TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Ðaminh Toại, giáo dân, ngày 05.6

Thứ ba - 31/05/2022 22:37 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   952
“Ai muốn theo tôi,phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
VHTK Thánh Ðaminh Toại, giáo dân, ngày 05.6

 

VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Ðaminh Toại, giáo dân
Ngày 05 tháng 6
 
Tin mừng Máccô 8,34-38
Những điều kiện để theo Đức Giê-su
 
34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người."
 
34 He summoned the crowd with his disciples and said 8 to them, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me.
 
35 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel 9 will save it.
 
36 What profit is there for one to gain the whole world and forfeit his life?37 What could one give in exchange for his life?38 Whoever is ashamed of me and of my words in this faithless and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of when he comes in his Father's glory with the holy angels."
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề của hình này là gì ?
………………………………………………….
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Máccô 8,34b
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong điều gì của Cha Người ? (Mc 8,38)
a. Yêu thương.
b. Vinh quang.
c. Tha thứ.
d. Ngày Quang lâm.
 
a2. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ có thái độ thế nào vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người ? (Mc 8,38)
a. Từ chối.
b. Khinh miệt.
c. Hổ thẹn.
d. Tha thứ.
 
a3. Đức Giêsu nói, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì điều gì, thì sẽ cứu được mạng sống ấy ? (Mc 8,35)
a.  Đức tin.
b.  Tin mừng.
c.  Chúa Kitô.
d.  Giáo Hội.
 
a4. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác cái gì của mình mà theo? (Mc 8,34)
a.  Đau khổ.
b.  Thập giá.
c.  Gánh nặng.
d.  Thập hình.
 
a5. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đây là lời của ai ? (Mc 8,34)
a.  Ông Môsê.
b.  Đức Giêsu.
c.  Thánh Phaolô.
d. Thánh Phêrô.
 
B. Giáo dân Ða-Minh Toái
 
b1. Giáo dân Ða-Minh Toại, Sinh tại Ðông Thành, Thái Bình, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?
a. Vua Tự Đức (1847-1883).
b. Vua Thiệu Trị (1841-1847).
c. Vua Minh Mạng (1820-1841).
d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802).
 
b2. Giáo dân Ða-Minh Toại chịu tử đạo thế nào ?
a. Bị xử giảo.                                   
b. Bị xử trảm.
c. Bị thiêu sống.                              
d. Xử lăng trì.
 
b3. Giáo dân Ða-Minh Toại chịu tử đạo tại Hưng Yên vào năm nào ?
a. Năm 1835.                                   
b. Năm 1839.
c. Năm 1858.                                   
d. Năm 1862.
 
b4. Giáo dân Ða-Minh Toại được Đức Giáo Hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1951) ?
a. Đức Giáo hoàng Piô X.
b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII.
c. Đức Giáo hoàng Piô XII.
d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII.
 
b5. Thánh Ða-Minh Toại được mừng kính vào ngày nào ?
a. Ngày 12 tháng 6.               
b. Ngày 21 tháng 12.
c. Ngày 05 tháng 6.      
d. Ngày 11 tháng 3.
 
III. Ô CHỮ
 
Những gợi ý
 
01. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời gì, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người ? (Mc 8,36)
 
02. Vì được cả điều gì mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì ? (Mc 8,36)
 
03. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải làm gì với chính mình, vác thập giá mình mà theo ? (Mc 8,34)   
 
04. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đây là lời của ai ? (Mc 8,34)  
 
05. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác cái gì của mình mà theo ? (Mc 8,34)  
 
06. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai có thái độ gì vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người ?(Mc 8,38)   

07. Ai muốn cứu sự gì của mình, thì sẽ mất ? (Mc 8,35) 
 
08. Đức Giêsu nói, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì điều gì, thì sẽ cứu được mạng sống ấy ? (Mc 8,35)  
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Ai muốn theo tôi,
phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
Tin mừng thánh Máccô 8,34b
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Ðaminh Toại, giáo dân
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
 Thánh Ðaminh Toại
 
* Tin mừng thánh Máccô 8,34b
 
“Ai muốn theo tôi,
phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. b. Vinh quang  (Mc 8,38)
a2. c. Hổ thẹn (Mc 8,38)
a3. b. Tin mừng (Mc 8,35)
a4. b. Thập giá (Mc 8,34)
a5. b. Đức Giêsu (Mc 8,34)
 
 
B. Giáo dân Ða-Minh Toại
 
b1. a. Vua Tự Đức (1847-1883).
b2. c. Bị thiêu sống.
b3. d. Năm 1862.
b4. c. Đức Giáo hoàng Piô XII.
b5. c. Ngày 05 tháng 6.
 
III. Ô CHỮ
 
01. Tôi dạy (Mc 8,36)
02. Thế giới (Mc 8,36)
03. Từ bỏ (Mc 8,34)
04. Đức Giêsu (Mc 8,34)
05. Thập giá (Mc 8,34)
06. Hổ thẹn (Mc 8,38)
07. Mạng sống (Mc 8,35)
08. Tin mừng (Mc 8,35)
 
Hàng dọc : Yêu Giêsu
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
cttdvn 6
 Tags: cttdvn 6

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây