm thùng rượu, hai trăm thùng dầu con muối thì không có hạn.

1135. Hỏi: Trong sắc chỉ của vua Áctắcsátta trao cho ông Étra có viết: Ai không giữ Lề Luật của Thiên Chúa của ông và luật của vua, thì phải trừng trị thích đáng như là gì? (Er 7,26)
- Thưa: Xử tử, hoặc trục xuất, hoặc phạt tiền, hay bỏ tù.

1136. Hỏi: Sau khi ổn định xong nơi ăn chốn ở trong các thành, con cái Ítraen đã xin ai là kinh sư đem sách Luật Môsê ra đọc? (Nkm 8,1)
- Thưa: Ông Étra.

1137. Hỏi: Vào ngày mồng một tháng thứ mấy, ông Étra cũng là tư tế đem sách Luật ra trước mặt cộng đồng gồm đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn, ông đọc từ sáng sớm tới trưa, và toàn dân lắng tai nghe sách Luật? (Nkm 8,2-3)
- Thưa: Tháng thứ bảy.

1138. Hỏi: Ông Étra và các thầy Lêvi đọc rõ ràng và giải thích sách Luật của Thiên Chúa, nhờ thế mà toàn dân thế nào? (Nkm 8,8)
- Thưa: Hiểu được những gì các ông đọc.

1139. Hỏi: Dân Ítraen, các tư tế và các thầy Lêvi không dứt mọi liên hệ với những thói tục ghê tởm của các dân trong xứ là đã lấy con gái của chúng… Nghe tin ấy, ông Étra đã làm gì? (Er 9,1-3)
- Thưa: Xé áo dài trong và áo choàng ngoài, bứt tóc bứt râu, rồi ngồi xuống sững sờ kinh ngạc.   

1140. Hỏi: Sau khi biết dân Ítraen, các tư tế và các thầy Lêvi không dứt mọi liên hệ với những thói tục ghê tởm của các dân trong xứ. Ông Étra khóc lóc và phủ phục trước Nhà Thiên Chúa, mà cầu nguyện và thú nhận tội lỗi. Ông đã làm gì để cho cộng đoàn Ítraen trở nên thanh sạch? (Er 10,1-14)
- Thưa: Hủy bỏ hôn nhân với người ngoại.


93. ÔNG MÁTTÍTGIA   1141. Hỏi: Thân phụ của ông Máttítgia là ai? (1Mcb 2,1)
- Thưa: Ông Gioan.

1142. Hỏi: Ông Máttítgia thuộc giai cấp xã hội nào? (1Mcb 2,1)
- Thưa: Giới tư tế.

1143. Hỏi: Ông Máttítgia rời Giêrusalem đến cư ngụ ở thành nào? (1Mcb 2,1)
- Thưa: Thành Môđin.

1144. Hỏi: Những người con của ông Máttítgia là ai? (1Mcb 2,2-5)
- Thưa: Ông Gioan, ông Simôn, ông Giuđa, ông Elada và ông Giônathan.

1145. Hỏi: Ai được gọi là Macabê? (1Mcb 2,4)
- Thưa: Ông Giuđa. 

1146. Hỏi: Quân lính bắt gặp sách gì ở nhà ai và biết ai còn tuân giữ Lề Luật, thì đem ra xử tử theo phán quyết của vua? (1Mcb 1,57)
- Thưa: Sách Giao Ước.

1147. Hỏi: Khi chứng kiến những sự gì ở miền Giuđa và Giêrusalem, ông Máttítgia thốt lên: “Khốn thân tôi! Chẳng lẽ tôi sinh ra để chứng kiến tai hoạ dân tôi và tai hoạ Thành Thánh phải chịu?” (1Mcb 6,7)
- Thưa: Sự phạm thượng.

1148. Hỏi: Khi chứng kiến những sự phạm thượng ở miền Giuđa và Giêrusalem, ông Máttítgia và các con đã có thái độ và hành đông nào? (1Mcb 2,6-14)
- Thưa: Xé áo mình ra, mặc áo vải thô mà để tang và họ đau đớn vô cùng. 

1149. Hỏi: Thời ông Máttítgia vua nào đưa văn hoá Hy-lạp vào Ítraen? (1Mcb 1,10...)
- Thưa: Vua Antiôkhô Êpiphanê.

1150. Hỏi: Những người Ítraen hùa theo nếp sống dân ngoại thế nào? (1Mcb 1,15)
- Thưa: Họ huỷ bỏ dấu vết cắt bì, họ chối bỏ Giao Ước thánh và họ bán mình để làm điều dữ.

1151. Hỏi: “Cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc của vua có nghe lời vua và ai cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình và tuân theo lệnh vua, thì tôi, các con tôi và anh em tôi, chúng tôi vẫn trung thành với Giao Ước của cha ông chúng tôi. Không đời nào chúng tôi bỏ Lề Luật và các tập tục !” Đây là lời của ai? (1Mcb 2,19-21)
- Thưa: Ông Máttítgia.

1152. Hỏi: Khi nhìn thấy người Ítraen tế thần tại Môđin, ông Máttítgia có thái độ?(1Mcb 2,23-24)
- Thưa: Bừng lửa nhiệt thành, ruột gan ông sôi sục, lòng đạo đức khiến ông nổi giận đùng đùng.  

1153. Hỏi: Ai đầy lửa nhiệt thành giết chết người tế thần và viên chức cưỡng bách dân tế thần tại Môđin? (1Mcb 2,23-25)
- Thưa: Ông Máttítgia.

1154. Hỏi: Sau khi giết chết người tế thần cũng như người cưỡng bách dân Ítraen tế thần, ông Máttítgia đã phá đổ cái gì? (1Mcb 2,25)
- Thưa: Bàn thờ.

1155. Hỏi: Ông Máttítgia kêu gọi những người thế nào thì theo ông? (1Mcb 2,27)
- Thưa: Nhiệt thành với Lề Luật và tuân giữ Giao Ước.

1156. Hỏi: Vua nào ra chiếu chỉ trong toàn vương quốc truyền cho mọi người phải nhập thành một dân duy nhất và ai nấy phải bỏ tục lệ của mình? (1Mcb 1,41-42)
- Thưa: Vua Antiôkhô.

1157. Hỏi: Gần đến ngày ông Máttítgia qua đời, ông nói ‘Các con ơi, vì Lề Luật, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Nhờ Lề Luật các con sẽ được gì? (1Mcb 2,64)
- Thưa: Vinh quang.

1158. Hỏi: Ông Máttítgia khuyên các con hãy bừng lửa nhiệt thành đối với Lề Luật và hãy hy sinh mạng sống để bảo vệ điều gì của tổ tiên? (1Mcb 2,50)
- Thưa: Bảo vệ Giao Ước.

1159. Hỏi: Ai vì lòng mộ đạo nên đã được ngai báu làm gia nghiệp muôn đời?  (1Mcb 2,57)
- Thưa: Vua Đavít.

1160. Hỏi: Những người đặt hy vọng vào ai sẽ không bị suy tàn? (1Mcb 2,61)
- Thưa: Vào Thiên Chúa.


94. ÔNG GIUĐA MACABÊ (166-160) 1161. Hỏi: Thân phụ của ông Giuđa là ai? (1Mcb 2,1)
- Thưa: Ông Máttítgia.

1162. Hỏi: Ông Giuđa cũng gọi là gì? (1Mcb 2,4)
- Thưa: Macabê.

1163. Hỏi: Khi nhìn thấy Thánh Điện tan hoang, bàn thờ dâng lễ toàn thiêu ra ô uế, cửa ngõ bị thiêu rụi, ... ông Giuđa và các anh em đã làm gì? (1Mcb 2,4,38-39)
- Thưa: Xé áo mình ra, kêu la thảm thiết và rắc tro lên đầu.

1164. Hỏi: Nhờ có Đức Chúa hướng dẫn, ông Macabê và các chiến hữu đã chiếm lại thành phố và thanh tẩy Đền Thờ, vào ngày nào họ đã cử hành lễ cung hiến bàn thờ và quyết định hằng năm, trong thời gian tám ngày, phải cử hành lễ cung hiến bàn thờ thật tưng bừng rộn rã? (x.1Mcb 4,36-59)
- Thưa: Ngày hai mươi lăm tháng Kítlêu.

1165. Hỏi: Ông già chín mươi tuổi đầu từ chối ăn thịt heo như vua truyền, can đảm từ giã cuộc đời và để lại cho đám thanh niên một tấm gương cao đẹp về cái chết tự nguyện và cao quý, vì đã trung thành với các Lề Luật đáng kính và thánh thiện, tên là gì? (x.2Mcb 6,18-31)
- Thưa: Elada.

1166. Hỏi: “Dù hiện nay tôi có tránh được hình phạt của người ta, thì sống hay chết tôi cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay của Đấng Toàn Năng.” Đây là lời của ai? (2Mcb 6,26)
- Thưa: Ông Elada.

1167. Hỏi: Cái chết của ông Elada để lại cho dân chúng một tấm gương về lòng cao thượng và một hình ảnh đáng ghi nhớ về điều gì? (2Mcb 6,31)
- Thưa: Nhân đức.

1168. Hỏi: Câu chuyện Cuộc tử đạo của bảy anh em diễn ra dưới tiều vua nào? (2Mcb 7,1...)
- Thưa: Vua Antiôkhô.

1169. Hỏi: Trước khi chịu chết, người con trai út nói vua đã bày ra đủ thứ trò độc ác để hại người Híp-ri, vua sẽ chẳng thoát khỏi bàn tay của ai? (2Mcb 7,30-31)
- Thưa: Thiên Chúa.

1170. Hỏi: Trước khi ra trận đánh với quân tướng Nicano, ông Giuđa khích lệ quân sĩ và ra khẩu hiệu là gì? (2Mcb 8,23)
- Thưa: Thiên Chúa phù hộ.

1171. Hỏi: Ông Giuđa đã hạ tướng nào và chiếm thành Ghede? (2Mcb 10,2-38)
- Thưa: Tướng Timôthê.

1172. Hỏi: Khi biết quân lính của mình bị chết vì vi phạm luật cấm là giữ lá bùa của tượng thần ở Giamnia trong mình, ông Giuđa đã quyên được bao nhiêu tiền, và gửi về Giêrusalem để xin dâng lễ đền tội; ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại? (x.2Mcb 12,38-46)
- Thưa: Khoảng hai ngàn quan tiền.

1173. Hỏi: Lý do khiến ông Giuđa đến dâng lễ tế đền tạ cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi điều gì? (2Mcb 12,46)
- Thưa: Khỏi tội lỗi.

1174. Hỏi: Ai quyên được khoảng hai ngàn quan tiền, và gửi về Giêrusalem để xin dâng lễ đền tội? (2Mcb 12,43)
- Thưa: Ông Giuđa.

1175. Hỏi: Lý do khiến ông dâng lễ tế đền tạ cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là gì?(2Mcb 12,44-46)
- Thưa: Ông hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại và ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức.
 
1176. Hỏi: Khi vua Antiôkhô, lòng đầy những ý tưởng man rợ, tiến đến đánh Đền Thánh, ông Giuđa ra lệnh cho toàn quân khẩn cầu Đức Chúa, than khóc, ăn chay và phủ phục suốt bao ngày xin Ngài đừng để dân tộc rơi vào tay chư dân ngạo mạn? (2Mcb 13,9-13)
- Thưa: Ba ngày.

1177. Hỏi: Trong giấc mơ, ông Giuđa thấy thượng tế nào, dang tay cầu nguyện cho toàn thể cộng đồng Do-thái? (2Mcb 15,12)
- Thưa: Thượng tế Ônia.

1178. Hỏi: Tướng Nicano, người đe dọa sẽ phá bình địa Đền Thờ của Thiên Chúa, đã bị giết chết bởi quân lính của ai? (2Mcb 15,25-36)
- Thưa: Ông Giuđa.

1179. Hỏi: “Hãy nhận lấy thanh gươm thánh này. Đó là món quà Thiên Chúa ban. Nhờ nó, ngươi sẽ đánh tan quân địch.” Đây là lời ai nói với ông Giuđa? (2Mcb 15,16)
- Thưa: Ngôn sứ Giêrêmia.

1180. Hỏi: Ông Giuđa tử trận tại đâu? (1Mcb 2,1)
- Thưa: Tại Bêrêa.


95. ÔNG GIÔNATHAN (160-143) 

1181. Hỏi: Sau kho ông Giuđa qua đời, các quân sĩ đã chọn ai làm lãnh đạo vào chỉ huy mọi người để tiếp tục chiến đấu? (1Mcb 9,28-31)
- Thưa: Ông Giônathan.

1182. Hỏi: Thân phụ của ông ông Giônathan là ai? (1Mcb 2,1)
- Thưa: Ông Máttítgia.

1183. Hỏi: Ông Giônathan cũng gọi là gì? (1Mcb 2,4)
- Thưa: Ápphút.

1184. Hỏi: Khi hay tin Bắckhiđê tìm cách giết mình, ông Giônathan cùng với anh là ông Simôn và tất cả những người thuộc phe ông trốn vào sa mạc nào và đóng trại gần hồ nước Átpha? (1Mcb 9,32-33)
- Thưa: Sa mạc Tơcôa.

1185. Hỏi: Em ông Giônathan và ông Simôn là ai đã bị dân Giambi giết tại Mêđơva? (1Mcb 9,38)
- Thưa: Ông Gioan.

1186. Hỏi: Vị thượng tế bội phản Ankimô ra lệnh triệt hạ tường của tiền đình bên trong Nơi Thánh, phá huỷ công trình của các ngôn sứ, ông ta bắt đầu công việc triệt hạ thì bị đánh phạt như thế nào? (1Mcb 9,54-55)
- Thưa: Bị cấm khẩu, bất toại, không nói được một lời nào nữa và không thể trối trăng được gì.

1187. Hỏi: Sau trận đánh Bếtbaxi, ông Giônathan ký kết hoà ước với Bắckhiđê, ông Giônathan định cư ở đâu và bắt đầu làm thủ lãnh xét xử dân và loại trừ phường vô đạo ra khỏi Ítraen? (1Mcb 9,58-73)
- Thưa: Tại Míchmát.

1188. Hỏi: Vua nào đã đặt ông Giônathan làm thượng tế dân Do thái? (1Mcb 10,20)
- Thưa: Vua Alêxanđê.

1189. Hỏi: Khi đặt ông Giônathan làm thượng tế dân Do thái tặng ông danh hiệu bạn hữu đức vua, vua đã gửi cho ông cái gì ?(1Mcb 10,20)
- Thưa: Một áo cẩm bào và một triều thiên bằng vàng.

1190. Hỏi: Vua Alêxanđê đặt ông Giônathan làm gì của dân tộc Do thái và tặng ông danh hiệu bạn hữu đức vua? (1Mcb 10,20)
- Thưa: Thượng tế.

1191. Hỏi: Sau khi được phong làm thương tế, ông Giônathan đã mặc phẩm phục thánh nhân dịp lễ gì? (1Mcb 10,21)
- Thưa: Lễ Lều.

1192. Hỏi: Vua nào đã gởi cho thượng tế Giônathan và dân tộc Do thái là sẽ miễn cho mọi người Do-thái khỏi phải triều cống, khỏi phải nộp thuế muối và tiền vàng? b. (1Mcb 10,29)
- Thưa: Vua Đêmếtriô.

1193. Hỏi: Ông Giônathan và dân chúng từ khước bổng lộc của vua Đêmếtriô để ủng hộ vua nào? (1Mcb 10,47)
- Thưa: Vua Alêxanđê.

1194. Hỏi: Tại thành Átđốt, ông Giônathan đã phá hủy đền thờ của thần gì? (1Mcb 11,4)
- Thưa: Thần Đagôn.

1195. Hỏi: Khi bị nguy khốn, vua Đêmếtriô đã nhờ ai tiếp viện và đã làm chủ được thành, nhưng sau lại thất ước? (1Mcb 11,38-53)
- Thưa: Ông Giônathan.

1196. Hỏi: Trong bức thư gửi lời chào người Xipácta anh em, thượng tế Giônathan nói đã có sẵn điều gì trong tay làm nguồn an ủi? (x.1Mcb 12,6-10)
- Thưa: Sách Thánh.

1197. Hỏi: Thượng tế Giônathan chọn ai đến gặp người Rôma để tái lập hữu nghị và liên minh đã có trước đây giữa chúng ta với họ? (1Mcb 12,16)
- Thưa: Ông Numêniô và ông Antipate.

1198. Hỏi: Vì cả tin, ông Giônathan bị ai lừa bắt và giết chết? (1Mcb 12,39-50)
- Thưa: Tướng Tryphôn.

1199. Hỏi: Ông Giônathan bị bắt tại thành nào? (1Mcb 12,48)
- Thưa: Thành Pơtôlêmai.

1200. Hỏi: Ông Simôn sai người đem hài cốt ông Giônathan về, rồi mai táng ở đâu?(1Mcb 13,25)
- Thưa: Tại Môđin.


96. ÔNG SIMÔN (143-134) 


1201. Hỏi: Thân phụ của ông Simôn là ai? (1Mcb 2,1)
- Thưa: Ông Máttítgia.

1202. Hỏi: Ông Simôn cũng gọi là gì? (1Mcb 2,4)
- Thưa: Thátxi.

1203. Hỏi: Ông Simôn, anh em ông và nhà cha ông đã làm để bênh vực điều gì và Nơi Thánh, cùng những cuộc giao chiến, những nỗi ngặt nghèo đã trải qua? (1Mcb 13,3)
- Thưa: Lề Luật.

1204. Hỏi: Chúng ta sẽ báo thù cho điều gì, bởi vì, do lòng thù ghét, tất cả các dân ngoại đã toa rập với nhau để tiêu diệt chúng ta? (1Mcb 13,6)
- Thưa: Cho dân tộc, cho Nơi Thánh và cho vợ con của anh em.

1205. Hỏi: Sau khi ông Giuđa và ông Giônathan chết, dân chúng tôn ai làm lãnh đạo cuộc kháng chiến của họ? (1Mcb 13,8)
- Thưa: Ông Simôn.

1206. Hỏi: Khi nắm quyền lãnh đạo, ông Simôn đã quy tụ mọi người có khả năng chiến đấu, vội vã hoàn thành công việc xây đắp tường thành luỹ nào? (1Mcb 13,10)
- Thưa: Thành Giêrusalem.

1207. Hỏi: Ai đã lừa dối ông Simôn rằng ‘Ông Giônathan em ông mắc nợ kho tàng nhà vua một số bạc: món nợ này có liên quan đến các chức vụ của ông ấy. Vì thế, ông ấy đã bị chúng tôi bắt giữ’? (1Mcb 13,15)
- Thưa: Ông Tryphôn.

1208. Hỏi: Vua Đêmếtriô gửi lời chào ông Simôn là gì và bạn hữu của vua cùng gửi lời chào các kỳ mục cũng như dân tộc Do-thái? (1Mcb 13,36)
- Thưa: Thượng tế.

1209. Hỏi: Tại thành nào, sau khi chiếm thành ông Simôn trừ khử mọi thứ ô uế và cho những ai tuân giữ Lề Luật được định cư trong thành? (1Mcb 13,48)
- Thưa: Thành Ghede.

1210. Hỏi: “Ông nâng dậy kẻ nghèo hèn trong dân, và tuân giữ Lề Luật cùng tiêu diệt hết quân vô đạo và phường gian ác.” Đây là lời nói về thời của ai cai trị dân Ítraen? 1Mcb 14,14)
- Thưa: Thời ông Simôn.

1211. Hỏi: Để xác nhận giao ước với người Xipácta, ông Simôn phái ông Numêniô đến Rôma, đem theo cái gì bằng vàng nặng năm trăm ký cho họ? (1Mcb 14,24)
- Thưa: Chiếc thuẫn.

1212. Hỏi: Vua nào công nhận ông Simôn là thượng tế, kể ông vào số bạn hữu của vua và làm cho ông được rất mực vẻ vang? (1Mcb 14,38-39)
- Thưa: Vua Đêmếtriô.

1213. Hỏi: Khi chiến đấu với Tryphôn, vua nào đã ve vản ông Simôn và nói: “Tôi cho ông được quyền đúc tiền riêng để lưu hành trong xứ của ông. Giêrusalem và Nơi Thánh được tự do. Tất cả vũ khí ông đã chế tạo, các pháo đài ông đã xây và đang chiếm giữ, vẫn thuộc về ông”? (1Mcb 15,6-7)
- Thưa: Vua Antiôkhô VII.

1214. Hỏi: Vua nào vây hãm thành Đôra và trở thành thù địch của ông Simôn? (1Mcb 15,25...)
- Thưa: Vua Antiôkhô VII.

1215. Hỏi: Tướng của vua Antiôkhô VII đến Giamnia, xâm chiếm miền Giuđê, tàn sát và bắt dân đi đày là ai? (1Mcb 15,40)
- Thưa: Tướng Kenđêbaiô.

1216. Hỏi: Ai đã đuổi theo Kenđêbaiô đến tận Kítrôn và phóng hoả đốt các tháp cùng quân lính của ông?(1Mcb 16,9-10)
- Thưa: Ông Gioan.

1217. Hỏi: Ai đã ám hại ông Simôn và các con? (1Mcb 16,16)
- Thưa: Ông Pơtôlêmai.

1218. Hỏi: Ông Simôn với các con là Máttítgia và Giuđa bị giêtf vào tháng nào? (1Mcb 16,14)
- Thưa: Tháng Sơvát.

1219. Hỏi: Tại pháo đài nào ông Simôn bị con rể giết chết? (1Mcb 16,15-16)
- Thưa: Pháo đài Đốc.

1220. Hỏi: Sau khi ông Simôn bị giết chết, ai thay ông làm thượng tế và lãnh đạo dân? (1Mcb 16,22-24)
- Thưa: Ông Gioan.

Gb. Nguyễn Thái Hùng
2021 
 Tags: vhtk nvcu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây